Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 (20)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 học kỳ II doc

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 học kỳ II doc
... minh hai tam giác vuôn g đồn g dạn g : ŒTam giác vuông có góc nhọn góc nhọn tam giác vuông kia(gg) •Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc vuông tam giác vuông (Cạnh - góc - ... 216cm3 Tính thể tích hình lập phương Bài 10 :a/Một lăng trụ đứng có đáy tam giác vuông , cạnh góc vuông tam giác vuông cm , 4cm Chiều cao hình lặng trụ 9cm Tính thể tích diện tích xung quanh, diện ... đại lượng + Chọn giá trò chưa biết làm ẩn (thường giá trò toán yêu cầu tìm) làm ẩn số ; đặt điều kiện cho ẩn Bước2: Lập phương trình + Thông qua mối quan hệ nêu để biểu diễn đại lượng chưa biết...
 • 10
 • 3,469
 • 70

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8
... a = 68 d a3 - b - 3ab(a - b) vi a = - 27, b = - 33 Gii: a 5 19 3 ,8 = 19 3 19 10 b a2 - 86 a + 13 = 87 (87 - 86 ) + 13 = 87 + 13 = 100 c a2 + 32a - 300 = 68( 68 + 32) - 300 = 68 100 ... 2(x3 - 8) = (x- 2)2 + 2(x - 2) (x2 + 2x + 4) = (x - 2) x 2x x = (x - 2) (2x2 + 5x + 6) Tit 14: Bi 5: Tớnh bng cỏch hp lí nht giỏ tr cỏc biu thc 18 a 3 ,8 19 3 b a2 - 86 a + 13 vi a = 87 c ... 12xy - 4x2y + 8xy2 b 4x(x - 2y) - 8y(x - 2y) c 25x2(y - 1) - 5x3(1 - y) d 3x(a - x) + 4a(a - x) Gii: a 12xy - 4x2y + 8xy2 = 4xy(3 - x + 2y) b 4x(x - 2y) - 8y(x - 2y) = (x - 2y) (4x - 8y) = 4(x -...
 • 52
 • 308
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 học kỳ 1 rất hay

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 học kỳ 1 rất hay
... a)(c − b) Bài 14 * Tính tổng: 1 1 1 + + + + = − a) A = HD: 1. 2 2.3 3.4 n(n + 1) k (k + 1) k k + 1 1 1 1 1  + + + + =  + b) B = HD: ÷− 1. 2.3 2.3.4 3.4.5 n(n + 1) (n + 2) k (k + 1) (k + 2)  k ... ) Bài 13 : Tìm giá trị nhỏ biểu thức : M = a2 + ab + b2 – 3a –3b + 2 013 16 16 11+   −  Bài 14 : Tính         Bài 15 : Tính : 1. 2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + + 2 013 .10 14 .10 15 Bài 16 : Cho ... + 48 x − 64 20) : 7x − x − 2x + Bài :Thực phép tính: x + 3x + − a) 10 x + − − d) 3x − 3x + x − 7) 1 − 2 xy − x y − xy 8) 4y  3x   − ÷ 11 x  8y  12 x 15 y 5y3 8x x + 10 − x 11 ) 4x − x + 15 )...
 • 13
 • 342
 • 4

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 (1)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 (1)
... Á ụ +b3 -5 ab = 3a) 1022 - 4.102 + b) 742 + 242 – 48. 74 c) 342 + 662 + 68. 66 d) 15 69 + 37 100 + 85 69 + 32.100 e) 452 + 402 -152 – 80 45 f) 85 12,7 + 12,7 g) 52 143 – 52 39 – h) 20142 - 14 i) ... 9x – 4xy + 9y x3 - 8y3 4x3 + 8x2y + 4xy2 7a) x2 - x + b) c) 8a) b) c) d) 4 2x2 + 5x – 6xy – 15y 2x -2y – x2 + 2xy – y2 7x2 – 14xy + 7y2 x2 + 3x – 10 x2 – 4xy – 36 +4y2 3x2 - 8x + Tìm x b ết Dạng ... 11y – x2 – xy l) x2 – xy – 8x + 8y m) 4x2 – 12x – y2 + n) x2y – x3 – 9y + 9x o) x2(y – x) + x – y p) 5x2 – 5x q) 24xy + 8x2y2 – 16x3y r) 14x3y2 – 7x2y3 + 21x2y2 s) 9x8y2 – 12x7y3 + 4x6y4 t) 12x5y2...
 • 6
 • 279
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 (2)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 (2)
... – 2) – 5x(1 – x) – 8( x2 – 3) Bài 5: T n g tr ut ( ng p ýn u : 1/ 1,62 + 4.0 ,8. 3,4 +3,42 2/ 34.54 – (152+ 1)(152 – 1) 3/ 20042 -16; 4/ 89 22 + 89 2 216 + 1 082 5/10,2 9 ,8 – 9 ,8 0,2 + 10,22 –10,2 ... = 2/ x2 - 8x +16 = 3/ (x+5)(x-5) = 4/ x3 + 12x + 48x +64 = 5/ x3- 6x +12x - = 6/ (x+2)(x2-2x +4) = 7/ (x-3)(x2+3x+9) = 8/ x2 + 2x + = 9/ x2 – = 10/ x2 – 4x + = 11/ 4x2 – = 12/ 16x2 – 8x + = 3: ... hình thang vuông 2C ng m n Gọ N C 2SBCDP = SAPBC trung ng m n m CQ g o m T u gọn ut s u: T n n n g tr Bài 2: (2 = (4 – 3) – ( x + 1)2 –(11x2 – 12) ut : = (154 – 1).(154 + 1) – 38 58 m Tm t :...
 • 14
 • 272
 • 0

Đề cương ôn tập mon toán lớp 12 (20)

Đề cương ôn tập mon toán lớp 12 (20)
... trục tọa độ Câu Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn: z − ( z )2 = Câu Bằng phương pháp toạ độ, giải toán sau: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA= a vuông góc với đáy ... phẳng giới hạn đường sau: Câu Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z biết: Câu Giải phương trình sau tập hợp C: i+z i+z x = 1; y = 0; y = xe x số thực z + 64 = ĐỀ SỐ Câu Cho hàm số y = 2x − x (C) ... quanh Ox: y = 2x − x , y = Câu Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z biết: Câu Đưa số phức sau dạng lượng giác 1< z ≤ phần thực z không âm z = −cosα + isinα ĐỀ SỐ Câu Cho hàm số: f(x)= −x + x...
 • 7
 • 67
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 (20)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 (20)
... T số (u n ) CSN có công bội q = T - Nếu T phụ thuộc vào n (u n ) không CSN Ví dụ: Xét xem dãy số ( u n ) với u n = ( n + 1).5 n + có CSN không? Nếu CSN tìm số hạng đầu công bội Giải: Ta có u ... Dùng công thức u n S n CSC, CSN để chứng minh hay tính tổng * Phương pháp dùng công thức u n S n CSC để chứng minh hay tính tổng Ta thường dùng linh hoạt công thức: - Nếu (u n ) CSC có công sai ... n + = ( n + + 1).5 = phụ thuộc n nên ( u n ) không CSN n +1 u n +1 ( ) n + n Dạng Xác định công sai số hạng đầu CSC CSN * Phương pháp xác định công sai số hạng đầu CSC: - Ta thiết lập hệ phương...
 • 4
 • 108
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 10 (20)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 10 (20)
... tam giác vuông Gọi E (3 ; 1) CMR: B, C, E thẳng hàng Tìm toạ độ điểm D để tứ giác ABCD hình bình hành Tìm toạ độ tâm I đường tròn nội tiếp tam giác ABC, tìm bán kính đường tròn Bài 10: Cho tam ... giác ABC tam giác vuông b Tính độ dài cạnh AB BC c Tính số đo góc BAC tam giác ABC Bài 11: Cho tam giác ABC A(2 ; 4), B(1 ; 1) Tìm toạ độ điểm C cho tam giác ABC tam giác vuông cân C ... nghiệm thoả mãn: 3(x1 + x ) = −4 x1x f Có hai nghiệm thoả mãn: b Có đỉnh I ( c x12 + x 2 = Bài 10: Cho phương trình x2 – 2(m + 1) x + 4m=0 Tìm m để phương trình: a Có hai nghiệm phân biệt b Có...
 • 4
 • 151
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 9 (20)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 9 (20)
... MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM HỌC 2011 – 2012 Ngày kiểm tra : 04/05/2012 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN : TOÁN - LỚP Thời gian làm : 90 phút ... công nhân gồm có tổ ? Bài 19: Một đội xe tải dự định chuyển 105 gạo từ kho dự trữ Quốc gia cứu trợ đồng bào bị bão lũ, với điều kiện xe chuyển số gạo Đến vận chuyển có hai xe điều động làm công ... chuyển Hỏi số xe tải ban đầu đội xe ? Bài 20: Một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông cm Cạnh huyền 15 cm Tính độ dài hai cạnh góc vuông Bài 21 : Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 360 m2...
 • 9
 • 122
 • 1

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 11 _Tập 8

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 11 _Tập 8
... 3n + lim 11 ( ) lim 3n - 7n + 11 12 ... PHN GII HN HM S ( ) lim 3x + 7x + 11 x đ2 lim ( x đ1 7x + 11) x 4x + ... lim 18 3n - 2.5n + 3.5n Page of 23 ...
 • 23
 • 55
 • 0

Đề cương ôn tập mon toán lớp 12 (8)

Đề cương ôn tập mon toán lớp 12 (8)
... phẳng (A’BC) (ABC) ĐỀ THAM KHẢO TRƯỜNG THPT LỘC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT THÀNH TỔ TOÁN TIN HÌNH HỌC 12 CB – CHƯƠNG I NĂM HỌC 2 012- 2013 Đề 2: Câu 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A, cạnh AB= ... Hết -TRƯỜNG THPT LỘC THÀNH ĐỀ KIỂM TRA 45’ HÌNH HỌC 12 CB – CHƯƠNG I TỔ : TOÁN – TIN NĂM HỌC 2011-2 012 Đề 2: Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) đáy ABCD ... hình thang vuông c Xác định tính khoảng cách đường thẳng SH NP Bài 7: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông cân A cạnh AB = a , M trung điểm BC Biết AA ' = 2a hình chiếu vuông góc A’...
 • 3
 • 107
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 (8)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 (8)
... sin x  cos x  3(sin x  cos8 x ) g/ sin x  (1  cos 3x ).sin x  2sin (2 x  page Đề Câu : Tìm tập Tìm tập xác định hàm số  t anx   a y  tan  x    s inx b y  cos x 6  c y  Câu ... lực khác ? c Ba học sinh có học lực khác đôi ? Bài : Từ tập hợp số : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a Có số có chữ số khác ? Trong có số mà không bắt đầu số 123 ? b Có số có chữ số khác mà chữ số đứng ... thành viên đội thành hàng cho nam đứng kề nữ đứng kề b Có số tự nhiên lẻ gồm chữ số khác Đề Bài : Tìm tập xác định hàm số sau : a/ y   cos x sin x b/ y  1 tan4x 2sin x  Bài : Giải phương...
 • 3
 • 77
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 10 (8)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 10 (8)
... cosA.cosB.cosC= Trường THPT Xuân Đỉnh tam giác ABC Đề cương ôn tập học kì II Toán 10 tan A sin A  b) Nếu tam giác ABC vuông cân tan B sin B BÀI 20* CMR biểu thức sau không phụ thuộc vào số nguyên dương n Sn ... có: a Tiêu cự 6, độ dài trục lớn 10 Trường THPT Xuân Đỉnh Đề cương ôn tập học kì II Toán 10 b Tâm sai , độ dài trục nhỏ 2 c Elip qua M(0;-2) có độ dài trục lớn Bài 10: Cho elip (E) có phương trình: ... Tính tổng S = sin 210 + sin220 + sin230 + … + sin2890 + sin2900 BÀI 14: Cho A   cos x  (1  cos x)  1   sin x  sin x  Trường THPT Xuân Đỉnh Đề cương ôn tập học kì II Toán 10 a Rút gọn A...
 • 6
 • 142
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 năm học 2010 - 2011

Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 năm học 2010 - 2011
... với Bài Trong mp Oxy cho điểm M(3 ;-5 ), đường thẳng d: 3x+2y-6=0 đường tròn (C): Tìm ảnh M, d, (C) qua phép đối xứng trục ox Bài Trong mp Oxy cho hai điểm I(1;2) M (-2 ;3), đường thẳng d có phương ... Bài Khai triển nhị thức sau: a b Bài 10 a Tìm số hạng không chứa x khai triển sau: b Biết số hạng chứa khai triển có hệ số 90 Tìm n Bài 11 Một hộp chứa thẻ đánh số từ đến Lấy ngẫu nhiên thẻ Tìm ... biết số hạng tổng quát là: a b c Bài 14 Tìm số hạng đầu công sai cấp số cộng sau, biết rằng: a b Bài 15 a Cho cấp số cộng Tìm x biết 1+6 +11+ +x = 970 b Cho chu vi tam giác 168cm, số đo cạnh lập...
 • 6
 • 655
 • 1

Tài liệu Đề cương ôn tập môn toán lớp 2 pdf

Tài liệu Đề cương ôn tập môn toán lớp 2 pdf
... giác ĐỀ 12 ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ LỚP Bµi 1: TÝnh 43 + 25 80 + 47 Bµi 2: TÝnh x + 12 = 2x x = 36km : = x + 16 = Bµi 3: > , ...
 • 31
 • 899
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn toán lớp 8đề cương ôn tập môn toán lớp 8 hk1de cuong on tap mon toan lop 8 ki 2de cuong on tap mon toan lop 8 hoc ki 2de cuong on tap mon toan lop 8 hoc ki 1đề cương ôn tập môn toán lớp 8 hk2de cuong on tap mon toan nam hoc 2014 lop 8 docde cuong on tap mon toan lop 3de cuong on tap mon toan lop 2de cuong on tap mon toan lop 9de cuong on tap mon toan lop 6de cuong on tap mon toan lop 7de cuong on tap mon toan lop 5de cuong on tap mon toan lop 4đề cương ôn tập môn toán lớp 11Đánh giá khả năng dự báo hạn mùa của một số mô hình khí hậu khu vực cho việt namtích hợp liên môn hóa họcNghiên cứu chế tạo canxi hydroxyapatit từ vỏ sò thừa thiên huếTIẾT 92, 93 đặc điểm LOẠI HÌNH của TIẾNG VIỆTTIẾT 86 87 đây THÔN vĩ dạTIẾT 77 78 hầu TRỜITIẾT 79 80 vội VÀNGTìm hiểu và triển khai Web Server, DNS, Remote Desktop, delegate control trên Windows Server 2012.merge min min tieng anh b1TIẾT 66 PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINHTiết 62 TÍNH CHUẨN XÁC HẤP DẪN CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINHTIẾT 65 KHÁI QUÁT LỊCH sử TIÊNG VIỆTmerge min(4) tieng anh a1merge hoc tieng y thanh congTìm hiểu và triển khai IDS với snort17 tác hại khôn lường khi nam giới nghiện thủ dâmCHUYEN DE MON TIENG VIET TIEU HOCchuyen de Cam thu van hoc lop 5BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU LĐTThoc tieng nhat khi di du lich
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập