10 đề KT 1 tiết hóa 10 NC

de kt 1 tiet hoa 10 nc

de kt 1 tiet hoa 10 nc
... HỌC KỲ - NĂM HỌC 2 010 -2 011 KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC LỚP 10 NC (Bài số 2) THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đ ề) Họ tên học sinh: Lớp: 10 A Ngày19 tháng 11 na 2 010 êm A.Phần trắc ... HỌC KỲ - NĂM HỌC 2 010 -2 011 KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC LỚP 10 NC (Bài số 2) THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đ ề) Họ tên học sinh: Lớp: 10 A Ngày19 tháng 11 na 2 010 êm A.Phần trắc ... ngun tố nằm chu kì nhỏ bảng tuần hồn ( Cho: 31Ga = 70; 20Ca = 40; 13 Al = 27; 12 Mg =24; 17 Cl= 35,5; 8O =16 ; 7N =14 ; 16 S = 32; 15 P= 31; 19 K =39; 6C = 12 ; 11 Na =23 ) Học sinh không sử dụng bảng tuần...
 • 6
 • 215
 • 1

10 đề KT 1 tiết hóa 10 NC

10 đề KT 1 tiết hóa 10 NC
... thêm electron C©u 18 : Cho biết số hiệu nguyên tử nguyên tố S =16 , N=7, H =1, O=8 Tổng số electron ion SO42-, NH4+, NO3- là: A 50, 10 , 32 B 46, 12 , 30 C 48, 11 , 30 D 48, 12 , 32 C©u 19 : Để tạo thành ... số proton, số nơtron số khối hai nguyên tử A B Bài Oxi có đvị 16 8O, 17 8O, 18 8O, biết % đvị tương ứng x1, x2, x3, x1 =15 x2; x1-x2=21x3 Tính nguyên tử khối trung bình oxi ... A F O2B Na Al3+ C Na+ ClD Mg2+ Ne C©u 16 : Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt mang điện không mang điện 34 số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 10 hạt.Kí hiệu vị trí R bảng tuần hoàn:...
 • 2
 • 233
 • 0

dề kt 1 tiết hoá 10

dề kt 1 tiết hoá 10
... tên:……………………… Lớp: …………………………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Hóa 10 ( Đề ) A/Trắc nghiệm (3 đ): Em khoanh tròn vào đáp án câu sau : Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X có Z = 11 ,nguyên tố thuộc loại : A Phi kim B ... với Hidro, R chiếm 91, 18% khối lượng Xác định nguyên tố R Viết công thức oxit công thức hợp chất khí với Hidro ( cho biết khối lượng nguyên tử H = 1; O = 16 ; N = 14 ; P = 31) Lưu ý: HS không sử ... tên:……………………… Lớp: …………………………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Hóa 10 (Đề 4) A/Trắc nghiệm (3 đ): Em khoanh tròn vào đáp án câu sau : Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X có 12 electron, nguyên tố thuộc loại: A nguyên...
 • 9
 • 247
 • 0

dề kt 1 tiết hoá 10 lần 1

dề kt 1 tiết hoá 10 lần 1
... Cho dd chứa 1g AgNO3 tác dụng với dd chứa 1g NaCl kết tủa có khối lượng bao nhiêu? A 2g B Kết khác C 0,5g D 1g BÀI LÀM: B D D B 16 C B 10 A 17 C 24 D 31 D B A 18 A 25 D 32 A 39 B 11 A 26 C 33 ... 31 D B A 18 A 25 D 32 A 39 B 11 A 26 C 33 A 40 B Đáp án : C 12 C 19 D 27 C 34 A D A 13 D 20 C 21 A 28 D 35 B D 14 B 22 B 29 C 36 A 15 C 23 30 C 37 A 38 ... dụng với HCl đậm đặc thu chất khí Dẫn toàn lượng khí qua 10 0ml dung dịch NaOH Nồng độ dung dịch NaOH cần dùng là: A 2M B 0,02 M C 0,01M D 1M Câu 37: Chứng khó tiêu bao tử nhiều axit HCl Để làm...
 • 3
 • 117
 • 3

ĐỀ KT 1 TIẾT HÓA 12CB LẦN 2 (HK1)

ĐỀ KT 1 TIẾT HÓA 12CB LẦN 2 (HK1)
... Nguyễn Du (Đề thi có 02 trang) ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - LỚP 12 CB Mơn : HỐ HỌC Đề 13 2 : 01.  ;   /   =   ~ 09. ;   /   =   ~ 17 . ;   /   =   ~ 25 . ;   /   =   ~ 02.  ;   /   =   ~ 10 . ;   /   =   ~ 18 . ;   /   =   ~ ... Khối lượng muối thu A 11 ,95 gam B 12 ,95 gam C 12 ,59 gam D 11 ,85 gam 13 Trung hòa 11 ,4 gam amin đơn chức cần 20 0 ml dung dịch HCl 1M CTPT X A C2H5N B CH5N C C3H9N D C3H7N 14 Cho 5,9 gam amin đơn ... A C2H7N B CH5N C C3H9N D C4H11N 15 Cho 10 ,3 gam aminoaxit X tác dụng với axit HCl dư thu 13 ,95 gam muối khan Cơng thức cấu tạo X A H2NCH2COOH B H2NCH2CH2COOH C CH3CH2CH(NH2)COOH D CH3CH(NH2)COOH...
 • 13
 • 943
 • 59

ĐỀ KT 1 TIẾT HÓA 12NC - LẦN 2 (HKI)

ĐỀ KT 1 TIẾT HÓA 12NC - LẦN 2 (HKI)
... Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val khơng thu được đipeptit Gly-Gly Chất X có cơng thức là A Gly-Ala-Val-Phe-Gly C Gly-Ala-Val-Val-Phe B Gly-Gly -Ala-Val-Phe D Val-Phe-Gly-Ala-Gly Câu 10 : ... Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val khơng thu được đipeptit Gly-Gly Chất X có cơng thức là A Gly-Ala-Val-Phe-Gly B Gly-Ala-Val-Val-Phe C Val-Phe-Gly-Ala-Gly D Gly-Gly -Ala-Val-Phe Câu 19 : ... Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val khơng thu được đipeptit Gly-Gly Chất X có cơng thức là A Gly-Ala-Val-Phe-Gly C Val-Phe-Gly-Ala-Gly B Gly-Ala-Val-Val-Phe D Gly-Gly -Ala-Val-Phe Câu 18 :...
 • 12
 • 658
 • 35

dề kt 1 tiết hóa 11 cả năm

dề kt 1 tiết hóa 11 cả năm
... C a,c,e D b,e Câu 31: Các hệ số phương trình: FeS2 + HNO3 đặc  Fe(NO3)3 + NO2 + H2SO4 + H2O sau cân là: A 1, 18 , 1, 15 , 2, B 2, 18 , 2, 15 , 2, C 1, 18 , 1, 15 , 3, D 1, 18 , 1, 15 , 2, Câu 32: Cho ... C a,c,e D b,e Câu 31: Các hệ số phương trình: FeS2 + HNO3 đặc  Fe(NO3)3 + NO2 + H2SO4 + H2O sau cân là: A 1, 18 , 1, 15 , 2, B 2, 18 , 2, 15 , 2, C 1, 18 , 1, 15 , 3, D 1, 18 , 1, 15 , 2, Câu 32: Cho ... 2,3,3-trimetylpent -1- en Công thức phân tử anken : C8H14 B C8H18 C C8H16 D C7H14 Đốt cháy 21g hỗn hợp X gồm buta -1, 3-đien penta -1, 3-đien thu 21, 6g H 2O Khối lượng buta -1, 3-đien penta -1, 3-đien : 13 ,8g và7,2g B 11 ,6g...
 • 47
 • 142
 • 2

de Kt 1 tiet hóa 8

de Kt 1 tiet hóa 8
... = 16 , N = 14 , Mn = 55, K = 39, Mg = 24, Al = 27, S = 32, C = 12 , Si = 28, P = 31, Fe = 56, Na = 23 Trường THCS Nguyễn Viết xn KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II Bài số : Năm học 2 010 – 2 011 MƠN : Hóa ... tử khối: O = 16 , N = 14 , Mn = 55, K = 39, Mg = 24, Al = 27, C = 12 , H = P = 31, Na = 23 Trường THCS Nguyễn Viết xn Bài số 1: Năm học 2 010 – 2 011 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II MƠN : Hóa học - Lớp ... thu (đktc): %X = 10 0% - 25 ,8% = 74,2% Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 2 (2điểm) 2X 16 = 74,2 25 ,8 74,2 .16 = 46 ⇒ 2X = 25 ,8 ⇒ X = 23 ( Na ) Ta có: mol: (2điểm) mol: - 0,5 0,5 0,5 Mg + ½ O2  MgO (1) → x...
 • 5
 • 81
 • 0

DE KT 1 TIET HOA 11

DE KT 1 TIET HOA 11
... HểA - SINH Cõu 11 1 11 2 B B B A A C A A A C A A P N KT TIT LN HểA 11 -CB Thi gian lm bi: 45 phỳt (15 cõu trc nghim v cõu t lun) C C B A A C 10 B C 11 B A 12 C C 13 A B 11 1: - Cõu1 : mi phng trỡnh ... CH3-CH2-CH2-OH, C2H5OH D C4H10, C6H6 Câu6: t chỏy hon ton ancol no n chc X thu c 4,48 lớt CO (ktc) v 5,4 g H2O Th tớch thu c hoa hi ancol X ( ktc) l: A 2,24 B 4,48 C 11 ,2 D Kt qu khỏc Cõu7: Cụng thc ... l: A CnH2nOH (n > 1) B CnH2n-1OH ( n 3) C CnH2n + 1OH ( n >1) D .Kt qu khỏc Cõu 8: Cho cỏc cht cú cụng thc cu to : CH3 CH2 OH OH OH (1) (2) (3) Cht no thuc loi ancol thm? A (1) B (2) C (3) D...
 • 3
 • 113
 • 0

Đề KT 1 tiết Hóa 11+ Ma tran + ĐA

Đề KT 1 tiết Hóa 11+ Ma tran + ĐA
... ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Hóa 11 CB (bài số 2) I PHẦN TỰ LUẬN (3 câu, điểm) ĐỀ 13 0 - 362 Câu NỘI DUNG (1) NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O (2) 2NH3 + 3CuO  t N2 + 3Cu + 3H2O → (2điểm) (3) 3Cu + ... Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (1) (3điểm) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O (2) 2, 24 = 0,1mol - Theo (1) : n Fe = n NO 22, 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ⇒ m Fe = 0 ,1. 56 = 5, 6g → %mAl = 5, 10 0 = 41, 17% ... 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O Hoặc Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (4) 2Cu(NO3)2  t 2CuO + 2NO2 + O2 → a Tính thành phần % khối lượng chất hh ban đầu - Pthh: Al + 4HNO3→ Al(NO3)3 + NO + 2H2O (1) Al2O3 +...
 • 4
 • 160
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: LUẬN văn THẠC sĩ KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI bền VỮNG ở HUYỆN BA vì, THÀNH PHỐ hà nộiLUẬN văn THẠC sĩ KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN KINH tế DU LỊCH gắn với bảo vệ CHỦ QUYỀN, AN NINH TRÊN BIỂN ở TỈNH QUẢNG NINHTÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH văn hóa, NHỮNG điều cấm kỵ TRONG văn hóa các QUỐC GIA KHU vực CHÂU mỹTIẾP TỤC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NHỰA TRAO ĐỔI ION TRONG PHÂN LẬP ACID SHIKIMIC TỪ ĐẠI HỒI9 CTXH voi ca nhan va gia dinh final layoutly thuyet hoa 12 đầy đủ nhấtluận văn tốt nghiệp chuyên nghành vật lý.Steven b karch MD FFFLM pharmacokinetics and (BookZZ org)Điều khiển nghịch lưu nguồn Z ứng dụng cho hệ phát điện phân tán (LA tiến sĩ)CHU DE THUC VATBIỆN PHÁP THI CÔNG hệ THỐNG CO DIENBài tập ôn hè lớp 1 lên 2Đề cương môn THĂM DÒ ĐỊA CHẤNThiết kế kết cấu và tổ chức thi công Ký túc xá trường Đại học Phương ĐôngThiết kế kết cấu và tổ chức thi công Ký túc xá trường Đại học Phương ĐôngĐồ án: Xây dựng công trình ngầm trong mỏNghiên cứu một số chất tạo hương thuộc nhóm Terpenoid thu nhận từ một số loại quả có múi ở Miền Bắc Việt Nam và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm. (LA tiến sĩ)THIẾT KẾ CẦU BTCT DỰ ỨNG LỰC TIẾT DIỆN T CĂNG TRƯỚCtrắc nghiệm phương trình, bất phương trình có đáp ánNghiên cứu cố định tế bào và ứng dụng trong lên men etanol từ rỉ đường bằng phương pháp liên tục. (LA tiến sĩ)
Đăng ký
Đăng nhập