12a1 ôn tập CHƯƠNG 1,2 đề 1

ÔN TẬP CHƯƠNG II (Đề 1) Vật lí 12 pps

ÔN TẬP CHƯƠNG II (Đề 1) Vật lí 12 pps
... đoạn AB A 11 B 12 C 13 D 14 Câu 11 Sóng ngang A truyền chất rắn chất lỏng B truyền chất rắn, chất lỏng chất khí C không truyền chất rắn D truyền chất rắn Câu 12 Một sóng có tần số 120 Hz truyền ... cực đại B Khi xảy tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng, tồn điểm không dao động C Khi xảy tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng, điểm không dao động tạo thành vân cực tiểu D Khi xảy tượng giao thoa sóng ... nguyên)    k A B C D 2k  Câu 28 Sóng dọc A không truyền chất rắn B truyền qua chất rắn, chất lỏng chất khí C truyền qua chất, kể chân không D truyền qua chất rắn Câu 29 Một sóng ngang truyền...
 • 4
 • 121
 • 0

ÔN TẬP CHƯƠNG III (Đề 1) Vật lí 12 docx

ÔN TẬP CHƯƠNG III (Đề 1) Vật lí 12 docx
... pha C Công suất tiêu thụ pha D Công suất ba pha ba lần công suất pha Câu 22 Phát biểu sau ? A Máy phát điện xoay chiều pha có phần: phần cảm gồm cuộn dây giống (hay cặp cuộn dây) đặt lệch 120 0 ... phát điện xoay chiều nam châm có cặp cực từ, quay với tốc độ 120 0vòng/phút Tần số suất điện động máy tạo A 40Hz B 50Hz C 60Hz D 70Hz Câu 12 Một máy biến có cuộn sơ cấp 3000 vòng, cuộn thứ cấp 500 ... điện qua cuộn thứ cấp 12A Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp A 1,41A B 2,00A C 2,83A D 72,0A Câu 13 Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, với cuộn dây có điện trở r Công suất tiêu thụ trung...
 • 5
 • 81
 • 0

ÔN TẬP CHƯƠNG IV (Đề 1) Vật lí 12 ppt

ÔN TẬP CHƯƠNG IV (Đề 1) Vật lí 12 ppt
... C có điện từ trường D trường Câu 12 Đặc điểm số đặc điểm đặc điểm chung sóng sóng điện từ ? A mang lượng B sóng ngang C bị nhiễu xạ gặp vật cản D truyền chân không Câu 13 Chọn câu phát biểu A ... sau đây, người ta dùng sóng vô tuyến để truyền tải thông tin ? A Nói chuyện điện thoại B Xem truyền hình cáp C Xem băng viđêô D Điều khiển tivi từ xa Câu 16 Trong thiết bị điện tử có máy thu máy ... vô tuyến ? A Máy vi tính B Máy điện thoại thường dùng C Máy điện thoại di động D Cái điều khiển tivi Câu 17 Trong việc truyền vô tuyến khoảng cách hàng nghìn kilômet, người ta thường dùng sóng...
 • 3
 • 116
 • 1

ÔN TẬP CHƯƠNG I (Đề 1) Vật lí 12 potx

ÔN TẬP CHƯƠNG I (Đề 1) Vật lí 12 potx
... biến đ i i u hòa pha so v i li độ B vận tốc biến đ i i u hòa ngược pha so v i li độ C vận tốc biến đ i i u hòa sớm pha  /2 so v i li độ D vận tốc biến đ i i u hòa chậm pha  /2 so v i li ... trị cực đ i C Khi buông nhẹ, độ cao bi giảm làm bi tăng dần, vận tốc bi giảm làm động giảm dần D Khi bi đến vị trí biên dừng l i, động không, cực đ i Câu 15 Một vật dao động i u hòa v i tần số ... Ngư i ta giảm bớt độ d i 16cm, th i gian t trước thực 10 dao động Chiều d i l lắc A 25cm B 25m C 9m D 9cm Câu 24 Một chất i m tham gia đồng th i hai dao động i u hòa phương, tần số x1  sin...
 • 4
 • 147
 • 0

12a1 ôn tập CHƯƠNG 1,2 đề 1

12a1 ôn tập CHƯƠNG 1,2  đề 1
... dịch HNO 96% ( D= 1, 52 g/ml) Chọn giá trị V :A 16 ,48ml B 16 ,53ml C 19 ,43ml D 19 ,02ml Câu 31: Công thức triolein A (CH3[CH2 ]14 COO)3C3H5 B (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 C (CH3[CH2 ]16 COO)3C3H5 D (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 ... A1A2A3A4CH3COOC2H5 chất A1,A2,A3,A4 có CTCT thu gọn A.C6H12O6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH B.C12H22O 11, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH C.C2H5OH, C6H12O6 , CH3CHO , CH3COOH D C6H12O6 , CH3CHO ,CH3OH , CH3COOH Câu 44: Trong ... axit béo Câu 41: este X không no mạch hở có tỉ khối so với oxi 3 ,12 5 tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo anđêhit muối Có công thức cấu tạo phù hợp với X.A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 42: từ 10 khoai chứa...
 • 2
 • 63
 • 0

Cac chuyen de on tap lop 12 (hay) - 1

Cac chuyen de on tap lop 12 (hay) - 1
... y = x − 3(m + 1) x + (2m + 4m + 1) x − 4m(m +1) Bài 21 Tìm điểm cố định (C ) : y = x + (m + m ) x − x − 4(m + m ) Bài 22Chứng minh (C ) : y = (m − 4) x − (6m − 24) x 12 mx + 7m 18 có điểm cố ... định mà đồ thị hàm số y = mx3 − (m 1) x − (2 + m) x + m 1) qua Bài 24 a-Chứng minh (Cm ) : y = (m +1) x3 − (2m +1) x − m +1 qua điểm cố định thẳng hàng b- Với giá trị m (Cm ) có tiếp tuyến ... ( x) = 10 , x−m 6, (Cm ) : y = x + mx − 2m + x2 + 2x + x + (3m − 1) x − 10 (Cm ) : y = 9, x − 3x + 11 , ( Pm ) : y = x − 2mx + m2 + m + 7, (Cm ) : y = Bài 20 Tìm điểm cố định họ đường cong (C...
 • 3
 • 394
 • 2

ÔN TẬP CHƯƠNG I (Đề 2) Vật lí 12 doc

ÔN TẬP CHƯƠNG I (Đề 2) Vật lí 12 doc
... động i u hòa A gia tốc biến đ i i u hòa pha so v i vận tốc B gia tốc biến đ i i u hòa ngược pha so v i vận tốc C gia tốc biến đ i i u hòa sớm pha  /2 so v i vận tốc D gia tốc biến đ i i u ... tốc không gia tốc không B Khi chất i m qua vị trí biên có vận tốc cực đ i gia tốc không C Khi chất i m qua vị trí biên có vận tốc cực đ i gia tốc cực đ i D Khi chất i m qua vị trí biên có ... Câu 17 Vận tốc vật dao động i u hòa có độ lớn đạt giá trị cực đ i th i i m t Th i i m nhận giá trị giá trị sau ? A Khi vật qua vị trí cân B Khi t = C Khi t = T/4 (T: Chu kì) D Khi t = T Câu 18...
 • 4
 • 65
 • 0

ÔN TẬP CHƯƠNG III (Đề 2) Vật lí 12 pps

ÔN TẬP CHƯƠNG III (Đề 2) Vật lí 12 pps
... H D H    2 Câu 10 Trong máy phát điện ba pha mắc hình có hiệu điện UP = 120 V Hiệu điện dây Ud A 120 V B 120 V C 120 V D 20 V Câu 11 Phát biểu sau ? A Người ta tạo từ trường quay cách cho dòng ... tiếp đang có tính dung kháng, tăng tần số dòng điện xoay chiều hệ số công suất mạch A không đổi B tăng lên C giảm xuống D không Câu Phát biểu sau ? A Người ta tạo từ trường quay cách cho nam châm ... qua ba cuộn dây stato động không đồng ba pha D Người ta tạo từ trường quay cách cho dòng điện xoay chiều ba pha chạy qua ba cuộn dây stato động không đồng ba pha Câu 12 Mạch điện xoay chiều gồm...
 • 5
 • 82
 • 0

Đề ôn tập TN 12 - Đề 2

Đề ôn tập TN 12 - Đề 2
... đột biến, tỷ lệ A/G = 66,85% Đây đột biến: A Thay cặp A-T cặp G-X C Thay cặp A-T cặp G-X B Thay cặp G-X cặp A-T D Thay cặp G-X cặp A-T Câu 23 : Thể đột biến cá thể: A Mang đột biến B Mang mầm đột ... Chuyên đề ôn tập sinh hoc 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 22 : Một gen tổng hợp phân tử prơtêin có 498 axit amin, gen có tỷ lệ A/G = 2/ 3 Nếu sau đột biến, tỷ lệ A/G ... bệnh mù màu xác suất để xuất đứa trẻ bị mù màu hệ là: A 3 , 125 % B 6 ,25 % C 12, 5% D 25 % Câu 32: Việc tạo chủng Penicilium có hoạt tính gấp 20 0 lần dạng ban đầu kết phương pháp A sử dụng nhiều tác...
 • 3
 • 193
 • 0

Đề ôn tập TN 12 - Đề 3

Đề ôn tập TN 12 - Đề 3
... Tần số tương đối alen R r bao nhiêu? A p = 0,7, q = 0 ,3 B p = 0 ,3, q = 0,7 C p = 0,2, q = 0,8 D p = 0,8, q= 0,2 Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường ... Đêvơn Câu 35 : Theo Đác-Uyn,vai trò ngoại cảnh là: A Gây biến dị sinh vật B Chọn lọc tự nhiên diễn ảnh hưởng ngoại cảnh C Gây biến dị tập nhiễm D Cung cấp vật chất lượng cho sinh vật Câu 36 : Vai ... Chuyên đề ôn tập sinh học 12 C Mang đột biến biểu kiểu hình Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường D Mang đột biến chưa biểu...
 • 3
 • 222
 • 1

Đề ôn tập TN 12 - Đề 4

Đề ôn tập TN 12 - Đề 4
... Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 24: Nhận xét rút từ lịch sử phát triển sinh vật khơng đúng: A.Lịch sử ... thái, sinh lí thể C.Sự phân hố chun hố quan D.Sự phát triển lao dộng tiếng nói Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường ... Câu 34: Cấu trúc di truyền quần thể khởi đầu sau : 0,25AA : 0,1Aa : 0,65aa Nếu quần thể tự phối qua hệ tỷ lệ kiểu hình quần thể ? ( Biết A : Lơng ngắn , a: lơng dài ) A.51% lơng ngắn : 49 % lơng...
 • 3
 • 166
 • 0

Đề ôn tập TN 12 - Đề 5

Đề ôn tập TN 12 - Đề 5
... Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 20 Chọn từ sau để điền vào dấu câu sau mà em cho ... nhiên d Có tiếng nói, có chữ viết, biết sáng tạo khoa học đặc điểm bật lồi người Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường ... Nêanđectan người Crơmanhơn b Người Pitêcantrơp người Xinantrơp d Người Xinantrơp người Crơmanhơn Câu 35 Dạng hóa thạch bắt đầu biết giữ lửa? a Người Crơmanhơn b Người Xinantrơp c Người Pitêcantrơp d...
 • 3
 • 171
 • 0

Đề ôn tập TN 12 - Đề 6

Đề ôn tập TN 12 - Đề 6
... trường cung cấp giảm so với chưa bị đột biến ? a.A = T = 1 26 , X = G = 84 b.A = T = 84, X = G = 1 26 c.A = T = 252, X = G = 168 d.A = T = 168 , X = G = 252 Câu 32: Về mối quan hệ loài Đacuyn cho : ... nhiên đột biến trung tính, không liên quan với tác dụng CLTN Câu 26: Theo Lamac, nhân tố tiến hoá gồm có a.Thay đổi ngoại cảnh tập quán hoạt động b.Biến dị, di truyền, CLTN phân ly tính trạng c.Các ... sống a.Tiến hoá hoá học - Tiến hoá sinh học b.Tiến hoá tiền sinh học - Tiến hoá sinh học c.Tiến hoá hoá học - Tiến hoá tiền sinh học - Tiến hoá sinh học d.Tiến hoá hoá học - Tiến hoá tiền sinh học...
 • 3
 • 168
 • 0

Ôn tập chương III (tiét 1) - Đại 8

Ôn tập chương III (tiét 1) - Đại 8
... cuc i ca nh toỏn hc no? Cú th em cha bit: Ngi ta gi ụng l i-ễ-Phng ca vựng A-lch-xng-ri-a (Ai Cp) Nhiu ti liu cho rng ụng sng th k III (khong nm 250) Cụng trỡnh quan trng nht ca ụng l b sỏch ... mt nghim - Xột xem hai phng trỡnh sau cú tng ng khụng ? x1=0 (1) x(x - 1) = (2) Tr li: Phng trỡnh x = cú S1 = { } Phng trỡnh x(x - 1) = cú S2 = { 0; } Do S1 S2 nờn phng trỡnh ó cho khụng tng ... Gii phng trỡnh: c) x + x 2( x + 2) + = (1) x2 x+2 x KX: x ( x + 1)( x + 2) + ( x 1)( x 2) 2( x + 2) = ( x 2)( x + 2) x ( x + 1)( x + 2) + ( x 1)( x 2) = 2( x + 2) x2 + 2x + x + + x2...
 • 23
 • 1,868
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập chương iv lý 10on tap chuong sinh hoc 11ôn tập chương lượng giác 11ôn tập chương halogen hóa 10ôn tập chương halogen lớp 10on tap chuong 2 toan 10 có dap anôn tập chương 4 lý 10bài 22 ôn tập chương sinh học 11 nâng caoôn tập chương 6 toán 10ôn tập chương lượng giác 10đại số lớp 9 ôn tập chương iii tiết 1bài tập ôn tập chương 2 hóa 10giáo án đại số ôn tập chương 2 lớp 10bài 22 on tap chuong i khoi 117 tr đại số lớp 9 ôn tập chương iii tiết 1 pptỨng dụng mô hình chiết khấu dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu (FCFE) vào thẩm định giá trị công ty cổ phần bánh kẹo bibica năm 2010Tìm hiều nhu cầu sản phẩm may mặc của nhân viên văn phòng tại thành phố hồ chí minhUnit 02 life in the countryside lesson 2 a closer look 1Bai 13 lam quen voi soan thao van banNghiên cứu biến đổi albumin máu với tình trạng tăng tính thấm thành mạch, rối loạn đông máu trong bệnh nhiễm Dengue người lớn (FULL TEXT)Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội đến khả năng cấp nước của hồ chứa tà keo huyện lộc bình tỉnh lạng sơnNghiên cứu quy hoạch phòng chống lũ chi tiết trên các tuyến sông có đê tỉnh hà namGiáo trình kỹ thuật xét nghiệm cơ bảnNghiên cứu tính chất lưu biến, cơ lý và nghiệt của vật liệu polime composit polyvinylcloritgypsum phế thảiNghiên cứu ảnh hưởng của vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông kôn hà thanh đến ngập lụt vùng hạ duLehman brothers’ bankruptcyVăn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng sacombank hoàn thiện và phát triểnXác định giá trị công ty cổ phần chế biến thực phẩm kinh đô miền bắc bằng phương pháp dòng tiền chiết khấuSự phá sản của Lehman Brothers và kinh tế toàn cầu 2008Trac nghiem giai phau 0pháp luật về giao dịch bảo đảmCâu hỏi ôn tập môn Bệnh Họctrả lời các câu hỏi thực tập hóa phân tích 2 cho sinh vien dượcTHUYET TRINH LUAT MOI TRUONGNoiSan 20 03 2017 brochure
Đăng ký
Đăng nhập