Bài Giảng Kết Cấu Thân Tàu

Bài Giảng Kết Cấu Thân Tàu

Bài Giảng Kết Cấu Thân Tàu
... dọc dầm ngang kết cấu khung giàn khung xương, chia kết cấu thân tàu thành hệ thống kết cấu sau HỆ THỐNG KẾT CẤU THÂN TÀU Hệ thống kết cấu ngang (Transverse Framing) Hệ thống kết cấu dọc (Longitudinal ... trọng lượng thân tàu lực đẩy nước, kết thân tàu bò cong lên võng xuống, xuất ứng suất, biến dạng làm phá hủy kết cấu thân tàu  Để đảm bảo độ bền chung độ bền cục nói trên, kết cấu thân tàu chia ... thống kết cấu hỗn hợp Hệ thống kết cấu liên hợp Các kết cấu bố trí theo chiều dài tàu dày theo chiều ngang Các kết cấu bố trí theo chiều dài tàu thưa theo chiều ngang Kết hợp hai hệ thống kết cấu...
 • 150
 • 972
 • 0

đồ án tốt nghiệp xây dựng bài giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu (phần vỏ kim loại)

đồ án tốt nghiệp xây dựng bài giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu (phần vỏ kim loại)
... thân tàu truyền thống 2.2 Đề cương giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu 2.3 Tạo sở liệu Chương : XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HỌC KẾT CẤU THÂN TÀU (PHẦN VỎ KIM LOẠI) PDF created with pdfFactory ... mơn học kết cấu thân tàu truyền thống 11 2.2 Đề cương giảng điện tử mơn học kết cấu thân tàu 20 2.3 Tạo sở liệu 26 Chương XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MƠN HỌC KẾT CẤU THÂN TÀU (PHẦN ... www.pdffactory.com 3.1 Xây dựng giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu (phần vỏ kim loại) 3.2 Chạy chương trình hoàn thiện 3.3 Trích giảng mục kết cấu đáy đơi giảng kết cấu thân tàu Chương : THẢO LUẬN KẾT QUẢ...
 • 69
 • 252
 • 0

đồ án tốt nghiệp xây dựng bài giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu (phần vỏ phi kim loại)

đồ án tốt nghiệp xây dựng bài giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu (phần vỏ phi kim loại)
... Hình 3.4.Giao diện giảng 44 3.2 XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HỌC KẾT CẤU THÂN TÀU (PHẦN VỎ PHI KIM LOẠI) Nội dung giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu phần vỏ phi kim loại gồm nội ... học tính kết cấu thân tàu số tàu thông thường theo yêu cầu Quy phạm 1.3 YÊU CẦU CỦA BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HỌC KẾT CẤU THÂN TÀU Bài giảng điện tử nói chung giảng điện tử môn học kết cấu thân tàu ... film kết hợp 39 2.4 NỘI DUNG BÀI GIẢNG MÔN HỌC KẾT CẤU THÂN TÀU PHẦN VỎ PHI KIM LOẠI Nội dung giảng môn học kết cấu thân tàu phần vỏ phi kim loại gồm chương phần mục lục sau: Chương 1: Đặc điểm kết...
 • 71
 • 260
 • 0

bài giảng kết cấu tàu thủy

bài giảng kết cấu tàu thủy
... Khoa úng tu - HHH 26 Liên kết kiểu B có thành d-ợc liên kết Liên kết kiểu A Nẹp liên kết với cấu ngang có cấu tựa Nẹp liên kết với cấu dọc mã Nẹp liên kết cấu ngang không cấu tựa Hỡnh 2.9 iu liờn ... theo chiu dc tu H thng kt cu dc thng dựng cho tu bin c ln cú t s L/B ln L L Hệ thống kết cấu ngang Hệ thống kết cấu dọc Hỡnh 1.8 S h thng kt cu c Tu kt cu theo h thng liờn hp (h thng ụ vuụng): ... dàn boong kết cấu Hỡnh 3.18 S dn boong kttheo h thng ngang cu hệ thống ngang B mụn Kt cu tu & cụng trỡnh ni Khoa úng tu - HHH 47 Lk A A-A BK LMK x BMK B A B-B B Sơ đồ dàn boong kết cấu hệ thống...
 • 79
 • 647
 • 26

bài tập lớn kết cấu thân tàu

bài tập lớn kết cấu thân tàu
... yếu tố sóng, gió, … Kết cấu thân tàu môn học quan trọng chương trình đào tạo kĩ sư ngành đóng tàu Kết cấu thân tàu nghiên cứu hệ thống kết cấu đặc điểm chi tiết kết cấu thân tàu Và mục đích cuối ... BTL kết cấu thân tàu GVHD: GV Bùi Văn Nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THÂN TÀU TÀU HÀNG 20000 TẤN,KHOẢNG SƯỜN 650 GVHD:KS.BÙI ... thống kết cấu - Tàu tổ chức theo hệ thống kết cấu hỗn hợp +Đáy đôi theo hệ thống dọc +Phần kết cấu mũi tàu theo hệ thống ngang +phần kết cấu đuôi tàu theo hệ thống ngang PHẦN II: THIẾT KẾ KẾT CẤU...
 • 34
 • 223
 • 1

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu xây dựng hệ thống các bài tập lớn cho môn học kết cấu thân tàu

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu xây dựng hệ thống các bài tập lớn cho môn học kết cấu thân tàu
... nghiên cứu : Môn học kết cấu thân tàu Phạm vi nghiên cứu : Các tập lớn môn học kết cấu thân tàu Mục tiêu nghiên cứu : Xây dựng hệ thống tập lớn cho môn học II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LỜI NÓI ĐẦU Chương ... án xây dựng Chương 3: Xây dựng hệ thống tập Chương 4: Đề xuất kiến nghị Mục đích đề tài xây dựng hệ thống tập lớn cho môn học kết cấu thân tàu, nhằm giúp sinh viên tích lũy thêm kiến thức môn học ... Đóng Tàu Tên đề tài : Nghiên cứu xây dựng hệ thống b ài tập lớn cho môn học kết cấu thân tàu Cán hướng dẫn: TS TRẦN GIA THÁI I ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu : Môn...
 • 133
 • 152
 • 0

Bài giảng Kết cấu tàu

Bài giảng Kết cấu tàu
... toán cấu boong 240 5.3.4 Tính toán cấu vách 247 5.4 Một số kết cấu khác Chương 220 253 Bản vẽ kết cấu tàu 6.1 Khái niệm kết cấu vẽ kết cấu tàu 258 6.2 Các quy ước vẽ kết cấu 259 6.3 Các vẽ kết cấu ... điểm kết cấu tàu chở hàng rời 190 4.3 Đặc điểm kết cấu tàu chở hàng Container 4.4 Đặc điểm kết cấu tàu chở khách 200 4.5 Đặc điểm kết cấu đội tàu công trình 204 4.6 Đặc điểm kết cấu đội tàu phụ ... hệ thống kết cấu, hệ thống kết cấu ngang, hệ thống kết cấu dọc, hệ thống kết cấu dạng liên hợp, hệ thống kết cấu hỗn hợp Hệ thống kết cấu ngang Cơ cấu ngang H 1.13a Sơ đồ hệ thống kết cấu ngang...
 • 276
 • 269
 • 0

Bài giảng kết cấu tàu thủy trần đình tứ

Bài giảng kết cấu tàu thủy trần đình tứ
... DUNG • Học phần Kết cấu tàu thủy cung cấp cho người học kiến thức kết cấu tàu thủy như:  Cơng dụng điều kiện làm việc kết cấu tàu thủy  Các u cầu thiết kế bố trí kết cấu tàu thủy  Đặc điểm ... mũi lê Kết cấu tàu thủy - Đại học Nha Trang 10 Tàu chở hàng kiểu đảo (1950) Kết cấu tàu thủy - Đại học Nha Trang 11 Tàu chở hàng kiểu đảo (1970) Kết cấu tàu thủy - Đại học Nha Trang 12 Tàu vận ... ngang tốt Dùng tàu cỡ vừa, nhỏ phận mũi, lái … Dùng tàu cỡ lớn, tàu có tỷ số L/B lớn Kết cấu tàu thủy - Đại học Nha Trang 43 Hệ thống kết cấu ngang Hệ thống kết cấu dọc Kết cấu tàu thủy - Đại học...
 • 266
 • 131
 • 0

Bài giảng kết cấu gỗ - Huỳnh Minh Sơn.pdf

Bài giảng kết cấu gỗ - Huỳnh Minh Sơn.pdf
... II 525 - 629 1080 - 1299 116 5-1 394 105 - 124 Gi, xoan, giäøi, âinh vng III 440 - 524 900 - 1079 970 - 1164 85 - 104 Måỵ, qú, båìi låìi, häưng may IV 365 - 439 750 - 899 810 - 969 70 - 84 Gi ... Hunh Minh Sån -M M > 25cm: W= N 0,85 R n M M N < 25cm: W= [3,3+ 0,35(l-1)2+ ] - Nãúu 1< e= N Rn N M < 1cm: chëu nẹn âụng tám - Nãúu e= N - Nãúu ... Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -1 Theo phỉång x-x: (vng gọc våïi mảch ghẹp) - Tênh ngun, khäng kãø cạc miãúng âãûm Theo phỉång y-y: (song song våïi...
 • 64
 • 1,547
 • 11

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 1

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 1
... ≥ 12 5 II 525 - 629 10 80 - 12 99 11 6 5 -1 394 10 5 - 12 4 Gi, xoan, giäøi, âinh vng III 440 - 524 900 - 10 79 970 - 11 64 85 - 10 4 Måỵ, qú, båìi låìi, häưng may IV 365 - 439 750 - 899 810 - 969 70 - ... váùn chỉa cọ quy phảm thiãút kãú KCG ạp dủng cho TCVN 10 72 - 71, TCVN 10 76 - 71 m chè cọ qui phảm thiãút kãú KCG ạp dủng cho ND 10 -CP (4 /19 60) - Nh láu nàm quan trng (nh xỉåíng, häüi trỉåìng ) v ... 90 Rtr + sin α (1. 13) (1. 14) 3.7 Cạc nhán täú nh hỉåíng âãún cháút cå hc ca gäù: W = Âäü áøm: G1: G2: G1 − G2 10 0% G2 (1. 15) Trng lỉåüng gäù áøm Trng lỉåüng gäù sau sáúy khä - Âäü áøm ca gäù...
 • 14
 • 386
 • 3

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 2

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 2
... 3100 Rn (2. 14) a Tiãút diãûn chỉỵ nháût: J/F = l 12l 12kl o2 b / 12 ; 2 = = = F b r l kN (2. 15) Thay vo (2. 14) F ≥ o 16 Rn k = h/b; F = bh = kb2; rmin= o 2 o b Tiãút diãûn trn: F= Thay vo (2. 14) ... 15,75 Rn ; J= πd 64 ⇒ i2 = (2. 16) Trang 18 J = F d2 = 16 F ⇒ 2 = 4π l o2 i2 = 4πl o2 F Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -2 Cáúu kiãûn chëu lỉûc ... -ta cọ: E σ = 3 12 nãn: gh n 3100 ϕ= λ > 75 2 (2. 11) Ngoi giai âoản ân häưi: Cäng thỉïc thỉûc nghiãûm ca Â.A Cäsãcäúp: ϕ= 1- 0,8(λ/100 )2 λ≤ 75 (2. 12) Cạc trë säú cọ khạc...
 • 9
 • 302
 • 5

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 3

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 3
... = 900 - α - γ Theo thỉûc nghiãûm γ = 31 0 ÷ 35 (γ : gọc ma sạt) Tênh toạn: - Âiãưu kiãûn ẹp màût( tiãút diãûn ab): σ = N em N n cos α = ≤ Rem , α (3. 3) (mem = 1) Fem Fem ⇒ hr ≥ Remα = - Âiãưu ... säú: (3. 26) T = (Tema,Temc, Tu) 3. Tênh säú chäút liãn kãút: - Säú lỉåüng màût càõt cáưn thiãút nc ca liãn kãút: - Säú lỉåüng chäút cáưn thiãút ca liãn kãút: nch= nc= nc N = n nT N (3. 27) T (3. 28) ... 2a (a≥4d: bãư dy vạn) - Âinh chëu lỉûc nhäø âỉåüc bäú trê âinh chëu lỉûc trỉåüt - Vêt: Nãn vàûn vo nhỉỵng läù khoan sàơn âỉåìng kênh nh hån âỉåìng kênh vêt 1÷2mm (3. 33) - Kh nàng chëu lỉûc ca...
 • 17
 • 429
 • 5

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 4

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 4
... lỉûc 4 TÊNH TOẠN CKTH CHËU NẸN - ÚN 4. 1 Trong màût phàóng ún: - Tênh ngun chëu nẹn- ún: σ= N M Rn + ≤ Rn Fth ξWth Ru (4. 17) Xẹt âãún mãưm ca liãn kãút, ta âỉa hãû säú kw vo mämenchäúng ún - Âäúi ... -1 Theo phỉång x-x: (vng gọc våïi mảch ghẹp) - Tênh ngun, khäng kãø cạc miãúng âãûm Theo phỉång y-y: (song song våïi mảch ghẹp) - Tênh toạn tỉång tỉû â/v cọ tiãút diãûn bọ Trong âọ: - Khi ... chëu lỉûc Theo phỉång x-x: (vng gọc våïi mảch ghẹp) - Lm viãûc cáúu kiãûn ngun - Cäng thỉïc kiãøm tra: σ= N ≤ Rn ϕ x Ftt (4. 12) Theo phỉång y-y: (song song våïi mảch ghẹp) - Sỉû lm viãûc chëu nh...
 • 7
 • 302
 • 7

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 5

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 5
... bàóng) b Tênh säú chäút bn: - Säú chäút liãn kãút trãn 1/2 nhëp ca mäùi mảch: n ≥ 1 ,5 M m S ng J ng T (6. 15) + Âäúi våïi dáưm gäưm gäù häüp: n ≥ 1 ,5 M m bh h bh T 12 Trang 55 (6.16) Bi ging Kãút ... Trang 50 A : b.h Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -A ≥ 6kg / cm ⇒ a ≤ 0,1h b.h A ≥ 4kg / cm2 ⇒ a ≤ 0,25h b.h A ≥ 2,5kg / cm ⇒ a ≤ 0,5h b.h ... thç x = 0,21l Trang 52 Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -1 ql 384 EJ ql Mg = − ; 12 ql M nh = 24 f max = (6.8) - - ỈÏng dủng: Chè dng...
 • 17
 • 340
 • 3

Bài giảng kết cấu gỗ - Huỳnh Minh Sơn

Bài giảng kết cấu gỗ - Huỳnh Minh Sơn
... II 525 - 629 1080 - 1299 116 5-1 394 105 - 124 Gi, xoan, giäøi, âinh vng III 440 - 524 900 - 1079 970 - 1164 85 - 104 Måỵ, qú, båìi låìi, häưng may IV 365 - 439 750 - 899 810 - 969 70 - 84 Gi ... Hunh Minh Sån -M M > 25cm: W= N 0,85 R n M M N < 25cm: W= [3,3+ 0,35(l-1)2+ ] - Nãúu 1< e= N Rn N M < 1cm: chëu nẹn âụng tám - Nãúu e= N - Nãúu ... Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -1 Theo phỉång x-x: (vng gọc våïi mảch ghẹp) - Tênh ngun, khäng kãø cạc miãúng âãûm Theo phỉång y-y: (song song våïi...
 • 64
 • 461
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kết cấu gỗbài giảng kết cấu thépbài giảng kết cấu ô tôkết cấu thân tàubài giảng kết cấu thépbài giảng kết cấu động cơbài giảng kết cấu khungbài giảng kết cấu máibài giảng kết cấuthiết kế kết cấu thân tàukết cấu thân tàu thủyslide bài giảng kết cấu thépbài giảng kết cấu bê tông cốt thép 1bài giảng kết cấu bê tông cốt thép 2bài giảng kết cấu thép 2TIẾNG ANH CHO KỸ SƯ ĐIỆNBAI TAP TIENG ANH 9 CA NAMtiểu luận quản lí gd ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN ỞTRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ - XÃ EANGAI – HUYỆNKRÔNG BUK – TỈNH ĐĂK LĂKNghiên cứu các rối loạn chức năng ở phụ nữ mãn kinh tại Thành phố Huế và hiệu quả của một số biện pháp điều trị (TT)GDCD lớp 10 Bài 1 (t1) thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứngCác nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại công ty cổ phần dệt may hòa thọPhát triển nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị Nghiên cứu thực tế Thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Khả năng bảo toàn không gian của trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tại trường mầm non hoa phượng thành phố sơn lade thi thu thptqg mon hoa lan 1 truong thpt chuyen le hong phong file word co loi giaiEnglish for designerNghiên cứu xây dựng một số chỉ tiêu kiểm nghiệm nấm linh chi ( ganoderma lucidum p karst )Waste water treatment system design dod 1997 handbookebook huong dan viet cvEvironmental science technologyHệ thống dwdm và ứng dụng trong mạng truyền dẫn viettelEnvironmental laboratory exercises for instrumental analysis and environmental chemistryRủi ro và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại trường hợp việt nam và các nước châu á thái bình dươngWater distribution system handbook (part 1)Water distribution system handbook (part 2)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập