12A1 ôn tập học kì 2

12A1 ôn tập học 2

12A1 ôn tập học kì 2
... kiềm? (1) 1s2 2s2 2p6; (2) 1s2 2s2 2p4; (3) 1s2 2s2 2p6 3s1; (4) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 A (1) (2) B (3) (4) C (3) D (4) Câu 27 : Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2, 24 lít CO ... → SO2 + MgSO4 + 2H2O → FeSO4 + 2H2O (3) 4H2SO4 + 2FeO  → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O (4) 6H2SO4 + 2Fe  → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Trong phản ứng trên, phản ứng xảy với dung dịch H2SO4 loãng A (4) ... 6, 72 gam D 5,6 gam Câu 28 : Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhóm IA A Rb B K C Cs D Na Câu 29 : Trong điều kiện thích hợp, xảy phản ứng sau: (1) 2H2SO4 + Mg  (2) H2SO4 + Fe(OH )2  → SO2 +...
 • 3
 • 72
 • 0

on tap hoc ki 2 lop 11

on tap hoc ki 2 lop 11
... trờng hợp sau; a) y = x4 2x2 điểm có hoành độ x0= b) c) x 2x + điểm có hoành độ x0= x x y= biết tiếp tuyến song song với đờng thẳng d: x +2 y= y = 5x d) y = - x3 + 3x2 - 4x+ biết tiếp tuyến ... hàm hàm số sau: 1) y = + 9x x + 2a 2) y = x 3) y = x 3x +1 x 4) y = (x3 - 3x2 + )7 15 5) y = 8) x ax + 2a 6) y = y = ( x ) x +1 Bài Cho hàm số 9) y= y= 7) y = x 2x + x x x x +1 x + x ... ,nếu x x + 3x + a) f ( x ) = x + ,nếu x= -2 x + b) f(x) = x x x 2x x > 2x x x + ,nếu x c) f ( x ) = x ,nếu x...
 • 4
 • 393
 • 1

Một số đề ôn tập học 2-toán 7

Một số đề ôn tập học kì 2-toán 7
... c/ ∆ AKC tam giác ? Chứng minh d/ Chứng minh DE ⊥ KC Đề số : A.Trắc nghiệm : Câu 1/Giá trò đa thức P = x3+x2+2x-1 x = -2 a/ -9 b/ -7 c/ - 17 d/ -1 3 2 2 Câu 2/ Bậc đa thức : x y − x y + 3x y z ... 9x3 –x4 + 15 – 7x3 a/ b/ c/ d/ Câu 3/Nghiệm đa thức : x – x a/ -1 b/ -1 c/ d / Kq khác ˆ ˆ Câu 4/Cho ∆ ABC có B = 60° , C = 50° Câu sau : a/ AB > AC b/ AC < BC c/ AB > BC d/ đáp số khác ˆ ˆ < ... > AB b/ DB > DC c/ DC >AB d/ AC > BD Câu 6/ Phát biểu sau : a/ Trong tam giác vuông cạnh huyền nhỏ cạnh góc vuông b/ Trong tam giác cân góc đỉnh góc tù c/ Trong tam giác cân cạnh đáy cạnh lớn...
 • 5
 • 428
 • 11

Câu hỏi ôn tập học 2

Câu hỏi ôn tập học kì 2
... trờng là: n1 n2 A n 21 = B n21 = n2 n1 C n21 = n2 n1 D n21 = n2 + n1 15 Khi chiếu ánh sáng từ môi trờng có chiết suất tuyệt đối n vào môi trờng có chiết suất tuyệt đối n với n1 > n2 tợng phản ... thu kớnh l phúng i l: A 40 cm B 16 cm C 25 cm D 20 cm A k = k1/k2 B k = k1.k2 D k = k1+k2 25 Vật AB = (cm) nằm trớc thấu kính hội tụ, cách C k = k1 + k2 thấu kính 16cm cho ảnh AB cao 8cm Khoảng ... 1,666 ốp D 2, 52 ốp 54: Một ngời dùng thấu kính có tiêu cự f1 = 2cm để quan sát vật nhỏ AB Tính độ bội giác kính ngắm chừng vô cực biết khoảng nhìn thấy rõ ngời 25 cm A 15 ,2 B 12, 5 C 13 ,2 D Một giá...
 • 5
 • 277
 • 0

Ôn tập học 2

Ôn tập học kì 2
... xác định bởi: c2 − b2 a − b2 c2 − a c2 − b2 A cos α = B cos α = C cos α = D cos α = a2 c2 b2 ab uuu uuu r r Câu Cho tứ diện ABCD cạnh a Tích vơ hướng AB.CD bằng: a2 a2 A a B C D − 2 Câu Cho tứ ... = (1 – x)(2x + 1) y’ kết sau ? A −4x + B −4x − C 4x + 1 kết sau ? Câu Đạo hàm hàm số y = x − 2x + ( A y ' = (x −2x − 2 − 2x + ) B y ' = D 4x – ) (x 2x + 2 − 2x + ) C y ' = −2x + x − 2x + D y ' ... GIỚI HẠN HÀM SỐ 2x2 + x + Câu lim : x →−1 x2 − x A 2 B Câu lim x→−∞ A Câu lim ( C −∞ D 100 B 2 C +∞ D B +∞ C −∞ D C D 2 ) B +∞ ( 2x + 1) ( 3x2 − 4) 3x3 − A A D −∞ x2 + 100 + x : x 2 lim Câu x→−1...
 • 8
 • 169
 • 0

Ôn tập học 2-đề 1,2

Ôn tập học kì 2-đề 1,2
... thời nào? 2/ Vấn đề đem nghị luận “ Tiếng nói văn nghệ” ? 3/Ra đời vào thời điểm kháng chiến đầy khó khăn , thử thách, nước tập trung cho kháng chiến nội dung văn “ Tiếng nói văn nghệ” không ... giải thích cho khả cảm hóa diệu văn nghệ? c-Ý nói “con đường” độc đáo văn nghệ đến với người đọc? d- Theo Nguyễn Đình Thi sức mạnh lớn lao diệu văn nghệ ? đ- Sự diệu tác giả kết luận phần ... nghệ” “ Nghệ thuật tiếng nói tình cảm”? 12/ Đoạn văn: “ Nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng….mắt không rời trang giấy” (sgk/15) a- Nội dung đoạn văn bàn vấn đề ? b- Ý đoạn văn thể câu ? c-Tác giả...
 • 2
 • 273
 • 0

Ôn tập học 2 lớp 9- ( Chi tiết)

Ôn tập học kì 2 lớp 9- ( Chi tiết)
... đạo con” Đề 2: Kiểm tra học kỳ II- năm học: 20 06 -20 07 Hướng dẫn ôn tập học lớp - GV: Trần Đăng Tá Trang I.TRẮC NGHIỆM Đọc kỹ đoạn văn sau trả lời câu hỏi phía dưới: ( Từ câu 1- 12) “Nhưng tạnh ... sung tập tiếng việt 1/ Xác định kiểu câu đoạn văn sau: : “ (1 )Không hiểu lại gắt (2 ) Lại đợt bom (3 )Khói vào hang (4 )Tôi ho sặc sụa tức ngực (5 )Cao diểm thật vắng .(6 ) Chỉ có Nho chị Thao (7 )Và ... hiến cho đời ? 12- Truyện ngắn đại Việt Nam học lớp 9, thể vẽ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời kháng chi n chống Mĩ tuyến đường Trường sơn ? II TỰ LUẬN Hướng dẫn ôn tập học lớp - GV: Trần...
 • 8
 • 4,724
 • 47

ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC 2 KHỐI 11 ĐẦY ĐỦ

ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 KHỐI 11 ĐẦY ĐỦ
... − x + 7) →−∞ lim c) x→−1 2x +1 x − 3x + e) xlim 2 2x − x −1 x →−∞ x + x + b) lim x − 3x + 2 x − d) lim x →1 x+3 2 x −1 3 .2 Hình học Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (DBC) ... x2 d) y = x + x e) y = sin2x + cos3x f) y = sin(x2 + 5x -1) +tan2x g) y = x 2 − 2x + Giải phương trình f’(x) = 0, biết a) f(x) = x + 60 64 − +5 x x3 b) g(x)= x − 5x + x 2 7) Tìm vi phân hàm số ... cho học sinh học chương trình chuẩn 2. 1 Đại số a) xlim (− x + x − x − 1) →−∞ lim c) x→3 − x +1 x 2 x + 3x − x →+∞ − x − x + e) lim b) xlim (− x + x − x − 1) →+∞ d) lim x →4 − x +1 ( x − 4) 2 f)...
 • 4
 • 516
 • 5

ôn tập học 2 toán 10

ôn tập học kì 2 toán 10
... cos2A + cos2B + cos2C = -1 c tanA + 2tanB = tanA.tan2B d sinC = 2sinAsinB.tan(C /2) *e.sin A B C + sin + sin ≤ 2 2 ∀ ABC ∆ ∆ ABC vuông ∆ ABC cân ∆ ABC cân ∀ ABC ∆ II.Phần hình học Cho tam gíac ... sin 2a − sin a F= sin 2a + sin a − G= H= sin 8a + sin 13a + sin 18a cos 8a + cos 13a + cos 18a tan a sin a − sin a cot a 5.CMR: a.sinA + sinB + sinC = cos(A /2) cos(B /2) cos(C /2) b cos2A + cos2B ... hai tiếp tuyến x y2 = Có tiêu điểm F1,F2 Cho (E) : + 25 16 a.Xác đònh yếu tố (E) b/ Biết K thuộc (E) có tung độ Tính KF1+5F2K- c/ Cho A, B thuộc (E) thỏa AF1+BF2=8 Tính AF2+BF1 d/ Tìm đđiểm...
 • 3
 • 242
 • 0

Một số bài tập ôn tập học 2 Đại số 8

Một số bài tập ôn tập học kì 2 Đại số 8
... dài đoạn đường AB Bài Một công ty da giày thực hiệp hợp đồng số đôi giày Như ngày công ty phải đóng xong 120 đôi giày Do cải tiến kĩ thuật, công ty đóng 150 đôi giày ngày Như công ty hoàn thành ... Bài (Đề 20 08 -20 09) Một xe ô tô quãng đường AB gồm đoạn đường tốt đoạn đường tu sửa Vận tốc đoạn đường tu ... Như công ty hoàn thành kế hoạch trước thời hạn ngày mà đóng thêm 60 đôi giày Hỏi theo hợp đồng công ty phải giao đôi giày ...
 • 2
 • 238
 • 1

Tài liệu de cuong on tap hoc ki 2 toan 11 hot hot

Tài liệu de cuong on tap hoc ki 2 toan 11 hot hot
... x3 x − x2 + − c y = x + x 2x +1 d y = 1− x Câu Cho hàm số: y = x3 − x + có đồ thị (C) b y = ( ) a.Viết PTTT (C ... hoành độ :1 bViết PTTT ( C điểm có tung độ : c Viết PTTT C có hệ số góc là:-1 Câu Cho hàm số: y = x +2 có đồ thị (C) 3− x a.Tính y’ b Viết PTTT (C ) có hệ số góc là: B-HÌNH HỌC Câu 1.Cho chóp S.ABC,...
 • 2
 • 332
 • 3

Đề cường ôn tập học 2 môn toán khối 10 docx

Đề cường ôn tập học kì 2 môn toán khối 10 docx
... 100 học sinh khối 12 thu bảng sau: Điểm 10 Tấn số 1 13 19 24 14 10 N =100 Đề cương ôn tập khối 10 – hk2 -20 09 -20 10 – www.mathvn.com Tổ Toán – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thừa Thiên Huế MathVn.Com ... sau: Đề cương ôn tập khối 10 – hk2 -20 09 -20 10 – www.mathvn.com Tổ Toán – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thừa Thiên Huế MathVn.Com a) Có độ dài trục lớn 14 tâm sai 12/ 13 b) A1( -2; 0) đỉnh F2(1; ... (d) 2x+3y-1= M (2; 1) a) Tìm M (d) cho OM=5 b) Xác định tọa độ H hình chiếu M trên(d) c) Xác định tọa độ điểm N đối xứng với M qua (d) Đề cương ôn tập khối 10 – hk2 -20 09 -20 10 – www.mathvn.com Tổ Toán...
 • 8
 • 924
 • 18

ĐỀ ÔN TẬP HỌC 2 Môn TOÁN Lớp 11 doc

ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 Môn TOÁN Lớp 11 doc
... tiếp tuyến vuông góc đường thẳng : y Hết - 22 x 20 11 x 20 11 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số A PHẦN CHUNG Câu 1: Tìm giới hạn sau: 3x x x2 b) lim a) ... –1; 2) 2) Vuông góc với đường thẳng d: y x Bài Cho hàm số: y x 3x 2 : x2 2x Chứng minh rằng: y.y y Hết - 4) y sin(cos x ) (ABCD) SA = 2a ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ Môn TOÁN Lớp 11 Thời ... ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số I Phần chung cho hai ban Bài Tìm giới hạn sau: 1) lim x x2 x 3x 2x 2) lim ( x x 1) x 3) lim x x 11 x 4) lim x x3 1 x2 x Bài...
 • 10
 • 562
 • 9

đề cương ôn tập học 2 vật lí 11

đề cương ôn tập học kì 2 vật lí 11
... nằm trước L2 cách L2 đoạn 20 (cm) C ảnh thật, nằm sau L2 cách L2 đoạn 100 (cm) D ảnh ảo, nằm trước L2 cách L2 đoạn 100 (cm) Câu 12. Hệ quang học đồng trục gồm thấu kính hội tụ O (f1 = 20 cm) thấu ... (f2 = 25 cm) ghép sát với Vật sáng AB đặt trước quang hệ cách quang hệ khoảng 25 (cm) ảnh A”B” AB qua quang hệ là: A ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 khoảng 20 (cm) B ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 ... Câu 11: Tia sáng từ không khí vào chất lỏng suốt với góc tới 60 góc khúc xạ 300 Góc giới hạn phản xạ toàn phần tia sáng truyền từ chất lỏng không khí là: A i < 490 12 B i > 420 22 C i > 35 026 ’...
 • 5
 • 1,791
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: d a chi tietmôn đường lỗitóm tắt PHẠM NGỌC THẢO VỚI CHÍNH SÁCH BÌNH ĐỊNH CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở TỈNH BẾN TRE (1954 - 1962)ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN SINH QUAN LÃO - TRANG TRONG THƠ NGUYỄN BỈNH KHIÊMAPPROPRIATION DU CONDITIONNEL PAR LES LYCÉENS DE LA CLASSE BILINGUE DU CURSUS ABÀI TOÁN BIÊN CHO PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN DẠNG TÍCH PHÂNBIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN U MINH, TỈNH CÀ MAUBIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẼ NHẰM PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔIBIỂU HIỆN STRESS Ở NGƯỜI CÓ HIV AIDS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBIỂU TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN DIỆUCÁC VÀNH FROBENIUS, TỰA FROBENIUS VÀ TÍNH XẠ ẢNH, NỘI XẠ CỦA CÁC MODULE TRÊN CHÚNGtóm tắt CẢI BIÊN BỘ CÔNG CỤ ASQ-3 NHẰM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TRẺ TỪ 14 ĐẾN 24 THÁNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCẢM HỨNG THIÊN NHIÊN TRONG SÁNG TÁC CỦA TRẦN NHÂN TÔNG VÀ HUYỀN QUANG DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNHCHIM TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH NGƯỜI VIỆTCHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TRONG TƯƠNG TÁC QUYỀN LỰC KHU VỰC THẾ KỈ XVIII - XIXCHÍNH SÁCH NEW DEAL VÀ SỰ HỒI PHỤC CỦA HOA KỲ (1933 – 1941)CỔ MẪU VÀ BIỂU TƯỢNG TRONG BỐN TIỂU THUYẾT ĐƯƠNG ĐẠI ẤN ĐỘĐẶC ĐIỂM TẢN VĂN GIẢ BÌNH AODẠY HỌC KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠMĐỐI ĐỊA PHƯƠNG HÓAGIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TÂY NINH HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập