Bài Giảng Kết Cấu Thân Tàu

Bài Giảng Kết Cấu Thân Tàu

Bài Giảng Kết Cấu Thân Tàu
... dọc dầm ngang kết cấu khung giàn khung xương, chia kết cấu thân tàu thành hệ thống kết cấu sau HỆ THỐNG KẾT CẤU THÂN TÀU Hệ thống kết cấu ngang (Transverse Framing) Hệ thống kết cấu dọc (Longitudinal ... trọng lượng thân tàu lực đẩy nước, kết thân tàu bò cong lên võng xuống, xuất ứng suất, biến dạng làm phá hủy kết cấu thân tàu  Để đảm bảo độ bền chung độ bền cục nói trên, kết cấu thân tàu chia ... thống kết cấu hỗn hợp Hệ thống kết cấu liên hợp Các kết cấu bố trí theo chiều dài tàu dày theo chiều ngang Các kết cấu bố trí theo chiều dài tàu thưa theo chiều ngang Kết hợp hai hệ thống kết cấu...
 • 150
 • 919
 • 0

đồ án tốt nghiệp xây dựng bài giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu (phần vỏ kim loại)

đồ án tốt nghiệp xây dựng bài giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu (phần vỏ kim loại)
... thân tàu truyền thống 2.2 Đề cương giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu 2.3 Tạo sở liệu Chương : XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HỌC KẾT CẤU THÂN TÀU (PHẦN VỎ KIM LOẠI) PDF created with pdfFactory ... mơn học kết cấu thân tàu truyền thống 11 2.2 Đề cương giảng điện tử mơn học kết cấu thân tàu 20 2.3 Tạo sở liệu 26 Chương XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MƠN HỌC KẾT CẤU THÂN TÀU (PHẦN ... www.pdffactory.com 3.1 Xây dựng giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu (phần vỏ kim loại) 3.2 Chạy chương trình hoàn thiện 3.3 Trích giảng mục kết cấu đáy đơi giảng kết cấu thân tàu Chương : THẢO LUẬN KẾT QUẢ...
 • 69
 • 236
 • 0

đồ án tốt nghiệp xây dựng bài giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu (phần vỏ phi kim loại)

đồ án tốt nghiệp xây dựng bài giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu (phần vỏ phi kim loại)
... Hình 3.4.Giao diện giảng 44 3.2 XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HỌC KẾT CẤU THÂN TÀU (PHẦN VỎ PHI KIM LOẠI) Nội dung giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu phần vỏ phi kim loại gồm nội ... học tính kết cấu thân tàu số tàu thông thường theo yêu cầu Quy phạm 1.3 YÊU CẦU CỦA BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HỌC KẾT CẤU THÂN TÀU Bài giảng điện tử nói chung giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu ... film kết hợp 39 2.4 NỘI DUNG BÀI GIẢNG MÔN HỌC KẾT CẤU THÂN TÀU PHẦN VỎ PHI KIM LOẠI Nội dung giảng môn học kết cấu thân tàu phần vỏ phi kim loại gồm chương phần mục lục sau: Chương 1: Đặc điểm kết...
 • 71
 • 249
 • 0

bài giảng kết cấu tàu thủy

bài giảng kết cấu tàu thủy
... Khoa úng tu - HHH 26 Liên kết kiểu B có thành d-ợc liên kết Liên kết kiểu A Nẹp liên kết với cấu ngang có cấu tựa Nẹp liên kết với cấu dọc mã Nẹp liên kết cấu ngang không cấu tựa Hỡnh 2.9 iu liờn ... theo chiu dc tu H thng kt cu dc thng dựng cho tu bin c ln cú t s L/B ln L L Hệ thống kết cấu ngang Hệ thống kết cấu dọc Hỡnh 1.8 S h thng kt cu c Tu kt cu theo h thng liờn hp (h thng ụ vuụng): ... dàn boong kết cấu Hỡnh 3.18 S dn boong kttheo h thng ngang cu hệ thống ngang B mụn Kt cu tu & cụng trỡnh ni Khoa úng tu - HHH 47 Lk A A-A BK LMK x BMK B A B-B B Sơ đồ dàn boong kết cấu hệ thống...
 • 79
 • 611
 • 26

bài tập lớn kết cấu thân tàu

bài tập lớn kết cấu thân tàu
... yếu tố sóng, gió, … Kết cấu thân tàu môn học quan trọng chương trình đào tạo kĩ sư ngành đóng tàu Kết cấu thân tàu nghiên cứu hệ thống kết cấu đặc điểm chi tiết kết cấu thân tàu Và mục đích cuối ... BTL kết cấu thân tàu GVHD: GV Bùi Văn Nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THÂN TÀU TÀU HÀNG 20000 TẤN,KHOẢNG SƯỜN 650 GVHD:KS.BÙI ... thống kết cấu - Tàu tổ chức theo hệ thống kết cấu hỗn hợp +Đáy đôi theo hệ thống dọc +Phần kết cấu mũi tàu theo hệ thống ngang +phần kết cấu đuôi tàu theo hệ thống ngang PHẦN II: THIẾT KẾ KẾT CẤU...
 • 34
 • 215
 • 1

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu xây dựng hệ thống các bài tập lớn cho môn học kết cấu thân tàu

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu xây dựng hệ thống các bài tập lớn cho môn học kết cấu thân tàu
... nghiên cứu : Môn học kết cấu thân tàu Phạm vi nghiên cứu : Các tập lớn môn học kết cấu thân tàu Mục tiêu nghiên cứu : Xây dựng hệ thống tập lớn cho môn học II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LỜI NÓI ĐẦU Chương ... án xây dựng Chương 3: Xây dựng hệ thống tập Chương 4: Đề xuất kiến nghị Mục đích đề tài xây dựng hệ thống tập lớn cho môn học kết cấu thân tàu, nhằm giúp sinh viên tích lũy thêm kiến thức môn học ... Đóng Tàu Tên đề tài : Nghiên cứu xây dựng hệ thống b ài tập lớn cho môn học kết cấu thân tàu Cán hướng dẫn: TS TRẦN GIA THÁI I ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu : Môn...
 • 133
 • 144
 • 0

Bài giảng Kết cấu tàu

Bài giảng Kết cấu tàu
... toán cấu boong 240 5.3.4 Tính toán cấu vách 247 5.4 Một số kết cấu khác Chương 220 253 Bản vẽ kết cấu tàu 6.1 Khái niệm kết cấu vẽ kết cấu tàu 258 6.2 Các quy ước vẽ kết cấu 259 6.3 Các vẽ kết cấu ... điểm kết cấu tàu chở hàng rời 190 4.3 Đặc điểm kết cấu tàu chở hàng Container 4.4 Đặc điểm kết cấu tàu chở khách 200 4.5 Đặc điểm kết cấu đội tàu công trình 204 4.6 Đặc điểm kết cấu đội tàu phụ ... hệ thống kết cấu, hệ thống kết cấu ngang, hệ thống kết cấu dọc, hệ thống kết cấu dạng liên hợp, hệ thống kết cấu hỗn hợp Hệ thống kết cấu ngang Cơ cấu ngang H 1.13a Sơ đồ hệ thống kết cấu ngang...
 • 276
 • 257
 • 0

Bài giảng kết cấu tàu thủy trần đình tứ

Bài giảng kết cấu tàu thủy trần đình tứ
... DUNG • Học phần Kết cấu tàu thủy cung cấp cho người học kiến thức kết cấu tàu thủy như:  Cơng dụng điều kiện làm việc kết cấu tàu thủy  Các u cầu thiết kế bố trí kết cấu tàu thủy  Đặc điểm ... mũi lê Kết cấu tàu thủy - Đại học Nha Trang 10 Tàu chở hàng kiểu đảo (1950) Kết cấu tàu thủy - Đại học Nha Trang 11 Tàu chở hàng kiểu đảo (1970) Kết cấu tàu thủy - Đại học Nha Trang 12 Tàu vận ... ngang tốt Dùng tàu cỡ vừa, nhỏ phận mũi, lái … Dùng tàu cỡ lớn, tàu có tỷ số L/B lớn Kết cấu tàu thủy - Đại học Nha Trang 43 Hệ thống kết cấu ngang Hệ thống kết cấu dọc Kết cấu tàu thủy - Đại học...
 • 266
 • 91
 • 0

Bài giảng kết cấu gỗ - Huỳnh Minh Sơn.pdf

Bài giảng kết cấu gỗ - Huỳnh Minh Sơn.pdf
... II 525 - 629 1080 - 1299 116 5-1 394 105 - 124 Gi, xoan, giäøi, âinh vng III 440 - 524 900 - 1079 970 - 1164 85 - 104 Måỵ, qú, båìi låìi, häưng may IV 365 - 439 750 - 899 810 - 969 70 - 84 Gi ... Hunh Minh Sån -M M > 25cm: W= N 0,85 R n M M N < 25cm: W= [3,3+ 0,35(l-1)2+ ] - Nãúu 1< e= N Rn N M < 1cm: chëu nẹn âụng tám - Nãúu e= N - Nãúu ... Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -1 Theo phỉång x-x: (vng gọc våïi mảch ghẹp) - Tênh ngun, khäng kãø cạc miãúng âãûm Theo phỉång y-y: (song song våïi...
 • 64
 • 1,501
 • 11

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 1

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 1
... ≥ 12 5 II 525 - 629 10 80 - 12 99 11 6 5 -1 394 10 5 - 12 4 Gi, xoan, giäøi, âinh vng III 440 - 524 900 - 10 79 970 - 11 64 85 - 10 4 Måỵ, qú, båìi låìi, häưng may IV 365 - 439 750 - 899 810 - 969 70 - ... váùn chỉa cọ quy phảm thiãút kãú KCG ạp dủng cho TCVN 10 72 - 71, TCVN 10 76 - 71 m chè cọ qui phảm thiãút kãú KCG ạp dủng cho ND 10 -CP (4 /19 60) - Nh láu nàm quan trng (nh xỉåíng, häüi trỉåìng ) v ... 90 Rtr + sin α (1. 13) (1. 14) 3.7 Cạc nhán täú nh hỉåíng âãún cháút cå hc ca gäù: W = Âäü áøm: G1: G2: G1 − G2 10 0% G2 (1. 15) Trng lỉåüng gäù áøm Trng lỉåüng gäù sau sáúy khä - Âäü áøm ca gäù...
 • 14
 • 359
 • 3

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 2

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 2
... 3100 Rn (2. 14) a Tiãút diãûn chỉỵ nháût: J/F = l 12l 12kl o2 b / 12 ; 2 = = = F b r l kN (2. 15) Thay vo (2. 14) F ≥ o 16 Rn k = h/b; F = bh = kb2; rmin= o 2 o b Tiãút diãûn trn: F= Thay vo (2. 14) ... 15,75 Rn ; J= πd 64 ⇒ i2 = (2. 16) Trang 18 J = F d2 = 16 F ⇒ 2 = 4π l o2 i2 = 4πl o2 F Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -2 Cáúu kiãûn chëu lỉûc ... -ta cọ: E σ = 3 12 nãn: gh n 3100 ϕ= λ > 75 2 (2. 11) Ngoi giai âoản ân häưi: Cäng thỉïc thỉûc nghiãûm ca Â.A Cäsãcäúp: ϕ= 1- 0,8(λ/100 )2 λ≤ 75 (2. 12) Cạc trë säú cọ khạc...
 • 9
 • 292
 • 5

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 3

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 3
... = 900 - α - γ Theo thỉûc nghiãûm γ = 31 0 ÷ 35 (γ : gọc ma sạt) Tênh toạn: - Âiãưu kiãûn ẹp màût( tiãút diãûn ab): σ = N em N n cos α = ≤ Rem , α (3. 3) (mem = 1) Fem Fem ⇒ hr ≥ Remα = - Âiãưu ... säú: (3. 26) T = (Tema,Temc, Tu) 3. Tênh säú chäút liãn kãút: - Säú lỉåüng màût càõt cáưn thiãút nc ca liãn kãút: - Säú lỉåüng chäút cáưn thiãút ca liãn kãút: nch= nc= nc N = n nT N (3. 27) T (3. 28) ... 2a (a≥4d: bãư dy vạn) - Âinh chëu lỉûc nhäø âỉåüc bäú trê âinh chëu lỉûc trỉåüt - Vêt: Nãn vàûn vo nhỉỵng läù khoan sàơn âỉåìng kênh nh hån âỉåìng kênh vêt 1÷2mm (3. 33) - Kh nàng chëu lỉûc ca...
 • 17
 • 411
 • 5

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 4

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 4
... lỉûc 4 TÊNH TOẠN CKTH CHËU NẸN - ÚN 4. 1 Trong màût phàóng ún: - Tênh ngun chëu nẹn- ún: σ= N M Rn + ≤ Rn Fth ξWth Ru (4. 17) Xẹt âãún mãưm ca liãn kãút, ta âỉa hãû säú kw vo mämenchäúng ún - Âäúi ... -1 Theo phỉång x-x: (vng gọc våïi mảch ghẹp) - Tênh ngun, khäng kãø cạc miãúng âãûm Theo phỉång y-y: (song song våïi mảch ghẹp) - Tênh toạn tỉång tỉû â/v cọ tiãút diãûn bọ Trong âọ: - Khi ... chëu lỉûc Theo phỉång x-x: (vng gọc våïi mảch ghẹp) - Lm viãûc cáúu kiãûn ngun - Cäng thỉïc kiãøm tra: σ= N ≤ Rn ϕ x Ftt (4. 12) Theo phỉång y-y: (song song våïi mảch ghẹp) - Sỉû lm viãûc chëu nh...
 • 7
 • 285
 • 7

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 5

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 5
... bàóng) b Tênh säú chäút bn: - Säú chäút liãn kãút trãn 1/2 nhëp ca mäùi mảch: n ≥ 1 ,5 M m S ng J ng T (6. 15) + Âäúi våïi dáưm gäưm gäù häüp: n ≥ 1 ,5 M m bh h bh T 12 Trang 55 (6.16) Bi ging Kãút ... Trang 50 A : b.h Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -A ≥ 6kg / cm ⇒ a ≤ 0,1h b.h A ≥ 4kg / cm2 ⇒ a ≤ 0,25h b.h A ≥ 2,5kg / cm ⇒ a ≤ 0,5h b.h ... thç x = 0,21l Trang 52 Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -1 ql 384 EJ ql Mg = − ; 12 ql M nh = 24 f max = (6.8) - - ỈÏng dủng: Chè dng...
 • 17
 • 322
 • 3

Bài giảng kết cấu gỗ - Huỳnh Minh Sơn

Bài giảng kết cấu gỗ - Huỳnh Minh Sơn
... II 525 - 629 1080 - 1299 116 5-1 394 105 - 124 Gi, xoan, giäøi, âinh vng III 440 - 524 900 - 1079 970 - 1164 85 - 104 Måỵ, qú, båìi låìi, häưng may IV 365 - 439 750 - 899 810 - 969 70 - 84 Gi ... Hunh Minh Sån -M M > 25cm: W= N 0,85 R n M M N < 25cm: W= [3,3+ 0,35(l-1)2+ ] - Nãúu 1< e= N Rn N M < 1cm: chëu nẹn âụng tám - Nãúu e= N - Nãúu ... Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -1 Theo phỉång x-x: (vng gọc våïi mảch ghẹp) - Tênh ngun, khäng kãø cạc miãúng âãûm Theo phỉång y-y: (song song våïi...
 • 64
 • 418
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kết cấu gỗbài giảng kết cấu thépbài giảng kết cấu ô tôkết cấu thân tàubài giảng kết cấu thépbài giảng kết cấu động cơbài giảng kết cấu khungbài giảng kết cấu máibài giảng kết cấuthiết kế kết cấu thân tàukết cấu thân tàu thủyslide bài giảng kết cấu thépbài giảng kết cấu bê tông cốt thép 1bài giảng kết cấu bê tông cốt thép 2bài giảng kết cấu thép 2Một số kiến thức ôn tập tuyển sinh 10 và một số đề thiNgôn ngữ lập trình c# chương 1Ly truong thanh que 4240 assignsubmission file 4a10 ly truong thanh que robert frosts poem the road not taken a cognitive linguistic approachso sánh đặc điểm phát triển trí tuệ của HS THPT với HS THCSChức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng - một số vấn đề lý luận và thực tiễnHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngLL_Hoàng Huy Việt_ địa vị pháp lý và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội qua thực tiễn tỉnh bắc giangCác yếu tố tác động đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi của các bậc cha mẹ tại thành phố hồ chí minhPhát triển nhà ở giá rẻ tại thành phố hồ chí minh chính thức so với phi chính thứcLL_Lê Thị Bình Tuyết_Hoạt động giám sát của HĐ nhân dân cấp huyên qua thục tien tinh Thanh HóaNghiên cứu nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho các doanh nghiệp thủy sản ở việt namLựa chọn một mặt hàng Xuất khẩu của Việt Nam và đánh giá tình hình xuất khẩu mặt hàng đó sang một thị trường tiêu biểu trong thời gian quaLL_Nguyễn Thu Hường_Áp dụng pháp luật của tòa án nhân dân trong giải quyết án hôn nhân và gia đình qua thực tiển tỉnh Thái NguyênLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL_Phan Thị Sánh_Vài trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt NamLL-Nguyễn Thị Thu Hằng-Giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Giang hiện nayLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnHoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hà Tây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập