KÌ THI CHỌN đội TUYỂN học SINH GIỎI lớp 12 môn vật lý trường DHQG

THI CHỌN đội TUYỂN học SINH GIỎI lớp 12 môn vật trường DHQG

KÌ THI CHỌN đội TUYỂN học SINH GIỎI lớp 12 môn vật lý trường DHQG
... Học sinh không dùng liệu -Giám thị không giải thích thêm GV.PHẠM VŨ KIM HOÀNG-PTNK ĐHQG TP.HCM ĐÁP SỐ Câu a EG  KG t 0  m1m2 v12  v22  (m1  m2 )  b Chu biên độ dao động vật nặng ... khí tưởng có nhiệt dung mol CV biết Hãy tìm nhiệt dung mol khí phụ thuộc vào thể tích V trường hợp sau a Trường hợp 1: khí thực trình có nhiệt độ T phụ thuộc vào thể tích V T  T0eV b Trường ... dài tùy chọn - Một lực kế có giới hạn đo Fgh < Fmax Fgh > Fmax/2 Khoảng chia nhỏ lực kế khoảng chia nhỏ thước - Các giá, móc treo cần thi t định vị bảng rộng với khoảng cách độ cao tùy chọn b)...
 • 4
 • 118
 • 0

THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH NĂM HỌC: 2010-2011 Môn Hoá học pot

KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH NĂM HỌC: 2010-2011 Môn Hoá học pot
... tốc đọ phân rã C gỗ ngày Hãy xác định số tuổi miếng gỗ biết 14C phóng xạ  với chu bán huỷ 5730 năm CÁCH GIẢI KẾT QUẢ ĐIỂM ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ... gam C để hoà tan hết phải dùng vừa đủ 25 ml HCl 1M Xác định kim loại oxít A Tính % theo khối lượng chất Tính V m CÁCH GIẢI KẾT QUẢ ĐIỂM ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ... Câu 5(4 điểm): Cho hỗn hợp hai chất hữu chức hoá học. Khi đót cháy hoàn toàn 27,2 gam hỗn hợp phải dùng vừa hết 33,6 lít O2 thu 29 ,12 lít CO2.Các thể tích khí đo đktc.Nếu đun nóng 13,6...
 • 6
 • 79
 • 0

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn anh văn pptx

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn anh văn pptx
... considered good teachers and friends” SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2007-2008 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH 12 THPT – BẢNG A SECTION A – PHONETICS I (1p for correct ... her confidence II (15 points) Grammar & Vocabulary 30% Style 40% Content 30% LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI SỐ Năm học 2010-2011 A PHONETICS: I Circle the word whose underlined part is pronounced differently ... of heart disease One egg yolk, in fact, contains a little more than two- thirds of suggested daily cholesterol limit This knowledge has caused egg sales to plummet in recent years, which in turn...
 • 12
 • 504
 • 11

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Môn Thi: Tiếng anh 12 doc

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Môn Thi: Tiếng anh 12 doc
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 12 - NĂM HỌC 2009-2010 SECTION 1: PHONETICS ( 1p) D B A C B A B A C 10 D SECTION2: GRAMMAR AND VOCABULARY Question1: ( 2p) C A A D B D B C A 10 D 11 A 12 A 13 ... itself when things (8) .wrong Dreams are therefore (9) kind of escape, almost a holiday from (10) life, with its fears and responsibilities It is, (11) ., a strange (12) of holiday ... that fits in the space in the same line My ideal job One thing I know is that I wouldn't like to have an occupation OCCUPY that has anything to with physics, (1) or maths; CHEMIST I am not...
 • 5
 • 284
 • 3

Đề Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 Môn Thi: Tiếng anh 12 Năm học : 2010-2011 pdf

Đề Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 Môn Thi: Tiếng anh 12 Năm học : 2010-2011 pdf
... §¸p ¸n ®Ò thi chän häc sinh giái 12 - n¨m häc 2009-2010 Section 1: Phonetics ( 1p) D B A C B A B A C 10 D Section 2: Grammar and vocabulary Question 1: ( 2p) C A A D B D B C A 10 D 11 A 12 A 13 B ... occationally particularly 10 reasonable Section 3: Reading Question 1: ( 1p) D A B C A Question 2: (1p) from down of from about at as Section 4: writing ( 1,5p) Hardly had I put the phone down ... 15 B 16 A 17 A 18 B 19.D 20 A Question 2: ( 1,5p) on to when is or its from go a 10 real 11 however 12 kind/sort/type 13 out 14 unless 15 them Question 3: ( 1p) chemistry scientific failure ambitious...
 • 5
 • 135
 • 0

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn giải vật bằng MTCT THPT Hàm Rồng

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn giải vật lý bằng MTCT THPT Hàm Rồng
... Khi cân vật bị nhúng chìm chất lỏng có khối lợng riêng D=103kg/m3 Kéo vật khỏi vị trí cân theo phơng thẳng đứng xuống dới đoạn 4cm thả nhẹ cho vật dao động Bỏ qua ma sát lực cản, biết vật dao ... dới treo vật khối lợng m=100g, lò xo có độ cứng k=25N/m Kéo vật khỏi vị trí cân theo phơng thẳng đứng hớng xuống đoạn 2cm truyền cho vận tốc 10 ( cm / s ) theo phơng thẳng đứng hớng lên .Chọn gốc ... thẳng đứng hớng lên .Chọn gốc thời gian lúc thả vật Xác định thời điểm mà vật qua vị trí lò xo giãn 2cm lần thứ Đơn vị tính : Thời gian(s), Tóm tắt cách giải Đáp số (Lấy đến chữ số phần thập phân)...
 • 4
 • 397
 • 0

thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 vòng 2 môn sinh học năm 2014

Kì thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 vòng 2 môn sinh học năm 2014
... 50 ì 2k = 96 00 2k = 32 k = Vy s t NP l t c) Tng s TB = (2 + + + 16 + 32) ì = 3 72 (TB) 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0.5 0.5 0.5 0.5 (Chu ý: Cõu 4, phn t lun, hc sinh ... IAIB Cõu (2, 0 im) a) Xỏc nh s lng NST: - Gi s t nguyờn phõn ca t bo l k (k nguyờn, dng), 2n l s NST t bo lng bi ca loi Theo bi ta cú: 6.2n.2k = 96 00 6.2n.(2k - 1) = 93 00 Gii ta cú : 2n = 50 - ... nguyờn phõn ca c hp t -Ht Chỳ ý: Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm HNG DN CHM THI CHN HSG LP NM HC 20 14 20 15 Mụn: Sinh hc (Hng dn chm cú 02 trang) I Phn trc nghim: (10 im) Mi cõu 0,5 im...
 • 5
 • 154
 • 0

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN ĐỊA năm 2012

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ năm 2012
... DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA Khóa ngày: 18 tháng năm 2012 Môn: Địa lí ( vòng 2) Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1.(4,0 điểm) Cho ... GNI nào? Tại sao? -HẾT Thí sinh sử dụng Atlat Địa Lí Việt Nam xuất từ năm 2009 đến để làm Giám thị không giải thích thêm Đê thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia- Môn Địa Lí ... (tính cm) địa điểm đồ có tỉ lệ 1: 000.000 bao nhiêu? b) Khoảng cách từ Lạng Sơn đến Hà Nội đo 5,5 cm đồ tỉ lệ 1: 000.000 Vậy thực địa khoảng cách bao nhiêu? Câu (4,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt...
 • 2
 • 952
 • 20

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN VẬT LÍ NĂM 2012

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN VẬT LÍ NĂM 2012
... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA Khóa ngày: 18/9 /2012 Môn thi: VẬT LÍ (Vòng 2) Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (5 điểm) Một vành ... từ thuỷ tinh khỏi tụ theo phương song song với Hỏi lượng tụ thay đổi sau rút thủy tinh công học cần thi t để rút khỏi tụ điện? Biết trước rút người ta ngắt tụ khỏi nguồn Biết suốt trình rút thuỷ ... đối diện, nằm ngang có lớp điện môi thuỷ tinh dày d = 1mm, số điện môi e = lấp đầy khoảng không gian Diện tích S = 200cm2 Đặt vào tụ hiệu điện không đổi U = 300V Sau tụ tích điện người ta rút...
 • 2
 • 391
 • 3

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông cấp thành phố năm học 2012-2013 môn toán

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông cấp thành phố năm học 2012-2013 môn toán
... THÀNH PHỐ CẦN THƠ KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ - NĂM HỌC 2 012- 2013 KHÓA NGÀY: 16/10/2 012 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: TOÁN Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề ... trở thành Sn+3 + bSn+1 − 16Sn = Ta có S7 = −bS5 + 16S4 = −b (−bS3 + 16S2 ) + 16 (−bS2 + 16S1 ) = b2 S3 − 32bS2 + 256S1 (5) Thế S7 = 1 6128 , S3 = 48, S2 = −2b, S1 = vào (5), ta b = 12 +b = 12, ... = 48, S2 = −2b, S1 = vào (5), ta b = 12 +b = 12, ta f (t) = t3 + 12t − 16 có nghiệm (không thỏa) +b = 12, ta f (t) = t3 − 12t − 16 có ba nghiệm t = −2; t = 2; t = Vậy hệ cho có nghiệm (x; y;...
 • 5
 • 413
 • 3

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... dãy số (un ) xác định  3u  un 1  n , n  N * 2un    Chứng minh dãy số (un ) có giới hạn hữu hạn tìm giới hạn Giải Từ giả thi t ta suy un  0, n  N * 3x  5    0, x  Xét f ( x ) ... dương thỏa mãn 1    Chứng minh: x y z x  yz  y  zx  z  xy  xyz  x  y  z (*) Giải (*)  1 1 1 1       1   (**) x yz y zx z xy xy yz zx Ta cần chứng minh: 1 1    x yz x yz ... đường thẳng BM AH cắt F Chứng minh O E M di động cung nhỏ BC đường tròn (O) trung điểm đoạn EF nằm đường thẳng cố định Giải B H M F C www.VNMATH.com Ta chứng minh hai tam giác EHK FHK có diện...
 • 4
 • 720
 • 8

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... lẻ số y1, y2,…, y2 012 , p, q {0, 1, 2,…,2 012} Ta có số lượng dấu – bảng p(2 012 – q) + (2 012 – p)q = 2012p + 2012q – 2pq Bảng có 18 dấu –  2012p + 2012q – 2pq = 18  1006p + 1006q – pq =  (p ... 2,…,2 012 , thứ tự hàng tính từ xuống ), yj số lần đổi dấu cột thứ j (j = 1, 2, ,2 012 , số thứ tự cột tính từ trái sang phải) Gọi p số số lẻ số x1, x2,…, x2 012 , q số số lẻ số y1, y2,…, y2 012 , ... MN N x O2 C Bài (4 điểm) Cho bảng ô vuông có 2 012  2 012 ô , ô điền vào dấu + Thực phép biến đổi sau: đổi dấu toàn hàng cột bảng (+ thành – , – thành +) Hỏi sau số lần thực phép biến đổi, bảng...
 • 5
 • 572
 • 7

Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Lớp 12 thpt Thanh hoá giảI toán trên máy tính cầm tay Năm học 2010- 2011

Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Lớp 12 thpt      Thanh hoá         giảI toán trên máy tính cầm tay Năm học 2010- 2011
... xoay chiều hình bên Biết R = 100Ω ; ZC = 120 Ω ; cuộn dây cảm ZL= 20Ω ; uAB= 100 cos100πt (V) Tính điện lượng C L R phóng qua tiết diện dây dẫn chu kì A B Lời giải tóm tắt đến đáp số chữ: + Ta có ... = 12I0 + Vậy mức cường độ âm khoảng cách R/2 LR/2 = lg I R/2 = lg12 I0 (2) (0,25 đ) Thay số kết quả: + R≤ ≈ 0,6308.106 m 4π.10 -12 (0,50 đ) + LR/2 = 1,0792 B (0,50 đ) Câu 3: (2 điểm) Đề bài: Một ... bài: Một chất điểm chuyển động tròn với bán kính quĩ đạo 3,5cm, thời gian chuyển động hết vòng 12s Chọn mốc thời gian lúc chất điểm gần trục Ox gốc toạ độ vị trí trục Ox gần quĩ đạo Hãy viết phương...
 • 6
 • 339
 • 0

THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT THANH HÓA GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011- 2012 MÔN VẬT

Ỳ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT      THANH HÓA             GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011- 2012 MÔN VẬT LÍ
... – Z2C)/R L hay 120 π (2) = tan(100 ) R 120 πR.2C + Khi K vị trí 2: Mạch L, C nối tiếp Z =| ZL – ZC| = 120 p L 120 p C C C ~ L K R (0,25đ) (0,25đ) æ ö ÷ = 3600 120 p L (3) ÷ ç ç è ø 120 p C ÷ + Thay ... điểm) Đề bài: Máy phát điện xoay chiều (hình bên) cung cấp cho mạch điện áp 120 V- 60Hz Khi khoá K mở dòng điện sớm pha s.đ.đ máy phát 200, khoá K vị trí dòng điện mạch chậm pha s.đ.đ máy phát 100, ... 2A Hãy xác định giá trị R, L, C Lời giải tóm tắt đến đáp số chữ: + Khi ngắt K: Mạch R, L, C nối tiếp tanϕ0 = (ZL – ZC) /R (1) L hay 120 π = tan(−200 ) (1b) R 120 πRC + Khi K vị trí 1: Mạch R,L 2C...
 • 5
 • 286
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Vật lí trong hoá học sinh học và địa lýBí kíp trắc nghiệm nhanh môn toánGiáo án chủ nhiệm lớp 3Giáo án khối 5 sách luyện tập tin học theo phân phối chương trình của sở GDĐT TP.HCM117_Math Vocabulary The number of square units that cover a surface with no overlaps122_Math Flash Measurement I125_Math and Art:Find the ConnectionVành Euclide các số nguyên đại số (LV thạc sĩ)PHẦN CHUNG: Thiết kế mở vỉa và khai thác mức +160 : +0 khu mỏ Hồ Thiên – Khe Chuối Công ty TNHH 1TV 618 , với công suất thiết kế Am = 1.200.000 Tnăm. PHẦN CHUYÊN ĐỀ: Tính toán thông gió cho các tầng khai thác của khu mỏ Hồ Thiên – Khe chuối từ mức +16Thiết kế mở vỉa và khai thác mức +125 350 cho công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN NAM MẪU đảm bảo sản lượng 2,1 triệu tấnnăm.Phần chung: Thiết kế sơ bộ vỉa chính mỏ than Đèo Nai Phần chuyên đề: Nghiên cứu phương pháp đổ thải hợp lý cho mỏ than Đèo Naiđề cương ôn tập toán lớp 6 học kì IIĐồ án tổng hợp điện cơTổ chức dạy học môn Khoa học ở các trường Tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo hướng vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột (LV thạc sĩ)Đề cương ôn luyện Toán lớp 6bai tap chuong nito photphoĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 6 HKIQuản lý hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở các trường THCS thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đề thi lại Toán 8Mẫu sổ điểm cá nhân Bậc THCS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập