LUYỆN tập THÀNH PHẦN NGUYÊN tử 10a1 đề 2

LUYỆN tập THÀNH PHẦN NGUYÊN tử 10a1 đề 2

LUYỆN tập THÀNH PHẦN NGUYÊN tử 10a1 đề 2
... số nguyên tử Tính nguyên tử khối trung bình Cl? Bài Molipden (Mo) có đồng vị với thành phần % số nguyên tử tự nhiên 92 Đồng vị Mo 94 95 96 97 98 9, 52 16,07 16,67 9, 52 23, 82 Mo % số nguyên tử ... đồng vị có số khối 24 , 25 , 26 Trong số 5000 nguyên tử Mg có 3930 đồng vị 24 Mg; 505 đồng vị 25 Mg lại đồng vị 26 Mg Khối lượng nguyên tử trung bình Mg A 24 B 24 ,33 C 24 ,22 D 23 ,9 107 109 Bài 13 Trong ... 16: Một nguyên tử X có đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử 27 /23 Hạt nhân nguyên tử X có 35 p Trong nguyên tử đồng vị thứ có 44 n Số n nguyên tử đồng vị thứ hai nhiều đồng vị thứ n Tính nguyên tử khối...
 • 2
 • 297
 • 0

Bài 3. LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ pdf

Bài 3. LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ pdf
... nguyên tử khối trung bình đồng vị • Nguyên tố hóa học nguyên tử có số Z • Các đồng vị nguyên tố hóa học nguyên tử có số Z, khác số N Số hiệu nguyên tử Z số khối A đặc trưng cho nguyên tử Kí hiệu nguyên ... Trong nguyên tử, số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton số electron • Số khối A = Z + N • Nguyên tử khối coi tổng số proton nơtron (gần đúng) • Nguyên tử khối nguyên tố có nhiều đồng vị nguyên ... nguyên tử có số Z, khác số N Số hiệu nguyên tử Z số khối A đặc trưng cho nguyên tử Kí hiệu nguyên tử : ...
 • 3
 • 391
 • 0

bài giảng hóa học 10 bài 3 luyện tập thành phần nguyên tử

bài giảng hóa học 10 bài 3 luyện tập thành phần nguyên tử
... đối nguyên tử K? b) Tính nguyên tử khối K? c) Tính số nguyên tử K 0,975 g K? 0 ,33 6 .102 3 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ DẠNG 2: TÍNH SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH Bài ... khối nguyên tử sau 24 12 Mg; 23 11 Na ; 20 40 Ca ; Li ; 15 31 P; 25 Mn ; 88Sr ; 55 38 35 Br 80 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ DẠNG 1: KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ Bài 3: Tính số phân tử (nguyên ... hỗn hợp đồng vị Cl có nguyên tử khối 34 ,97 chiếm 75,77% 35 Cl có nguyên tử khối 36 ,97 Tính nguyên tử khối trung bình Clo tự nhiên 37 Bài 2: Nguyên tử khối trung bình đồng 63, 546 Trong tự nhiên...
 • 7
 • 952
 • 6

luyện tâp thành phần nguyên tử

luyện tâp thành phần nguyên tử
... lượng electron b) Tính tỉ số khối lượng electron nguyên tử nitơ so với khối lượng toàn nguyên tử nitơ so với khối lượng toàn nguyên tử nguyên tử GV đàm thoại gợi mở dẫn dắt hs tính GV dựa vào ... lượng 7p: electron nhỏ bé Khối lượng nguyên tử tập trung hầu hết hạt nhân Do khối lượng nguyên tử coi tổng khối lượng cùa proton nơtron hạt nhân nguyên tử Nguyên tử khối coi số khối A không cần độ ... Câu : khối lượng nguyên tử brom GV cho BT 3: khối lượng nguyên tử 79.91 Brom có đồng vị, đồng vị thứ brom 79.91 Brom có đồng vị, đồng vị 79 Br chiếm 54.5% Tìm khối lượng nguyên tử thứ 79 Br chiếm...
 • 3
 • 346
 • 0

Giải các bài 1,2,3,4,5,6 trang 18 SGK Hóa lớp 10: Luyện tập thành phần nguyên tử

Giải các bài 1,2,3,4,5,6 trang 18 SGK Hóa lớp 10: Luyện tập thành phần nguyên tử
... thực mol nguyên tử Ca là: 25,87 0,74 = 19,15 (cm3) mol nguyên tử Ca có chứa 6,022.1023 nguyên tử nên thể tích nguyên tử Ca Vnguyên tử canxi = 19,15/6,022.1023 ≈ 3.10-23 cm3 Nếu xem nguyên tử Ca ... Vỏ electron nguyên tử K có 19 electron Nguyên tử khối K 39u Bài (Trang 18 Hóa 10 chương 1) Căn vào đâu mà người ta biết chắn nguyên tố hiđro (Z = 1) nguyên tố urani (Z = 92) có 90 nguyên tố Đáp ... a) Nguyên tô hoá học bao gồm nguyên tử có sô đơn vị điện tích hạt nhân b) Kí hiệu nguyên tử 19 K Kí hiệu cho ta biết: Số hiệu nguyên tử nguyên tố K 19, số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử...
 • 3
 • 920
 • 0

Giáo án Hóa học 10 bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Giáo án Hóa học 10 bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử
... nhân tập: Tính khối lượng nguyên kg tử nitơ kg so II Nguyên tố hóa học – Đồng vị – nguyên sánh khối lượng tử khối trung bình : electron với khối - Nguyên tố hóa học lượng toàn nguyên - Đồng vị tử ... 7=11,7236 .10- 27 kg gì? Khối 40 20 lượng lượng 7n: 7e: 9 ,109 4 .10- 31kgx 7= 0,0064 .10- 31 kg Ca Khối lượng nguyên tử nitơ : 23,4382 .102 7 * GV tổ chức làm *HS lên bảng Nhận xét: Khối lượng nguyên tử tập ... = 20 - Nguyên tử khối Ca 40 * HS trả lời Bài tập / SGK trang 18 lượng 7p: * GV tổ chức làm ghi lại vào Khối 7=11,7082 .10- 27 kg tập: Kí hiệu tập 1,6726 .10- 27kgx nguyên tử sau Khối 1,6748 .10- 27kgx...
 • 6
 • 223
 • 0

Bài 3: Luyệt tập thành phần nguyên tử

Bài 3: Luyệt tập thành phần nguyên tử
... ; Bài 4: Cho nguyên tử K có 19 proton, 20 nơtron a) Tính khối lượng tuyệt đối nguyên tử K? b) Tính nguyên tử khối K? c) Tính số nguyên tử K 0,975 g K? 0,336.1023 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ ... TÍNH SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH Bài 5: Nguyên tố X có đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử 27/23 Hạt nhân nguyên tử X có 35 proton Trong nguyên tử đồng vị thứ có 44 ... SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH Bài 1: Clo tự nhiên hỗn hợp đồng vị Cl có nguyên tử khối 34,97 chiếm 75,77% 35 Cl có nguyên tử khối 36,97 Tính nguyên tử khối trung...
 • 6
 • 171
 • 0

BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ :THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ TRƯỜNG THCS & THPT BÀU HÀM ppsx

BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ :THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ TRƯỜNG THCS & THPT BÀU HÀM ppsx
... lµ 107 ,87, tù nhiªn b¹c cã hai ®ång vÞ, ®ã ®ång vÞ 109 Ag chiÕm hµm l-ỵng 44% X¸c ®Þnh sè khèi cđa ®ång vÞ cßn l¹i 13 TRƯỜNG THCS & THPT BÀU HÀM LỚP 10 A 106 GV: NGUYỄN THỊ NGỌC MINH B 107 C 108 ... 1,6726 .10- 27 kg; mn = 1,6748 .10- 27 kg) 20 TRƯỜNG THCS & THPT BÀU HÀM LỚP 10 A 5,1673 .10- 26kg GV: NGUYỄN THỊ NGỌC MINH B 5,1899 .10- 26 kg C 5,2131 .10- 26 kg D.5,252 .10- 27kg C©u 70 Tỉng sè c¸c h¹t ... học C Tất ngun tử có số khối thuộc ngun tố hóa học D Cả định nghĩa Câu 16: Trong kí hiệu A Z X : A Z số điện tích hạt nhân B Z số electron lớp vỏ TRƯỜNG THCS & THPT BÀU HÀM LỚP 10 GV: NGUYỄN...
 • 24
 • 799
 • 2

Tiết thứ 6: NGUYÊN TỬ LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN potx

Tiết thứ 6: NGUYÊN TỬ LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN potx
... nghĩa nguyên tố hoá học, kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình 2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ xác định số electron, số proton, số nơtron nguyên tử khối biết kí hiệu nguyên ... tích hạt nhân nguyên tử b) Số proton nguyên tử số nơtron c) Số proton hạt nhân số electron lớp vỏ nguyên tử d) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi có proton e) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi có nơtron f) ... cứu thành phần nguyên tử Bây củng cố lại kiến thức học vận dụng vào làm tập b) Triển khai HOẠT ĐỘNG THẦY NỘI DUNG KIẾN VÀ TRÒ THỨC Hoạt động 1: Câu hỏi trắc nghiệm Mục tiêu: Củng cố kiến thức...
 • 8
 • 131
 • 1

Dạng 1: Bài tập về thành phần nguyên tử ion ppsx

Dạng 1: Bài tập về thành phần nguyên tử ion ppsx
... 16 Kim loi M cú s bng 54, tng s ht c bn ion M2+ l 78 a) Tớnh s ht c bn M b) Vit cu hỡnh electron ca M, M2+, M3+ Bi Kim loi X to cation X+, phi kim Y to anion Y 2- Tng s ht proton ht nhõn nguyờn ... Chuyên đề Hoá 10-Cấu tạo nguyên tử 16 17 Gv: Nguyễn Văn Quang (0982731344) 18 Bi Oxi cú ba ng v l O, O v O Tớnh lng nguyờn t ... B2+ l 29u a) Xỏc nh s ht c bn nguyờn t A, B b) Vit cu hỡnh electron ca A, B, A3+, B2+ 3+ Bài 11 (B-2010) Mt ion M cú tng s ht proton, ntron, electron l 79, ú s ht mang in nhiu hn s ht khụng mang...
 • 2
 • 974
 • 30

Bài tập về thành phần nguyên tử lớp 10

Bài tập về thành phần nguyên tử lớp 10
... Tính số khối đồng vị thứ hai Biết ngun tử khối trung bình Ag 107 ,88 u A 109 B 107 C 106 D 108 Câu 35: A,B ngun tử đồng vị A có số khối 24 chiếm 60%, ngun tử khối trung bình hai đồng vị 24,4 Số ... Culông Hạt nhân nguyên tử có khối lượng 58,45 .10 -27 kg Xác định số notron ngun tử X a 16 b 17 c 18 d 19 Câu 58: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt 58 Điện tích hạt nhân ngun tử X là: a 16+ ... tuyệt đối n .tử là: ( Cho biết me = 9 ,109 .10- 31 kg ; mp = 1,6726 .10- 27 kg; mn = 1,6748 .10- 27 kg) A 5,1673 .10- 26kg B 5,1899 .10- 26 kg C 5,2131 .10- 26 kg D.5,252 .10- 27kg C©u 70 Tỉng sè c¸c h¹t c¬ b¶n...
 • 6
 • 536
 • 6

CÁC DẠNG bài tập tự LUẬN CHƯƠNG NGUYÊN tử 10a1 đề 1

CÁC DẠNG bài tập tự LUẬN CHƯƠNG NGUYÊN tử 10a1 đề 1
... t ca Clo, Oxi, Natri v Hiro ln lc l 17 ; 8; 11 v Hóy xột xem kớ hiu 36 16 23 Na no sau õy khụng ỳng A 17 Cl B O C 11 D 21 H Cõu 7: Nhn nh kớ hiu 12 25 X v 25 11 Y Cõu tr li no ỳng cỏc cõu tr li ... Cõu 10 : Hai nguyờn t X v Y thuc chu k 3, iu kin thng u l cht rn bit 8 ,1 gam X cú s mol nhiu hn 4,8 gam Y l 0 ,1 mol v MX MY = X v Y ln lc l A Si v Na B Al v Mg C Mg v Al D Be v Li Cõu 11 : Tng ... nguyờn t, s cỏc ng v tỡm nguyờn t trung bỡnh v ngc li 40 36 38 Cõu 1: Nguyờn t argon cú ng v: 18 Ar (99,63%); 18 Ar (0, 31% ); 18 Ar (0,06%) Xỏc nh nguyờn t trung bỡnh ca Ar A 39,98 B 24,6 C 50,4...
 • 11
 • 318
 • 0

Bài 1: Thành phần nguyên Tử

Bài 1: Thành phần nguyên Tử
... coi khối lượng nguyên tử: mnguyên tử mhạt nhân II Hạt nhân nguyên tử ? Có nhận xét số p số e nguyên tử ? Vì nguyên tử luôn trung hòa điện, nên: Số p = số e II Hạt nhân nguyên tử Khối lượng điện ... hình nguyên tử số nguyên tố: + Hiđro 7+ 8+ 17+ Nitơ Oxy Clo Nguyên tử nguyên tố khác có kích thước khối lượng khác 1 Kích thước Đơn vị: = 10-10 m ; nm = 10-9 m - Nguyên tử Hiđro nguyên tử nhỏ ... Nguyên tử ? Mô hình nguyên tử Oxy Bo (Bohr) Mô hình nguyên tử Oxy theo quan điểm đại Nguyên tử gồm: - Hạt nhân mang điện tích dương - Vỏ tạo hay nhiều electron (mang điện âm) I Vỏ electron nguyên...
 • 13
 • 3,365
 • 17

Bài 1: Thành phần nguyên tử

Bài 1: Thành phần nguyên tử
... Kích thước nguyên tử (xem mô phỏng) Đường kính nguyên tử 10-8cm Đường kính hạt nhân nguyên tử 10-12 cm Vhạt nhân Vnguyên tử Nguyên tử có cấu tạo rỗng Bài tập củng cố nguyên tử R có tổng ... toàn giống - Nguyên tử trung hòa điện nên nguyên tử số electron số proton II Khối lượng nguyên tử Đơn vị khối lượng kích thước nguyên tử Khối lượng nguyên tử VD:Tính khối lượng nguyên tử oxi, biết ... lượng nguyên tử VD: Tính khối lượng nguyên tử hiđro theo đvC, biết khối lượng nguyên tử tuyệt đối 1,6725.10-27kg 1,6725.10-27 kg MH = 1,66055.10-27 kg = 1,08 đvC KLNT tính đvC gọi nguyên tử khối...
 • 14
 • 1,331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luyện tập thành phần nguyên tử hóa 10luyện tập thành phần nguyên tử lớp 10luyen tap thanh phan nguyen tu pptbài 3 luyện tập thành phần nguyên tửbai giang luyen tap thanh phan nguyen tubài tập luyện tập thành phần nguyên tửgiải bài tập bài 3 luyện tập thành phần nguyên tửgiải bài tập luyện tập thành phần nguyên tửgiải bài 3 luyện tập thành phần nguyên tửbài 3 luyện tập thành phần nguyên tử violetluyện tập thành phần nguyên tửbài tập bài 3 luyện tập thành phần nguyên tửbai giang dien tu luyen tap thanh phan nguyen tubai 3 luyen tap thanh phan nguyen tu lop 10giáo án luyện tập thành phần nguyên tửBài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X-XVBài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X-XVBài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X-XVBài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X-XVBài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X-XVBài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X-XVBài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩmBài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩmBài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩmBài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổiBài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI-XVIIIBài 3. Quần cư. Đô thị hóaBài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập