BÀI tập HALOGEN lần 1( 10c)

BÀI tập HALOGEN lần 3 ( 10c)

BÀI tập HALOGEN lần 3 ( 10c)
... mạnh D Cả A,B,C Bài tập chương Halogen Câu 30 : Nước Gia-ven hỗn hợp chất sau ? A HCl, HClO, H2O B NaCl, NaClO, H2O C NaCl, NaClO3, H2O D NaCl, NaClO4, H2O Câu 31 : 50g khí clo tích ( ktc) ? A 15,77 ... Bài tập chương Halogen Câu 11:Trong công nghiệp, khí clo điều chế cách điện phân dung dịch(có màng ngăn ) chất sau đây? A KCl B.CaOCl2 C NaClO D NaCl Câu 12:Trong nhóm halogen, khả ... Cl2 + 2NaBr  B Cl2 + H2O  → 2NaCl + Br2 → HCl + HClO C Br2 + KClO3  D Cl2 + 2KBrO3  → Cl2 + 2KBrO3 → Br2 + KClO3 Câu 34 : Brom bị lẫn tạp chất clo Để thu brom tinh khiết cần làm cách sau...
 • 3
 • 186
 • 0

BÀI tập HALOGEN lần 4( TRẮC NGHIỆM) (1)

BÀI tập HALOGEN lần 4( TRẮC NGHIỆM) (1)
... Bài tập chương Halogen Câu 22: Chất sau dùng để làm khô khí hiđro clorua ? A P2O5 B dd H2SO4 đặc C CaCl2 ... hỗn hợp qua nước C Dẫn hỗn hợp qua dd NaI D Dẫn hỗn hợp qua dd NaBr Câu 35: Halogen có tỷ khối so với không khí 5,52 Halogen : A Flo B Clo C Brom D Iot Câu 36: Đổ dd chứa 1g HBr vào dd chứa 1g ... màu vàng đậm ? A dd HCl B dd HF C dd HBr D dd HI Câu 38:Những câu sau không nói nguyên tố nhóm halogen? A.Thuộc nhóm VIIA bảng tuần hoàn B.Có số oxi hóa -1 hợp chất C.Chúng hoạt động hóa học...
 • 2
 • 194
 • 0

BÀI tập ANĐÊHIT (lần 1) copy

BÀI tập ANĐÊHIT (lần 1)  copy
... Bài tập Anđehit - Xeton A chất rắn tan nước tạo dd fomon B chất lỏng không tan nước C chất lỏng tan...
 • 2
 • 49
 • 0

Tiết 50. bài Ôn tập ( S. lần 1)

Tiết 50. bài Ôn tập ( S. lần 1)
... thuỷ sản đông lạnh, nhiệt đới -Giao thông chủ yếu đư ờng sông -Du lịch: Phú Quốc, vườn, sông BĐ Kinh tế (chưa có BĐ Tự nhiên) vùng Trung du miền núi bắc Bộ ĐK Tự nhiên -> PT( nói)ngành Nông nghiệp ... 57,3%/nước -P ĐB núi thấp, đông lạnh kéo dài->PT ôn đới (susu, lê, hồi, sơn), cận nhiệt (chè), lương thực (lúa, ngô), lợn 22% -vùng biển kín -> PT nuôi thuỷ sản BĐ Kinh tế (chưa có BĐ Tự nhiên) vùng ... tiêu, cafê, đậutương =>trọng điểm Công nghiệp / nước -chăn nuôi kiểu công nghiệp BĐ Kinh tế vùng Đông Nam Bộ => Nêu đặc điểm ngành Công nghiệp / vùng ? Ngành Công nghiệp: +cơ cấu đa dạng, cân đối...
 • 19
 • 256
 • 0

UNIT 3 test 1 KEY Bài tập mai lan hương lớp 11

UNIT 3 test 1 KEY Bài tập mai lan hương lớp 11
... hard foods like fried meat 41 Bringing a small present is something you should when you're invited to a party in Atlantica F 42 Never be late to the party in Atlantica F 43 ‘Elastic time' probably ... When you go to the party in Atlantica, don't bring a gift If you so, our hosts will believe that you think they are poor Never arrive on time in Atlantica Come one or two hours late because ... in Atlantica Come one or two hours late because your hosts will not be on time themselves In Atlantica, all schedules (even airline schedules) run on 'elastic time' At dinner time, eat only what...
 • 2
 • 747
 • 5

Unit 5 bt mlh 11 test 1 Bài tập mai lan hương lớp 11

Unit 5 bt mlh 11 test 1 Bài tập mai lan hương lớp 11
... pupil to take the first steps to obtain the help he needs, for this is the pattern of adult life for which he has to be prepared, but all the time the opportunities for personal and group advice ... haven't been to university, and people who have the right skills will have a big ( 35) in the competition for jobs If you decide to go straight into a job, there are many (36) for ... must be presented in a way which makes them easy to understand and within easy reach of pupils 41 According to the passage one of the problems for pupils entering secondary schools is that A...
 • 2
 • 261
 • 0

Unit 5 test 1 key Bài tập mai lan hương lớp 11

Unit 5 test 1 key Bài tập mai lan hương lớp 11
... prepared, but all the time the opportunities for personal and group advice must be presented in a way which makes them easy to understand and within easy reach of pupils 41 According to the passage one ... offering accommodation d advisable 45 According to the passage adults usually _ a think that children learn better in secondary school IV 46 47 48 49 50 b neglect their children when they ... d be freed from any pressure of academic work 43 Talking about secondary schools, the author is mainly concerned about _ a academic standards b the personal development of pupils c the role...
 • 2
 • 995
 • 4

UNIT 9 BT MLH 11 test 1 Bài tập mai lan hương lớp 11

UNIT 9 BT MLH 11 test 1 Bài tập mai lan hương lớp 11
... EFT The supermarket will automatically ( 39) money from her account at the bank to pay for the food that she (40) Some employers already deposit their ( 41) checks in the bank directly Maybe, ... coutries, the problem was worse Rowland Hill, a British teacher, had the idea of a postage stamp with glue on the back The British post office made the first stamps in 18 40 They were the Penny Black ... quickly There were still problems with -international mail Some countries did not want to accept letters with stamps from another country Finally, in 18 74 a German organized the Universal Postal System...
 • 2
 • 604
 • 0

UNIT 11 BT MLH 11 test 1 Bài tập mai lan hương lớp 11

UNIT 11 BT MLH 11 test 1 Bài tập mai lan hương lớp 11
... world/ oil and gas supplies/ last/ about 10 0 years/ if/ use/ carefully// a Recently UN committee reported that world's oil and gas supplies, will last about 10 0 years if they are used carefully b ... oil and gas supplies would last about 10 0 years if using carefully c Recently a UN committee reported that the world's oil and gas supplies would last about 10 0 years if used carefully d Recently ... and rivers Fifty years ago hydroelectric power provided one third of the electricity used in the United States, but to day it supplies only percent The oceans are another potential source of energy...
 • 2
 • 433
 • 0

UNIT 13 BT MLH 11 test 1 Bài tập mai lan hương lớp 11

UNIT 13 BT MLH 11 test 1 Bài tập mai lan hương lớp 11
... collection may also vary Some collectors choose to focus on a specific subtopic within their area of general interest: for example, 19 th Century postage stamp, milk bottle labels from Sussex, or Mongolian ... collector engaging positive classified The word hobby is a shortened form of hobbyhorse, which had a ( 31) wooden framework with an imitation horse's head attached to it Hobbies today include a vast ... has the financial means to collect stamps might not be able to collect sport cars, for example 41 Collecting may deal with almost any subject because A it has a wide range of subjects B it depends...
 • 2
 • 337
 • 0

Bài tập kế toán 1

Bài tập kế toán 1
... phải hoàn = 0,6 316 - 0,5289 = 0 ,10 27 (triệu) Định khoản: Nợ 4232.6T.NT: 10 0.000.000 Có 10 11: 10 0.000.000 Nợ 4 913 : 528.900 Có 10 11: 528.900 Nợ 4 913 : 10 2.700 Có 8 01: 10 2.700 Nghiệp vụ 3: Ông Trần ... Có 8 01: 223,33 (giảm chi khoản dự chi lớn thực chi) Nợ 8 01: 297,66 Có 10 11: 297,66 -Khách hàng rút vốn: Nợ 4232 .12 T.TVL: 10 2054,67 (10 0.000+2054,67) Có 10 11 : 10 2054,67 Nghiệp vụ 4: Ngày 12 /7/2007, ... 566,04tr*0.3%*9 =15 ,28tr - Số tiền khách hàng nhận ngày 12 /7 là: 600tr +15 ,28-33.96=5 81, 323tr Định khoản: -Khách hàng rút tiền mặt: Nợ 4232 .12 T.OB:566,04tr Nợ 8 01 : 15 ,28 Có 10 11: 582 ,15 9tr - Hạch toán phần...
 • 5
 • 522
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập mai lan hương lớp 8 unit 1giải bài tập mai lan hương lớp 7 unit 1giải bài tập mai lan hương lớp 9 unit 1giai bai tap mai lan huong lop8 unit 1 my friendssách giải bài tập mai lan hương lớp 8 unit 1 my friendsbài tập ôn thi 1 tiết toán lớp 11bài tập cho vòng 1bài tập toán lớp 1bai tap ly chuong 1bài tập hóa học 1bài tập cho vòng 1 nở nangbài tập giải tích 1 dùng cho các trường đại họcbài tập halogenbài tập mạch điện 1 có lời giảibài tập mạch điện 1Data Structure and Algorithms CO2003 Chapter 4 ListData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 6 TreeData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 8 HeapChapter 3: SOME MORE BASICS IN C++Chapter 5a: REPETITION STRUCTURES IN C++Chapter 5b: STRUCTURED PROGRAMMING IN C++CÔNG THƯC GIẢI NHANH HÓA THPTSlide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 43: GDI and textoutput)Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động quảng cáo tại khách sạn king’s fingerSlide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 51: shared memory (additional))Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 53:child window controls)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 62: mutex semaphore)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 72:automated unit testing with CPPUnit)ChuyenDe 3 đầu tư kinh doanh BDSChương 06: KIỂU DỮ LIỆU NGƯỜI LẬP TRÌNH ĐỊNH NGHĨA TRONG CChương 08: HÀM TRONG CCHƯƠNG 09: FILE TRONG CBT 4 tu học tin họcBai 13 chinh sach khoa hoc va cong ngheđề thi KỲ THI OLYMPIC LỚP 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập