độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt: bằng chứng tại các công ty việt nam

độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt: bằng chứng tại các công ty việt nam

độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt: bằng chứng tại các công ty việt nam
... cứu đƣa kết độ nhạy cảm dòng tiền việc nắm giữ tiền mặt bất cân xứng, tức độ nhạy cảm dòng tiền việc nắm giữ tiền mặt âm trƣờng hợp dòng tiền công ty dƣơng dƣơng dòng tiền công ty âm Chính không ... hình cách chọn mẫu - Phần 4: Tác động độ nhạy cảm dòng tiền tiền mặt tới hoạt động công ty Việt Nam Từ nghiên cứu trƣớc, nhóm nghiên cứu thực nghiệm tác động độ nhạy cảm dòng tiền công ty Việt Nam ... lý nắm giữ tiền mặt công ty gì; thứ hai, việc nắm giữ tiền mặt có ảnh hƣởng tới dòng tiền công ty hay không; thứ ba, có ảnh hƣởng mức độ chiều hƣớng sao; thứ tƣ, lý thuyết độ nhạy cảm dòng tiền...
 • 10
 • 65
 • 0

Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng từ các công ty tại việt nam

Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng từ các công ty tại việt nam
... Chỉ công ty bị ràng + Độ nhạy cảm dòng tiền + Độ nhạy cảm dòng tiền buộc tài bị tác tiền mặt âm tiền mặt bất cân động độ nhạy cảm + Phƣơng pháp hồi quy xứng, tức độ nhạy cảm dòng tiền việc nắm ... việc nắm giữ tài sản khoản công ty bị ràng buộc tài - - gia tăng dòng tiền tăng cao hơn, độ nhạy cảm dòng tiền việc nắm giữ tiền mặt công ty dƣơng Trái lại, độ nhạy cảm dòng tiền việc nắm ... cứu đƣa kết độ nhạy cảm dòng tiền việc nắm giữ tiền mặt bất cân xứng, tức độ nhạy cảm dòng tiền việc nắm giữ tiền mặt âm trƣờng hợp dòng tiền công ty dƣơng dƣơng dòng tiền công ty âm Chính không...
 • 42
 • 270
 • 7

Ảnh hưởng của tính bất cân xứng trong độ nhạy cảm dòng tiền mặt được nắm giữ của các công ty việt nam

Ảnh hưởng của tính bất cân xứng trong độ nhạy cảm dòng tiền mặt được nắm giữ của các công ty việt nam
... nắm giữ tiền mặt nắm giữ tiền mặt giá trị công ty, yếu tố ảnh hưởng đến nắm giữ tiền mặt độ nhạy cảm dòng tiền ảnh hưởng đến lượng tiền mặt nắm giữ lên vấn đề ảnh hưởng tính bất cân xứng độ nhạy ... ảnh hưởng tính bất cân xứng độ nhạy cảm dòng tiền đến thay đổi lượng tiền mặt nắm giữ công ty Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy, thứ nhất, có tồn ảnh hưởng tính bất cân xứng độ nhạy cảm dòng tiền ... lượng tiền mặt nắm giữ công ty Việt Nam? Thứ ba, liệu có khác ảnh hưởng tính bất cân xứng độ nhạy cảm dòng tiền đến thay đổi lượng tiền mặt nắm giữ công ty bị hạn chế tài công ty không bị hạn...
 • 84
 • 302
 • 6

Mối liên hệ giữa cấu trúc hội đồng quản trị và thành quả hoạt động của doanh nghiệp bằng chứng tại các công ty phi tài chính đang niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Mối liên hệ giữa cấu trúc hội đồng quản trị và thành quả hoạt động của doanh nghiệp  bằng chứng tại các công ty phi tài chính đang niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... giả thiết mối quan hệ cấu trúc Hội đồng Quản trị thành hoạt động doanh nghiệp mối quan hệ qua lại, đồng thời cấu trúc Hội đồng quản trị có chịu tác động kết hoạt động khứ, thành hoạt động thời ... tìm thấy mối quan hệ cấu trúc Hội đồng quản trị thành hoạt động doanh nghiệp (ii) Thành hoạt động khứ công ty (1 năm trước) có tác động thuận chiều với thành hoạt động năm doanh nghiệp Các phần ... văn Mối liên hệ cấu trúc Hội đồng quản trị thành hoạt động doanh nghiệp chứng công ty phi tài niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam công trình nghiên cứu riêng Các thông tin, liệu sử dụng...
 • 62
 • 191
 • 1

Quản trị doanh nghiệp tác động đến chi phí vốn, bằng chứng tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoáng việt nam

Quản trị doanh nghiệp tác động đến chi phí vốn, bằng chứng tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoáng việt nam
... t thêm v nghi p niêm y t c a Vi b i c nh doanh n 2007-2012, tác gi ch “QU N TR DOANH NGHI tài : N CHI PHÍ V N: B NG CH NG T I CÁC CÔNG TY NIÊM Y T TRÊN TH NG CH NG KHOÁN VI T NAM 1.2 M c tiêu ... qu n tr doanh nghi n chi phí s d ng v n (bao g m chi phí s d ng n chi phí s d ng v n c ph n) c a doanh nghi p niêm y t th ng ch ng khoán Vi t Nam gi i quy t m c tiêu nghiên c u trên, tác gi c ... DOANH NGHI NG N CHI PHÍ V N: B NG CH NG T I CÁC CÔNG TY NIÊM Y T TRÊN TH li NG CH NG KHOÁN VI T NAM s li u tài c s d ng lu c thu th p t ngu n th c t , h p c công b r ng rãi báo cáo tài c a công...
 • 95
 • 81
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nắm giữ tiền mặt, vốn luân chuyển và giá trị trị doanh nghiệp, bằng chứng tại các công ty niêm yết Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Nắm giữ tiền mặt, vốn luân chuyển và giá trị trị doanh nghiệp, bằng chứng tại các công ty niêm yết Việt Nam
... 4.3.2.1 .Nắm giữ tiền mặt giá trị doanh nghiệp .45 4.3.2.2 .Nắm giữ tiền mặt, quản trị vốn luân chuyển giá trị công ty .46 4.3.2.3.Sự tương tác tiền mặt nắm giữ vốn luân chuyển đến giá trị doanh ... tài giá trị tiền mặt Nghiên cứu mối quan hệ nắm giữ tiền mặt với quản trị công ty Nghiên cứu mối quan hệ nắm tiền mặt, quản lý vốn luân chuyển giá trị doanh nghiệp Các công ty nắm giữ lượng tiền ... ảnh hưởng tiền mặt tăng thêm đầu tư tăng thêm vào vốn luân chuyển ròng đến giá trị công ty Việt Nam? Thứ hai, ảnh hưởng việc nắm giữ tiền mặt, quản trị vốn luân chuyển đến giá trị công ty có bị...
 • 106
 • 266
 • 0

Tiểu luận môn Quản trị rủi ro CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUYẾT ĐỊNH PHÒNG NGỪA DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CÔNG TY CROATIA VÀ SLOVENIA

Tiểu luận môn Quản trị rủi ro CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUYẾT ĐỊNH PHÒNG NGỪA DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CÔNG TY CROATIA VÀ SLOVENIA
... Trong nhóm công ty đặt tên “Những công ty phòng ngừa tác giả công ty sử dụng công cụ phái sinh công cụ quản trị rủi ro công ty, mà gồm công ty sử dụng loại chiến lược phòng ngừa khác phòng ngừa điều ... lý để phòng ngừa rủi ro có khả dự báo giải thích định quản trị rủi ro doanh nghiệp Croatia Slovenia Bằng chứng dựa mối tương quan thực nghiệm đơn biến đa biến định phòng ngừa rủi ro công ty phi ... hưởng nhân tố quản trị rủi ro khác giải thích phần trước hay không Trong nhóm công ty gọi “hedgers” (những công ty thực quản trị rủi ro) gồm công ty sử dụng công cụ phái sinh để quản trị rủi ro...
 • 49
 • 272
 • 4

CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC BẰNG CHỨNG TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM.PDF

CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC BẰNG CHỨNG TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM.PDF
... i công ty, c ch c, CEO c u trúc s h n sách c t c làm r thêm m i quan h v i doanh nghi p niêm y t c a Vi t Nam, n 2008-2012, tác gi ch tài U TRÚC S H U VÀ CHÍNH SÁCH C T C: B NG CH NG T I CÁC CÔNG ... L U TRÚC S H U VÀ CHÍNH SÁCH C T C: B NG CH NG T I CÁC CÔNG TY NIÊM Y T TRÊN TH NG CH NG KHOÁN VI tác gi , n công trình nghiên c u c a t t trình h c t p ... 2.1 Chính sách c t c 2.1.1 C gi m b t v us - i di n i di n 2.1.2 Chính sách c t c gi i di n 2.2 M i quan h gi a c u trúc s h u sách c t c 2.2.1 Chính sách c t c c u trúc...
 • 88
 • 119
 • 1

CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC BẰNG CHỨNG TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC BẰNG CHỨNG TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF
... - HU NH TH C H B NG CH NG T TH TR NG CH T C T NAM : 60340201 LU NG D N KHOA H C PGS.TS PHAN TH T Tp H i L C H T C - B NG CH NG T NG CH li T NAM c thu th uc d ng m qu c K t a b t c lu n b tc ... quy nh chi m vi c li c t c c chi tr c t y, t su t sinh l c t cc am ty ut y Vi c ki m tra m i quan h gi sinh l i c t su t t Nam s cho th t cc i quan h cv c gi 2.2.3 t Anupam Mehta (2012) n quy ... ti n c ph h u doanh nghi p Vi qua t u xem c t cc H p Vi h ng th C T C: B NG CH NG T I C NG CH T NAM th c hi n 2 c th c hi Vi ng ch nt 2012 1.2 T u ut thay i c t cc ,H i h tr i quan h gi a c u...
 • 79
 • 123
 • 2

Quản trị doanh nghiệp và chính sách cổ tức Bằng chứng tại các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam

Quản trị doanh nghiệp và chính sách cổ tức Bằng chứng tại các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam
... CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn ‘‘QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC: BẰNG CHỨNG TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM công trình nghiên cứu tác giả, nội dung ... tài "QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC: BẰNG CHỨNG TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu Bài nghiên cứu kiểm chứng ... luận công ty không chi trả cổ tức có hội đầu tư tốt công ty chi trả công ty chi trả cổ tức Những công ty không chi trả cổ tức phát triển nhanh công ty chi trả cổ tức Những công ty chi trả cổ tức...
 • 98
 • 192
 • 1

Sự bất cân xứng trong độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014

Sự bất cân xứng trong độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014
... thi t H2: nh y c m dòng ti n c a vi c n m gi ti n m t m t công ty có dòng ti nh y c m công ty có dòng ti n âm hay nh y c m b b t cân x ng Tác gi xem xét s b t cân x nh y c m dòng ti n c a n m ... gi a dòng ti n s b b t cân x ng nh ng c a nhân t khác u ki n dòng ti i ti n m t n m gi có th c t ng bi n có nh ng bi n pháp qu n tr ti n m t thích h p Vì v y, vi c tài S b t cân x nh y c m dòng ... Nam 1.2 M c tiêu nghiên c u Nghiên c u ti n hành ki nh s t n t gi ti n m t (m i quan h gi a dòng ti cân x ng c p nh y c m nh nh y c m dòng ti n c a vi c n m i ti n m t n m gi ) s b t u ki n dòng...
 • 79
 • 110
 • 1

Sự bất cân xứng trong độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại việt nam

Sự bất cân xứng trong độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại việt nam
... ycó s b t cân x ng trong đ nh y c m dòng ti n c a ti n m t ngh aălàăđ nh y c m dòng ti n c a ti n m t mang d u âm trong đi u ki n dòng ti n d ngă vàă mangă d uăd ng trong đi u ki n dòng ti nă ... 3.4.1 Mô hình 1: s b t cân x ng trong đ nh y c m dòng ti n c a vi c n m gi ti n m t .29 3.4.2 Mô hình 2: s ràng bu c tài s b t cân x ng trong đ nh y c m dòng ti n c a vi c n m ... s , 2004; Riddick Whited,ăβ009)ăđ nghiên c u v s b t cân x ng trong đ nh y c m dòng ti n c a ti n m t trong đi u ki n dòng ti n d ngă và dòng ti n âm Tác gi cho r ng lý h păđ ng d án b ràng bu...
 • 85
 • 76
 • 1

Sự bất cân xứng trong độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại việt nam

Sự bất cân xứng trong độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại việt nam
... ycó s b t cân x ng trong đ nh y c m dòng ti n c a ti n m t ngh aălàăđ nh y c m dòng ti n c a ti n m t mang d u âm trong đi u ki n dòng ti n d ngă vàă mangă d uăd ng trong đi u ki n dòng ti nă ... 3.4.1 Mô hình 1: s b t cân x ng trong đ nh y c m dòng ti n c a vi c n m gi ti n m t .29 3.4.2 Mô hình 2: s ràng bu c tài s b t cân x ng trong đ nh y c m dòng ti n c a vi c n m ... s , 2004; Riddick Whited,ăβ009)ăđ nghiên c u v s b t cân x ng trong đ nh y c m dòng ti n c a ti n m t trong đi u ki n dòng ti n d ngă và dòng ti n âm Tác gi cho r ng lý h păđ ng d án b ràng bu...
 • 85
 • 170
 • 0

NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NẮM GIỮ TIỀN MẶT VÀ ĐỘ NHẠY CẢM DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.PDF

NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NẮM GIỮ TIỀN MẶT VÀ ĐỘ NHẠY CẢM DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.PDF
... hoạt động mức độ nhạy cảm đầu với dòng tiền cao doanh nghiệp nắm giữ nhiều tiền mặt, 40 doanh nghiệp có tuổi đời non trẻ độ nhạy cảm đầu với thay đổi dòng tiền cao doanh nghiệp nắm giữ tiền ... mối ng quan đầu dòng tiền doanh nghiệp nắm giữ tiền mặt cao doanh nghiệp nắm giữ mức tiền mặt thấp - Mô hình (2): Kiểm định mối ng quan tỷ lệ nắm giữ tiền mặt với dòng tiền, tỷ lệ nợ ... định mối ng quan đầu với dòng tiền tất doanh nghiệp mẫu nghiên cứu + Kiểm định mối ng quan đầu dòng tiền doanh nghiệp theo phân loại hạn chế không hạn chế tài + Kiểm định mối ng quan...
 • 135
 • 210
 • 1

Độ nhạy cảm dòng tiền của nắm giữ tiền mặt tại các công ty niêm yết việt nam

Độ nhạy cảm dòng tiền của nắm giữ tiền mặt tại các công ty niêm yết việt nam
... y dòng ti n i m t v i dòng ti n Các công ty tr i qua dòng ti n công ty dòng ti âm (âm) có nhi u (ho s chi tiêu nh m Khi i ut ,d n nh y dòng ti n c a n m gi ti n m t âm Tuy nhiên, công ty dòng ... i Vi t Nam th i gian qua, s nh y c m dòng ti n c a n m gi ti n m t t i công ty niêm y t Vi t Nam nh m m c tiêu kh o sát v bi n m gi ti n m iv is ng dòng ti n t i công ty niêm y t Vi t Nam phân ... b i c ty th p phân v Inst it t ch c t i công u c a vi c phân ph i c phi ng c a dòng ti n dòng ti n âm, (3) cho hai m u bao g m công ty dòng ti n c tính mô hình công ty dòng ti n âm Các k...
 • 83
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả nghiên cứu và một số đề xuất cho việc lựa chọn chính sách cổ tức tại các công ty cổ phần khu vực tp hcmphan tich do nhay cam ve gia cua doi phuongnhững yếu tố ảnh hưởng độ nhạy cảm với tim của digitalisnghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của người lao động tại các công ty xây dựng hàn quốc tại việt namtầm quan trọng của việc xây dựng đối tác chiến lược ở các doanh nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhậpchiến lược kinh doanh của các công ty việt namtìm việc tại các công ty nước ngoài tại việt namthực trạng việc vận dụng chuẩn mực kế toán tại các doanh nghiệp việt namnghiên cứu sự hài lõng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại các công ty giao nhận vừa và nhỏ ở viêt namnghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại các công ty giao nhận vừa và nhỏ tại việt namnguyên tắc của việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tàigiải pháp hoàn thiện phương pháp dòng tiền chiết khấu trong định giá công ty hóa chấtđó chính sách thu hút đầu tư trong nước và thúc đẩy hình thành các công ty đa quốc gia mạnh từ trong nước là chiến lược phát triển lâu dài của quốc giatiến trình chuyển dnnn thành các công ty cổ phần trong những năm gần đâymặt tích cực và hạng chế khi áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán đang hoạt động tại việt namMột số vấn đề hình học cần chú ý khi giải bài tập toán lớp 9Đồ án Quy hoạch giao thông tĩnh khu đô thị Nhân ChínhTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề nguyễn du và truyện kiều trong trang phê bình văn học của xuân diệuTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm tự sựKhi ngủ bạn cũng có thể kiếm ra tiềnĐề thi nghề tin học THCS lớp 8Đồ án Nghiên cứu máy nén khí piston 4BY59 trong công tác khoan, khai thác dầu khí và phương pháp phục hồi cụm piston, xi lanh của máy nén khí 4BY59Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty cổ phần simco Sông ĐàBài thuyết trình Hóa học ứng dụng: Sơn và quy trình sản xuất sơnNghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nayĐề toánÔn tập đại số lớp 10Báo cáo Thực tập tại trung tâm tư vấn thiết kế công nghệ cấp thoát nước trực thuộc công ty cổ phần nước và môi trường Việt Nam VIWASE số 5 Đường ThànhTuyển tập 500 câu trắc nghiệm hình học không gian cao đình tớiTuyển tập 58 trang chuyên đề hình học không gian cơ bảnĐề tài Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội cụ thể trên tuyến 53 Hoàng Quốc Việt Đông AnhKINH TE BAO HIEM tham khaohệ thống thông tin quang tốc độ cao và ứng dụngĐồ án Thiết kế nhà máy bia lên men bằng phương pháp cổ điển với năng suất 20 triệu lítnămĐồ án Quy hoạch điểm trung chuyển vật tải hành khách công cộng Long Biên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập