12 15 PHÚT 12a1 học kì 2 bài số 3

Kiểm tra Toán 11 - Học 2 - Đề số 3

Kiểm tra Toán 11 - Học kì 2 - Đề số 3
... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 20 10 – 2 011 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ Câu Ý a) Nội dung lim =− b) 2n + n + − 3n3 = lim + n n3 3 n3 Điểm 2+ 0,50 0,50  lim( x − 1) = ... a) = a 0 ,25 x →0 • f(x) liên tục x = ⇔ 2a = ⇔ a = a) 0 ,25 0,50 ⇒ y ' = −196 x − 84 x + 36 x + 12 x 0,50 2 y = (2 + sin 2 x )3 ⇒ y ' = 3 (2 + sin x ) 4sin x.cos x 0,50 ⇒ y ' = 6 (2 + sin 2 x ).sin ... vuông SOK có OK = 0 ,25 a a , SK = 2 a OK · = = ⇒ cos ϕ = cos SKO = SK a 3 5a 0 ,25 0 ,25 a) 0 ,25 y′ = ⇔ x − x = ⇔ ( x + 1) (2 x − x − 1) = 6a Gọi f ( x ) = m( x − 1 )3 ( x + 2) + x + ⇒ f ( x ) liên...
 • 3
 • 154
 • 0

Kiem tra Toan 11 Hoc ki 2 De so 3(co đ/an)

Kiem tra Toan 11 Hoc ki 2 De so 3(co đ/an)
... a) = a 0 ,25 x →0 • f(x) liên tục x = ⇔ 2a = ⇔ a = a) 0 ,25 0,50 ⇒ y ' = −196 x − 84 x + 36 x + 12 x 0,50 2 y = (2 + sin 2 x )3 ⇒ y ' = 3 (2 + sin x ) 4sin x.cos x 0,50 ⇒ y ' = 6 (2 + sin 2 x ).sin ... 0,50 0 ,25 0,50 0,50 0 ,25 ⇒ ϕ = ( (SBC ),( ABCD ) ) = ·SKO Tam giác vuông SOK có OK = 0 ,25 a a , SK = 2 a OK · = = ⇒ cos ϕ = cos SKO = SK a 3 5a 0 ,25 0 ,25 a) 0 ,25 y′ = ⇔ x − x = ⇔ ( x + 1) (2 x − ... ĐÁP ÁN ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 20 10 – 2 011 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ Câu Ý a) Nội dung lim =− b) 2n + n + − 3n3 = lim + n n3 −3 n3 Điểm 2+ 0,50 0,50  lim( x − 1) = ...
 • 3
 • 44
 • 0

đề kiểm tra toán lớp 11 học 2 đề số 3

đề kiểm tra toán lớp 11 học kì 2 đề số 3
... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 20 10 – 2 011 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ Câu Ý a) Nội dung lim =− b) 2n + n + − 3n3 = lim + n n3 3 n3 Điểm 2+ 0,50 0,50  lim( x − 1) = ... a) = a 0 ,25 x →0 • f(x) liên tục x = ⇔ 2a = ⇔ a = a) 0 ,25 0,50 ⇒ y ' = −196 x − 84 x + 36 x + 12 x 0,50 2 y = (2 + sin 2 x )3 ⇒ y ' = 3 (2 + sin x ) 4sin x.cos x 0,50 ⇒ y ' = 6 (2 + sin 2 x ).sin ... vuông SOK có OK = 0 ,25 a a , SK = 2 a OK · = = ⇒ cos ϕ = cos SKO = SK a 3 5a 0 ,25 0 ,25 a) 0 ,25 y′ = ⇔ x − x = ⇔ ( x + 1) (2 x − x − 1) = 6a Gọi f ( x ) = m( x − 1 )3 ( x + 2) + x + ⇒ f ( x ) liên...
 • 3
 • 44
 • 0

Đề tổng hợp học 2 (bài 1)

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 1)
... nhân tạo thành A 12Mg20 B 10Ne21 C 14Si 22 D 10Ne20 26 Phản ứng phép xảy ra? A p + 29 Cu63 → n + 28 Ni63; B n + 30Zn64 → 1H2 + 29 Cu63; C n + 26 Fe56 → α + 25 Mn53; D n + 7N14 → p + 6C13 27 Trong thí nghiệm ... 1/λ1 = 1/λ3 - 1/ 2 D 1/λ1 = 1/ 2 - 1/λ3 23 8 24 Khi hạt nhân 92U hấp thụ nơtron, phát hai hạt β- Hạt nhân tạo thành sau trính A 93Np240 B 91Pa240 C 94Pu239 D 88Ra233 25 Hạt nhân 12Mg21 hấp thụ electron ... sáng 540nm Nguyễn Văn Long-Pleiku, Gialai Đề tổng hợp HK2 A 480 nm B 600 nm C 675nm D 725 nm 28 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng: a = 0,5mm, D = 2m Nguồn phát ánh sáng đơn sắc λ = 0,5µm...
 • 3
 • 90
 • 0

Đề tổng hợp học 2 (bài 2)

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 2)
... mà khối khí phát A B 10 C 15 D 21 30 Năng lượng liên kết hạt nhân H 2, C 12, Fe56 U235 2, 22MeV, 28 ,4MeV, 492MeV 1786MeV Hạt nhân bền vững là: A H2 B C 12 C Fe56 D U235 31 Khi phôtôn có lượng W chiếu ... quang điện A λ1 B λ1 2 C λ1, 2 λ3 D Cả bốn xạ Nguyễn Văn Long-Pleiku, Gialai Đề tổng hợp HK2 28 Chiếu chùm xạ có λ = 0 ,2 m vào catốt tế bào quang điện có công thoát A = 9 ,24 .10 -19J Biết c = ... thay đổi 27 Công thoát kim loại làm catốt tế bào quang điện A = 8.10 -19J Biết h = 6, 625 .10 -34(Js), c = 3.108(m/s) Lần lượt chiếu vào catốt nói xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0, 125 µm; 2 = 0 ,2 m;...
 • 3
 • 122
 • 0

kiẻm ta 15 phút lí 8 2 (Dương ngọc Điệp) THCS Mễ Sở

kiẻm ta 15 phút lí 8 kì 2 (Dương ngọc Điệp) THCS Mễ Sở
... Hiệu suất máy đơn giản cho ta biết: A Mức độ sinh công có ích máy B Công máy thực C Công suất tối thiểu máy D Công suất tối đa máy Bài 2: Một ngựa kéo xe với lực không đổi 80 N nửa đợc 4,5km Tính ... Họ tên : Lớp Điểm Bài kiểm tra môn Vật lý Thời gian : 15 phút Lời phê thầy cô giáo Đề Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng: Câu1: Có hai bi tích nh (một ... hồi Câu5: Hai xe ô tô giống hệt chuyển động, xe thứ v ới vận tốc 50km/h, xe thứ hai với vận tốc 20 m/s Khi động chúng là: A Không so sánh đợc B xe lớn C Nh D xe nhỏ Câu6: Công suất làm việc vật...
 • 3
 • 138
 • 1

Một số bài tập ôn tập học 2 Đại số 8

Một số bài tập ôn tập học kì 2 Đại số 8
... dài đoạn đường AB Bài Một công ty da giày thực hiệp hợp đồng số đôi giày Như ngày công ty phải đóng xong 120 đôi giày Do cải tiến kĩ thuật, công ty đóng 150 đôi giày ngày Như công ty hoàn thành ... Bài (Đề 20 08 -20 09) Một xe ô tô quãng đường AB gồm đoạn đường tốt đoạn đường tu sửa Vận tốc đoạn đường tu ... Như công ty hoàn thành kế hoạch trước thời hạn ngày mà đóng thêm 60 đôi giày Hỏi theo hợp đồng công ty phải giao đôi giày ...
 • 2
 • 201
 • 1

trường thpt chuyên huỳnh mẫn đạt - đề thi anh văn 12 học 2 (đề số 199)

trường thpt chuyên huỳnh mẫn đạt - đề thi anh văn 12 học kì 2 (đề số 199)
... to hear - HÕt - Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - thi: KiÓm Tra Anh 12 M«n thi: Anh 12 C¬ B¶n (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) §Ò sè: 28 3 Hä tªn thÝ ... correct answer to the following question "Let's buy this pressure cooker." - " _" A For exercising B Oh, I really don't think we need one C No I think we should buy it D Oh, really? How did you ... job Somehow, it doesn’t seem fair C©u 31: A this is C©u 32: A enthusiastically C©u 33: A stage C©u 34: A at C©u 35: A probably B you are C it is D things are B enthusiast C enthusiastic D enthusiasm...
 • 8
 • 294
 • 0

trường thpt chuyên huỳnh mẫn đạt - đề thi anh văn 12 học 2 (đề số 341)

trường thpt chuyên huỳnh mẫn đạt - đề thi anh văn 12 học kì 2 (đề số 341)
... part of the body in a normal way - HÕt - Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - thi: KiÓm Tra Anh 12 M«n thi: Anh 12 C¬ B¶n (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) ... read D books C©u 29 : Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question "Let's buy this pressure cooker." - " _" A No I think we should ... possible B things are C this is D you are B enthusiastic C enthusiasm D enthusiast B time C stage D period B at C with D for B impossible C likely D probably - HÕt - ...
 • 8
 • 277
 • 3

trường thpt chuyên huỳnh mẫn đạt - đề thi anh văn 12 học 2 (đề số 575)

trường thpt chuyên huỳnh mẫn đạt - đề thi anh văn 12 học kì 2 (đề số 575)
... - HÕt - Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - thi: KiÓm Tra Anh 12 M«n thi: Anh 12 C¬ B¶n (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) §Ò sè: 636 Hä tªn thÝ sinh: SBD: ... C things are D this is B enthusiastic C enthusiasm D enthusiast B age C time D period B with C for D by B possible C likely D impossible - HÕt - Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT ... me a favor? C©u 24 : Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question "Let's buy this pressure cooker." - " _" A No I think we should...
 • 8
 • 282
 • 0

trường thpt chuyên huỳnh mẫn đạt - đề thi anh văn 12 học 2 (đề số 131)

trường thpt chuyên huỳnh mẫn đạt - đề thi anh văn 12 học kì 2 (đề số 131)
... them - HÕt 131 - Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - thi: KiÓm Tra Anh 12 M«n thi: Anh 12 Chuyªn (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) §Ò sè: 27 2 Hä tªn thÝ ... The weather is not better but I can stand it C I can't bear this bad weather any more D I can't stand up in this bad weather C©u 22 : Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate ... D stage B training C exercise D practice B impractical C unlikely D impossible - HÕt 27 2 - ...
 • 8
 • 396
 • 1

trường thpt chuyên huỳnh mẫn đạt - đề thi anh văn 12 học 2 (đề số 358)

trường thpt chuyên huỳnh mẫn đạt - đề thi anh văn 12 học kì 2 (đề số 358)
... improbable - HÕt 358 - Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - thi: KiÓm Tra Anh 12 M«n thi: Anh 12 Chuyªn (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) §Ò sè: 419 Hä tªn thÝ ... impossible B things are C it is D this is B many C much D keen B stage C period D time B exercise C sporting D practice B unlikely C impractical D improbable - HÕt 358 - Së GD §T ... unlikely B this is C it is D things are B keen C many D great B age C period D time B exercise C training D practice B improbable C impractical D impossible - HÕt 419 - ...
 • 8
 • 395
 • 1

trường thpt chuyên huỳnh mẫn đạt - đề thi anh văn 12 học 2 (đề số 175)

trường thpt chuyên huỳnh mẫn đạt - đề thi anh văn 12 học kì 2 (đề số 175)
... - HÕt m· ®Ò 175 - Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - thi: KiÓm Tra Anh 12 Chuyªn M«n thi: Anh 12 Chuyªn (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) §Ò sè: 26 7 Hä ... coffee? C©u 22 : Circle the correct sentence which has the same meaning as the given one No one else must know this A You aren’t advised to know this B Everyone else must be silent C This must be ... as the given one No one else must know this A You aren’t advised to know this B You should let everyone else know this C Everyone else must be silent D This must be kept secret C©u 37: Choose...
 • 8
 • 394
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: CHUONG 1 ENZYMEDE TAI CONG NGHE CHE BIEN TRAI CAY SAY THANG HOADO AN THIET KE THIET BI LOC BUI TAY AO CHO NHA MAY XI MANGNHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚThiết kế bê tông cốt thép nâng cao (Đại học quốc gia Singapore)Luận văn Xây dựng chủ đề liên môn trong dạy học Hóa học lớp 1110 PHUONG PHAP GIAI NHANH BAI TAP TRAC NGHIEM HOA HOC500 CAU HOI THI TRAC NGHIEM KIEN THUC CO BAN VE CHUNG KHOAN3000 TU TIENG ANH THONG DUNG NHATSKKN tin6 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH THỰC HÀNH TỐT MÔN TIN HỌC 6 TRƯỜNG THCS HƯNG PHÚThực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần dược phẩm Kim BảngTình huống đề bạt cán bộ ở phòng thiết kế viện khảo sát thiết kế xây dựngTổng hợp 43 bài mẫu writing task 2 band 7.0 8.05 y TUONG KINH DOANH IT VON DANH CHO CAC BAN TRESKKN tin 8: CÁC BƯỚC GIÚP HỌC SINH GIẢI BÀI TOÁN PASCAL HIỆU QUẢ TRONG MÔN TIN HỌC 8 TRƯỜNG THCS HƯNG PHÚTiểu luận Quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện triễn lãmBộ đề trắc nghiệm luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn NGỮ văn – đỗ NGỌC THỐNG– nxb giáo dục bản đôiTIẾT 28 CỘNG PHÂN THỨCĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác truyền thông nội bộ tại công ty CP sợi Phú BàiThiết kế bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo 3D
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập