Toan 11 de dap an KTDK l1 2014 2015

10 Đề thi HKI Toán 11 (Có đáp án)

10 Đề thi HKI Toán 11 (Có đáp án)
... TON I TRC NGHIM Mã đề : 111 01 Mã đề : 112 đề : 113 01 01 02 03 04 05 02 03 04 05 02 03 04 05 06 07 06 07 06 07 08 08 08 09 09 09 10 10 10 đề : 114 đề : 115 đề : 116 01 02 03 01 02 ... M KIM TRA HC K I H v tờn: Lp: 11 Mụn: TON LP 11 C BN Thi gian: 90 Phỳt (khụng k thi gian giao ) - Bi 1(2 im) Gii cỏc phng trỡnh sau: x a) cos - 100 = 2 b) sin x - cos x = c) ... THANG IM Bi í a) Ni dung x ộ + 100 = 600 + k 3600 x cos + 100 = ờ x 2 + 100 = - 600 + k 3600 0 ộ = 100 + k 720 x (k ẻ Â) 0 x = - 140 + k 720 Vy nghim ca pt l: x = 100 0 + k 7200 ; x = - 1400 +...
 • 24
 • 4,389
 • 99

20 de on tap toan 11 co dap an chuan

20 de on tap toan 11 co dap an chuan
... f ′( x0 ) = ⇒ PTTT: y = x − 4 b) y = sin(cos(5 x − x + 6 )201 1 ) ( ⇒ y ′= 201 1(5 x − x + 6 )201 0 (15 x − 4)sin(5 x − x + 6 )201 1.cos cos(5 x − x + 6 )201 1 46 ) ... + cos x − tan x ⇒ y ' = cos x − sin x − − tan x b) y = sin(3 x + 1) ⇒ y ' = 3cos(3 x + 1) c) y = cos(2 x + 1) ⇒ y = −2sin(2 x + 1) a) d) y = + tan x ⇒ y ' = = cos2 x + tan x ( + tan2 x ) + tan ... x + cos x sin x − cos x (cos x − sin x )(sin x − cos x ) − (sin x + cos x )(cos x + sin x ) −2 ⇒ y′ = = (sin x − cos x ) (sin x − cos x )2 a) y = b) y = (2 x − 3).cos(2 x − 3) ⇒ y ' = [ cos(2...
 • 46
 • 2,348
 • 22

Đề thi học kì II toán 11đáp án

Đề thi học kì II toán 11 và đáp án
... §¸p ¸n chÊm ®Ò kiÓm tra häc k× ii to¸n 11 n¨m häc 2009-2010 -*** -C©u §iÓm Néi dung 1a 0.5 (x − 3)(x + 7) x ... 67x − y = f (x ) = xác định với x khác -30 x + 30 0,25 Khi y’ = f '(x ) = 5a 5b 2 011 (x + 30)2 0.5 0.25 f’(-31)= 2 011 y’= 6x2-6x ...
 • 3
 • 441
 • 3

17 ĐỀ KIỂM TRA học kì MÔN TOÁN 11ĐÁP ÁN pot

17 ĐỀ KIỂM TRA học kì MÔN TOÁN 11 CÓ ĐÁP ÁN pot
... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 45 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : KiĨm tra Häc kú I §Ị sè : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐỀ 17 46 ĐỀ KIỂM TRA HỌC ... Nếu thí sinh làm khơng theo cách nêu đáp án mà đủ điểm phần đáp án quy định Hết ĐỀ SỞ GD & ĐT PHÚ N TRƯỜNG THPT NGƠ GIA TỰ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN TỐN - LỚP 11- BAN KHTN Thời gian làm 90 phút I ... tung Hết Đề số 14 35 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN: TỐN KHỐI 11 Thời gian làm bài: 90 phút (Khơng kể thời gian phát đề) Câu 1: Một cơng ty cần tuyển nhân viên người nộp đơn,trong nam nữ.Giả...
 • 49
 • 309
 • 1

đề chọn học sinh giỏi toán 11đáp án

đề chọn học sinh giỏi toán 11 có đáp án
... Trờng thpt trại cau Đáp án thang điểm đề thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học 2009 2010 Môn thi : toán học lớp 11 Câu Câu Câu Đáp án Thang điểm 0,5 điểm a, Điều kiện x Bình ... pháp quy nạp Với n = ta A1 = 112 +121 = 133M 133 (*) 0,5 điểm Giả xử (*) với n = k Tức Ta Bài 0,5 điểm Ak = 11k +1 +12 k M 133 0,5 điểm Ak +1 =11k +2 +12 k +1 = (11Ak +133.12) M 133 1 x ... uuuv , uuu , uuu ta v v AA ' = a AB = b AD = c uuuu x vvvv uuuu vvvv x , MN = a + (1 )b c AC ' = a + b + c a a uuuu uuuv v u Ta AC '.MN = nên AC ' MN n +1 Đặt An = 11 +122 n (*) Chứng...
 • 3
 • 216
 • 1

De thi HK I Toan 11 co dap an

De thi HK I Toan 11 co dap an
... v i BP Đáp án: Đề B i a) 2sin x + 5cos x + = ⇔ 2(1 − cos x) + 5cos x + = ⇔ −2 cos x + 5cos x + = cosx = ⇔ cos x = −  2π ⇔ cos x = cos 2π ⇔x=± + k 2π , k ∈ z 3 sin x + cos2 x + = 1 sin x + cos2 ... Khi O trực tâm tam giác A’B’C’ Đề B i a 5sin x + cos x − = ⇔ 5(1 − cos x) + cos x − = ⇔ −5cos x + cos x + = cos x =  x = k 2π ⇔ , (k ∈ Z ) 4⇔ cos x = −  x = ± arccos x + k 2π  sin x + cos2 ... Khi u15 = 16 + 14(−3) = −26 B i a) a.G i CD ∩ NP = I Ta thấy I ∈ CD   ⇒ CD ∩ ( MNP) = I I ∈ NP ⊂ ( MNP )  b M ∈ AC ⊂ ( ACD )   ⇒ M ∈ ( ACD) ∩ ( MNP ) M ∈ ( MNP )  I ∈ CD ⊂ ( ACD )   ⇒ I...
 • 7
 • 87
 • 0

De thi HSG cap truong Toan 11 co dap an

De thi HSG cap truong Toan 11 co dap an
... CHUYÊN TỔ TOÁN - TIN HỌC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG (Năm học 2009 – 2010) Môn: Toán Lớp: 11 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) ĐÁP ÁN Câu I Nội dung π π  x ... ĐÁP ÁN Câu I Nội dung π π  x ≠ + k  Điều kiện:  x ≠ π + k π   4 sin x + cos x (1) =1 cos 4 x ⇔ sin x + cos x = cos 4 x ⇔ sin 4 x − 3sin x = sin x = ⇔ sin x =   ⇔ sin x = ⇔ x = kπ π ⇔ ... sin cos 1 7 = = = R sin 4π sin π cos π R sin π AB 7 7 π π * Từ (iii), thay x = t − , y= ta f (t ) + f (t − π ) = (1) 2 π π π   π + Từ (iii), thay x = , y=t- ta f (t ) + f (π − t ) = f  ÷cos...
 • 4
 • 261
 • 1

De thi HK II Toan 11 - co dap an

De thi HK II Toan 11 - co dap an
... đường thẳng y = x + 2 011 Bài 3: Tính đạo hàm: a y = x + x Bài 4: a Cho y = x 3- 3x2 + Tìm x để y’< b y = (2 − x )cos x + x sin x b Cho y = x3 x2 + − x Với giá trị x y’(x) = -2 Bài 5: Cho hình chóp ... Chứng minh phương trình x 5-3 x4 + 5x-2 = có ba nghiệm phân biệt khoảng (-2 ;5 ) Bài Tìm đạo hàm hàm số sau: Bài a.Cho hàm số f(x) = a y = 5x − b y = ( x + 1) x + x + c y = + tan x x2 + x + d y = sin(sinx) ... Tính giới hạn sau: a lim x® Bài 2: x3 - x2 - b lim - x®  x −1  Xét tính liên tục hàm số f ( x) =  x − − 4 x −  Bài 3: Chứng tỏ phương trình x − x + 2x + x- x ≠ c lim x → +∞ ( 16 x + 4x + −...
 • 5
 • 88
 • 0

Đe kiem tra thu hoc ki 2 Toan 11 co dap an

Đe kiem tra thu hoc ki 2 Toan 11 co dap an
... ÁN ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 20 09 – 20 10 MÔN TOÁN LỚP 11 Câ u Ý a) Nội dung lim x 2 x − 3x + x − 2x − = lim lim x →+∞ x 2 ( x − 2) ( x x −1 = x + x + 10 + x + 2) ( 0,50 0,50 x 2 b) ( ... x − 2) = lim Điểm ) x + x − − x = lim x →+∞ 2x −1 x2 + 2x − + x x =1 = 1+ − +1 x x f(1) = 2 x − 3x + ( x − 1) (2 x − 1) 2x −1 lim f ( x ) = lim = lim = lim = x →1 x →1 x →1 x →1 2( x − 1) 2( x ... nghiệm thu c khoảng (0; 1) y = f ( x ) = x − x ⇒ f ′( x ) = −4 x + x ⇔ f ′( x ) = −4 x ( x − 2) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Lập bảng xét dấu : 0,50 b) Kết luận: f ′( x ) < ⇔ x ∈ ( − 2; ) ∪ ( 2; +∞...
 • 3
 • 205
 • 2

(de 6) De kiem tra hoc ki 2 Toan 11 co dap an

(de 6) De kiem tra hoc ki 2 Toan 11 co dap an
... = 2x +1 (2 x + 1 02 0 ,25 0,50 x2 + x − 2 x2 + x + y= ⇒ y' = 2x + (2 x + 1 )2 0,50 0 ,25 a) Tam giác ABC đều, M ∈ BC , MB = MC ⇒ AM ⊥ BC ∆SAC = ∆SAB ( c.g.c ) ⇒ ∆SBC cân S ⇒ SM ⊥ BC (1) 0 ,25 (2) ... 3a 1 SA AM =a = 2+ ⇒ AH = ⇒ AH = 2 AH SA AM SA + AM 3a2 3a + 2 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 3a2 0 ,25 5a 0 ,25 Mà c1 ≠ c2 ⇒ PT f ( x ) = có nhát hai nghiệm thuộc khoảng (−1;1) a) 0 ,25 f(0) = –3, f(1) ... x.cos x ⇒ y ' = cos x − x sin x ⇒ y " = − s inx − s inx − x cos x ⇒ y " = − x cos x 0 ,25 0,50 2( cos x − y′ ) + x ( y′′ + y ) = 2( cos x − cos x + x sin x ) + x(−2sin x − x cos x + x cos x ) = = x...
 • 3
 • 230
 • 3

ĐỀ THI THƯ HK 2 TOÁN 11ĐÁP AN

ĐỀ THI THƯ HK 2 TOÁN 11 CÓ ĐÁP AN
... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 20 10 – 20 11 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ CÂU Ý a) NỘI DUNG I = lim 2n + 3n + n3 + n + = lim 2+ + ĐIỂM n n3 1+ + n n3 0,50 I =2 b) 0,50 x +1 −1 ... + ⇒ y ' = x + + y' = a) 1,00 ( x − 2) x 0,50 x2 + 2x2 − 2x + 0,50 x2 + M H 0 ,25 I B C A Tam giác ABC cạnh a , IB = IC = b) BM ⊥ (ABC) ⇒ BM ⊥AI Từ (1) (2) ta AI ⊥ (MBC) BM ⊥ (ABC) ⇒ BI hình ... MIB, MI · tan MIB = MB =4 IB AI ⊥(MBC) (cmt) nên (MAI) ⊥ (MBC) MI = ( MAI ) ∩ ( MBC ) ⇒ BH ⊥ MI ⇒ BH ⊥ ( MAI ) ⇒ d (B,( MAI )) = BH (1) 0 ,25 (2) 0 ,25 0 ,25 0,50 0,50 0 ,25 0 ,25 0 ,25 1 1 17 2a 17 =...
 • 3
 • 89
 • 0

đề thi học kì 1 toán 11đáp án

đề thi học kì 1 toán 11 có đáp án
... 3)! 3(n − 2)(n − 1) ⇔ (n − 2)(n − 1) n − 8n = + ⇔ 2(n3 − 3n + 2n) − 16 n = 3n − 9n + 12 ⇔ 2n − 25n + 13 n − 12 = ⇔ (n − 12 )(2n − n + 1) = n 6b) 2 n 1 0,25đ 0,25đ ⇔ n = 12 1  n 1 12  Khi  − x ... biến cố “5 học sinh chọn nam lẫn nữ số học sinh nữ số học sinh nam” Khi trường hợp xảy là: nữ nam; nữ nam Số kết thuận lợi cho A | Ω A |= C20 C15 + C20 C15 = 11 3750 | Ω A | 11 3750 = ≈ 0,35 ... cách tương ứng www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ Tổ Toán MÔN: TOÁN LỚP 11 - N Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ...
 • 16
 • 308
 • 2

Đề thi HSG toán 6 và đáp án năm 2013-2014 THCS Đáp Cầu

Đề thi HSG toán 6 và đáp án năm 2013-2014 THCS Đáp Cầu
... ĐÁP ÁN - BIỂU CHẤM CÂU NỘI DUNG Câu a) (1,5 đ) (4,5 A = -1.1.(-1).1…(-1).1(-1) = -1 đ) b) (1,5 đ) 13 13 13 1 + + ) = 70.13.( + + ) 56 72 90 7.8 8.9 9.10 1 = 70.13.( ... Ta có 36 = 9.4 Mà ƯC(4,9) =1 đ) Vậy để 34x5y chia hết cho 36 34x5y chia hết cho 34x5y chia hết cho + + x + + y 9 => 12 + x + y 9 (1) 34x5y chia hết cho 5y 4 => y = y = Với y = thay vào (1) ... y = Với y = thay vào (1) => 14 + x 9 => x = Với y = thay vào (1) => 18 + x 9 => x = x = Vậy cặp (x,y) cần tìm là: (4,2); (0 ,6) (9 ,6) b) (1,5 đ) −9 −19 −9 −10 1,0 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25...
 • 5
 • 174
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN 11ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN 11 CÓ ĐÁP ÁN
... - www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC Tổ Toán ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN: TOÁN LỚP 11 - N CÂU ... www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ Tổ Toán MÔN: TOÁN LỚP 11 - N Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ... www.DeThiThuDaiHoc.com BI BG www.MATHVN.com SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC MÔN: TOÁN LỚP 11 - N ...
 • 16
 • 575
 • 1

20 đề kiểm tra Toán 11(có đáp án)

20 đề kiểm tra Toán 11(có đáp án)
... x0 )   PTTT: y  x  4 b) y  sin(cos(5x3  x  6 )201 1 )   y  201 1(5x3  x  6 )201 0 (15x  4)sin(5x  x  6 )201 1.cos cos(5x  x  6 )201 1 45  ... tuyến qua điểm M(1; 0) b) Tìm đạo hàm hàm số y  sin(cos(5x3  x  6 )201 1 ) 12 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn ĐÁP ÁN ĐỀ Bài  x  x2 ( x  2)( x  1) 1) lim = lim  lim( x  2)  3 x ... trình tiếp tuyến (C) biết tiếp tuyến vuông góc đường thẳng : Đề A PHẦN CHUNG Câu 1: Tìm giới hạn sau: y  22 x  201 1 y   x  201 1 Gia sư Thành Được a) lim x1 www.daythem.edu.vn 3x  x ...
 • 45
 • 406
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải một số dạng bài toán về tính đơn điệu của hàm số theo hình thức thi trắc nghiệmMột số phương pháp giải bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của môđun một số phức trong đề thi trắc nghiệmMột số phương pháp giải các bài toán về modun số phứcMột số phương pháp mới để giúp học sinh lớp 11 giải bài toán hình học không gianNâng cao kỹ năng giải toán tìm đạo hàm của hàm số cho học sinh khối 11 bằng máy tính cầm tayNhững định hướng giải toán bằng nhiều cáchRèn luyện cho học sinh lớp 11 các kỹ năng giải toán lượng giác bằng phương pháp xây dựng chuỗi các bài toánTài Liệu Tuyển Tập 300 Câu Hỏi Chuyên Đề Dao Động Cơ Có Đáp ÁnRèn luyện cho học sinh lớp 12 kỹ năng tính một số tích phân đặc biệtRèn luyện cho học sinh lớp 12 trường THPT lê lợi kỹ năng giải một số dạng toán về phương trình mặt cầu bằng phương pháp phân loại thông qua một số bài tập thực hànhRèn luyện kĩ năng phân tích và giải bài tập phương trình đường thẳng trong mặt phẳng cho học sinh trung bình và yếu trường THPT nguyễn xuân nguyên 2Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh thông qua việc trình bày một số phương pháp giải bất phương trìnhVận dụng quy luật mâu thuẫn trong triết học mác lênin vào việc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nayRèn luyện kỹ năng sử dụng lượng liên hợp để giải phương trình, bất phương trình vô tỷ 2Rèn luyện một số kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua dạy học giải bài tập phần bất đẳng thức ở lớp 10 trường THPTSử dụng phần mền geometers sketchpad và các phần mền tạo ảnh động giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy các bài elip, hypebol, parabol 2Sử dụng phương pháp tọa độ giải một số bài toán hình học không gianỨng dụng đạo hàm giải một số bài toán thực tế nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho học sinh lớp 12Ứng dụng số phức để giải một số bài toán hình học và lượng giác 2Ứng dụng tích phân trong bài toán thực tế 2