Đề kiểm tra 1 tiet môn tin học lớp 8 (lan 1 HKI)

XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN HOÁ HỌC LỚP 8

XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN HOÁ HỌC LỚP 8
... tiêu môn học Trang: | 4/ 28 GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: Đề kiểm tra tiết môn Hoá học lớp áp dụng cho môn Hoá học HS lớp HS khối lớp khác môn khác GV tham khảo để xây dựng đề kiểm tra môn giảng ... môn Hoá học lớp – Chấm điểm HS, điểm số tham gia để tính điểm trung bình kiểm tra, trung bình môn môn Hoá học HS THỜI LƯỢNG VÀ CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT CẦN CÓ ĐỂ TỔ CHỨC KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN HOÁ HỌC ... Giới hạn nội dung đề kiểm tra: Chương IV: Oxi – Không khí II PHẦN NỘI DUNG: TÊN CỦA ĐỀ TÀI: Đề kiểm tra tiết môn Hoá học lớp MỤC ĐÍCH KIỂM TRA: Đánh giá kết học tập HS sau học xong chương IV:...
 • 18
 • 54
 • 0

KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Tin học - Lớp 11 pps

KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Tin học - Lớp 11 pps
... phương số phạm vi từ đến n Tiêu chí đánh giá: - Kiểm tra lượng kiến thức học sinh thu nhận qua học - Đánh giá hiểu, biết vận dụng học sinh - Phân loại học sinh giỏi ... lệnh t:=0; for i:= to n-1 if n div i = then t:= t+i; t:=1; for i:= to n-1 if n div i = then t:= t+i; t:=0; for i:= to n-1 if n mod i = then t:= t+i; t:=1; for i:= to n-1 if n mod i = then t:= ... Cho i biến nguyên Sau thực lệnh: i:= 2; if i = then i:= 1+1 else i:= i+2; Giá trị cuối i là: 19 Kiểm tra số a,b,c lớn xuất hình số 1.Chọn lệnh if (a > 1) or (b > 1) or (c > 1) then write(1); if...
 • 5
 • 1,185
 • 34

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 1

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 1
... tập a/ Tính số mol : 28g Fe, 12 ,8g Cu, 38g H2O b/ Tính thể khí (đktc) : 0,2 mol CO2, 1, 75 mol N2 c/ Tính khối lượng : 0 ,1 mol Zn, 0 ,8 mol H2SO4 Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Hóa trang ... 1, 2, 1, d 2, 2, 1, Câu 29: Biết P (V) (II) Hãy chọn công thức hóa học công thức cho đây: Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Hóa trang a P502 b P203 c P205 d P05 Câu 30: Than cháy theo phản ứng hóa ... mỡ khét a 1, 2, b 1, 2, c 1, 2, 3, d 2, 3, Câu 19 : Trong phản ứng hóa học, chất phản ứng chất tạo thành phải chứa cùng: a Số nguyên tử nguyên tố b Số phân tử chất c Số nguyên tử chất d Số nguyên...
 • 3
 • 94
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HK II MÔN SINH HỌC LỚP 8 TRƯỜNG THCS MAI DỊCH QUẬN CẦU GIẤY - HÀ NỘI

ĐỀ KIỂM TRA HK II MÔN SINH HỌC LỚP 8 TRƯỜNG THCS MAI DỊCH QUẬN CẦU GIẤY - HÀ NỘI
... Hãy xếp vùng vào thuỳ cho phù hợp II TỰ LUẬN(6Đ): Câu 3(1,5đ): Hệ tiết nước tiểu gồm phận nào? Bộ phận quan trọng nhất? Vì sao? Câu 4(3đ): Cấu tạo cung phản xạ sinh dưỡng khác cung phản xạ vận ... 4(3đ): Cấu tạo cung phản xạ sinh dưỡng khác cung phản xạ vận động điểm nào? Vẽ cấu tạo cung phản xạ sinh dưỡng Câu 5(1,5đ): Dấu hiệu nữ giới cho thấy đến tuổi có khả có con? Kể tên nguyên tắc biện...
 • 2
 • 999
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN VẬT LÍ LỚP 8 doc

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN VẬT LÍ LỚP 8 doc
... : - Giáo án , ma trận đề kiểm tra , đề kiểm tra , đáp án , biểu điểm Học sinh : - Kiến thức học - Đồ dùng học tập III HÌNH THỨC KIỂM TRA : Kết hợp TNKQ TNTL (20% TNKQ 80 % TL) - Số câu TGKQ ... Câu Một vật coi đứng yên so với vật mốc A vật không chuyển động B vật không dịch chuyển theo thời gian C vật không thay đổi vị trí theo thời gian so với vật mốc D khoảng cách từ vật đến vật mốc ... = 2163000 N/m2 BÀI KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ Trường: PTDTBT THCS DU GIÀ ; Thời gian: 45 phút Lớp: Ngày kiểm tra: Họ tên học sinh: Điểm Nhận xét thầy giáo, cô giáo ĐỀ BÀI A TRẮC NGHIỆM:...
 • 8
 • 478
 • 5

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 18

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 18
... TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP: 8A……… Môn: Hóa học Họ tên : ………………………… Thời gian: 45’ phút Điểm Lời phê giáo viên GV coi KT ... thiếu điều kiện cân sai trừ ½ số điểm phương trình phản ứng Sai hóa trị dẫn đến sai công thức phản ứng không tính điểm 0 0 Câu (1,5đ): Định nghĩa cháy Định nghĩa oxi hóa chậm Nêu biện pháp để dập ... hóa hợp : A- CaO + CO2  CaCO3 → B- CaO + H2SO4  CaSO4 + H2O → t C- 3Fe + 2O2  Fe3O4 → D- Gồm A C 5- Oxit nguyên tố kim loại hóa trị II có chứa 20% oxi ( theo khối lượng).Công thức hóa học...
 • 3
 • 99
 • 0

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 4

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 4
... trình hóa học 0,5 điểm) t0 4Na + O2  4Na2O → Na2O + H2O  2NaOH → t0 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 → t0 2H2 + O2  2H2O → H2O + SO3  H2SO4 → H2SO4 + Zn  ZnSO4 + H2 → Câu 4: a,b): c/ 24 = ... Đáp án Hóa (HỌC KỲ II NĂM HỌC:2009-2010) A/ Trắc nghiệm: (2 điểm) Đúng ý 0.25 điểm Câu 1: Câu Đáp án A C D A B D B B B/Tự luận: (8 điểm) Câu 2: - Cho khí vào dung dịch ... H2SO4 + Zn  ZnSO4 + H2 → Câu 4: a,b): c/ 24 = 0,3 mol 80 H2O + SO3  H2SO4 → 0,3 0,3 (mol) 0,3 CM (H 2SO ) = = 0,6M 0,5 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 0,2 0,3 (mol) m = 0, 2.27 = 5, (gam) Al n...
 • 2
 • 115
 • 1

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 19

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 19
... TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN Lớp : 8A…… Họ tên HS: ………………………………… Điểm KIỂM TRA ĐỊNH KỲ Môn : Hóa học ( Bài số 2) Thời gian: 45’ Lời phê thầy(cô) giáo GV coi KT I- TRẮC ... mà giữ nguyên chất ban đầu, gọi tượng hóa học D- Hệ số phương trình hóa học cho biết số nguyên tử phân tử chất 2-Đốt cháy mẩu nhôm (Al) có khối lượng 10 ,8 gam lọ khí oxi (O 2) thu 20,4 gam nhôm ... học cho biết tỉ lệ số phân tử cặp chất phản ứng ( Biết hóa trị Fe trước sau phản ứng không thay đổi ) Fe2O3 + H2SO4 → Fex(SO4)y + H2O  -Hết ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH...
 • 3
 • 93
 • 0

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 5

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 5
... 9, 75 = 0, 15 (mol) 65 7,3 = = 0, (mol) 36 ,5 Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ↑ 0 ,5 đ n Zn = n HCl Ban đầu: 0, 15 0,2 Trong pư: 0,1 ← 0,2 Sau pư: 0, 05 Vậy sau phản ứng Zn dư 0,1 0,1 m Zn ( dö) = 0, 05 × 65= ... dung dịch thu quỳ tím, QT → đỏ chất ban đầu P 2O5 Nếu QT → xanh chất ban đầu CaO cân : 0, 25 đ 0, 25 đ 0, 25 đ 0, 25 đ 0 ,50 đ Câu (1 ,5 điểm): Viết CTHH 0 ,5 điểm canxi hiđrocacbonat: Ca(HCO3)2 magiê phôtphat: ... Vậy sau phản ứng Zn dư 0,1 0,1 m Zn ( dö) = 0, 05 × 65= 3, 25 (gam) VH = 0,1 × = 2, 24 lít 22, 0 ,5 đ 0 ,5 đ (mol) 0 ,5 đ 0 ,5 đ 0 ,5 đ Ghi chú: Học sinh giải toán nhiều cách khác nhau, lập luận có kết...
 • 2
 • 69
 • 1

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 20

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 20
... TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN Lớp : 8A…… Họ tên HS: ………………………………… Điểm KIỂM TRA ĐỊNH KỲ Môn : Hóa học ( Bài số 2) Thời gian: 45’ Lời phê thầy(cô) giáo GV coi KT I- TRẮC ... chất ban đầu, gọi tượng hóa học D- Hệ số phương trình hóa học cho biết số nguyên tử phân tử chất 2-Đốt cháy mẩu nhôm (Al) có khối lượng 10 ,8 gam lọ khí oxi (O 2) thu 20, 4 gam nhôm oxit ( Al2O3) ... học cho biết tỉ lệ số phân tử cặp chất phản ứng ( Biết hóa trị Fe trước sau phản ứng không thay đổi ) Fe2O3 + H2SO4 → Fex(SO4)y + H2O  -Hết ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH...
 • 3
 • 66
 • 0

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 6

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 6
... điểm ) np = 6, = 0,2 mol 31 t0  2P2O5 → 0,25 điểm a) 4P + 5O2 (mol) 0,2→ 0,25 0,1 (mol) b) Khối lượng P2O5 thu là: 0,1× 142 =14,2(gam) VO = 0,25 22,4 = 5 ,6 (lit) VKhông khí = 5 ,6 × = 28( lit) t ... (đktc) ← 0,25 x Theo đề ta có: M R = 32 : 0,5 điểm 0,25 điểm = 32x x x MR 32 64 Kết luận loại nhận Vậy kim loại đồng (Cu ) 0,25 điểm 96 loại 0,25 điểm 0,25 điểm * Chú ý: - Học sinh làm cách khác ... phản ứng hoá học, hai hay nhiều, phản ứng phân hủy Câu ( 1điểm ) Chọn 0,25 điểm : 0,25 x = điểm 1- C 2D 3B C II/ TỰ LUẬN ( ĐIỂM) Câu ( 1,5 điểm ) Mỗi tính chất, viết phương trình hoá học 0,5điểm...
 • 2
 • 52
 • 0

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 21

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 21
... 0,25 Ta cú ng thc: 0,25 0,25 Vy CTHH ca hp cht l : Zn (PO ) 0,5 PTK = (65ì 3) + (31 ì2) + (16 ì 8) = 385 vC Cõu ( 1,5 im): Cụng thc húa hc ca ru etylic C2H6O cho bit: - ru etylic nguyờn t : C , H ... Suy t l s nguyờn t: y VI Vy CTHH ca hp cht l : SO3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 PTK = 32 + (16 ì3) = 80 vC b) II III t cụng thc dng chung: Zn x (PO ) y 0,25 x ìII = y ìIII x III = = Suy t l s nguyờn ... = 16y x 16 tyỷ leọ soỏ nguyeõn tửỷ : = ì = y 56 Vy CTHH n gin l : Fe2O3 D- THNG K CHT LNG: Lp 8a2 SS 39 S HS tham gia Di TB Trờn TB t l % 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 Ghi chỳ ...
 • 2
 • 83
 • 0

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 7

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 7
... thì: A.Chúng có số phân tử B Chúng khác số mol C Chúng có khối lượng D Không thể kết luận Câu 7: Khối lượng 0,25 mol khí Clo là: A 17, 05g B 17, 15đ.v.C C 17, 75g D 17, 75đ.v.C Câu 8: : Điền từ cụm ... 1,3 = =0,02 mol M 65 mZnO=0,02 *81 =1,62 (g) c 0,02 Vo2= n*22,4 = 0,224 (l) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: Hoá học A.PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Hãy khoanh tròn vào câu ... (3đ) a Fe2O3 +3H2 → b Theo pt: Theo đề 0,04 n Fe2O3 = 0,12 Fe + H 2O (1đ) 0, 08 0,12 m = 6,4/160=0,04 mol M mFe= m*M=0, 08* 56=4, 48 (g) c VH2= n*22,4 = 0,12*22,4=2, 688 (l) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ)...
 • 5
 • 76
 • 0

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 8

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 8
... ×4) = 98gam Thành phần % khối lượng nguyên tố hợp chất: %m H = × % = 3, 06% 100 98 31 %m P = × % = 31, 63% 100 98 %m O = 100% − (3, 06 + 31, 63)% = 65, 31% Câu (3 điểm) a) Phương trình hóa học: ... phần không công nhận Ghi sai đơn vị quên ghi đơn vị trừ ½ số điểm phần Học sinh xét tìm chất dư trước viết phương trình hóa học, tính theo số mol chất phản ứng hết Không thiế phải làm riêng câu ... 98 phải có phần giải thích số mol nguyên tố mol chất điểm Ghi sai đơn vị quên ghi đơn vị trừ ½ số điểm phần Nếu HS ghi %H3; %O4 giáo viên không chgo điểm tối đa - Câu 3: Nếu HS cân sai, tính số...
 • 3
 • 74
 • 0

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 11

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học lớp 8 số 11
... → Câu ( 2,0 điểm): x -Xác định = Hoặc ghi Fe2(SO4)3 y Lập PTHH xác: 2Fe(OH)3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + 6H2O → Tỷ lệ số phân tử cặp chất sản phầm: Số phân tử Fe2(SO4)3 : số phân tử 6H2O = : Câu ( ... ý Đáp án B D C B C Câu ( 1,0 điểm): Mỗi khoanh tròn 0,25 điểm Số phân tử N2 phản ứng Số phân tử H2 phản ứng 200 600 20 60 C D D Số phân tử NH3 tạo thành 400 40 Câu ( 3,0 điểm): Mỗi PTHH xác điểm...
 • 2
 • 78
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra một tiết môn tin học lớp 7đề kiểm tra một tiết môn tin học lớp 10đề kiểm tra một tiết môn tin học lớp 6đề kiểm tra 15 phút môn tin học lớp 7 lần 1đề kiểm tra một tiết môn hóa học lớp 8 hk2đề kiểm tra một tiết môn sinh học lớp 7đề kiểm tra một tiết môn sinh học lớp 11đề kiểm tra 15 phút môn tin học lớp 7đề kiểm tra một tiết môn sinh học lớp 10đề kiểm tra một tiết môn sinh học lớp 7 lan1đề kiểm tra 45 phút môn tin học lớp 12đề kiểm tra 15 phút môn tin học lớp 6đề kiểm tra trắc nghiệm môn tin học lớp 6đề kiểm tra 15 phút môn tin học lớp 10đề kiểm tra kì 2 môn tin học lớp 3Ứng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, chi nhánh Quảng NamNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bia Dung Quất của Nhà máy Bia Dung Quất tại thị trường Quảng NgãNghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của các dịch chiết từ rể cây mật nhân (E.Longifolia) và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩNghiên cứu, chế tạo thiết bị truyền và nhận tín hiệu điều khiển thông qua đường dây tải điệnPhát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển bền vững nông nghiệp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bảo Lộc, tỉnh Lâm ĐồngPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đăk LăkPhát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam45 IELTS Speaking Part 2 Topics Questions THÁNG 2 THÁNG 5 2017Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đăk LăkPhát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh tỉnh Quảng NgãPhát triển dịch vụ tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng HớiPhát triển du lịch sinh thái tại Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng BìnhPhát triển du lịch tại Mỹ SơnPhát triển du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bìn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập