Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12

Câu hỏi đáp án trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12
... thực dân ở châu lục này Câu1 1 Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai: a/ Angiêri b/ Ai Cập, c/ Ghinê d/ Tuynid.i Câu 12 Trong cuộc đấu tranh ... nhân tố Câu 45: Mĩ phát động cuộc chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước XHCN vào thời gian nào ? a/ Tháng 2/1945 b/ Ngày 12/ 3/1947 c/ Tháng 7/1947 d/ Ngày 4/4/1949 Câu 46: ... mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng công nghệ thế kỉ XX II/LỊCH SỬ VIỆT NAM Câu 1: Vì Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở VN? a/ Bù vào thiệt...
 • 11
 • 325
 • 2

Câu hỏi đáp án trắc nghiệm môn dinh dưỡng

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn dinh dưỡng
... trỡnh can thip dinh dng thỡ nờn u tiờn cho: A Tr b suy dinh dng th gy cũm@ B Tr b suy dinh dng th cũi cc C Tr b suy dinh dng th phi hp cũm-cũi D Tr b suy dinh dng th nh cõn E Tr b suy dinh dng nng ... h sinh thỏi VAC Giỏm sỏt dinh dng nhm mc ớch: A Phỏt trin h sinh thỏi Vn Ao Chung B Xỏc nh t l mc ca cỏc bnh dinh dng C Xỏc nh t l cht ca cỏc bnh dinh dng D ci thin tỡnh trng n ung v dinh dng ... cng tỏc viờn dinh dng Giỏm sỏt dinh dng l: A Mt t nghiờn cu v bnh suy dinh dng B Nhm cung cp nhng dn liu hin cú v tỡnh hỡnh dinh dng ca nhõn dõn@ C Giỳp cỏc c s y t lp k hoch hot ng v dinh dng D...
 • 72
 • 28,745
 • 286

150 CÂU HỎI ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN TRIẾT HỌC

150 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN TRIẾT HỌC
... phán đoán b) Khái niệm, phán đoán, suy lý c) Tri giác, phán đoán, suy lý Câu 68: Chân lý bao gồm tính chất: a) Tính khách quan tính cụ thể b) Tính tuyệt đối tính tương đối c) Cả hai điều Câu 69: ... chứng Hê-ghen Phơ-bách Câu 85 Triết học C.Mác Ph.Ăngghen thực bước ngoặt cách mạng phát triển triết học Biểu vó đại bước ngoặt cách mạng là: a) Việc thay đổi tính chất triết học, thay đổi đối tượng ... quan điểm Triết học Mác-Lênin, vấn đề triết học là: a) Vật chất ý thức b) Mối quan hệ vật chất ý thức c) Mối quan hệ vật chất ý thức khả nhận thức người Câu 87 Theo quan điểm triết học Mác-Lênin,...
 • 18
 • 2,133
 • 11

1000 Câu hỏi đáp án trắc nghiệm môn Chủ nghĩa Mác Lênin

1000 Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Chủ nghĩa Mác Lênin
... luận nhận thức" câu nói tác phẩm nào? Đáp án: V.I Lênin, tác phẩm "Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán" Câu 80: Bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều có nguyên từ đâu? Đáp án: - Yếu lý luận ... khoa học khoa học Câu 202: V.I Lênin bổ sung phát triển triết học Mác hoàn cảnh nào? ĐA: Chủ nghĩa tư độc quyền đời Câu 203: Tác phẩm "Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán" tác giả xuất ... chủ Câu 206: Đâu lập trường triết học chủ nghĩa dân tuý? ĐA: Duy tâm chủ quan lịch sử Câu 207: Về triết học quan điểm chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán theo lập trường nào? ĐA: Chủ nghĩa tâm chủ...
 • 148
 • 24,519
 • 138

Câu hỏi đáp án trắc nghiệm môn Chứng khoán

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Chứng khoán
... tên (5) , (6) , (8) Trong sơ đồ sau : ( Hình ) Quy trình giao dịch chứng khoán niêm yết Sở - Trung tâm- giao dịch chứng khoán: Toàn bộ quy trình này được tiến hành theo bước: - Bước ... 7.971.900đồng Tính lãi suất trái phiếu (Kd)? * D/s : i = 12% (10.000.000 = 7.971.900* (1 + i)^2 Câu 219: Công ty cổ phần có mức vốn điều lệ tối thiểu là tiền thì được cấp hồ sơ ... lần Giá bán trái phiếu này (Pb) thi trường chứng khoán là bao nhiêu? * Giống bt 206 Câu 220 : Trong quá trình phát hành chứng khoán công chúng, người ta chia từng đợt phát...
 • 29
 • 437
 • 0

48 câu hỏi đáp án trác nghiệm môn Nguyên lý kế toán

48 câu hỏi và đáp án trác nghiệm môn Nguyên lý kế toán
... có hệ thống tình hình tăng giảm đối tượng kế toán Biểu cụ thể kế toán dùng hệ thống sổ sách để ghi chép tình hình biến động đối tượng kế toán d Các câu Tác dụng tài khoản a Phản ảnh tổng số phát ... Chi phí phải đc phản ảnh báo cáo thu nhập kỳ kế toán phù hợp với thu nhập phát sinh kỳ kế toán c Cả yêu cầu d Không có câu 32 Trong tháng 4, DN bán sp thu tiền mặt 20tr, thu = TGNH 30tr, cung ... (90 – 30) + 50 + X = 110 + X Vốn góp: X = 150 –110 = 40 10 Bảng CĐKT a BC kế toán b phương pháp kế toán c chứng từ kế toán d a b 11 Vốn để DN hoạt động xét thời điểm a Tổng NV bảng CĐ KT lập thời...
 • 15
 • 556
 • 0

BỘ CÂU HỎI ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
... nguồn pháp luật, có VBPL nguồn pháp luật Việt Nam B Trong loại nguồn pháp luật, có VBPL tập quán pháp nguồn pháp luật Việt Nam C Trong loại nguồn pháp luật, có VBPL tiền lệ pháp nguồn pháp luật ... nguồn pháp luật Việt Nam C Nguồn pháp luật nói chung là: VBQPPL; tập quán pháp; tiền lệ pháp Chỉ có VBQPPL tập quán pháp nguồn pháp luật Việt Nam D Nguồn pháp luật nói chung là: VBQPPL; tập quán pháp; ... phạm Câu 105 Khẳng định sau đúng: A Hình thức bên pháp luật nguồn pháp luật B Hình thức bên pháp luật nguồn pháp luật C Cả hình thức bên hình thức bên pháp luật nguồn pháp luật D Cả A, B C sai Câu...
 • 76
 • 314
 • 0

45 câu hỏi đáp án trắc nghiệm môn thuế nhà nước

45 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn thuế nhà nước
... b) Đánh thuế trùng lắp đối tượng chịu thuế - Đáp án c) Nhiều đối tượng chịu loại thuế d) Đối tượng phải chịu mức thuế cao Câu 6: Ba chức thuế là: a) Đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; ... a) Luật thuế lợi tức (Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp) b) Luật thuế doanh thu - Đáp án( Thuế GTGT) c) Luật thuế thu nhập d) Luật thuế hàng hóa (Thuế tiêu thu đặc biệt) Câu 15 :Thuế Giá ... tăng nghĩ nước giới: a) Đức b) Pháp - Đáp án c) Anh d) Mỹ Câu 16: Thuế giá trị gia tăng áp dụng nước giới: a) Anh - Đáp án (1799) b) Đức c) Pháp d) Mỹ Câu 17: Nước Châu Á áp dụng luật thuế giá...
 • 16
 • 247
 • 0

Câu hỏi đáp án trắc nghiệm môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin
... nghĩa Mác – Lênin bao gồm phận cấu thành? Chọn câu trả lời A) phận: Triết học Mác- Lênin, Kinh tế trị học Mác- Lênin Chủ nghĩa xã hội khoa học Câu 16 Tiền đề luận chủ nghĩa Mác là: Chọn câu trả ... Anh Chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh Pháp Câu 17 Về mặt luận, Chủ nghĩa Mác - Lênin gồm có: Chọn câu trả lời B) Ba phận cấu thành Triết học Mác - Lênin, Kinh tế trị học Mác - Lênin Chủ nghĩa ... xã hội khoa học Câu 18 Mác Ăngghen kế thừa Hêghen: Chọn câu trả lời B) phép biện chứng Câu 19 Mác Ăngghen kế thừa Phoiơbắc: Chọn câu trả lời D) chủ nghĩa vật, vô thần Câu 20 Chủ nghĩa xã hội khoa...
 • 32
 • 822
 • 5

Câu hỏi đáp án trắc nghiệm môn pháp luật đại cương

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn pháp luật đại cương
... quy định pháp luật gọi là: Chọn câu trả lời B) Áp dụng pháp luật Câu 28 Đâu KHÔNG điều kiện phát sinh quan hệ pháp luật? Chọn câu trả lời A) Có hành vi vi phạm pháp luật Câu 29 Thực pháp luật theo ... quy phạm tập quán, pháp luật nhà nước Câu 13 Hình thức pháp luật thừa nhận chủ yếu Việt Nam là: Chọn câu trả lời B) Văn pháp quy phạm pháp luật Câu 14 Hoạt động xây dựng pháp luật nhà nước thông ... Quy phạm pháp luật Câu 17 Hoạt động xây dựng pháp luật nhà nước thông qua đường: Chọn câu trả lời D) Ban hành văn quy phạm pháp luật, thừa nhận tiền lệ pháp, thừa nhận án lệ Tòa án Câu 18 Con...
 • 27
 • 1,966
 • 1

Câu hỏi đáp án trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh
... theo tưởng Hồ Chí Minh là: (chọn phương án đúng) Chọn câu trả lời A) Nhà nước hợp pháp, hợp hiến Câu 10 Nhà nước “do dân” theo tưởng Hồ Chí Minh có nghĩa là: (Chọn phương án đúng) Chọn câu ... Câu Chọn câu trả lời với tưởng Hồ Chí Minh: Chọn câu trả lời B) Đại đoàn kết dân tộc vấn đề chiến lược Câu Chọn câu trả lời với tưởng Đảng cộng sản Hồ Chí Minh: Chọn câu trả lời C) Đảng cộng ... phương án Chọn câu trả lời B) Các nước thuộc địa Câu Trong tưởng Hồ Chí Minh hình thức đấu tranh bạo lực gì? Chọn câu trả lời C) Kết hợp đấu tranh vũ trang đấu tranh trị Câu Hồ Chí Minh phê phán...
 • 13
 • 2,224
 • 6

CÂU HỎI ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG 1 pot

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG 1 pot
... so sánh lực lương tr6n chiến trường ta Mỹ,Nghị 11 12 BCHTW Đảng ta kđ cố gắn Mỹ đảo ngược chiê`1n lược miền Nam ,Đảng củng cố niềm tin vào thắng lợi cuối đụng đầu lịch sử Nghị 11 12 BCHTW Đảng ... kháng chiến độc lập,tự chủ sáng tạo ,Đảng ta lãnh đaọ nhân dân ta giành thắng lợi kháng chiến Câu 12 : Trình bày nội dung Bản cương Đảng lao động VN thông qua Đại Hội lần (2 /19 51) Đảng Bước vào ... thứ (11 /19 39),hội nghị BCHTW lần thứ (11 /19 40),hội nghị BCHTW lần thứ (tháng 05 /19 41) ,Đảng ta hoàn chỉnh chủ trương điều chỉnh chiến lược CM.Nội dung chủ trương: +Căn vào tình hình giới Đông Dương,Đảng...
 • 13
 • 403
 • 1

Câu hỏi đáp án trắc nghiệm về luật kinh tế

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm về luật kinh tế
... BT Câu xác câu sau? a Bộ Luật Dân 2005 đời thay cho Bộ Luật Dân 1995 b Bộ Luật Dân 2005 đời thay cho Bộ Luật Dân 1995 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989 c Luật Thương mại 2005 đời thay cho Luật ... cần đồng ý người đại diện d a, c Đáp án : c Câu 23 : Luật thương mại 1997 quy định có loại thương nhân? a b c d Đáp án : c Câu 24 : Theo Bộ Luật dân 2005 lĩnh vực kinh doanh, hình thức đảm bảo chủ ... thẩm quyền c a,b d a, b sai Đáp án : c Câu 27 : Thời hiệu u cầu tồ án tun bố hợp đồng dân trái pháp luật giả tạo : a năm b năm c Khơng bị hạn chế d a, b, c sai Đáp án : c Câu 28 : Loại hợp đồng mà...
 • 24
 • 1,193
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn dinh dưỡncau hỏi và đáp án trắc nghiệm môn chủ nghĩa mac lenincâu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn xác suất thống kêcau hoi va dap an trac nghiem mon sinh hoc 12câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn dinh dưỡngcâu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành quản lý lưu trữcau hoi va dap an on thi mon lich su van minh the gioicâu hỏi và đáp án trắc nghiệm lýcâu hỏi và đáp án trắc nghiệm lịch sử lớp 11câu hỏi và đáp án trắc nghiệm mạng máy tínhcâu hỏi và đáp án trắc nghiệm kế toán tài chính 3hoi va dap an trac nghiem mon hanh vi to chuccau hoi va dap an trac nghiem iqcâu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12câu hổi và đáp án về 85 năm lịch sử vẻ vang của đảng cộng sản việt namKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải một số dạng bài toán về tính đơn điệu của hàm số theo hình thức thi trắc nghiệmKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải nhanh bài toán trắc nghiệm về đường tiệm cận của đồ thị hàm sốMột số giải pháp giúp học sinh có kỹ năng giải phương trình vô tỷMột số phương pháp giải bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của môđun một số phức trong đề thi trắc nghiệmMột số phương pháp giải bài toán về khoảng cách trong không gian lớp 11 dành cho HS trung bình, khá 2Một số phương pháp giải các bài toán về modun số phứcHọc chữ Kanji với bảng 1000 chữ Kanji trong tiếng NhậtPhát hiện, sửa chữa các sai lầm và xây dựng hệ thống công thức để giúp học sinh giải nhanh các bài tập trắc nghiệm phần cực trị của hàm sốPhát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Phương pháp nhân liên hợp nhằm giúp học sinh giải nhanh một số phương trình vô tỉ phức tạp ở lớp 10Tài Liệu Tuyển Tập 300 Câu Hỏi Chuyên Đề Dao Động Cơ Có Đáp ÁnRèn luyện cho học sinh lớp 12 kĩ năng sử dụng tích phân để tính diện tích hình phẳngRèn luyện kĩ năng phân tích và giải bài tập phương trình đường thẳng trong mặt phẳng cho học sinh trung bình và yếu trường THPT nguyễn xuân nguyên 2Rèn luyện kỹ năng sử dụng đạo hàm để chứng minh bất đẳng thứcRèn luyện kỹ năng viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc baRèn luyện kỹ năng xác định hình chiếu của điểm trên mặt phẳng thông qua hoạt động giải một số bài toánRèn luyện một số kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua dạy học giải bài tập phần bất đẳng thức ở lớp 10 trường THPTRèn luyện tư duy cho học sinh lớp 10 giải bài tập hình học thông qua việc dạy học theo hướng phát hiện và thay đổi giả thiết của bài toán 2Sử dụng định lý vi et cho hai bài toán về phương trình bậc hai và quy về bậc trong chương trình lớp 10 THPTỨng dụng của tỉ số thể tích trong một số bài toán hình học không gian
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập