TUYỂN CHỌN 150 bài THỰC HÀNH BIỂU đồ địa lí địa lý 12 vũ đình thành

Tuyển chọn 150 bài thực hành địa

Tuyển chọn 150 bài thực hành địa lí
... TNH BC NINH BI TP THC HNH K NNG A C - Bài tập địa lý kinh tế I - cấu kinh tế Bài 1: Cho bảng số liệu Tốc độ tăng ... hớng khắc phục tình hình phân bố dân c bất hợp nớc ta 6: Cho bảng số liệu dới đây: Dân số nớc ta phân theo thành thị nông thôn (ĐV- triệu ngời) Năm Thành thị Nông thôn 11.3 48.5 1985 12.9 51.5 ... 20.9 60.0 2003 1/ Vẽ biểu đồ thể số dân thành thị so với số dân nông thôn nớc ta qua năm 2/ Nhận xét s thay đổi số dân nớc ta phân theo thành thị nông thôn Bài 7: Cho bảng số liệu: Lao động phân...
 • 38
 • 1,623
 • 0

Kỹ năng làm bài tập vẽ biểu đồ Địa

Kỹ năng làm bài tập vẽ biểu đồ Địa lý
... đề cho thời điểm nên vẽ biểu đồ cột vẽ biểu đồ đường Biểu đồ miền Biểu đồ miền thực chất biểu đồ cột chồng chiều rộng biểu đồ thu nhỏ thành đường thẳng đứng Biểu đồ miền thường dùng để ... mặt đồng hồ) - Vẽ theo trình tự đề cho vẽ theo chiều kim đồng hồ Mỗi % tương ứng 3,60 - Nếu biểu đồ yêu cầu vẽ qui mô phải tính bán kinh hình tròn - Hoặc vẽ hai hoặc ba hình tròn , phải vẽ ... bên trái phải hình chữ nhật, khung biểu đồ - Chiều cao hình chữ nhật thể đơn vị biểu đồ, chiều rộng biểu đồ thường thể thời gian (năm) - Biểu đồ miền vẽ theo giá trị tuyệt đối, thể động...
 • 12
 • 3,189
 • 61

HƯỚNG dẫn làm bài tập vẽ BIỂU đồ địa lớp 12

HƯỚNG dẫn làm bài tập vẽ BIỂU đồ địa lý lớp 12
... PHẦN III: CÁCH VẼ CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ I Biểu đồ TRÒN: * Khi vẽ biểu đồ Tròn? Khi đề yêu cầu vẽ biểu đồ Tròn hay biểu đồ cần thể cấu, tỉ lệ (ít năm, nhiều thành phần) ... 6/26/2015 III Biểu đồ Đường: (đường biểu diễn hay gọi đồ thị) * Khi vẽ biểu đồ Đường? Khi đề yêu cầu vẽ biểu đồ Đường hay biểu đồ cần thể phát triển, tốc độ tăng trưởng qua mốc thời gian - Đường biểu ... 6/26/2015 1985 117,5 154,2 131,1 1990 124 ,1 186,8 150,4 1997 146,0 268,6 183,9 V Biểu đồ Cột: * Khi vẽ biểu đồ Cột? Khi đề yêu cầu vẽ biểu đồ Cột hay biểu đồ cần thể phát triển, so sánh tương...
 • 14
 • 3,481
 • 2

CÁC DẠNG bài tập vẽ BIỂU đồ địa lớp 12

CÁC DẠNG bài tập vẽ BIỂU đồ địa lý lớp 12
... Mỗi loại tập đợc chia dạng nhỏ hơn, biểu đồ phức tạp Biểu đồ loại tập phổ biến đa dạng Theo cách phân loại bớc vẽ, hình dạng đặc trng u cách thể biểu đồ dợc phân ra: Biểu đồ hình cột dạng loại ... thấy cách vẽ biểu đồ dạng khác Điều có bảng số liệu phải dự kiến kiểu biểu đồ thích hợp để lựa chọn kiểu biều đồ thích hợp Sau số dạng tập vẽ số dạng biểu đồ Bài tập - Dựa vào bảng số liệu dới vẽ ... vững thuyết phân tích bảng số liệu 2 -Vẽ nhận xét biểu đồ a- Các bớc vẽ biểu đồ: Xác định loại biểu đồ thích hợp; Vẽ biểu đồ theo số liệu cho sẵn qua tính toán; Lập bảng dẫn; Ghi tên biểu đồ Các...
 • 80
 • 2,964
 • 1

BDHSG 12 - CHUYEN DE VE BIEU DO DIA LY 12

BDHSG 12 - CHUYEN DE VE BIEU DO DIA LY 12
... 38,8 122 ,0 1992 107,2 112, 3 33,3 104,7 1998 121 ,8 151,6 39,6 124 ,5 1993 108,5 118,8 34,8 109,4 1999 126 ,7 163,3 41,0 128 ,9 1994 109,2 122 ,4 35,7 112, 3 2000 126 ,9 169,2 42,4 133,3 1995 112, 0 129 ,8 ... 1979, 1989, 1999 2- Nhận xét: a- Nhóm dới 15 tuổi: Có tỉ lệ lớn Số liệu Xu giảm dần Lý do: năm trớc gia tăng dân số cao b- Nhóm từ 1 5-6 0: Chiếm tỉ lệ lớn có xu hớng tăng dần Lý do: tuổi thọ trung ... 584,3 697,8 107,8 106,2 128 2,1 45,6 44,4 42,3 40,5 1994 655,8 809,9 121 ,0 123 ,2 1465,7 44,7 45,3 71,5 112, 1 1996 694,3 1015,3 128 ,1 154,5 1709,6 40,6 59,4 38,5 205,4 1998 808,2 120 2,7 149,1 183,0...
 • 81
 • 567
 • 17

58 bài tập thực hành vẽ biểu đồ Địa

58 bài tập thực hành vẽ biểu đồ Địa lý
... chọn cách vẽ biểu đồ Lựa chọn dạng biểu đồ kết hợp (cột v đồ thị), cột kép, đồ thị kép đồ thị giá trị tăng trởng Sử dụng loại biểu biểu đồ kết hợp l hợp 2- Xử số liệu v vẽ biểu đồ 42 http://ebook.here.vn ... 585 15,1 588 63,5 59216,5 59705,3 60032,9 60441,1 * Sơ Nguồn NGTK 2006 1- Vẽ biểu đồ Yêu cầu b i l vẽ biểu đồ thể tăng trởng nên sử dụng kiểu biểu đồ gia tăng Để vẽ đợc biểu đồ cần xử số liệu, ... 2 -Vẽ biểu đồ Vẽ biểu đồ hình tròn thể tổng diện tích lúa hai năm phân vụ lúa; Vẽ biểu đồ thể tổng sản lợng lúa hai năm phân vụ lúa; Cả biểu đồ có bảng dẫn chia vụ lúa: mùa, hè thu v đông xuân Biểu...
 • 77
 • 28,288
 • 232

giáo án bài thực hành vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hoá về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng – địa 12 - gv.trần thanh nhàn

giáo án bài thực hành vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hoá về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn
... nghìn đồng - Trục hoành: ghi vùng - Có ghi chú .- Vẽ xác, thẩm mỹ So sánh nhận xét - Nhìn chung, thu nhập bình quân đầu người / tháng, vùng nước ta có phân hóa rõ rệt, thể chênh lệch lớn vùng - Vùng ... quân người / tháng đứng thứ nước cao GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 mức bình quân nước (488.2 nghìn / người / tháng) - Vùng có mức thu nhập bình quân người/ tháng thấp Tây Bắc (265.7 nghìn / người / tháng, ... nhìn vào bảng 19, biểu đồ để so sánh nhận xét mức thu nhập bq đầu người/ tháng vùng qua năm - HS thảo luận phát biểu ý kiến - GV chuẩn kiến thức * Vẽ biểu đồ; - Trục tung: giá trị nghìn đồng,...
 • 3
 • 3,088
 • 10

giáo án bài thực hành vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp – địa 12 - gv.trần thanh nhàn

giáo án bài thực hành vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn
... GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 * Dựa vào kiến thức học, át lát địa lí Việt Nam, giải thích TP Hồ Chí Minh trung tâm công nghiệp lớn nước ta? Giảng mới: Hoạt động ... nước Đồng thời được chú trọng đầu tư của nước ngoài, nhà nước… GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 Đánh giá: Hoạt động nối tiếp: - Xem các bài học để bổ sung kiến thức cho phần nhận xét, phân ... hành Kết quả vẽ biểu đồ: Biểu đồ: cấu giá trị sản xuất CN phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 1996 và 2005 GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 * Nhận xét: Khu vực nhà nước (QD)...
 • 4
 • 1,310
 • 11

Bai thuc hanh While do

Bai thuc hanh While do
... nhí!  LỈp + LỈp víi sè lÇn lỈp biÕt tr­íc + LỈp víi sè lÇn lỈp kh«ng biÕt tr­íc FOR TO DO … FOR Downto DO TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT C ảm ơn Q Thầy Cơ em học sinh quan tâm theo dõi ! ... Uses crt; Var n, dem,S : Integer ; Begin Clrscr; Write (‘Nhap n :’); readln (n); dem:= 1; S :=0 ; While n >= 100 begin dem := dem +1; S := S + n; write (‘Nhap n :’); readln (n); end; Writeln (‘So ... Demsolannhapn; Uses crt; Var n, dem : Integer ; Begin Clrscr; Write (‘Nhap n :’); readln (n); dem:= 1; While n begin dem := dem + 1; write (‘Nhap n :’); readln (n); end; Writeln (‘So lan nhap n :,...
 • 9
 • 251
 • 0

bai thuc hanh : ve do thi

bai thuc hanh : ve do thi
... HƯƠNG, ĐÀ LẠT CẦU NGĨI THANH TỒN, T.T - HUẾ DI TÍCH MỸ SƠN, QUẢNG NAM TIẾT 1 6: Bài 1 6: THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ ĐỊA LÝ- LỚP Bài tập: 1.Vẽ biểu đồ Bước 1: Đọc u cầu, nhận biết ... 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 % 100 80 60 40 20 Năm 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 Bước 1: Chọn biểu đồ thích hợp % Biểu đồ thể cấu GDP thời kỳ 1991- 2002 100 80 60 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ...
 • 8
 • 361
 • 0

Thực hành. Biểu đồ

Thực hành. Biểu đồ
... cạnh Ngoài biểu đồ hình vuông có trường hợp tương tự hình tam giác trường hợp (xem biểu đồ tam giác) IV Biểu đồ hình tam giác Biểu đồ tam giác có loại: Loại (hình tam giác đều, biểu đồ trang 17, ... dùng đường nối đầu cột vậy) Biểu đồ hình cột kết hợp phản ánh độ lớn cấu tượng đòa lý biểu đồ trang 10, Atlas đòa lý Việt Nam Ngoài biểu đồ hình cột thay cho nhiều biểu đồ hình tròn phản ánh cấu ... Trung quốc 718 47.7 20.8 31.5 Nước Hoa kì Vẽ biểu đồ hình vuông với bảng thống kê sau Lấy bảng số liệu vẽ biểu đồ hình tròn, vẽ biểu đồ hình vuông Vẽ biểu đồ hình tam giác với bảng thống kê sau ...
 • 9
 • 153
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Bài tập quản trị kinh doanh quốc tế và lời giảiSử dụng phần mềm Maple trong dạy học nội dung Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng chương trình Giải tích lớp 12 trung học phổ thôngSử dụng phần mềm Mathematica trong dạy học phần Dao động và sóng điện từ chương trình sách giáo khoa Vật lí lớp 12 trung học phổ thôngNghiên cứu giá trị của thử nghiệm kích thích trong chẩn đoán dị ứng NSAIDsNghiên cứu sán lá (trematoda) ký sinh ở một số loài cá biển ven bờ từ hải phòng đến quảng bìnhNghiên cứu tạo que thử để phát hiện nhanh một số độc tố ruột của tụ cầu khuẩn trong thực phẩmVai trò của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán chấn thương khớp gối trên máy cộng hưởng từ 1 5 teslaPhân tích đồng thời các hợp chất PCB và thuốc trừ sâu cơ CLO trong thủy vực tại một số vị trí tiêu biểu thuộc đới duyên hải miền bắc việt namThực trạng thực hiện mũi tiêm tĩnh mạch an toàn của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa xanh pôn năm 2015Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12, địa bàn miền núi qua dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoàiđánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của trẻ khuyết tật tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hải dương quý ii năm 2015Khảo sát sự thay đổi của một số chỉ số xét nghiệm hoá sinh và huyết học trên 34 bệnh nhân viêm gan b tại bệnh viện e hà nộiKHẢO SÁT ĐÁP ỨNG CỦA DETECTOR HPGe CHO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG PHẦN MỀM GEANT4Đề cương quá trình thiết bị công nghệ sinh họcTÌM HIỂU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI HẠN HÁN, HOANG MẠC HÓA Ở NINH THUẬN, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCBÀI GIẢNG AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGBÁO CÁO THỰC TẬP THIÊN NHIÊN: Phân tích tiềm năng du lịch ở Tam ĐảoBÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎTKVsan xuat giong cap I,II,III,namgiáo trình chuẩn bị trồng nấm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập