Báo cáo thực tập quản trị văn phòng: NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG của công ty Cổ phần Sông Đà 4

Báo cáo thực tập khai thác vận tải tại Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội

Báo cáo thực tập khai thác vận tải tại Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội
... 23/4/2014, UBND Thành phố Nội ban hành định số 2208/QĐ – UBND việc chuyển công ty TNHH thành viênBến xe Nội thành Công ty cổ phần Bến xe Nội Ngày 05/05/2014, Công ty cổ phần Bến xe Nội sở Kế ... cách pháp nhân Công ty Cổ phần Bến xe Nội thành lập sở cổ phần hóa Công ty TNHH thành viên Bến xe Nội doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng Công ty Vận tải Nội Công ty có vốn điều ... Quyết định số 2208/QĐ-UBND việc chuyển Công ty TNHH thành viên Bến xe Nội thành Công ty cổ phần Bến xe Nội Ngày 05/05/2014, Công ty Cổ phần Bến xe Nội Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp Giấy chứng...
 • 61
 • 96
 • 0

Báo cáo thực tập kinh tế vận tải tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY VIỆT NHẬT

Báo cáo thực tập kinh tế vận tải tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY VIỆT NHẬT
... phát triển công ty cổ phần công nghiệp chế tạo máy Việt Nhật 1.1.1 Thông tin công ty cổ phần công nghiệp chế tạo máy Việt Nhật Têntiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY VIỆT NHẬT Tên ... SX (gia công tinh) GVHD: Hoa Ngọc Minh Bộ Môn : Kinh tế vận tải 1.5.2 Báo Cáo Thực Tập Chức năng,nhiệm vụ máy tổ chức công ty cổ phần công nghiệp chế tạo máy Việt Nhật -Đại hội đồng cổ đông: ... hoàn thành báo cáo SV: Hoàng Thị Loan - Lớp: KTTH GVHD: Hoa Ngọc Minh Bộ Môn : Kinh tế vận tải Báo Cáo Thực Tập CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY VIỆT NHẬT 1.1 Qúa...
 • 104
 • 118
 • 0

bài báo cáo thực tâp: Chiến lược phát triển và đào tạo nguồn nhân lực của công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2014 2015

bài báo cáo thực tâp: Chiến lược phát triển và đào tạo nguồn nhân lực của công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2014 2015
... cầu công việc Phần II: Chiến lược phát triển đào tạo nguồn nhân lực công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2014 2015 Chương 1: Gới thiệu qua chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực ... lao động, đào tạo đào tạo lại… 1.2 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng tồn phát triển tổ chức công ty doanh ... chức tạo điều kiện tốt nhằm đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ luôn tạo điều kiện tốt cho phát triển nhân lực công ty trọng công tác đào tạo, coi chiến lược...
 • 48
 • 62
 • 0

Báo cáo thực tập quản trị văn phòng: NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG của công ty Cổ phần Sông Đà 4

Báo cáo thực tập quản trị văn phòng: NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG của công ty Cổ phần Sông Đà 4
... trường hợp Công ty Cổ phần Sông Đà đồng ý cho chị Lê thị phương Dung đến thực tập, Công ty Cổ phần Sông Đà thực thủ tục tiếp nhận chị Lê thị Phương Dung thực tập công ty Công ty cổ phần sông đà mong ... 16NQ/CT-HĐQT ngày 14/ 04/ 20 14 Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Sông Đà công tác cán Công ty Cổ phần Sông Đà 4; Căn Tờ trình số 120/TTr-HĐQT ngày 20/08/20 14 Tổng giám đốc Công ty việc bổ nhiệm kế ... ĐỘNG CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Khảo sát tổ chức công tác văn phòng 1.1.Vai trò văn phòng việc thực chức tham mưu tổng hợp, giúp việc đảm bảo hậu cần cho công ty Văn...
 • 65
 • 29
 • 0

báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phầnvấn thiết kế và xây dựng số 7

báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng số 7
... Li nhun trc thu 441.884.063 78 7.169.915 78 ,14% Thu Thu nhp doanh nghip 88. 376 .812,6 1 57. 433.983 78 ,45 Li nhun sau thu 353.5 07. 250,4 629 .73 5.932 78 ,14% Tng s lao ng: 175 182 - Lao ng trỡnh i hc, ... Thỏi 7. 790.000 500.000 8.290.000 1.989.600 870 .450 1.465.525 10 11 12 Hong Minh Th 6.555.000 450.000 7. 005.000 1.681.200 73 5.525 1.242.112,5 Nguyn Hu Lng 6. 479 .000 450.000 6.929.000 1.662.960 72 7.545 ... 200.000 5 .72 9.000 1. 374 .960 601.545 992.9 27, 5 Hong Th Thu Hin 6. 175 .000 450.000 6.625.000 1.590.000 695.625 1. 178 .062,5 Hong Th Hi 5.320.000 200.000 5.520.000 1.324.800 579 .600 9 57. 700 Nguyn...
 • 51
 • 140
 • 0

Báo cáo thực tập tiền lương và các khoản phải trích theo tiền lương tại Công ty cổ phần Đầu tư vàPhát triển nhà Hà Nội số 27

Báo cáo thực tập tiền lương và các khoản phải trích theo tiền lương tại Công ty cổ phần Đầu tư vàPhát triển nhà Hà Nội số 27
... VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 27 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty cổ phần ... người/01 tháng Công ty cổ phần Đầu Phát triển nhà Nội số 27 trước Công ty Xây lắp Ninh Bình, sau cổ phần hoá chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đầu Phát triển nhà Nội số 27 - Là doanh ... Phát triển nhà Nội số 27 - Chương 3: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần Đầu Phát triển nhà Nội số 27 - Chương 4: Phương hướng số giải pháp hoàn thiện công...
 • 84
 • 324
 • 6

Báo cáo thực tập "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở “Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco

Báo cáo thực tập
... đề tài “Kế toán tiền lương khoản trích theo lương “Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco Trong thời gian thực tập làm báo cáo thực tập “Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco , em có ... KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH XANH VNECO 2.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ an VNECO Công ty cổ phần du lịch Xanh ... QUAN VỀ LÝ THUYẾT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH XANH VNECO 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1.1 Tiền...
 • 99
 • 694
 • 19

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà hà nội số 27

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà hà nội số 27
... VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 27 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty cổ phần ... Khái quát chung Công ty cổ phần Đầu Phát triển nhà Nội số 27 - Chương 3: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần Đầu Phát triển nhà Nội số 27 - Chương 4: ... người/01 tháng Công ty cổ phần Đầu Phát triển nhà Nội số 27 trước Công ty Xây lắp Ninh Bình, sau cổ phần hoá chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đầu Phát triển nhà Nội số 27 - Là doanh...
 • 84
 • 1,053
 • 6

Báo cáo thực tập: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27 potx

Báo cáo thực tập: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27 potx
... VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 27 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty cổ phần ... người/01 tháng Công ty cổ phần Đầu Phát triển nhà Nội số 27 trước Công ty Xây lắp Ninh Bình, sau cổ phần hoá chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đầu Phát triển nhà Nội số 27 - Là doanh ... phần Đầu Phát triển nhà Nội số 27 - Chương 3: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần Đầu Phát triển nhà Nội số 27 - Chương 4: Phương hướng số giải pháp...
 • 80
 • 762
 • 2

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà hà nội số 27

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà hà nội số 27
... VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 27 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty cổ phần ... Khái quát chung Công ty cổ phần Đầu Phát triển nhà Nội số 27 - Chương 3: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần Đầu Phát triển nhà Nội số 27 - Chương 4: ... người/01 tháng Công ty cổ phần Đầu Phát triển nhà Nội số 27 trước Công ty Xây lắp Ninh Bình, sau cổ phần hoá chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đầu Phát triển nhà Nội số 27 - Là doanh...
 • 84
 • 380
 • 1

báo cáo thực tập Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I

báo cáo thực tập Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I
... triu n di 11 triu T 11 triu n di 12 triu T 12 triu n di 13 triu T 13 triu n di 14 triu T 14 triu n di 15 triu T 15 triu n di 16 triu T 16 triu n di 17 triu T 17 triu n di 18 triu T 18 triu n di ... triu n di 19 triu T 19 triu n di 20 triu T 20 triu n di 21 triu T 21 triu n di 22 triu T 22 triu n di 23 triu T 23 triu n di 24 triu T 24 triu n di 25 triu T 25 triu n di 26 triu Tin c hng 2.500.000 ... triu ng/ngi 32 Bng tớnh lng bỡnh quõn theo h s nng sut lao ng (tớnh cụng ti a) Nng sut lao ng (triu đ/ngi) T triu n di triu T triu n di triu T triu n di triu T triu n di triu T triu n di 10 triu...
 • 73
 • 155
 • 1

báo cáo thực tập: Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động M arketing tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên

báo cáo thực tập:  Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động M arketing tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên
... sở thực tập m tả trình thực tập Phần 2: Thực trạng hoạt động M arketing công ty Cổ phần du lịch Kim Liên Phần 3: M t số kiến nghị nh m hoàn thiện hoạt động M arketing công ty cổ phần du lịch Kim ... công ty Cổ phần du lịch Kim Liên để đư a r a số giải pháp nh m hoạt thiện hoạt động M arketing công ty cổ phần du lịch Kim Liên • Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động M ... 5: Công ty khách sạn du lịch Kim Liên (1996) • Lần 6: Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Kim Liên (1998) • Lần 7: Công ty cổ phần du lịch Kim Liên (2008 Từng gi i đoạn phát triển củ a công ty cổ phần...
 • 116
 • 184
 • 0

báo cáo thực tập Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư TM Hoàng Phú

báo cáo thực tập Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư TM Hoàng Phú
... tỏc tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti Cụng ty C phn u t TM Hong Phú 2.1.1 c im v lao ng ca cụng ty : Cụng ty C phn u t TM Hong Phú l cụng ty thng mi, vy m cụng ty khụng ũi hi tt c mi nguời ... phú 1.1 Khỏt quỏt chung v Cụng ty C phn u t TM Hong Phú 1.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty: Cụng ty C phn u t TM Hong Phú c thnh lp vo ngy 23-72004 theo quyt nh 0102013313 ca S k ... cỏc khon trớch theo lng ca Cụng ty C phn u t TM Hong Phú rt khoa hc.Ngoi nhng u im k trờn, cụng tỏc k toỏn núi chung v cụng tỏc k toỏn tin lng núi riờng ti Cụng ty C phn u t TM Hong Phú cũn tn ti...
 • 37
 • 108
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH VỊ NHẬT AN.

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH VỊ NHẬT AN.
... Cú (ký, h tờn) Lp: D7LTKT8 GVHD: Nguyn Th Thanh Mai 50 Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần nh v Nht An Ph lc 8: CTy CP nh v Nht An DANH SCH CHI TM NG LNG THNG 12/2012 Phũng ... ti cụng ty Hin cụng ty c phn nh v Nht An ang ỏp dng hỡnh thc tr lng: - Tr lng theo thi gian - Tr lng theo sn phm a) Tr lng theo sn phm - p dng i vi tt c CBCNV khụng thuc ban lónh o cụng ty Nguyn ... khon trớch theo lng ti Cụng ty c phn nh v Nht An PHN II TèNH HèNH THC T V CễNG TC K TON TIN LNG V CC KHON TRCH THEO LNG TI CễNG TY C PHN NH V NHT AN I C IM CHNH V TèNH HèNH HOT NG TI CễNG TY Lch...
 • 55
 • 74
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần sinh học công nghệ dược phẩm Biofocus

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần sinh học công nghệ dược phẩm Biofocus
... triển công ty cổ phần sinh học công nghệ dược phẩm Biofocus 1.1.1: Giới thiệu chung công ty cổ phần sinh học công nghệ dược phẩm Biofocus Công ty cổ phần sinh học công nghệ sinh học công nghệ dược ... đề báo cáo em gồm có phần: Chương 1: Tổng quan công ty cổ phần dược công nghệ sinh học Biofocus Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần dược công nghệ sinh ... kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần công nghệ dược phẩm Biofocus 3.2.2: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần...
 • 31
 • 119
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài báo cáo thực tập quản trị văn phòngmẫu báo cáo thực tập quản trị văn phòngbáo cáo thực tập quản trị văn phòngbao cao thuc tap quan tri van phong tai cong tikết luận báo cáo thực tập quản trị văn phòngmột số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần sông đà 25hoạt động đầu tư của công ty cổ phần sông đà 12 – cao cườnghiện trạng hoạt động của phòng hành chính nhân sự của công ty cổ phân khải toàngiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại trung tâm lữ hành quốc tế tracotour của công ty cổ phần du lịch thượng mại và đầu tư2 1 sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần sông đà htckhóa luận tốt nghiệp đề tài thực trạng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sông đà 6bao cao thuc tap quan tri kinh doanh co phong vanbìa báo cáo kiến tập quản trị văn phòngbáo cáo thực tập quản trịbáo cáo thực tập quản trị kinh doanhbáo cáo thực tập công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà NộiKế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH KATOLEC VIỆT NAMNâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân trong khách sạn sông hồngNâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh Hòa Bình (LV thạc sĩ))Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngVai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (LA tiến sĩ)Đánh giá hoạt động của một số mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường ở tỉnh lạng sơnNghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don) phục vụ chuyển genBài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quanThuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngSmart lecture room for smart campus building automation systemĐề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nướcĐề tài khoa học Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt NamĐề tài Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà NộiTác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 8Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập