TỔNG QUÁT VỀ TRANG BỊ ĐIỆN TRÊN ÔTÔ

TỔNG QUÁT VỀ TRANG BỊ ĐIỆN TRÊN ÔTÔ

TỔNG QUÁT VỀ TRANG BỊ ĐIỆN TRÊN ÔTÔ
... Hình 1.3 : Bảng thích ký hiệu d Các mạch điện hệ thống Trong vẽ sơ đồ mạch điện thể mối quan hệ tất phận hệ thống điện : dây dẫn, jack nối, rơle ., từ nguồn điện đến điểm nối mass hệ thống Mỗi jack ... Bước : Tìm giắc BB1, nhìn vào trang thông tin mạch hệ thống, ta tìm thấy BB1 trang 70 Bước : Lật đến trang 70 EWD ta tì thấy vị trí giắc BB1 Page 11 Bước : Lật trang tiếp the tìm thấy sơ đồ chân ... dụ điển hình) a Mục lục : Mục lục cho vị trí cần tìm sách EWD Tất mục sách đề thể rõ vị trí (số trang) phần mục lục Hình 1.2 : Mục lục EWD b Các chữ viết tắt thường dùng Page c Bảng giải ký hiệu...
 • 12
 • 303
 • 0

Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng hải phòng đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than

Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng hải phòng đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than
... 682 681 38 38 TUC61 TUC62 dự phòng đa vôi đá sét đóng bao trạm xử lí n-ớc phụ gia tụ bù nghiền xi măng nghiền liệu 2.1: tự dùng văn phòng tụ bù lò nghiền than dự phòng 110KV 2.1.3 S ni dõy 6KV ... nhp than v ph gia (133) Kho than Nghin than (251) Bng ti(231) Nghin xi mng (461) (531) úng bao Kho cha ph gia (621) (153) Xut thy (621) Xut b 641,642, 643,644 Hỡnh 1.2: S dõy chuyn sn xut xi ... 28 ngy l 300kg/cm2 600kg/cm2) v cỏc loi xi mng ụng kt nhanh, xi mng chng gión n, xi mng bn nhit, xi mng bn nc bin phc v cho cỏc mc ớch khỏc Sn xut xi mng trng theo kiu lũ ng c xõy dng cỏc...
 • 113
 • 629
 • 3

Nghiên cứu tổng quan về trang bị điện nhà máy phôi thép Đình Vũ. Đi sâu hệ thống xử lý nước làm mát phục vụ sản suất

Nghiên cứu tổng quan về trang bị điện nhà máy phôi thép Đình Vũ. Đi sâu hệ thống xử lý nước làm mát phục vụ sản suất
... nguyên hệ thống đi n nhà máy nhƣ hình 2.1 Nhà máy phôi thép Đình Vũ lấy nguồn từ lƣới đi n 110KV quốc gia Hệ thống thiết bị phân phối đi n nhá máy hệ thống thiết bị phân phối đi n trời 2.2 TRẠM ... vấn đề Đi n năng lƣợng chủ yếu nhà máy Các nhà máy tiêu thụ khoảng 70% tổng số đi n đƣợc sản suất ra, vấn đề sử dụng hợp tiết kiệm đi n nhà máy có ý nghĩa lớn Tính chung toàn hệ thống đi n thƣờng ... thiết bị bảo vệ làm việc cấp nguồn cho rơ le trung gian Rtr Rơ le RTr tác động đóng mạch cuộn cắt để cắt máy cắt 29 CHƢƠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC LÀM MÁT PHỤC VỤ SẢN XUẤT 3.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG...
 • 79
 • 346
 • 4

Luận văn: Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng Hải phòng. Đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than pdf

Luận văn: Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng Hải phòng. Đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than pdf
... n-ớc phụ gia tụ bù nghiền xi măng nghiền liệu 2.1: tự dùng văn phòng tụ bù lò nghiền than dự phòng 110KV 2.1.3 S ni dõy 6KV Mỏy ct tng 631 ly in t mỏy bin ỏp T1 cp lờn cỏi C61 Thanh cỏi C61 cp ... nh n nng sut v cht lng xi mng sn xut Vi ti : Tng quan v trang b in cụng ty xi mng Hi phũng i sõu nghiờn cu thit k h thng iu khin v giỏm sỏt h thng thy lc ca cụng on nghin than Ni dung ca ỏn bao ... nhp than v ph gia (133) Kho than Nghin than (251) Bng ti(231) Nghin xi mng (461) (531) úng bao Kho cha ph gia (621) (153) Xut thy (621) Xut b 641,642, 643,644 Hỡnh 1.2: S dõy chuyn sn xut xi...
 • 114
 • 350
 • 0

LUẬN VĂN Nghiên cứu tổng quan về trang bị điện nhà máy phôi thép Đình Vũ. Đi sâu hệ thống xử lý nước làm mát phục vụ sản suất

LUẬN VĂN Nghiên cứu tổng quan về trang bị điện nhà máy phôi thép Đình Vũ. Đi sâu hệ thống xử lý nước làm mát phục vụ sản suất
... sau: Nghiên cứu tổng quan trang bị đi n nhà máy phôi thép Đình Đi sâu hệ thống xử nƣớc làm mát phục vụ sản suất Nội dung đề tài bao gồm : - Chƣơng 1: Tổng quan trang bị đi n nhà máy phôi thép ... nguyên hệ thống đi n nhà máy nhƣ hình 2.1 Nhà máy phôi thép Đình Vũ lấy nguồn từ lƣới đi n 110KV quốc gia Hệ thống thiết bị phân phối đi n nhá máy hệ thống thiết bị phân phối đi n trời 2.2 TRẠM ... vấn đề Đi n năng lƣợng chủ yếu nhà máy Các nhà máy tiêu thụ khoảng 70% tổng số đi n đƣợc sản suất ra, vấn đề sử dụng hợp tiết kiệm đi n nhà máy có ý nghĩa lớn Tính chung toàn hệ thống đi n thƣờng...
 • 81
 • 191
 • 0

Nghiên cứu tổng quan về trang bị điện của công ty đóng tàu phà rừng – đi sâu điều khiển hệ thống khí nén

Nghiên cứu tổng quan về trang bị điện của công ty đóng tàu phà rừng – đi sâu điều khiển hệ thống khí nén
... Chng1 TNG QUAN V TRANG B IN CA CễNG TY ểNG TU PH RNG 1.1 TRANG B IN IN T CA MT S CN TRC CU TRC CA CễNG TY ểNG TU PH RNG 1.1.1 Cỏc yờu cu v nõng chuyn cụng ty úng tu Ph Rng i vi cụng ty úng tu ... ng cho bn bi Động súng di chuyển ngang (Biến tần đi u tốc) Động chuyền hàng vào đuờng băng(Biến tần đi u tốc) Động băng chuyển hàng(Biến tần đi u tốc) Uo Vo Wo 20QF 20A 20KM 253 254 252 R S T ... oxy ụ khô 12.000t tập kết phân đoạn triền 30000t CA OX GA DW TW máynén khí trạm kh nén Hỡnh 2.1: H thng cung cp nng lng ca cụng ty úng tu Ph Rng 32 Mng ng ng dn khớ nộn cú th chia lm loi : + Mng...
 • 76
 • 45
 • 0

Trang bị điện trên MCC - Phần II

Trang bị điện trên MCC - Phần II
... tắc tơ K điện , phần ứng động bị cắt rakhỏi lưới , tiếp điểm thường kín K đóng cấp điện cho rơ le điện áp RH lúc tốc độ động lớn lên rơ le điện áp hãm RH tác động đóng tiếp điểm RH cấp điện cho ... thời gian RH điện tiếp điểm RH chưa mở công tắc tơ H có điện , điện trở hãm đưa vào song song với phần ứng động xảy trình hãm động Khi hết thời gian mở chậm tiếp điểm RH­ mở , H điện , điện trở ... nối với lưới mở máy với toàn điện trở phụ Đồng thời RH có điện chuẩn bị cho trình hãm động Th¸i Nguyªn, 10/24/12 17  K có điện , tiếp điểm thường kín K mở, Rth1 điện, sau khoảng thời gian chỉnh...
 • 73
 • 380
 • 4

Trang bị điện trên MCC - Phần I

Trang bị điện trên MCC - Phần I
... động i n Kh i niệm chung hệ truyền động i n 1.Cấu trúc chung phân lo i a Cấu trúc chung : - Định nghĩa: Hệ truyền động i n tập hợp thiết bị như: Thiết bị i n, thiết bị i n từ, thiết bị i n ... v i i n áp lư i ĐC làm việc máy phát n i tiếp v i i i n biến i n nhận từ lư i trục thành nhiệt đốt nóng tổng trở mạch phần ứng tổn thất lớn - Đảo chiều i n áp phần ứng: Giả sử ĐC làm việc ... máy i n (máy phát chiều, xoay chiều), biến đ i i n từ (khuếch đ i từ, cuộn kháng bão hoà), biến đ i i n tử (chỉnh lưu tiristơr, biến tần tranzitor, tiristơr) Động i n có lo i: động chiều,...
 • 86
 • 524
 • 7

bài tập lớn: trang bị điện trên ô tô

bài tập lớn: trang bị điện trên ô tô
... låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä ACV cọ thãø cho mäüt lỉåüng khäng khê låïn âi qua, vç váûy mäüt van khäng khê cå khê riãng biãût âỉåüc sỉí dung cho khäng ti lảnh nhanh ca âäüng cå âỉåüc trang ... v täúc âäü khäng ti khong 1000 âãún 1200 vng/ åí nhiãût âäü lm viãûc Mai Huy Tán Bi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä 3.Âiãưu khiãøn chu trçnh lm viãûc hãû thäúng van âiãưu khiãøn khäng khê ... , mäüt van khäng khê riãng âỉåüc sỉí dung âãø thỉûc hiãûn khäng ti nhanh ngüi trãn cạc xe âỉåüc trang bë hãû thäúng ny Våïi hãû thäúng ny, ECM thay âäøi dng khê qua nhạnh phủ bàòng cạch thay âäøi...
 • 20
 • 409
 • 1

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - một số bài toán tổng quát về truyền tải điện năng (tài liệu bài giảng)

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - một số bài toán tổng quát về truyền tải điện năng (tài liệu bài giảng)
... U2 U1 10 0 P1 = P + P2 = P + 10 P2 P1 P1 P2 = P + 0, 01 P1 = P + P1 - 0,99 P1 = P1 0,99 P1 U 11 P1 R P1 = P12 = P12 U1 U 12 M t khác U2 U1 10 P2 10 P1 P1 P1 11 P1 0,99 P1 P1 0,99 10 P1 11 9 ,1 : ... 0 ,15 U12 P1 P2 P1 P1 = P + P1 P2 = P + P2 = P + 0, 01 P1 = P + P1 - 0,99 P1 = P1 0,99 P1 M t khác P1 = 0 ,15 P1 U2 U1 10 P2 P1 10 P1 = P12 R U12 P1 0,99 P1 P1 10 0 ,15 U P1 P12 U12 0 ,15 P1 P1 0,99.0 ,15 ... T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) gi n áp : U = I1R = U = 0 ,1( U 1- U) 1, 1 U = 0,1U1 U1 U1 U2 =>R = = 11 I 11 P1 11 P12 U P22 U12 P1 P2 M t s toán v...
 • 13
 • 480
 • 33

Tài liệu Luận văn: Đi sâu nghiên cứu về trang bị điện tự động hóa điều khiển hệ thống băng tải docx

Tài liệu Luận văn: Đi sâu nghiên cứu về trang bị điện tự động hóa điều khiển hệ thống băng tải docx
... Vì hệ thống truyền động đi n luôn quan tâm nghiên cứu để nâng cao nâng cao suất chất lượng để đáp ứng yêu cầu đại hóa cao Đề tài của em chủ yếu sâu nghiên cứu trang bị đi n tự động hóa đi u khiển ... vật liệu xây dựng vật liệu chế tạo…Bao gồm băng tải PVC, băng tải cao xu, băng tải xích inox, băng tải xích nhựa, băng tải lăn tự do, băng tải lăn có truyền động, băng tải đứng, băng tải nghiêng, ... thiết Hệ thống truyền động thiết bị băng tải liên tục cần đảm bảo khởi động đồng tải Momen khởi động động Mkd=(1,6~1.8)Mdm nên chọn động truyền động thiết bị băng tải liên tục là động hệ số...
 • 73
 • 430
 • 2

Luận văn: Đi sâu nghiên cứu về trang bị điện tự động hóa điều khiển hệ thống băng tải doc

Luận văn: Đi sâu nghiên cứu về trang bị điện tự động hóa điều khiển hệ thống băng tải doc
... tạo…Bao gồm băng tải PVC, băng tải cao xu, băng tải xích inox, băng tải xích nhựa, băng tải lăn tự do, băng tải lăn có truyền động, băng tải đứng, băng tải nghiêng, băng tải từ, Gầu tải, Vít tải Các ... Vì hệ thống truyền động đi n luôn quan tâm nghiên cứu để nâng cao nâng cao suất chất lượng để đáp ứng yêu cầu đại hóa cao Đề tài của em chủ yếu sâu nghiên cứu trang bị đi n tự động hóa đi u khiển ... chất đặc biệt (băng tải, khả kháng cháy lửa, băng tải chịu nhiệt đai, acid băng tải, băng tải kiềm, băng tải lạnh, nhiệt độ cao băng tải 1.2.2.8 Băng tải nghiêng Hình 1.7: Băng tải nghiêng Các tính...
 • 72
 • 345
 • 1

Trang bị điện trên máy công cụ

Trang bị điện trên máy công cụ
... động ăn dao xác định theo công thức: Fad = kFx + Fms + Fd , [N] 27 Công suất ăn dao máy tiện xác định công thức: Pad = Fad v ad 10 −3 , [kW] Công suất ăn dao thường nhỏ công suất cắt 100 lần tốc ... nguyên công máy làm việc chế độ định mức Từ xác đinh hiệu suất máy ứng với phụ tải nguyên công theo công thức: M hi = M hi + M ms a 1+ + b t a, b - hệ số tổn hao không biến đổi biến đổi Công suất ... nguyên công : PDi = Pzi ηi Giả thiết thời gian gá lắp, tháo gỡ chi tiết, chuyển đổi từ nguyên công sang nguyên công khác, động quay không tải (mà không cắt điện động cơ) công suất trục động lúc công...
 • 21
 • 312
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giao trinh trang bi dien tren otosơ lược về hệ thống trang bị điện trên ô tôtrang bị điện trên máy công cụbài giảng trang bị điện trên máy công cụto chuc ve trang bi dientai lieu ve trang bi dienbao cao ve trang bi dien may drilltrang bị điện trên máy phay me1000tổng quan về hệ thống lái trên ôtôtổng quan về hệ thống phanh trên ôtôxác định phụ tải tính toán theo suất trang bị điện trên một đơn vị diện tíchnghiên cứu tổng quan về công nghệ hàn điện thiết kế trang bị điện điện tử điều khiển tự động máy hàn điện trên hệ toạ độ phẳngkhái quát chung về hệ thống trang bị điệntrang bi dien va dieu khien tu dong tren ototổng quát về hệ thống thông tin điện lựcTài liệu hệ thống quản lý HSE trong doanh nghiệp hóa chấtThực trạng rừng trồng sản xuất ở Việt NamDPharp HART 5 7 communication type (EJAxxx; EJXxxx)Kỹ thuật trồng Lõi thọKỹ thuật trồng Lim xẹtKỹ thuật trồng Re gừngKỹ thuật trồng Keo lá tràmKỹ thuật trồng Thông ba láChỉ dẫn kỹ thuật phần điện điện nhẹ tòa nhà Hồng Kong TowerThuyết minh thiết kế kỹ thuật điện điện nhẹ tòa nhà Hong Kong TowerĐề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2017 mã đề 319Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2017 mã đề 320Đề cương thi cuối kì công nghệ kim lọaiĐề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2017 mã đề 314Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2017 mã đề 315báo cáo thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp trung cấp lý luận chính trịgiai bai tap hoa hoc 10BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 (CẢ NĂM)nghiên cứu tuyến trùng trên cây lạc ở Hưng yênNGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học của lá cây THÔNG đỏ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập