Soạn ngày 3

Soan lop 3 ngay 3/10/06

Soan lop 3 ngay 3/10/06
... 9878 64 - 969696 7 832 51 656565 2046 13 3 131 31 * Bài 2: ý b - Làm vào em lên bảng - 80000 - 94 130 2 48765 298764 31 235 642 538 * Bài Bài giải Độ dài quãng đờng từ NT TPHCM 1 730 131 5 = 415 (km) Đáp ... nêu câu hỏi - Tìm số TB cộng số 34 , 43, 52, 39 - GV nêu: nh SGK Thực hành Bài 1: Tìm số TB cộng số: - GV a) ( 42 + 52) : = 27 b) ( 36 +42+57) : =45 c) ( 34 + 43 +52 +39 ) : =42 Bài Bài giải Tổng số ... - Làm + em làm bảng - Nhận xét Cả em cân nặng là: 36 +38 +40 +34 = 148 ( kg) Trung bình em cân nặng là: 148 : = 37 ( kg) Đáp số: 37 ( kg) Bài 3: ( + + 9) : = IV Củng cố dặn dò - Học sinh làm -...
 • 21
 • 86
 • 0

LAYOUT QUẢN LÝ CÁC CỬA SỔBÀI 5 NGÀY 3.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT pot

LAYOUT QUẢN LÝ CÁC CỬA SỔBÀI 5 NGÀY 3.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT pot
... WorkSpace Layout > Manage II.QUẢN LÝ CÁC CỬA SỔ : XẾP TẦNG : Mở Layout mặc định Designer (H4) Mở Layout có kiểu Xếp Tầng : Window > Cascade Các Cửa Sổ Tài Liệu xuất theo kiểu xếp tầng Mỗi cửa ... HỈNN SỬA LAYOUT : Nới Rộng Cửa sổ > Nhấp Nút Tam Giác Nhỏ Đáy hay hông Cửa sổ h o ặ c P h í m F ( H ) Bạn thiết lập theo cách bạn mong muốn , sau Save cách Menu Window > WorkSpace Layout > Save ... với cửa sổ nằm ngang đằng sau ( H5) CHIỀU NGANG : Mở Layout mặc định > Window > Title Horizontally > cửa sổ tài liệu xếp ngói theo chiều ngang với khoảng trống tách (H6) CHIỀU DỌC : Mở Layout...
 • 5
 • 56
 • 0

Bai soạn chương 3 toán 9

Bai soạn chương 3 toán 9
... thuộc vào a ? Hướng dẫn nhà : Tiếp tục ôn tập chương II xem lại tập làm Bài 30 , 31 , 32 , 33 , 34 Tr 62 SBT TiÕt thø : 33 TiÕt 34 , 35 TiÕt thø : 36 Trang 56 HS nhận xét sửa chữa HS : Các thức ... - DỈn dß - HS lµm ?7 SGK trang 23 t¹i líp - HS lµm c¸c bµi tËp 31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,38 trang 24 SGK - TiÕt sau : Lun tËp TiÕt thø : 42, 43 Tn : 23, 24 Ngµy so¹n: 29/ 01/2008 Ngµy d¹y : 01/02/2008 ... tr×nh (1) ta cã: y=3x-5 - ThÕ y = 3x-5 vµo ph¬ng tr×nh (2) ta ®ỵc ph¬ng tr×nh :5 x+2(3x-5) = 23 ⇔ 5x+6x-10= 23 ⇔ 11x = 33 ⇔ x = -ThÕ x =3 vµo ph¬ng tr×nh y = 3x-5 ta ®ỵc y= 3. 3-5 = -VËy hƯ ph¬ng...
 • 31
 • 413
 • 1

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 2007- 2008 ĐỀ DWJ BỊ NGÀY 3/11/2007

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 2007- 2008 ĐỀ DWJ BỊ NGÀY 3/11/2007
... thu giới có tỉ lệ mắt trắng : mắt đỏ a) Giải thích kết thí nghiệm viết sơ đồ lai b) Nếu cho F1 giao phối với nhau, không cần lập bảng tính tỉ lệ cá thể ♀ mắt trắng F2 Câu 10 (1,0 điểm) Nêu vai ... truyền đực điểm thích nghi cho hệ sau Việc ong chúa đảm nhiệm; ong chúa không đẻ ong thợ tốt đàn ong bị tiêu diệt Kết chứng minh điều ? Câu 12 (2,0 điểm) Một số loài cỏ có khả mọc đất mặn Khả chịu...
 • 2
 • 511
 • 11

Dia6. Tiết 30. Bai 24. Biển và đại dương (soan lan 3.1023)

Dia6. Tiết 30. Bai 24. Biển và đại dương (soan lan 3.1023)
... lời, điền vào ô nội dung em vừa khám phá sơ đồ trang sau: => trả lời, điền vào sơ đồ Độ muối nước biển đại dương Độ muối trung bình nước biển đại dương 35%o Sự vận động nước biển đại dương Tiết 30-Bài ... đưa biển -> nước bốc dần => tỉ lệ muối biển tăng dần Các biểnmuối Xác địnhTrái khôngthông với đất? đại dương đại dương trái đất +Độ biển giống nhau, trung bình 35%o Bắc Băng Dương Đại Tây Dương ... thành Chi lưu Sông Tiết 30 - Bài 24: Biển đại dương Độ muối nước biển đại dương Khi nói đến biển em nghĩ có yếu tố gì? mưa Nước ngầm Muối nước biển lấy từ đâu? Tại sao? Biển Nước ngầm, nước...
 • 21
 • 1,247
 • 0

Soan lôp 3

Soan lôp 3
... - Nêu miệng kết - Lớp bổ xung - Nêu yêu cầu BT3, làm chữa bài, lớp nhận xét - HS làm vào sgk bút chì - Chữa bài, lớp nhận xét Tự nhiên xã hội (34 ) Ôn tập học kỳ I I Mục tiêu - Sau học, học sinh ... sát hình theo nhóm - GV kết luận: Tranh 1: Thông tin liện lạc 2: Công nghiệp 3: Thơng mại 4: Nông nghiệp Hoạt động 3: Làm việc cá nhân - HS quan sát tranh vẽ quan, hô hấp, tuần hoàn, tiết nớc ... đến môi trờng xung quanh ? - Lớp nhận xét bổ xung - GV nhận xét, kết luận - Quan sát hình 3, trang 73 (sgk) - Thảo luận nhóm trả lời - Theo bạn hện thống hợp vệ sinh ? Tại ? - Theo bạn nớc thải...
 • 9
 • 93
 • 0

ĐỀ THI OLYMPIC (ngày 3 4 2011) môn hoá học 10

ĐỀ THI OLYMPIC (ngày 3 4 2011) môn hoá học 10
... 1,6/(2R+ 32 ); nRO= 3, 2/ (2R+ 32 ); nHCl= 6 ,4/ (2R+ 32 ); nRCl2= 3, 2/(2R+ 32 ) 6 ,4 .36 ,5 800 100 x 29,2 = ( R + 32 ) ( R + 32 ) 851,2 + 3, 2 R mdd sau pư= mRO + mdd HCl= ( R + 32 ) 3, 2( R + 71) 851,2 + 3, 2 ... -HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC (Ngày 3/ 4/ 2011) Môn: Hoá học 10 Câu Câu 1 Nội dung Điểm 0,25 FeO + HNO3 → Fe(NO3 )3 + N x O y ↑ + H O Fe+2 → Fe +3 + 1e x (5x - 2y) 2y xN+5 + (5x ... 1:2:1 Suy % khối lượng kim loại X là: 23. 1 100 % = 22,77 (%) %mNa = 23. 1 + 27.2 + 24. 1 24. 1 100 % = 23, 76 (%) %mMg = 23. 1 + 27.2 + 24. 1 %mAl = 53, 47 % thí nghiệm (3) : Câu 0,5 0,5 0,5 0,5 Pthh: R2S...
 • 4
 • 314
 • 11

Bài soạn lớp 3 học kì 1

Bài soạn lớp 3 học kì 1
... ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Lớp trưởng báo cáo sỉ số - Học sinh thực - Học sinh lắng nghe, đọc lời hát - Học sinh hát lời hát - Học sinh nghe - Học sinh thực - Học sinh thực hát theo nhóm - Học sinh ... ………………………………………………………………………………………………………… Tuần 03 Tiết 03 : Học hát Bài ca học Nhạc lời : Phan Trần Bảng I MỤC TIÊU HỌC TẬP - Giúp học sinh nắm giai điệu lời hát “ Bài ca học , hát hát - Qua hát muốn nói lên ... học sinh thực 2 ,3 lần theo nhiều hình thức - Yêu cầu học sinh thực hiện, hát lại câu , - Học sinh hát lại câu b GV hướng dẫn học sinh hát - GV yêu cầu học sinh hát lời hát - Học sinh thực - Học...
 • 36
 • 322
 • 0

Bài soạn lớp 3 học kì 2

Bài soạn lớp 3 học kì 2
... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trường TH Phong Mỹ - Lớp Tuần 33 Nguyễn Thò Thu Hương Tiết 33 : Ôn tập Em yêu trường em Cùng múa hát trăng I MỤC TIÊU HỌC TẬP - Nhằm ôn lại 02 hát mà học sinh học : Em yêu trường em , múa ... cho học sinh thực hát lại theo hướng dẫn giáo viên 2 ,3 lần - Học sinh hát lại câu , hát lại câu - Yêu cầu học sinh thực hiện, hát lại câu , 3, hát câu, b GV hướng dẫn học sinh hát - GV yêu cầu học ... CỦA HỌC SINH - Lớp trưởng báo cáo sỉ số - Học sinh thực - Học sinh hát lại - Học sinh hát kết hợp vổ tay theo nhòp với nhiều hình thức - Học sinh theo dõi - Học sinh thực số động tác phụ họa - Học...
 • 33
 • 414
 • 0

Bài soạn lớp 3 tuần 1

Bài soạn lớp 3 tuần 1
... khỏ 34 2 v 237 ; 5 23 v 10 6, cha bi, cỏc bn khỏc n/xột 4 23 v 204; 62 v 236 - GV chm s bi, nhn xột HS nghe * GV cng c: cỏch lm Bi 3: Tỡm hiu ca cỏc s sau: 525 v 31 5; 276 v 1 53, 429 v 217 ; 34 6 v 214 ... 715 ; 605; 515 ; 955 - GV cựng HS theo dừi v nhn xột, sa sai Bi 3: Tỡm s ln nht, nht cỏc s - HS lm vo v sau: - HS khỏ nờu KQ - HDHSTB trỡnh by vo v - HS gii nờu cỏch tỡm 37 5; 4 21; 219 ; 32 7; 412 ; ... lm bi v nờu cỏch ln, t ln n (HS khỏ, gii) trỡnh by bi lm 37 5; 2 61; 830 ; 412 ; 519 ; 425; 524 * GV cng c: cỏch sp xp Cng c - dn dũ: ( - 3) - GV nhn xột gi hc toỏn - V ụn luyn thờm VBT Th ba, ngy...
 • 21
 • 242
 • 0

bai soan lop 3 on tap Tieng viet

bai soan lop 3 on tap Tieng viet
... ] “A, chó đẹp quá!” c) Nước ta có sông lớn [ ] sông Hồng sông Cửu Long 5) Điền vào chỗ trống rong, dong hay giong ruổi; thong ., gánh hàng chơi; trống cờ mở Dấu hai chấm a)Báo trước ... mặt lo lắng bạn lớp hồi hộp theo dõi Nen-li c) Bằng cố gắng phi thường Nen-li hoàn thành thể dục 3) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh: a) Cô giáo động viên học sinh ... Luyện tập Tiếng Việt Tiết 31 1) Viết tên nước mà em biết : 2) Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu sau: a) Bằng...
 • 3
 • 512
 • 3

bai soan lop 3 tuan 5,6

bai soan lop 3 tuan 5,6
... Mt hc sinh c yờu cu BT - Ln lt tng em nờu kt qu, lp nhn xột x = 24 x = 12 x = 30 24 : = 12 : = 30 : = 24 : = 12 : = 30 : = -Mt em c bi sỏch giỏo khoa -C lp lm vo vo v bi -Mt hc sinh lờn bng gii ... GV nhận xét Bài 3/ 19: Đếm thêm viết số vào ô trống - Yêu cầu học sinh tự làm vào SGK - Yêu cầu học sinh đọc thuộc dãy số đọc xuôi, đọc ngợc - Cho học sinh nêu đặc điểm dãy số? 3- Hoạt động - Yêu ... đọc - Học sinh nêu 3- Tìm hiểu - Học sinh đọc theo yêu cầu * Đoạn 1:-Thành phố vào thu có đẹp? * Đoạn 2:-ông ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bị học - Cả lớp đọc đồng nh nào? * Đoạn 3: -Tìm hình ảnh đẹp...
 • 15
 • 238
 • 0

bai soan lop 3

bai soan lop 3
... kích thước hình dạng tương tự tầm nhiều, trình bày đẹp nhanh * Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3 ) - Cô vừa dạy ? - Nhận xét tiết học Thứ ngµy th¸ng n¨m2010 Bài 46 KHẢ NĂNG KỲ DIỆU CỦA LÁ CÂY ... xét, ghi điểm Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Hoạt động 1: Làm việc với SGK theo cặp ( 13 ) + Mục tiêu : Biết nêu chức + Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo cặp GV yêu cầu cặp H S dựa ... bánh, gói hàng thường sử dụng đòa - Làm nón.- Lợp nhà phương * Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3 ) - Cô vừa dạy ? - Nhận xét tiết học Tuần 24 Thứ ngµy th¸ng n¨m 2010 Bài 47 HOA I MỤC TIÊU: Sau...
 • 8
 • 220
 • 1

BÀI SOẠN LỚP 3 TUẦN 8,9 CKTKN

BÀI SOẠN LỚP 3 TUẦN 8,9 CKTKN
... 30 dm + 4dm = 34 dm 3m 4cm = 30 0cm + 4cm * Bài 2: = 30 4cm * Bài 3: - Một vài HS lên bảng làm - GV tổ chức cho HS suy nghĩ để tìm cách giải 6m 3cm ; 7m - HS nêu cách làm: 6m 3cm = 603cm 7m = 700cm ... 12 = 36 x = 36 – 12 x = 24 b) x = 25 + 15 x = 40 c) 80 – x = 30 x = 80 – 30 x = 50 - Lớp làm vở, lớp nhận xét chữa - HS làm vào 10phút * Bài 2( Cột 1,2) Cho HS làm - Một em làm bảng chữa Bài ... 6) Đọc ba điều luật Đội Hát bài Nhanh bước nhanh nhi đồng” Vào lớp ;;;¥;;; TUẦN Ngày soạn: 22/ 10/2010 Ngày dạy: Thứ ngày 24/ 10/2010 ÔN TẬP CÁC BÀI ĐỌC THÊM TUẦN ĐẾN TUẦN TẬP ĐỌC : I Mục tiêu:...
 • 31
 • 472
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Vận dụng mô hình phân tích SWOT khi lập kế hoạch chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học sinh tại trường THPT Nguyễn DuSKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 12 nắm vững cách làm bài văn Nghị luận xã hộiPhương pháp phát hành trái phiếu chính phủ và quá trình phát triển của thị trường trái phiếu chính phủPhát Triển Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Hội Nhập Quốc Tế (LA tiến sĩ)Dạy học chủ đề tích hợp kiến thức các môn học Vật lý, Địa lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất qua bài Ự BIẾN ĐỔI CHẤT (Hóa học 8)7 LOẠI cây hút SẠCH bức xạbáo cáo bồi dưỡng thường xuyên GDTX MODUL 3,4,9,28ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 NĂM HỌC 2016 2017AP1 FB 145 kv datasheetAP1FG 123 instructions de serviceĐề thi violympic toán lớp 8 vòng 10 năm 2015Nghiên cứu đề xuất khung nội dung thiết kế cảnh quan đường bộ và minh họa vận dụng vào đường hoàng văn thái đi bà nà thành phố đà nẵngBài tập mẫu câu bị độngTuyển tập các tình huống sư phạm thường gặpBài Tập Sắp Xếp Lại Câu Cho Học Sinh Lớp 3 Luyện Thi IOEDO AN ATV 312 trường đại học Cần ThơNghiên cứu, thăm dò phương pháp xử lý kim loại nặng bằng chất hấp phụ sinh học có nguồn gốc từ chất thải thủy sản (chitosan)Tranh tô màu nhân vật hoạt hình cho béChất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế cấp thành phố ở Hà Nội (LA tiến sĩ)phân tích hiệu quả kỹ thuật, năng suất nhân tố tổng hợp và khoảng cách trong công nghệ sản xuất giữa các vùng nông nghiệp việt nam
Đăng ký
Đăng nhập