12 khảo sát chất lượng đầu năm

12 khảo sát chất lượng đầu năm

12 khảo sát chất lượng đầu năm
... ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TỔ: HÓA MÔN: HÓA 12 (Thời gian :15 phút) Họ Tên: Lớp 12 C Câu 1: Este sau sau thủy phân môi trường axit thu hổn hợp sản phẩm gồm chất tham gia ... phân tử este là: A.C3H6O2 B.C4H8O2 C.C4H6O2 D.C3H4O2 Câu 7: Cho dãy chất: HCHO, CH3COOH, HCOOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D + O2 , xt Câu 8: Este ... axetic với ancol etylic (H2SO4đ,t ) dư Khối lượng este thu biết hiệu suất phản ứng 70 % A.14,67 gam B.6,16 gam C.22 gam 15,16 gam Câu 10 Những chất sau tác dụng với ancol etylic (xt H2SO4 đặc)...
 • 2
 • 69
 • 0

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 12

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 12
... ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MƠN TỐN LỚP 12 - NĂM HỌC 2009-2010 Bài Sơ lược cách giải điểm (2 x − 1) = ( x − 1) = ... cấp học cho điểm tối đa phần ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MƠN TỐN LỚP 10 - NĂM HỌC 2009-2010 ( Chương trình chuẩn ) Thời gian : 60 phút ( khơng kể giao đề ) Bài : ( điểm ) Cho hình ... = 3 ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 MƠN TỐN LỚP 11 - NĂM HỌC 2009-2010 ( Chương trình chuẩn ) Thời gian : 60 phút ( khơng kể giao đề )...
 • 8
 • 4,242
 • 124

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 12 năm 2012 - 2013

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 12 năm 2012 - 2013
... THPT CHUY£N ĐÁP ÁN §Ò THI KSCL ĐẦU N¡M Năm học: 2 012 - 2013 M«n: To¸n - Líp 12; Thêi gian lµm bµi: 120 Câu (3 điểm) TXĐ D = R \ {2} , y' ' (x ) = (2 − x ) (2 − x )3 Theo giả thi t ta có = ⇔ (2 − ... y(− 2) = 0, y (2) = 0, y (1) = 3 Suy ra: GTLN hàm số 3 , GTNN hàm số Câu (1 điểm) Ta có: − y + 12 x + xy = x + 3x y + x + y − ⇔ ( x − y ) + ( x − y ) = (2 x − 1) + (2 x − 1) Xét hàm số f (t ) ... Gọi N trung điểm CD O A M B ⇒ AN = 5, SN = 11 2 Ta có cos(SA, CM ) = cos(SA, AN ) = cos ∠SAN = 12 + − 11 15 = 10 2.2 ⎛ 15 ⎞ ⎟ ⎟ ⎝ 10 ⎠ Suy (SA,CM ) = arccos⎜ ⎜ C' Câu (1 điểm) Gọi H, K hình...
 • 3
 • 2,858
 • 60

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013 MÔN Vật lý 12 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013 MÔN Vật lý 12 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH
... 22: Cơ vật dao động điều hòa có đặc điểm: A Động vật đạt cực đại vật vị trí biên B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Cứ mổi chu kì dao động vật, có bốn thời điểm động Trang 2/5 - Mã đề thi 137 ... 10 D 12 Câu 17: Khi nói chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định, kết luận sau xác ? A Nếu vật rắn quay nhanh dần gia tốc góc γ > B Mọi điểm vật rắn có gia tốc C Véc tơ gia tốc điểm vật rắn ... C Chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm D Lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều dương trục Ox Câu 12: Dưới tác dụng mômen hãm, tốc độ góc vật rắn giảm từ 360v/ph xuống 120 v/ph thời...
 • 5
 • 476
 • 7

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12 HỆ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12 HỆ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
... - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 132 SỞ GD&ĐT GIA LAI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Hóa học lớp 12 - Hệ THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 ... - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 209 SỞ GD&ĐT GIA LAI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Hóa học lớp 12 - Hệ THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 ... - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 357 SỞ GD&ĐT GIA LAI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Hóa học lớp 12 - Hệ THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60...
 • 16
 • 974
 • 7

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12 HỆ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN SINH HOC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12 HỆ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN SINH HOC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
... - - HẾT Trang 5/5 - đề thi 170 SỞ GD&ĐT GIA LAI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Sinh học lớp 12 - Hệ THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút; ... - - HẾT Trang 5/5 - đề thi 246 SỞ GD&ĐT GIA LAI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Sinh học lớp 12 - Hệ THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút; ... thành đàn B a/ tập tính học khôn b/ tập tính sinh sản c/ tập tính xã hội d/ tập tính học A 1-b; 2-d; 3-a; 4-c B 1-c; 2-d; 3-a; 4-b C 1-b; 2-a; 3-d; 4-c D 1-d; 2-a, 3-c; 4-b Câu 12: Phân tử tARN mang...
 • 20
 • 807
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12 HỆ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12 HỆ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
... \ {-m} y' = 5B (1,0im) x + 2mx + m2 - ộ x = -m - ; y' = x = -m + ( x + m )2 -m x - -m -1 y' + - 0,25 0,25 +Ơ -m + + Do ú vi mi m hm s luụn cú hai cc tr Gi A(-m - 1; -m - 2); B(-m + 1; -m ... Thay m = , ta cú y = x - x - , y = x - Suy yÂ(1) = v yÂÂ(1)=5 > Suy hm s t cc tiu ti x = Vy m = 1) Tp xỏc nh D = R Ta cú y ' = -3 x + x - ị y ' = -3 ( x - 1) - Suy y < 0, "x ẻ Ă ... S GIO DC V O TO GIA LAI KIM TRA KHO ST CHT LNG U NM Lp 12 h Giỏo dc ph thụng, Nm hc 2 012 2013 Mụn: Toỏn P N CHNH THC HNG DN CHM Bn hng dn chm gm 03 trang I Hng dn chung ỏp ỏn ny...
 • 4
 • 1,085
 • 31

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12 HỆ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN NGỮ VĂN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12 HỆ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN NGỮ VĂN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12, GDPT NĂM HỌC 2 01 2- 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: NGỮ VĂN Thời gian làm : 120 phút Câu Ý Nội dung Điểm Trong Tuyên ngôn Độc ... giang nhà thơ Huy Cận 3.a 3.b Yêu cầu kĩ - Nắm phương pháp làm văn nghị luận văn học Biết vận dụng kết hợp nhiều thao tác lập luận - Bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục - ... 3,0 Anh/chị viết văn ngắn trình bày suy nghĩ ý kiến Yêu cầu kỹ - Nắm vững phương pháp làm văn nghị luận xã hội - Bố cục chặt chẽ, lý lẽ xác đáng, dẫn chứng phù hợp - Không mắc lỗi thông thường hình...
 • 3
 • 824
 • 11

khao sat chat luong dau nam 12

khao sat chat luong dau nam 12
... c- finding out exactly by making calculation We chat about our work a- talk in a friendly way b- learn c- discuss We are contented with what we a- satisfied with b- disappointed with c- interested ... read c- repeat d- head a-like b -realise c- kind d- fish a-fire b-bright c- discus d- fighting a -chat b-panic c- park d- land Answer : _ _ _ _ III_ Choose the option ... verbs in brackets ( marks) When I arrived at the station, the train (leave)……………………………………………… When Nam came in, his room (be)…………………………… in a mess because someone had broken in His sister (finish)………………………………………………her...
 • 4
 • 119
 • 0

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 496 pot

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 496 pot
... B ploughed B cooks C chore C missed C joins D children D watched D spends - HẾT Trang 4/4 - đề thi 496 ... either C after C proposed C regarding D proceeded D every D before D intended D as Trang 3/4 - đề thi 496 Câu 43: Câu 44: Câu 45: Câu 46: Câu 47: A Similar A entered A stages A come true A without ... Pick out the word that has the stress pattern different from that of the others Trang 2/4 - đề thi 496 Câu 31: Câu 32: A attraction A understand B apartment B hospitable C humorous C Journalist...
 • 4
 • 930
 • 37

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 360 docx

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 360 docx
... development B confidence C solidarity C responsible D traditional D community - HẾT Trang 4/4 - đề thi 360 ... Mars has the atmosphere D either the moon or the planet Mars has the atmosphere Trang 3/4 - đề thi 360 Câu 40: People believe that 13 is an unlucky number This sentence means that A it was ... tonight! A B C D Choose A, B, C or D as your best choice to complete each sentence Trang 2/4 - đề thi 360 Câu 24: We often help my mother _ the household chores A on B in C at D with Câu 25:...
 • 4
 • 1,539
 • 52

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 267 potx

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 267 potx
... C big D right Question 34: A where B which C why D what Trang 2/3 _Mã đề: 267 Question 35: A welcome B goodbye C message D thank-you Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D ... the interviewer's education D the salary, the interviewer's family and his duties Trang 3/3 _Mã đề: 267 ... properly B therefore he was a good student C as long as he had studied badly D although he was not hard-working Question 28: Alexander Fleming, _, received the Nobel Prize in 1945 A that discovered...
 • 3
 • 450
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH dược huy hoàngGIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ RỪNG NGẬP MẶN CHO HỌC SINH Ở MỘT SỐ TỈNH VEN BIỂN NAM BỘGIỚI TRONG THÀNH NGỮ - TỤC NGỮ TIẾNG VIỆTGIỌNG ĐIỆU GIỄU NHẠI TRONG TIỂU THUYẾT CỦA THUẬNHÀNH VI LỆCH CHUẨN CỦA VỊ THÀNH NIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG, TRUNG TÂM CAI NGHIỆN TRỰC THUỘC LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.Tuyển tập 30 bài tập hóa nâng cao lớp 820 chuyên đề hóa cơ bản lớp 8 chi tiếtNghiên cứu sản xuất chả cá từ thịt vụn cá traĐề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh có lời giải chi tiếtBÀI TẬP PHAY CNC 2DPractical Bio Medical Signal Analysis Using MATLABĐề thi thử THPT QG môn GDCD lần 1 năm 2017 Bộ GD và ĐTThiết kế chế tạo hệ thống chấp hành cho máy quấn biến áp tự độngCâu hỏi ôn tập môn quản trị doanh nghiệpBộ 4 đề thi thử THPT QG môn Lịch sử năm 2017 của các trường chuyênCông nghệ sản xuất cháo ăn liềnNghiên cứu bảo quản dầu mỡ bằng chất chống oxy hóa tự nhiênĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại quận nam từ liêm, thành phố hà nộiNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu nổ công nghiệp ở việt nam (tt)Tái phạm, tái phạm nguy hiểm theo bộ luật hình sự việt nam năm 1999 ( trên cơ sở số liệu xét xử của ngành toà án hà nội)