Bài 37 vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên

Bài soạn Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh Tây Nguyên - Địa 12

Bài soạn Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên - Địa 12
... dân thấp - GD, ytế, văn hoá phát triển Tiểu kết Như việc phát huy tiềm năng, mạnh để phát triển kinh tế Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng  Vấn đề phát triển công nghiệp lâu năm 2- VẤN ĐỀ PHÁT ... nhiên: - Gồm cao nguyên xếp tầng - Đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi Đánh giá - Vị trí quan trọng quốc phòng xây dựng kinh tế - Khả lớn để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác nguồn thuỷ - ... CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Thuận lợi - Đất đỏ bazan - Khí hậu cận xích đạo: phân hóa - Tập quán kinh nghiệm sản xuất Khó khăn: - Thủy lợi -Dân cư lao động -Cơ sở chế biến -Giao thông, vốn, kĩ thuật VÙNG...
 • 11
 • 788
 • 5

Tài liệu Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh Tây Nguyên - Địa 12

Tài liệu Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên - Địa 12
... dân thấp - GD, ytế, văn hoá phát triển Tiểu kết Như việc phát huy tiềm năng, mạnh để phát triển kinh tế Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng  Vấn đề phát triển công nghiệp lâu năm 2- VẤN ĐỀ PHÁT ... nhiên: - Gồm cao nguyên xếp tầng - Đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi Đánh giá - Vị trí quan trọng quốc phòng xây dựng kinh tế - Khả lớn để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác nguồn thuỷ - ... CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Thuận lợi - Đất đỏ bazan - Khí hậu cận xích đạo: phân hóa - Tập quán kinh nghiệm sản xuất Khó khăn: - Thủy lợi -Dân cư lao động -Cơ sở chế biến -Giao thông, vốn, kĩ thuật VÙNG...
 • 11
 • 346
 • 0

Bài giảng Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh Tây Nguyên - Địa 12

Bài giảng Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên - Địa 12
... Vấn đề khai thác chế biến lâm sản TIỀM NĂNG - DIỆN TÍCH RỪNG LỚN NHẤT NƯỚC ĐỘ CHE PHỦ 60% - CHIẾM 36% DIỆN TÍCH ĐẤT CÓ RỪNG, 52% SẢN LƯỢNG GỖ CÓ THỂ KHAI THÁC CỦA CẢ NƯỚC THẾ MẠNH KHAI THÁC - ... LẮC) Phương hướng HẬU QUẢ - MẤT CÂN BẰNG NƯỚC VỀ MÙA KHÔ, LŨ LỤT, XÓI MÒN - TÀI NGUYÊN ĐỘNG THỰC VẬT SUY GIẢM  Vấn đề khai thác thuỷ 4, Khai thác thủy  Vấn đề khai thác thuỷ phiếu học tập Nhiệm ... Tây Nguyên so với nước Tây Nguyên Nghìn Các vùng khác Diện tích, sản lượng cà phê Đắc Lắc so với Tây Nguyên Đắc Lắc Tây Nguyên Vấn đề phát triển công nghiệp lâu năm THUẬN LỢI ĐẤT BAZAN ĐỎ -...
 • 26
 • 343
 • 1

Gián án Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh Tây Nguyên - Địa 12

Gián án Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên - Địa 12
... Vấn đề khai thác chế biến lâm sản TIỀM NĂNG - DIỆN TÍCH RỪNG LỚN NHẤT NƯỚC ĐỘ CHE PHỦ 60% - CHIẾM 36% DIỆN TÍCH ĐẤT CÓ RỪNG, 52% SẢN LƯỢNG GỖ CÓ THỂ KHAI THÁC CỦA CẢ NƯỚC THẾ MẠNH KHAI THÁC - ... LẮC) Phương hướng HẬU QUẢ - MẤT CÂN BẰNG NƯỚC VỀ MÙA KHÔ, LŨ LỤT, XÓI MÒN - TÀI NGUYÊN ĐỘNG THỰC VẬT SUY GIẢM  Vấn đề khai thác thuỷ 4, Khai thác thủy  Vấn đề khai thác thuỷ phiếu học tập Nhiệm ... 1-b Đáp án: 2-a 3-a 4-b 5-b BàI tập Diện tích rừng Tây Nguyên năm gần giảm sút nhiều chủ yếu a Khai thác mức để lấy gỗ b Cháy rừng c Mở rộng diện tích đất nông nghiệp d Nạn du canh du cư Đáp án...
 • 26
 • 379
 • 0

Bài giảng Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh Tây Nguyên - Địa 12

Bài giảng Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên - Địa 12
... dân thấp - GD, ytế, văn hoá phát triển Tiểu kết Như việc phát huy tiềm năng, mạnh để phát triển kinh tế Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng  Vấn đề phát triển công nghiệp lâu năm 2- VẤN ĐỀ PHÁT ... nhiên: - Gồm cao nguyên xếp tầng - Đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi Đánh giá - Vị trí quan trọng quốc phòng xây dựng kinh tế - Khả lớn để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác nguồn thuỷ - ... CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Thuận lợi - Đất đỏ bazan - Khí hậu cận xích đạo: phân hóa - Tập quán kinh nghiệm sản xuất Khó khăn: - Thủy lợi -Dân cư lao động -Cơ sở chế biến -Giao thông, vốn, kĩ thuật VÙNG...
 • 11
 • 631
 • 0

Giáo án địa lý 12 - bài 37: vấn đề khai thác thế mạnh tây nguyên pptx

Giáo án địa lý 12 - bài 37: vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên pptx
... cá nhân - Gv yêu cầu HS quan sát lược đồ vị trí vùng Tây Nguyên trả lời câu hỏi theo dàn ý: + Xác định vị trí Tây Nguyên + Kể tên tỉnh vùng + Đánh giá ý nghĩa vị trí địa lí phát triển KT-XH vùng ... nhà máy thủy điện tây nguyên Giáo viên nêu hình thức hoạt động Giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh trả lời Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời Giáo viên nhân xét học sinh trả lời Giáo viên kết luận ... Giáo viên nêu hình thức hoạt động Giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh trả lời Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời Giáo viên nhân xét học sinh trả lời Giáo viên kết luận cuối Giáo viên...
 • 3
 • 790
 • 2

Giáo án địa lý 12 - Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh tây nguyên ppt

Giáo án địa lý 12 - Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên ppt
... II phương tiện dạy học: - Bản đồ kinh tế Tây Nguyên - Các bảng số liệu liên quan đến nội dung học - At lat Địa lí Việt Nam - Các hình ảnh minh học mạnh kinh tế vùng Tây Nguyên III Hoạt động dạy ... bảng - Hiện trạng sản xuất phân bố: (Phụ lục 2) Bước 3: HS trình bày, GV tổng kết hoàn thiện nội dung 3) Khai thác chế biến lâm ? Tại khai thác tài sản: nguyên rừng Tây Nguyên, cần trọng khai thác ... - Biện pháp: Khai thác hợp lí - Cân sinh thái, bảo vệ nguồn tài nguyên rừng nước ngầm, chống xói mòn đất cho vùng đồng b) Tài nguyên rừng bị suy giảm: - Cuối thập kỉ 8 0-9 0 sản lượng gỗ khai thác...
 • 18
 • 567
 • 4

BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH TÂY NGUYÊN

BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN
... 200-300nghìn m /năm vườn phut ? Khai thác chế biến lâm sản cần phải ý vấn đề ? Kết hợp khai thác trồng , bảo vệ rừng Phát triển công nghiệp chế biến gỗ 4/ Khai thác thủy kết hợp với thuỷ lợi : ... CCN; mở rộng DT công nghiệp sở ĐỊA LÝ 12 khoa học, đôi với bảo vệ rừng phát triển thuỷ lợi -Đa dạng hoá cấu công nghiệp - Đẩy mạnh khâu chế biến đẩy mạnh xuất Việc phát triển công nghiệp Tây Nguyên ... (16,5%) Cho học sinh xác định Tây Nguyên đồ Dân số : 4,9 triệu người ( 2006) ( 5,6%) ? Nét đặc biệt vị trí Tây Nguyên ? - Giáp Lào , Cam Pu Chia - Không giáp biển - cao nguyên khống chế miền Trung...
 • 5
 • 1,150
 • 5

bài giảng địa lý 12 bài 37 vấn đề khai thác thế mạnh tây nguyên

bài giảng địa lý 12 bài 37 vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên
... (Cao nguyên Lâm Viên) Em nêu hiểu biết thân hình ảnh vừa xem? Bài 37: Vấn đề khai thác mạnh Tây Nguyên KHÁI QUÁT CHUNG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN KHAI ... trạng khai thác rừng Tây Nguyên Quan sát hình ảnh kết hợp với nội dung SGK: - Trình bày trạng khai thác rừng Tây Nguyên - Nêu vấn đề đặt việc khai thác tài nguyên lâm nghiệp vùng? Khai thác chế ... bậc thang thủy điện Tây Nguyên Tây Nguyên Thủy điện Đrây H’ling Tây Nguyên Thủy điện Đồng Nai Tây Nguyên Thủy điện Đa Nhim Tây Nguyên Thủy điện Yaly Đập thuỷ điện YALY KHAI THÁC THUỶ NĂNG KẾT...
 • 50
 • 666
 • 1

Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh Tây Nguyên

Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
... Đà Lạt (Cao nguyên Lâm Viên) Em nêu hiểu biết thân hình ảnh vừa xem? BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH TÂY NGUYÊN BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH TÂY NGUYÊN MỤC TIÊU - Biết ... chung Tây Nguyên BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH TÂY NGUYÊN Khái quát chung Em cho biết đặc điểm lãnh thổ, vị trí địa lí Tây Nguyên? Đánh ý nghĩa vị trí địa lí vùng BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ ... BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH TÂY NGUYÊN Khái quát chung Phát triển công nghiệp lâu năm Khai thác chế biến lâm sản Những hình ảnh gợi cho em tiềm Tây Nguyên? BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ...
 • 33
 • 158
 • 1

Bài 37 Vấn đề khai thác thế mạnh Tây Nguyên

Bài 37 Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
... BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH TÂY NGUYÊN BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH TÂY NGUYÊN MỤC TIÊU - Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Tây Nguyên - Các tiềm công nghiệp lâu năm, khai thác ... BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH TÂY NGUYÊN Khái quát chung Phát triển công nghiệp lâu năm Khai thác chế biến lâm sản Những hình ảnh gợi cho em tiềm Tây Nguyên? BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ ... nghiệp lâu năm Khai thác chế biến lâm sản Hãy cho biết: - Phản ánh trạng diễn Tây Nguyên? - Hậu quả? - Vấn đề đặt khai thác rùng Tây Nguyên? BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH TÂY NGUYÊN Khái quát...
 • 35
 • 321
 • 1

bài 37. vấn đề khai thác thế mạnh Tây Nguyên

bài 37. vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
... trạng khai thác rừng Tây Nguyên Quan sát hình ảnh kết hợp với nội dung SGK: - Trình bày trạng khai thác rừng Tây Nguyên - Nêu vấn đề đặt việc khai thác tài nguyên lâm nghiệp vùng? Khai thác chế ... (Cao nguyên Lâm Viên) Em nêu hiểu biết thân hình ảnh vừa xem? Bài 37: Vấn đề khai thác mạnh Tây Nguyên KHÁI QUÁT CHUNG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN KHAI ... bậc thang thủy điện Tây Nguyên Tây Nguyên Thủy điện Đrây H’ling Tây Nguyên Thủy điện Đồng Nai Tây Nguyên Thủy điện Đa Nhim Tây Nguyên Thủy điện Yaly Đập thuỷ điện YALY KHAI THÁC THUỶ NĂNG KẾT...
 • 50
 • 61
 • 0

Slide Địa lí 12 BÀI 37 VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH TÂY NGUYÊN _T.T Dinh

Slide Địa lí 12 BÀI 37 VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN _T.T Dinh
... trạng khai thác rừng Tây Nguyên Quan sát hình ảnh kết hợp với nội dung SGK: - Trình bày trạng khai thác rừng Tây Nguyên - Nêu vấn đề đặt việc khai thác tài nguyên lâm nghiệp vùng? Khai thác chế ... Lạt (Cao nguyên Lâm Viên) Em nêu hiểu biết thân hình ảnh vừa xem? Tiết 41 - Bài 37: Vấn đề khai thác mạnh Tây Nguyên KHÁI QUÁT CHUNG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM KHAI THÁC VÀ CHẾ ... 37. 2 Kể tên thủy điện Tây Nguyên Tây Nguyên Thủy điện Đrây H’ling Tây Nguyên Thủy điện Đồng Nai Tây Nguyên Thủy điện Đa Nhim Tây Nguyên Thủy điện Yaly Đập thuỷ điện YALY KHAI THÁC THUỶ NĂNG KẾT...
 • 47
 • 118
 • 0

Bai 37 van de khai thac the manh o tay nguyen108

Bai 37 van de khai thac the manh o tay nguyen108
... badan cú tng phong hoỏ sõu,a hỡnh sn nguyờn cao B.Khớ hu cn xớch o khụ núng quanh nm C.t badan giu dinh dng,khớ hu mang tớnh cht cn xớch o D.t feralit phõn b trờn cỏc cao nguyờn cao Cõu Tõy Nguyờn ... trỳ ca nhiu dõn tc thiu s (ấờ, Cho, M )vi truyn thng hoỏ c o Thiu lao ng lnh ngh Mc sng ca nhõn dõn cũn thp C s h tng cũn thiu thn nhiu,cụng nghip mi giai on hỡnh thnh *Thun li, khú khn: ... khú khn: Tim nng ln cho vic hỡnh thnh mt c cu kinh t a dng v c o Mựa khụ gay gt,thiu nc nghiờm trng cho sn xut v i sng Dõn tc ấ-ờ Dõn tc M Dõn tc C-ho Dõn tc Mnụng Da vo nhng hỡnh nh , kt hp...
 • 23
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học các chủ đề lịch sử Việt Nam lớp 11 trung học phổ thôngPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICABánh dân gian đồng bằng sông Cửu Long trong phục vụ du lịchQuản lý bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng trường Mầm non tỉnh Nam Định đáp ứng Chuẩn hiệu trưởngQuản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông C Kim Bảng, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong bối cảnh hiện naySKKN: Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề giải bài tập Tin học 11Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 – 1954 trường trung học phổ thông tỉnh Nam ĐịnhSử dụng thông tin đồ họa trên báo in Việt Nam.Tiêu chuẩn lựa chọn người yêu của học sinh THPT hiện nay (Nghiên cứu trường hợp học sinh Trường THPT Diễn Châu 4 và THPT Diễn Châu 1, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)Vi phạm chấm dứt hợp đồng lao động trong pháp luật lao động Việt NamBáo Cáo Tự Đánh Giá Theo Bộ Tiêu Chuẩn Của AUN Chương Trình Nuôi Trồng Thủy SảnChuyên Đề Chủ Trương, Chính Sách Của Đảng Và Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn MớiKế Hoạch Hành Động Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Của Ngành Nông Nghiệp, Nông Thôn Giai Đoạn 2016-2020, Tầm Nhìn Đến 2050Chương trình đào tạo ngành kĩ thuật y sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)MỘT số BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 3 4 TUỔI HỨNG THÚ tìm HIỂU KHÁM PHÁ THẾ GIỚI ĐỘNG vậtVận dụng lý thuyết quy luật cung cầu – giá cả để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng 2016 202030 cap tu de nham lan khi hoc tieng anhTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI CAO HỌC môn tâm LÝ HỌC đầu VÀO (LỊCH SỬ TÂM LÝ HỌC)TL văn hóa và lưu ý đàm phán với đối tác Thái Lan
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập