Thử nghiệm tạo thức uống lên men LACTIC từ gạo lức

Luận văn công nghệ sinh học Thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic từ gạo lức

Luận văn công nghệ sinh học Thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic từ gạo lức
... tài: Thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic từ gạo lức tinh bột 3,77% đường 3,26% Dịch gạo lức sử dụng cho trình lên men 4.3 Khảo sát quy trình lên men tạo sản phẩm Lên men lactic lên men phức ... tài: Thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic từ gạo lức phản ứng sinh hóa khác có trình lên men lactic tạo pH thích hợp cho sản phẩm làm tăng hương vị cho sản phẩm Sản xuất sản phẩm lên men từ ... tài: Thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic từ gạo lức Ở tất mẫu Sobia, pH nằm khoảng từ 3,37 – 5,53 Nồng độ acid lactic từ 0,1 – 0,3% Kết nghiên cứu cho thấy lên men Sobia lên men acid lactic...
 • 66
 • 347
 • 1

thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic từ gạo lức

thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic từ gạo lức
... 05DSH I- TÊN ĐỀ TÀI: THỬ NGHIỆM TẠO THỨC UỐNG LÊN MEN LACTIC TỪ GẠO LỨC II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Nghiên cứu tạo sản phẩm lên men lactic từ chất gạo lức Sau khảo sát điều kiện lên men để tìm sản phẩm ... phẩm Sơ đồ 1: Quy trình tạo thức uống lên men từ gạo lức [39] GVHD: TS NGUYỄN THÚY HƯƠNG 11 SVTH: NGUYỄN THỊ QUỲNH LY Đề tài: Thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic từ gạo lức Rửa tạp chất, dùng ... tài: Thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic từ gạo lức Ở tất mẫu Sobia, pH nằm khoảng từ 3,37 – 5,53 Nồng độ acid lactic từ 0,1 – 0,3% Kết nghiên cứu cho thấy lên men Sobia lên men acid lactic...
 • 85
 • 269
 • 0

Thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic từ gạo lức

Thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic từ gạo lức
... Đe tài:Đề Thử tài nghiệm tạo thức uống lên men gạo lức Thử nghiệm tạo lactic thứctù- uống lên men lactic từ gạo lức nhằm tạo sản phấm nước uống đưa đến cho thị trường thực ... tài: Thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic tù- gạo lức Ở tất mẫu Sobia, pH nằm khoảng từ 3,37 - 5,53 Nồng độ acid lactic từ 0,1 - 0,3% Ket nghiên cứu cho thấy lên men Sobia lên men acid lactic ... chủ yếu tiêu thụ gạo, sắt có gạo [17] GVHD: TS NGUYỀN THÚY HƯƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ QUỲNH LY Đe tài: Thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic tù- gạo lức 2.1.1.3 Gạo lức Gạo lức loại gạo chi vừa bóc...
 • 85
 • 179
 • 0

Thử nghiệm tạo thức uống lên men LACTIC từ gạo lức

Thử nghiệm tạo thức uống lên men LACTIC từ gạo lức
... phẩm gạo lức 2.1.3.1 Nước uống từ gạo lức Quy trình thực sau: GVHD: TS NGUYỄN THÚY HƯƠNG 10 SVTH: NGUYỄN THỊ QUỲNH LY Đề tài: Thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic từ gạo lức Pectin Gạo lức ... tài: Thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic từ gạo lức Ở tất mẫu Sobia, pH nằm khoảng từ 3,37 – 5,53 Nồng độ acid lactic từ 0,1 – 0,3% Kết nghiên cứu cho thấy lên men Sobia lên men acid lactic ... tài: Thử nghiệm tạo thức uống lên men lactic từ gạo lức phản ứng sinh hóa khác có trình lên men lactic tạo pH thích hợp cho sản phẩm làm tăng hương vị cho sản phẩm Sản xuất sản phẩm lên men từ...
 • 66
 • 213
 • 0

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm đồ uống lên men lactic từ gạo lức

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm đồ uống lên men lactic từ gạo lức
... xuất thử nghiệm đồ uống lên men lactic từ gạo lức Phương pháp lên men lactic dịch chiết từ gạo lức tức không dùng sữa mà dùng gạo lức làm nguyên liệu, tận dụng khả chữa bệnh gạo lức kết hợp hoạt ... Các dạng lên men lactic Tùy theo đặc điểm lên men vi khuẩn mà người ta chia thành hai kiểu lên men: lên men lactic đồng hình lên men lactic dị hình 18 a Nhóm vi khuẩn lên men lactic đồng hình ... môi trường gạo lức Nghiên cứu tìm thông số tối ưu cho công đoạn quy trình  Đưa quy trình hoàn chỉnh sản xuất đồ uống lên men lactic từ gạo lức  Ý nghĩa thực tiễn:  Đa dạng hóa đồ uống giải...
 • 102
 • 347
 • 2

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát lên men lactic từ xoài

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát lên men lactic từ xoài
... thuyt ca quỏ trỡnh lờn men lactic 17 1.2.5.1 Quỏ trỡnh lờn men tng quỏt ca vi khun lactic 17 1.2.5.2 Nhúm vi sinh vt lờn men lactic 19 1.2.5.2.1 Vi khun lactic 19 iii ... trỡnh lờn men lactic 1.2.5.1 Quỏ trỡnh lờn men tng quỏt ca vi khun lactic Lờn men lactic l mt nhng quỏ trỡnh sinh hoỏ ph bin thiờn nhiờn, ú l quỏ trỡnh chuyn hoỏ cỏc cht gluxớt thnh acid lactic ... hot ng ca enzim lacticodehydrogenase tr thnh acid lactic Lacticodehydrogenase CH3COCOOH + 2H CH3CHOHCOOH Nhúm vi khun lactic d hỡnh: to quỏ trỡnh lờn men phc hn, gi l lờn men lactic d hỡnh, chỳng...
 • 81
 • 475
 • 6

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát lên men lactic từ hồng xiêm

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát lên men lactic từ hồng xiêm
... miền đất nƣớc, cho sản lƣợng lớn ổn định Vì vây, mạnh dạn thực đề tài : Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát lên men lactic từ hồng xiêm nhằm đáp ứng nhu cầu giải khát ngƣời tiêu dùng, ... chính: - Lên men ứng dụng nấm men: sản xuất rƣợu etylic, sản xuất bia, sản xuất bánh mỳ, sản xuất glyceryl… - Lên men ứng dụng vi khuẩn: sản xuất acid lactic, acid acetic, acid butyric… - Lên men ... nghiệm, xây dựng bảng sở chấm điểm cảm quan cho sản phẩm nƣớc giải khát lên men lactic từ hồng xiêm nhƣ sau: 35 Bảng 2.3 Bảng sở chấm điểm cảm quan sản phẩm nƣớc giải khát lên men lactic từ hồng...
 • 76
 • 539
 • 5

hoàn thiện quy trình chế biến đồ uống lên men lactic từ gạo lứt

hoàn thiện quy trình chế biến đồ uống lên men lactic từ gạo lứt
... c hi n trình lên men Lư ng ti p gi ng th ng nh t 106 t bào/ml d ch Lên men: Quá trình lên men ñư c th c hi n 300C 24h M u ñư c l y ñ xác ñ nh ñ ng thái lên men 2h/l n Gia hương: Sau lên men xong, ... t Khi lên men d ch s n (4%), Billard (1997) ñã nh n th y s gi m rõ r t c a ñ nh t : t 60 cP xu ng sau 10h lên men b ng Lb plantarum 2.3.2 Vai trò c a lên men lactic Hi u qu c a lên men lactic ... 100ml (d ng chai) 54 Hình 4.4 Nhãn mác cho ñ u ng lên men lactic t g o l t 54 Hình 4.5 Quy trình hoàn thi n ch bi n ñ u ng lên men lactic t g o l t .56 Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N...
 • 70
 • 395
 • 2

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm đồ uống lên men lactic từ cà rốt

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm đồ uống lên men lactic từ cà rốt
... dưỡng rốt thực lên men lactic, th ực “ nghiên cứu sản xuất thử nghiệm đồ uống l ên men lactic từ rốt 1.2.2.2 Nguyên liệu trình lên men lactic [5] [17] Nguyên liệu để thực lên men lactic ... TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan sản xuất đồ uống lên men 1.1.1 Phân loại đồ uống [14] [16] Đồ uống chia làm hai nhóm lớn đồ uống có cồn đồ uống không cồn - Đồ uống có cồn: Là loại đồ uống có chứa hợp chất ... ên men lactic thị trường chủ yếu lấy nguồn nguyên liệu từ sữa, nguồn nguyên liệu hoa chưa trọng Xuất phát từ ý tưởng em thực đề t ài nghiên cứu thử sản xuất thử nghiệm đồ uống lên men lactic từ...
 • 70
 • 129
 • 1

Thử Nghiệm Tạo Chế Phẩm Probiotic Dạng Thức Uống Lên Men Từ Gạo Lức

Thử Nghiệm Tạo Chế Phẩm Probiotic Dạng Thức Uống Lên Men Từ Gạo Lức
... tiêu thụ đặn với số lượng lớn chế phẩm probiotic : sữa bột trẻ em, thực phẩm lên men, dược phẩm 1.1.3 Một số ứng dụng khác Sản phẩm probiotic lactic ghi nhận sữa lên men dùng cho người Metchnikoff ... nuôi cấy + Giai đoạn chết ( không hoạt động không mọc nuôi cấy) Dạng tiềm tàng tồn sản phẩm probiotic Theo Lahtinen (2005) cho vi khuẩn probiotic sản phẩm lên men trở thành dạng tiềm tàng suốt ... lactic (đồng lên men) Con đường biến dưỡng pentose với kết lactic acid, thêm vào sản phẩm khác acetic acid, ethanlo CO2 (dị lên men) [19] 1.2.4.1 Lên men đồng hình Vi khuẩn lên men đồng hình...
 • 62
 • 164
 • 0

nghiên cứu quy trình sản xuất dịch lên men lactic giàu carotenoids từ đầu tôm và thử nghiệm ứng dụng dịch lên men làm thức ăn cho cá tứ vân

nghiên cứu quy trình sản xuất dịch lên men lactic giàu carotenoids từ đầu tôm và thử nghiệm ứng dụng dịch lên men làm thức ăn cho cá tứ vân
... thiết lý đó, đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất dịch lên men lactic giàu carotenoids từ đầu tôm thử nghiệm ứng dụng dịch lên men làm thức ăn cho Tứ Vân thực Nội dung nghiên cứu Xác định thành ... vào thức ăn tổng hợp cho Tứ Vân Thuyết minh sơ đồ: Sản xuất dịch lên men từ nguyên liệu đầu tôm thẻ chân trắng theo thông số nghiên cứu Bổ sung dịch lên men vào thức ăn tổng hợp cho theo ... dựa vào hai tiêu hàm lượng protein astaxanthin có dịch lên men Sử dụng dịch lên men thu bổ sung vào thức ăn tổng hợp để nuôi Tứ Vân, nghiên cứu xác định tỷ lệ dịch lên men bổ sung vào thức ăn...
 • 90
 • 212
 • 1

Nghiên cứu quy trình sản xuất dịch lên men lactic giàu carotenoids từ đầu tôm thẻ chân trắng (penaeus vannamei) và thử nghiệm ứng dụng dịch lên men làm thức ăn cho cá tứ vân (capoeta tetrazone)

Nghiên cứu quy trình sản xuất dịch lên men lactic giàu carotenoids từ đầu tôm thẻ chân trắng (penaeus vannamei) và thử nghiệm ứng dụng dịch lên men làm thức ăn cho cá tứ vân (capoeta tetrazone)
... đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất dịch lên men lactic giàu carotenoids từ đầu tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) thử nghiệm ứng dụng dịch lên men làm thức ăn cho Tứ Vân (Capoeta Tetrazona)” ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG -oOo - NGUYỄN THỊ NHƯ XUÂN NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỊCH LÊN MEN LACTIC GIÀU CAROTENOIDS TỪ ĐẦU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) VÀ THỬ NGHIỆM ... sắc Tứ Vân .73 3.3.2 Ảnh hưởng tỷ lệ dầu đậu nành khác đến màu sắc Tứ Vân 77 3.4 Đề xuất quy trình sản xuất dịch lên men lactic từ nguyên liệu đầu tôm bổ sung vào thức ăn tổng hợp cho cá...
 • 121
 • 141
 • 0

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - THỰC HÀNH: LÊN MEN LACTIC (tt) doc

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - THỰC HÀNH: LÊN MEN LACTIC (tt) doc
... trình lên men xảy GV giới thiệu ứng Lên men cần có nhiệt - Muối chua rau nhờ trình dụng lên men để tạo độ thích hợp Đường lên lactic ăn ngon, dễ tiêu hoá rau lên men tạo sản phẩm khác lactic ... vị thơm ngon - Vậy: Quá trình lên men lactic nhờ GV y/c HS viết pt minh Lactôzơ galactôzơ + VK lactic: họa glucôzơ Axit VK lactic Lactôzơ lactic galactôzơ + glucôzơ VK lactic Axit lactic 2) Muối ... lượng VK lactic Củng cố: (5’) - Nhận xét đánh giá học Vệ sinh PTN - Nêu lại cách làm sữa chua & muối chua rau Dặn dò: (2’) - Làm thu hoạch theo bảng 37 & trả lời câu hỏi – / SGK trang 126 - Xem...
 • 5
 • 9,424
 • 31

thực hành lên men lactic

thực hành lên men lactic
... sữa chua vài ngày Để lâu tách thành lớp: Phần nước phần lactoserum, dưới, khối đọng asein trên, gọi sữa vữa Sữa chua có tác dụng hữu hiệu sức khỏe nhờ có chứa hai thành phần Lactobacillus Acidophilus ... dịch: ngăn ngừa bệnh viêm mũi dị ứng đường hô hấp sữa chua ngừa viêm loét dày nhờ vào vi khuẩn lên men có sữa chua bám vào niêm mạc đường tiêu hóa tiết chất kháng sinh tự nhiên đồng thời kìm hãm ... đơn giản Hãy để tổ giúp bạn nhé! Khui hộp sữa đặc cho vào thau đổ vào lon sữa bò nước sôi khuấy lên cho Đổ tiếp thêm lon sữa bò nước lã nấu chín để nguội Hũ yaourt đổ tô, quậy cho tan đều, đổ...
 • 7
 • 513
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát lên men lactic từ xoàilên men lactic từ gạothực hành lên men lacticứng dụng của nấm men trong công nghiệpchế tạo đồ uống lên menxác định tỷ lệ dầu đậu nành bổ sung vào làm màng bao cho thức ăn tổng hợp khi đã bổ sung dịch lên men lactic từ nguyên liệu đầu tômđề xuất quy trình sản xuất dịch lên men lactic từ nguyên liệu đầu tôm và bổ sung vào thức ăn tổng hợp cho cátối ưu điều kiện lên men dịch đầu tôm thẻ chân trắng bằng chủng vi khuẩn lb7 phân lập được từ thực phẩm lên men chua tự nhiênthử nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ dịch lên men lactic và tỷ lệ dầu đậu nành bổ sung vào thức ăn tổng hợp đến tốc độ tăng trưởng và màu sắc của cá tứ vânlên men lactic trong thực phẩmlên men lactic lên men đồng hình quá trình chuyển hoá đường thành acid lactic nhờ các vi sinh vật hiếu khí lên men dị hình con đường pentosophosphat tạo ra lactat ethanol và axetat 1 atpnghiên cứu sử dụng chủng vi khuẩn lactic lb7 đã phân lập từ thực phẩm lên men tự nhiên vào công đoạn lên men nguyên liệu đầu tôm thẻ chân trắngđánh giá hiệu quả cải tạo đất ô nhiễm kln trong điều kiện thử nghiệm ngoài thực địathí nghiệm lên men lactic làm sữa chua và muối chua rau quảlên men lacticthực phẩm lên menĐồ án Nghiên cứu máy nén khí piston 4BY59 trong công tác khoan, khai thác dầu khí và phương pháp phục hồi cụm piston, xi lanh của máy nén khí 4BY59bộ đề THI CUỐI kì 11 tuyển tập đề thi ôn tập học kì II lớp 11TÊN CÁC QUỐC GIA BẰNG TIẾNG ANHĐồ án Tổ chức điều hành sản xuấtBáo cáo Thí nghiệm Sức bền vật liệu Trần Song ÁnhNghiên cứu về elipelipxoitĐẶC BIỆT HÓA TRONG MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨCTuyển tập 235 bài tập trắc nghiệm số phức có lời giải chi tiếtTuyển tập 500 bài tập trắc nghiệm chuyên đề oxyz giải chi tiếthệ thống thông tin quang tốc độ cao và ứng dụngĐiệu hò thuốc cá làn điệu dân ca đặc sắc của người nguồn minh hóagiáo trình TU TUONG 2013Đồ án Thiết kế nhà máy bia lên men bằng phương pháp cổ điển với năng suất 20 triệu lítnămĐồ án Quy hoạch điểm trung chuyển vật tải hành khách công cộng Long Biênbáo cáo kiến tập sư phạm mầm non nghĩa ninhBất đẳng thức và bài toán cực trị trong lớp đa thức lượng giácBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam đáp ứng chuẩn nghề nghiệpBiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa sư phạm trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nayCác biện pháp tu từ liên tưởng và tư duy thơ Chế Lan Viên qua ba tập Di Cả
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập