ma de 857

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2010 đề 857

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2010 mã đề 857
... Taiwan, Hong Kong and Singapore are now having success in correcting this imbalance between the East and the West Trang 6/7 - đề thi 857 Cartoons can overcome language barriers in all foreign countries ... detail than younger learners D have become more patient than younger learners Trang 3/7 - đề thi 857 Question 39: It is implied in the last paragraph that when you learn later in life, you ... for every penny we spent A B C D Trang 4/7 - đề thi 857 Question 54: Many people have found the monotonous buzzing of the vuvuzela in the A B 2010- World-Cup matches so annoyed C D Question...
 • 7
 • 235
 • 2

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: TIẾNG NGA; Khối D đề 857

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: TIẾNG NGA; Khối D mã đề 857
... всю C в C приехать C много D смотреть D друг на друга D выступал D как D около D Если D всё D на D приехал D мало Chọn phương án theo nội dung đọc (ứng với A B, C, D) cho câu, từ 21 đến 25 В ... От C Из D По Câu 60: Простите, мы не можем прийти к вам: нам не с кем оставить ребёнка A своя B своим C своему D своего Trang 4/6 - đề thi 857 Chọn phương án (ứng với A B, C, D) với tình ... усталые, весёлые люди A а B но C поэтому D потому что Câu 37: Заходи почаще мы всегда рады A Тебе B Тобой C Тебя D Вам Trang 3/6 - đề thi 857 Câu 38: Сегодня учитель голосом сообщил...
 • 6
 • 132
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TIẾNG ANH; Khối D đề 857

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TIẾNG ANH; Khối D mã đề 857
... C D Trang 4/7 - đề thi 857 Question 54: Many people have found the monotonous buzzing of the vuvuzela in the A B 2010- World-Cup matches so annoyed C D Question 55: The team leader demanded ... reunion this weekend Why don’t you come?” John said to us A John didn’t understand why we came to a reunion B John asked us why we didn’t come to a reunion this weekend C John simply asked us why ... the doctor told me A The doctor advised me to give up smoking to avoid illness B I was warned against smoking a lot of cigarettes C The doctor suggested smoking to treat illness D I was ordered...
 • 7
 • 127
 • 0

Tài liệu Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Anh khối D - đề 857 pptx

Tài liệu Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Anh khối D - mã đề 857 pptx
... C D Trang 4/7 - đề thi 857 Question 54: Many people have found the monotonous buzzing of the vuvuzela in the A B 201 0- World-Cup matches so annoyed C D Question 55: The team leader demanded ... reunion this weekend Why don’t you come?” John said to us A John didn’t understand why we came to a reunion B John asked us why we didn’t come to a reunion this weekend C John simply asked us why ... the doctor told me A The doctor advised me to give up smoking to avoid illness B I was warned against smoking a lot of cigarettes C The doctor suggested smoking to treat illness D I was ordered...
 • 7
 • 154
 • 0

Tài liệu Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Nga khối D - đề 857 docx

Tài liệu Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Nga khối D - mã đề 857 docx
... всю C в C приехать C много D смотреть D друг на друга D выступал D как D около D Если D всё D на D приехал D мало Chọn phương án theo nội dung đọc (ứng với A B, C, D) cho câu, từ 21 đến 25 В ... И - а B От C Из D По Câu 60: Простите, мы не можем прийти к вам: нам не с кем оставить ребёнка A своя B своим C своему D своего Trang 4/6 - đề thi 857 Chọn phương án (ứng với A B, C, D) ... усталые, весёлые люди A а B но C поэтому D потому что Câu 37: Заходи почаще мы всегда рады A Тебе B Тобой C Тебя D Вам Trang 3/6 - đề thi 857 Câu 38: Сегодня учитель голосом сообщил...
 • 6
 • 106
 • 0

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH VĂN KHỐI D NĂM 2010 - ĐỀ 857 pptx

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH VĂN KHỐI D NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 857 pptx
... C D Trang 4/7 - đề thi 857 Question 54: Many people have found the monotonous buzzing of the vuvuzela in the A B 201 0- World-Cup matches so annoyed C D Question 55: The team leader demanded ... weekend Why don’t you come?” John said to us A John didn’t understand why we came to a reunion B John asked us why we didn’t come to a reunion this weekend C John simply asked us why we wouldn’t ... the doctor told me A The doctor advised me to give up smoking to avoid illness B I was warned against smoking a lot of cigarettes C The doctor suggested smoking to treat illness D I was ordered...
 • 7
 • 124
 • 0

Tài liệu Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Nga - Hệ 3 năm (Mã đề thi 857) doc

Tài liệu Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Nga - Hệ 3 năm (Mã đề thi 857) doc
... любит плавать Каждую субботу он ходит в A музей B стадион C цирк D бассейн Trang 3/ 4 - đề thi 857 Câu 43: У нас в городе много районов A зелёным B зелёных C зелёными Câu 44: Лена, ... строится D строились Câu 33 : По совету врача я лежать в больнице A нужно B нельзя C должен D надо Câu 34 : Сегодня я получил пятёрку математике A от B по C к D о Câu 35 : Мы живём центре ... купила вчера B который ей подарили C они очень дорогие D которое она купила вчера Trang 2/4 - đề thi 857 Câu 20: Сегодня утром мы были у друга, A приехавшего из России B поэтому он хорошо...
 • 4
 • 38
 • 0

Tài liệu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC - KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 7 năm đề thi :857 doc

Tài liệu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC - KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 7 năm Mã đề thi :857 doc
... C When D Unless Câu 26: You can buy dairy in this shop A productivity B production C products D producers Trang 2/4 - đề thi 875 Câu 27: I came to see her yesterday, she was reading ... going to buy a new Japanese car, doesn’t he? A B C D - HẾT Trang 4/4 - đề thi 875 ... I think so B It’s over there C Don’t worry D I'm afraid not Câu 45: Miss White sang very at my birthday party last night A beautifully B beauty C beautiful D beautify Trang 3/4 - đề thi...
 • 4
 • 57
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TIẾNG ANH - đề thi 857 pot

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TIẾNG ANH - Mã đề thi 857 pot
... they were wealthy Trang 5/7 - đề thi 857 Question 64: Slightly more than twenty-five percent of the students in the class come from Spanishspeaking countries A Seventy-five percent of the students ... Taiwan, Hong Kong and Singapore are now having success in correcting this imbalance between the East and the West Trang 6/7 - đề thi 857 Cartoons can overcome language barriers in all foreign countries ... every penny we spent A B C D Trang 4/7 - đề thi 857 Question 54: Many people have found the monotonous buzzing of the vuvuzela in the A B 2010-World-Cup matches so annoyed C D Question 55: The...
 • 7
 • 56
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý 12 cơ bản - đề thi 857 docx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý 12 cơ bản - Mã đề thi 857 docx
... lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A (hay xm) Li độ vật động vật lò xo là: Trang 3/4 - đề thi 357 A A A A B x   C x   D x   4 Câu 36: Nếu chọn gốc toạ độ trùng ... dây có bước sóng dài là: A 2L B L/2 C L/4 D L A x   - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 357 ... mạch dao động tính biểu thức: L L A f  2 B f  2 LC C f  D f  C 2 C 2 LC Trang 2/4 - đề thi 357 Câu 23: Trong việc truyền tải điện xa, biện pháp để giảm công suất hao phí đường dây...
 • 4
 • 86
 • 1

Tìm kiếm nhân viên có năng lực: Khó dễ

Tìm kiếm nhân viên có năng lực: Khó mà dễ
... hứa hẹn tài năng, sở trường nhân viên; ngược lại, trọng vào điểm yếu không cụ thể điểm yếu khắc phục để giúp nhân viên hoàn thiện Những báo cáo khiến bạn khó kiểm soát khả thật nhân viên, chí ... xem xét sai lầm nhân viên từ nhiều góc độ khác Với tư nhà quản lý kinh nghiệm, bạn cần phải phân định nhân viên bạn lại mắc phải lỗi đó? Nó thể đặc điểm nhân viên ấy? Ví dụ nhân viên trẻ tuổi công ... trường hợp nhân viên bạn ưu lại liên tục mắc sai lầm, bạn cân nhắc phân vân lực nhân viên Bạn nên dành thời gian để tra cứu lại hồ sơ, CV, xem ghi chép nhớ lại ấn tượng bạn nhân viên Trao đổi...
 • 6
 • 253
 • 0

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 254

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 254
... behaviours Trang 2/4 - đề thi 254 Câu 42: The man mentioned in the passage, who used his cellphone too often, A suffered serious loss of mental ability B could no longer think lucidly C abandoned ... organizations C people’s growing commitment to charity D innovations in the tax system Trang 3/4 - đề thi 254 Câu 60: The passage mainly discusses A public assistance in America C funding agencies ... shape D D otherwise - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 254 ...
 • 4
 • 337
 • 8

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 361

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 361
... “Technological Innovations and Their Price” D “The Reasons Why Mobile Phones Are Popular” Trang 3/4 - đề thi 361 Chọn phương án (A B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần với câu cho sẵn sau Câu 66: “Shall ... What we refer to - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 361 ... besieged D ran D created D same as D strength D while D such as D recalls D help Trang 2/4 - đề thi 361 Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho chỗ trống từ 46 đến 55 Health and fitness...
 • 4
 • 266
 • 7

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 598

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 598
... the corruption scandal was A refused B eliminated C discarded D dismissed Trang 2/4 - đề thi 598 Chọn phương án (A, B, C, D) để hoàn thành câu sau Câu 46: She will be ill A unless ... volunteer work, and nearly 75 percent of U.S households contribute money to charity Trang 3/4 - đề thi 598 Câu 66: New immigrants to the U.S could seek help from A the US government agencies ... down the telephone - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 598 ...
 • 4
 • 200
 • 2

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 732

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 732
... former actors who desire to expand their experience in the film industry A B C D Trang 2/4 - đề thi 732 Chọn phương án (A, B, C, D) để hoàn thành câu sau Câu 41: , he felt so unhappy and lonely ... B location C atmosphere D festival Câu 70: A attend B appear C anthem D apply Trang 3/4 - đề thi 732 Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho câu từ 71 đến 80 Traditionally in America, ... immigration into America - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 732 ...
 • 4
 • 210
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: mã đề 702 tiếng anh 7thi tiếng anh tỉnh bắc giang mã đề 701mã đề 12020809 tin học 12mã đề 01 địa 6mã đề thi 615 tin 10mã đề thi 537 tin 10mã đề thi 469 tin 10kiểm tra tin mã đề 365kiểm tra tin mã đề 153kiểm tra tin mã đề 12010809t1mã đề số 2 kiểm tra sinh 9đđề chính thứcthi cao đẳng môn sinh học 2008 mã đề ề thi sinh 2008chụp ảnh macro khó mà dễsinh khối b mã đề 153 đề thi thử đại học môn sinh 2013sinh khối b mã đề thi 134Nghiên cứu về chuỗi cung ứng các doanh nghiệp sản xuất Việt NamNhững vấn đề lý thuyết và định hướng nghiên cứu ở Việt NamSKKN: Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp một ở trường tiểu học Nga ThànhSLIDE ĐẲNG THỨC MAXWELLTiểu luận: Triết học với xu thế toàn cầu hóa hiện đạiTiểu luận Triết học: Tư tưởng Phật giáo trong nhạc TrịnhANTEN KHUNG CÓ VỎ BỌC KIM VÀ ANTEN KHUNG LỚNSKKN: Biện pháp giúp học sinh hát đúng giai điệu phân môn học hát ở trường Tiểu học Nga Tân, Nga SơnSKKN: Nâng cao chất lượng dạy Tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4 trường tiểu học Nga Trườngtài liệu môn lý thuyết tiền tệ pptChuong 5 nhung cong cu ho tro hoach dinhChuong 8 chuc nang lanh daoLuận án tiến sĩ kinh tế quản lý đề tải giải pháp tái cấu trúc tài chính tổng công ty sông đàskkn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học gắn với tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục ở cấp tiểu họcNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Bài tập về chuỗi c++ cơ bản (có lời giải)ĐỀ CƯƠNG môn QLNN về AN NINH QUỐC PHÒNG 2đề thi pháp luật đại cươngTăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục thuế huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH xuân cương
Đăng ký
Đăng nhập