Kỹ thuật cấy tạo trầm trên cây gió bầu

Nghiên cứu khoa học " Một số nghiên cứu về kỹ thuật trồng rừng tràm trên đất chua phèn ở huyện thạnh hóa, Long An " pot

Nghiên cứu khoa học
... cứu mật độ trồng Tràm Mật độ trồng có ý nghĩa lớn sinh trởng rừng, liên quan đến chi phí trồng rừng quan trọng định lợng sản phẩm rừng Trong luân kì kinh doanh rừng tơng đối ngắn, với Tràm để làm ... m Đất khu thí nghiệm phần lớn thuộc loại đất chua phèn Đặc trng tính chất đất đợc trình bày bảng 1 Nghiên cứu chọn loài xuất xứ Tràm Mục đích: Nghiên cứu lựa chọn loài giống Tràm có sinh trởng ... phát triển trồng rừng, đồng thời có kế hoạch cải thiện giống loài tràm nội địa cho sinh trởng tốt không bị hại chuột Ngiên cứu kỹ thuật làm đất Mục đích:Phơng pháp lên líp trồng rừng trở thành phơng...
 • 12
 • 230
 • 2

kỹ thuật cấy tạo trầm trên cây gió bầu

kỹ thuật cấy tạo trầm trên cây gió bầu
... nhăn giống cánh chim ưng, có Trầm hương Kỳ nam 3.3.2 KỸ THUẬT CẤY TẠO TRẦM: 3.3.2.1 Cơ sở lý luận việc cấy tạo Trầm: Trầm tên gọi bao gồm tinh dầu gỗ Dó bầu Sự tạo Trầm trình tích lũy tinh dầu ... (1997), dạng Trầm sản phẩm Trầm ghi nhận thị trường là: Trầm mảnh, Trầm bóng, Trầm vụn bột Trầm, Trầm bánh, tinh dầu Trầm (dùng làm hương liệu dược liệu) Việc phân tích Trầm tinh dầu Trầm Erhartdt, ... thực tiểu luận tốt nghiệp “Phương pháp cấy tạo Trầm bầu 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: + Tổng quan Dó bầu + Tìm hiểu qui trình kĩ thuật cấy tạo Trầm hương nhân tạo phương pháp vi sinh hóa học có hiệu...
 • 49
 • 868
 • 0

kỹ thuật cấy tạo trầm trên cây gió bầu

kỹ thuật cấy tạo trầm trên cây gió bầu
... nhăn giống cánh chim ưng, có Trầm hương Kỳ nam 3.3.2 KỸ THUẬT CẤY TẠO TRẦM: 3.3.2.1 Cơ sở lý luận việc cấy tạo Trầm: Trầm tên gọi bao gồm tinh dầu gỗ Dó bầu Sự tạo Trầm trình tích lũy tinh dầu ... Nhang Trầm Theo Phillips (1997), dạng Trầm sản phẩm Trầm ghi nhận thị trường là: Trầm mảnh, Trầm bóng, Trầm vụn bột Trầm, Trầm bánh, tinh dầu Trầm (dùng làm hương liệu dược liệu) Việc phân tích Trầm ... thực tiểu luận tốt nghiệp “Phương pháp cấy tạo Trầm bầu 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: + Tổng quan Dó bầu + Tìm hiểu qui trình kĩ thuật cấy tạo Trầm hương nhân tạo phương pháp vi sinh hóa học có hiệu...
 • 65
 • 194
 • 0

Kỹ thuật cấy tạo trầm trên cây gió bầu

Kỹ thuật cấy tạo trầm trên cây gió bầu
... nhăn giống cánh chim ưng, có Trầm hương Kỳ nam 3.3.2 KỸ THUẬT CẤY TẠO TRẦM: 3.3.2.1 Cơ sở lý luận việc cấy tạo Trầm: Trầm tên gọi bao gồm tinh dầu gỗ Dó bầu Sự tạo Trầm trình tích lũy tinh dầu ... Nhang Trầm Theo Phillips (1997), dạng Trầm sản phẩm Trầm ghi nhận thị trường là: Trầm mảnh, Trầm bóng, Trầm vụn bột Trầm, Trầm bánh, tinh dầu Trầm (dùng làm hương liệu dược liệu) Việc phân tích Trầm ... thực tiểu luận tốt nghiệp “Phương pháp cấy tạo Trầm bầu 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: + Tổng quan Dó bầu + Tìm hiểu qui trình kĩ thuật cấy tạo Trầm hương nhân tạo phương pháp vi sinh hóa học có hiệu...
 • 55
 • 138
 • 0

Kỹ thuật trồng cây gió bầu tạo trầm kỳ (Aquilaria Crassna Pierre ex Lecomte) pdf

Kỹ thuật trồng cây gió bầu tạo trầm kỳ (Aquilaria Crassna Pierre ex Lecomte) pdf
... Không nên trồng loại đất đá vôi, cát ngập úng Giống : trình khai thác bừa bãi tìm trầm, làm nguồn giống dó bầu (loại giống tỷ lệ tạo trầm kỳ cao tự nhiên) cạn kiệt, kéo theo số giống dó tạo trầm khác ... rừng trồng, tỷ lệ lai tạp giống dó cao, phần lớn giống dó bầu dó me Nhưng qua khảo sát thực tế cho thấy cấy tạo trầm nhân tạo giống dó bầu dó me (phần lớn thường bị lai tạp giống) cho tỷ lệ tạo trầm ... độ trồng: tuỳ loại đất chọn loại mật độ sau: 625 cây/ ha: với cự ly 4x4 m; 800 cây/ ha: 2,5x5 m; 1160 cây/ ha: 3x3 m Nếu trồng xen vườn cà phê, điều, nhãn, tiêu… mật độ từ 250 -500 c Kỹ thuật trồng: ...
 • 6
 • 312
 • 2

Tài liệu Kỹ thuật trồng hồ tiêu trên cây trụ sống ppt

Tài liệu Kỹ thuật trồng hồ tiêu trên cây trụ sống ppt
... 2 Trồng trụ tạm Trồng tiêu năm với trụ sống bắt buộc phải trồng trụ tạm Sau trồng trụ sống 2-3 tháng trồng tiêu Do trụ sống nhỏ, chưa có chỗ cho tiêu leo bám nên cần trồng trụ tạm lúc với trồng ... trưởng trụ sống Khi trụ sống lớn, buộc cố định trụ tạm vào trụ sống, chuyển dần dây tiêu trụ tạm qua trụ sống Hãm trụ sống độ cao 5m để tiện cho việc thu hoạch tiêu * Đối với tiêu trồng cành ... trồng tiêu Cây trụ tạm trồng cách trụ sống 10-15cm, đường kính 10-15cm, chiều cao tính từ mặt đất 3m, trụ tạm phải tốt để tiêu leo bám vòng 2-3 năm trước trụ sống đủ lớn cho tiêu leo bám Trồng tiêu...
 • 5
 • 363
 • 3

Kỹ thuật sản xuất cây con cây gió bầu & kỹ thuật trồng cây gió bầu pdf

Kỹ thuật sản xuất cây con cây gió bầu & kỹ thuật trồng cây gió bầu pdf
... độ trồng: tuỳ loại đất chọn loại mật độ sau: 625 cây/ ha: với cự ly 4x4 m; 800 cây/ ha: 2,5x5 m; 1160 cây/ ha: 3x3 m Nếu trồng xen vườn cà phê, điều, nhãn, tiêu… mật độ từ 250 -500 - Kỹ thuật trồng: ... thuốc tiếp xúc để phòng trừ Cây xuất vườn xanh tốt, thân thẳng, không cụt ngọn, cao >50cm, đường kính cổ rễ >0,4cm bầu không bị mục nát đứt rễ Kỹ thuật trồng Đất trồng nên chủ động nước tưới, ... đủ tiêu chuẩn trồng, tiến hành trồng sau trận mưa đầu mùa mưa Trồng vào ngày mưa nhỏ, thời tiết mát dịu, ẩm tốt Bố trí trồng hình nanh sấu, chống xói mòn Bóc vỏ bầu nylon, đặt bầu sâu lớp đất...
 • 4
 • 237
 • 0

Kỹ thuật chẻ tạo cây cảnh có bộ rễ đều pptx

Kỹ thuật chẻ tạo cây cảnh có bộ rễ đều pptx
... Chẻ rễ, Trồng vào chậu: Chăm sóc tốt, sau thời gian rễ mọc tương đối đều: rễ hòan thiện: Lưu ý: áp dụng cho nhiều nhựa, dễ tính, sức sống mạnh sanh,...
 • 5
 • 159
 • 0

Kỹ thuật chẻ tạo cây cảnh có bộ rễ đều ppt

Kỹ thuật chẻ tạo cây cảnh có bộ rễ đều ppt
... đợi đến phần chiết rễ cắt trồng vào chậu, chăm sóc kỹ cho phát triển tốt Bước - Chẻ rễ: Khi phát triển rễ tương đối khỏe lấy khỏi chậu, cào chất trồng tiến hành chẻ, độ dài vết chẻ thường từ 5-10 ... chẻ thường từ 5-10 cm tùy thuộc vào độ lớn thân cây, sau xếp lại rễ theo ý muốn trồng lại vào chậu thể tiến hành chẻ rễ 2-3 lần cho để tạo nhiều rễ ... Việc chẻ rễ tiến hành nhiều lần tùy theo nhu cầu người chơi, phương pháp đơn giản dễ làm, chia làm bước: Bước 1- Chiết nuôi cây: Lột đoạn vỏ quanh nơi định chiết...
 • 3
 • 254
 • 0

Kỹ thuật trồng hồ tiêu trên cây trụ sống potx

Kỹ thuật trồng hồ tiêu trên cây trụ sống potx
... cho trụ sống từ 2-3 lần Cần chăm sóc tốt trụ sống để sinh trưởng tốt đảm bảo yêu cầu leo bám cho tiêu Trồng trụ tạm Trồng tiêu năm với trụ sống bắt buộc phải trồng trụ tạm Sau trồng trụ sống ... tháng trồng tiêu Do trụ sống nhỏ, chưa có chỗ cho tiêu leo bám nên cần trồng trụ tạm lúc với trồng tiêu Cây trụ tạm trồng cách trụ sống 10-15cm, đường kính 1015cm, chiều cao tính từ mặt đất 3m, trụ ... trưởng trụ sống Khi trụ sống lớn, buộc cố định trụ tạm vào trụ sống, chuyển dần dây tiêu trụ tạm qua trụ sống Hãm trụ sống độ cao 5m để tiện cho việc thu hoạch tiêu * Đối với tiêu trồng cành...
 • 7
 • 299
 • 1

Kỹ thuật trồng hồ tiêu trên cây trụ sống docx

Kỹ thuật trồng hồ tiêu trên cây trụ sống docx
... cho trụ sống từ 2-3 lần Cần chăm sóc tốt trụ sống để sinh trưởng tốt đảm bảo yêu cầu leo bám cho tiêu Trồng trụ tạm Trồng tiêu năm với trụ sống bắt buộc phải trồng trụ tạm Sau trồng trụ sống ... tháng trồng tiêu Do trụ sống nhỏ, chưa có chỗ cho tiêu leo bám nên cần trồng trụ tạm lúc với trồng tiêu Cây trụ tạm trồng cách trụ sống 10-15cm, đường kính 10-15cm, chiều cao tính từ mặt đất 3m, trụ ... trưởng trụ sống Khi trụ sống lớn, buộc cố định trụ tạm vào trụ sống, chuyển dần dây tiêu trụ tạm qua trụ sống Hãm trụ sống độ cao 5m để tiện cho việc thu hoạch tiêu * Đối với tiêu trồng cành...
 • 8
 • 237
 • 1

Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật cải tạo và chăm sóc sau ghép vườn cây ăn quả pot

Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật cải tạo và chăm sóc sau ghép vườn cây ăn quả pot
... chặt kín cành ghép với miệng ghép) Chăm sóc vườn ăn sau ghép cải tạo + Sau ghép mắt nảy mầm dài > 15-20 cm, tiến hành tháo bỏ nilon phần ghép + Vệ sinh vườn cây: Vê vặt bỏ mầm dại gốc ghép, cắt tải ... áp dụng số biện pháp kỹ thuật chăm sóc, thâm canh sử dụng chế phẩm tăng đậu hoa, đậu quả, chống rụng quả, chế độ tưới hợp lý - Ngay năm sau ghép cần loại bỏ cành không cần thiết, giữ lại số cành ... vào tuổi cây, bón đợt/năm Mỗi lần bón với lượng 2-3 kg NPK/ gốc bón vào tháng 10-12, tháng 2-3 sau thu hoạch * Cải tạo biện pháp đốn tỉa tạo tán cho suất thấp Hàng năm sau thu hoạch cần đốn tạo...
 • 5
 • 352
 • 1

Nghiên cứu kỹ thuật cấy ghép implant trên bệnh nhân mất răng có ghép xương

Nghiên cứu kỹ thuật cấy ghép implant trên bệnh nhân mất răng có ghép xương
... chưa công trình nghiên cứu cụ thể đánh giá tình trạng thiếu xương vùng ứng dụng cấy ghép Implant trường hợp Chính vậy, tiến hành đề tài“ Nghiên cứu kỹ thuật cấy Implant bệnh nhân ghép xương ... vùng chọn định dễ dàng trường hợp cấy implant thiếu xương KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 56 bệnh nhân 118 thiếu xương vùng cấy 116 trụ implant ghép xương, số kết luận sau: - Đặc điểm lâm ... trình nghiên cứu cấy Implant nha khoa nhiều tác giả nhiều sở Răng hàm mặt công bố Tuy nhiên, công trình đánh giá cấy Implant vùng đủ xương để cấy ghép, chưa công trình nghiên cứu cụ thể cấy Implant...
 • 26
 • 284
 • 0

Kỹ thuật cấy ngọc Trai nhân tạo potx

Kỹ thuật cấy ngọc Trai nhân tạo potx
... bao quanh dị vật thành túi ngọc Túi ngọc phân tiết ngọc Trai bám vào dị vật tạo thành ngọc tự nhiên Đây sở khoa học cho việc cấy ngọc Trai nhân tạo Muốn chủ động tạo ngọc, người ta dựa vào nguyên ... vôi) tạo nên màu sắc óng ánh cho ngọc Trai Hình 36 Qúa trình hình thành ngọc tự nhiên Hình 37 Cơ sở khoa học việc cấy ngọc nhân tạo Hình 38 Vị trí cấy ngọc Trai Hình 39 Cơ chế hình thành ngọc Trai ... Khi cấy cần ý mặt mảnh màng áo phải quay phía nhân cấy + Cấy nhân: Sau cấy màng áo xong cấy nhân Đặt nhân cấy vào phần lõm đầu kim đưa nhân vào tiếp xúc với miếng màng áo vừa cấy, thao tác đưa nhân...
 • 12
 • 320
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật chọn tạo giống cây trồngky thuat trong moc nhi tren than cay gokỷ thuật trồng cây gió bầukỹ thuật trồng cây gió bầukỹ thuật lai tạo giống cây trồngkỹ thuật trồng hồ tiêu trên cây trụ sốngkỹ thuật trồng mộc nhĩ trên thân cây gỗnghiên cứu kỹ thuật cấy implant trên bệnh nhân mất răng có ghép xươnghướng dẫn kỹ thuật uốn tạo cây cảnhkỹ thuật ươm cây gió bầukỷ thuật trồng tạo dáng cây cảnhcho biết kỹ thuật lai hữu tính trên cây đậu nànhmột số trao đổi về kỹ thuật phòng chống bệnh trên cây tiêu ở huyện tánh linh và huyện đức linh tỉnh bình thuậnkỹ thuật cây trồngkỹ thuật cây cao suNGHIÊN cứu HÌNH THÁI và ĐÁNH GIÁ LIÊN tục PHÔI 3 và 5 NGÀY TUỔI của BỆNH NHÂN THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆMĐề cương ôn tập thi trắc nghiệm học kỳ 2 môn Lịch sử 12TỰ học IELTS TOPIC VOCABULARY BY NGOCBACHNghiên cứu tìm hiểu vấn đề bảo mật trong mạng không dây cấu hình lướiQuản lý hoạt động ngoại khóa trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở quận tây hồ, hà nộiPhát triển đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện yên phong, tỉnh bắc ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện naybáo cáo thực tập TRẠM BIẾN áp 110 kv phù mỹ bình địnhQuản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông phúc yên, tỉnh vĩnh phúcẢnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở việt namđề cương ôn tập môn công nghệ truy nhập quangBộ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh học kỳ 2 Lớp 4Quản lý nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc giaQuản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2Quản lý hoạt động tự học của sinh viên ngành sư phạm Hóa học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2Quản lý thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nayỨng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt NamNghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu trên địa bàn tỉnh thái nnuyênMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở Việt NamNghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở Việt NamNghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng, đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập