Toan 10 de dap an KTDK l1 2014 2015

7 de thi HKI Toan 10 co dap an

7 de thi HKI Toan 10 co dap an
... -Giaovien : Vu Thi Hat Tuyển tập đề thi Toan 10- Hoc kì I Nam hoc 2 010 - 2011 ĐỀ SỐ Đ̀Ê THI HOC KI I ̣ Môn toan lớp 10 năm hoc 2 010 - 2011 ̣ Thời gian 90’ (Không kể thời gian giao đ̀ê) ... Tuyển tập đề thi Toan 10- Hoc kì I Nam hoc 2 010 - 2011 ĐỀ SỐ Đ̀Ê THI HOC KI I ̣ Môn toan lớp 10 năm hoc 2 010 - 2011 ̣ Thời gian 90’ (Không kể thời gian giao đ̀ê) I/.PHẦN CHUNG: (7 iểm) (Dành ... Vu Thi Hat Tuyển tập đề thi Toan 10- Hoc kì I Nam hoc 2 010 - 2011 Bài 7A (1 điêm): Cho hinh vuông ABCD co canh bằng a Môt đường tron co ban kinh ̉ ̣ ̣ a bằng qua hai đinh A, C và cắt canh...
 • 19
 • 186
 • 1

Tài liệu 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN I)

Tài liệu 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN I)
... kính to Diện tích ABCD 90 dm Chia hình chữ nhật ABCD thành 10 hình vuông nhỏ, cạnh chiều rộng kính nhỏ diện tích hình vuông nhỏ 90 : 10 = (dm2) Ta có = x 3, cạnh hình vuông dm Tấm kính nhỏ có ... cho b chia hết cho Giả sử a chia hết cho 3, 1/a < 1/3 nên a > mà a < 10 a = ; Vậy a = b = Bài : Viết liên tiếp số từ trái sang phải theo cách sau : Số 1, số thứ hai 2, số thứ ba chữ số tận tổng ... giải 145 - 144 = Bài : Cho (1), (2), (3), (4) hình thang vuông có kích thước Biết PQ = cm Tính diện tích hình chữ nhật ABCD Bài giải : Vì hình thang vuông PQMA, QMBC, QPNC, PNDA nên : MQ = NP = QP...
 • 6
 • 202
 • 0

Bài soạn 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN III)

Bài soạn 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN III)
... (phần) Chiều rộng ban đầu : 45 : 15 = (m) Chiều dài ban đầu : x = 12 (m) Diện tích hình chữ nhật ban đầu : x 12 = 36 (m2) Bài 27: Bạn An có số kiểm tra, bạn tính : Nếu thêm ba điểm 10 ba điểm điểm ... thêm diện tích hình chữ nhật EMNA Ta có AN = AB + KN + BK AB + KN = 120 : = 60 (m) ; BK = 10 m nên AN = 70 m Vậy diện tích phần mở thêm : 70 x 10 = 700 (m2) Bài 25 : Bao nhiêu ? Khi gặp nước ngước ... điểm trung bình tất Nếu thêm điểm hai điểm 10 điểm trung bình tất 7,5 Hỏi bạn An có tất kiểm tra ? Bài giải : Nếu thêm ba điểm 10 ba điểm số điểm thêm : 10 x + x = 57 (điểm) Để điểm trung bình tất...
 • 6
 • 279
 • 23

Bài soạn 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN IV)

Bài soạn 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN IV)
... (lít) Bài 38 : Hải hỏi Dương : “Anh phải 30 tuổi phải không ?” Anh Dương nói : “Sao già ! Nếu tuổi anh nhân với số có ba chữ số, hai chữ số cuối tuổi anh” Các bạn Hải tính tuổi anh Dương Bài giải ... Tuổi anh Dương không 30, nhân với số có chữ số Vậy chữ số hàng trăm tích Hai chữ số cuối số có chữ số tuổi anh Vậy tuổi anh Dương nhân với tuổi anh Dương 100 tuổi Ta có sơ đồ : Tuổi anh Dương : 100 ... anh tuổi em Đến tuổi em tuổi anh tổng số tuổi hai anh em 51 Hỏi anh tôi, em tuổi ? Bài giải : Hiệu số tuổi hai anh em số không đổi Ta có sơ đồ biểu diễn số tuổi hai anh em thời điểm : Trước (TĐ),...
 • 7
 • 257
 • 22

Bài soạn 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN V)

Bài soạn 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN V)
... trang 10 đến trang 99 có 90 trang, trang đủ hai chữ số Từ trang 100 trở trang có chữ số, trang thừa chữ số, nên phải có trang để “bù” đủ cho trang gồm chữ số Vậy sách có số trang : + 90 + = 108 ... : Bài 43 : Số chữ số dùng để đánh số trang sách lần số trang sách Hỏi sách có trang ? Bài giải : Để số chữ số lần số trang sách trung bình trang phải dùng hai chữ số Từ trang đến trang có trang ... 1 /10 = 7 /10 (số tuổi ông) Số năm học trường quân đội ông : 7 /10 x 1/7 = 1 /10 (số tuổi ông) Do đó: năm rèn luyện ông : - (1/5 + 1 /10 + 1 /10 + 1/2) = 1 /10 (số tuổi ông) Suy số tuổi ông : 7: 1/10...
 • 5
 • 238
 • 22

Tài liệu 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN VII)

Tài liệu 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN VII)
... = 10, mà số 1, 5, 7, hai số có tổng 10 Vậy C = A + B = 8, B 1, A = D = E = Các số điền vào bảng hình sau Bài 63 : Cho bảng ô vuông gồm 10 dòng 10 cột Hai bạn Tín Nhi tô màu ô, ô màu màu : xanh, ... khác mà dòng có 10 ô nên số ô tô màu đỏ : + + + + + + + + + = 45 (ô) Lí luận tương tự với màu xanh, màu tím ta có kết Do bảng có 45 + 45 + 45 = 135 (ô) Điều mâu thuẫn với bảng có 100 ô Chứng tỏ ... vuông cho tổng số hàng ngang hay tổng số cột dọc 30 Bài giải : Tổng số từ đến 14 : (14 + 1) x 14 : = 105 Tổng số hàng : 30 x = 120 Tổng bốn số bốn ô có dấu * : 120 - 105 = 15 Cặp bốn số bốn ô...
 • 8
 • 142
 • 0

Bài soạn 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN VIII)

Bài soạn 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN VIII)
... sinh là: + + = 10 (bạn) Bài 80: Điền số Sử dụng số 3, 5, 8, 10 dấu +, - , x để điền vào ô trống bảng sau: ( Chỉ điền dấu số vào hàng cột Điền từ trái sang phải, từ xuống dưới) Bài giải: Bạn đọc ... chia cho dư 2) Ta thấy tổng số là: 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 Ta xét vài trường hợp: 1) Tổng số bé 10 Khi số 1, 2, 3, Do tổng hàng (hay cột) là: (78 + 10) : = 22 Xin nêu cách điền hình ... 1C Cách 3: Đổ dầu từ thùng sang thùng Lấy thùng chứa nửa thùng dầu (4B) đổ đầy sang thùng không (2C) để thùng đầy dầu (2A) Khi có 9A, 3B, 9C người nhận 3A, 1B, 3C Bài 75: Hãy vẽ đoạn thẳng qua...
 • 7
 • 265
 • 22

Bài giảng 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN IX)

Bài giảng 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN IX)
... giống NHAM + NGO = 2002 Bài giải: - Vì A≠G mà chữ số hàng chục tổng nên phép cộng có nhớ sang hàng trăm nên hàng trăm: H + N + (nhớ) = 10; nhớ sang hàng nghìn Do H + N = 10 - = - Phép cộng hàng ... 3: (1 + + + x 5) x (6 x + + - + 23 - 4) = 2002 Bài 85: Hai bạn Huy Nam mua 18 gói bánh 12 gói kẹo để đến lớp liên hoan Huy đưa cho cô bán hàng tờ 100 000 đồng trả lại 72000 đồng Nam nói: “Cô tính ... kẹo là: 100 000 x - 72000 = 128000 (đồng) Vì số 128000 không chia hết cho 3, nên bạn Nam nói “Cô tính sai rồi” Bài 86: Có hai đồng hồ cát phút phút Có thể dùng hai đồng hồ để đo thời gian phút...
 • 7
 • 276
 • 20

Tài liệu 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN XII)

Tài liệu 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN XII)
... số ngày viết số có chữ số : x 12 = 108 (ngày) Số ngày lại năm viết số có chữ số : 366 - 108 = 258 (ngày) Vậy đếm chữ số ghi tất ngày năm 2004 tờ lịch ta : x 108 + x 258 = 624 (chữ số) Bài 116 ... Gọi số tự nhiên cho A chữ số viết thêm x số Ta có - A = 2004 A x 10 + x - A = 2004 (phân tích số) A x 10 - A + x = 2004 A x (10 - 1) + x = 2004 (một số nhân với tổng) A x + x = 2004 Vì A x chia ... nhiên liên tiếp từ đến nên tổng số dòng bảng ô vuông : 36 x = 108 Vì tổng số cột nên tổng tất số bảng ô vuông phải số chia hết cho Nhưng 108 không chia hết điều giả sử sai tức bạn Nhi nói sai bạn...
 • 6
 • 156
 • 0

Bài giảng 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN XIV)

Bài giảng 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN XIV)
... + x + x = 23 (giải) Bài 146 : Tính nhanh tổng sau : Bài giải : Đặt tổng A ta có : B Bài 147 : Tìm số tự nhiên a để biểu thức : A = 4 010 - 2005 : (2006 - a) có giá trị nhỏ Bài giải : Để A có giá ... 2002 ; bạn Minh thực phép tính kết 2006 Ai tính ? Bài giải : Từ đến 100 0 có : (100 0 - 2) : + = 500 (số chẵn) Tổng số : N = (100 0 + 2) x 500 : = 250500 Số chia hết cho Khi thay + a thành - a N ... Bài 144 : Cho dãy số chẵn liên tiếp : ; ; ; ; ; 998 ; 100 0 Sau điền thêm dấu + dấu - vào số theo ý mình, bạn Bình thực phép tính kết 2002 ; bạn Minh thực phép tính kết 2006 Ai tính ? Bài...
 • 4
 • 855
 • 43

Đề thi học kì 2 môn Toán 10 co dap an

Đề thi học kì 2 môn Toán 10 co dap an
... −4 + =− + 10 12 0 .25 − 2sin2 α cos2 α − cos2 α − sin2 α cos2 α − sin α + = + cosα + sin α cos α − sin α cos α + sin α cos α − sin α 0.50 0 .25 B = cos α − sin α + cos α + sin α = cos α a) Cho ∆ABC ... ÁN THI HỌC KÌ – Năm học 20 11 – 20 12 Môn TOÁN Lớp 10 Câu Ý a) 3đ 1.0 Nội dung Điểm Bpt cho tương đương với : x − 16 x + 27 x − x + 10 Bảng dấu x 2 ≤ ⇔ -∞ 2 x + x − x + 10 +∞ 2 x + x − x + 10 ... 0 .25 0 .25 Kết hợp hai trường hợp ta được: m ∈ [ 2; −1] b) 0.5 A= 2sin x + cos x tan x + = cos x − 5sin x − 5tan x 0 .25 Thay tan x = 2 vào biểu thức ta : A = c) 07 B= Vậy 2 0 .25 −4 + =− + 10...
 • 4
 • 1,975
 • 9

đề thi hk2 toán 10-có đáp án

đề thi hk2 toán 10-có đáp án
... ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 10 CB HỌC KÌ Năm học 08-09 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 10 (Chuẩn) HỌC KÌ II: NĂM HỌC 2008-2009 SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CÂU TRƯỜNG THPT NGUYỄN DỤC ĐỀ Câu a) − 3x >0 ... d(I, ∆ ) = Viết pt: (x-3)2 + (y-2)2 = 1đ 0,5 0,5 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 10 CB HỌC KÌ ∆ ABC có a = 15 cm, b = 20 cm, góc ˆ C = 600 a) Tính bán kính R đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC c2 = ...  − m + 3m − >  ⇔  2( m − 1) >  2m − 5m + >  0,25 1đ 0,25 0,25 0,5 1đ 0,25 0,25 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 10 CB HỌC KÌ  − 2m + m − >  2(m − 1)  ⇔ >0   m − 3m + >     1< m <  m...
 • 4
 • 535
 • 11

10 ĐỀ - ĐÁP ÁN VÀO 10 CHUYÊN TOÁN

10 ĐỀ - ĐÁP ÁN VÀO 10 CHUYÊN TOÁN
... DẪN CHẤM Gợi ý đáp án Bài 1a) 4x 2-4 9-1 2xy+9y2=(4x 2-1 2xy+9y2 )-4 9 =(2x-3y) 2-7 2=(2x-3y+7)(2x-3 7-7 ) Bài 1b) x2+7x +10 =x2+5x+2x +10 =x(x+5) +2(x+5) =(x+5)(x+2) Bài 2a) x 2-7 x +10= (x-5)(x-2) Điều kiện ... y - - 2) = ì x - =1 ï ì x=2 ï Û ï Û ï í í ï y- = ï y =8 ï ỵ ï ỵ Bài A = 3- 2- 3+ 2 + 3+ 2+ - 2 32 = 2( - 3) + 2( + 3) 4- + 4+ - 2( - 3) 2( + 3) = + - 1+ + 1- 2( - 3) + 2( + 3) = 3- 24 = =- - ... ĐÁP ÁN Bài 1: a) x - x + x - 11x + 10 = Û ( x - 1)( x - 2)( x + x + 5) = Û ( x - 1)( x - 2) = (vì x + x + = ( x + 1) + > 0, " x Ỵ ¡ ) é =1 x Û ê ê =2 x ë b) x - x - = - y + y - Û ( x - - 1)...
 • 44
 • 169
 • 0

Đề học kì I Toán 10đáp án

Đề học kì I Toán 10 có đáp án
... Học sinh không sử dụng t i liệu TRƯỜNG THPT PHÚC TRẠCH == ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I N I DUNG i m I PHẦN CHUNG (8 i m) Câu (2 i m) Tìm tập xác định hàm số: a) i u kiện nghĩa: ... PHÚC TRẠCH TỔ TOÁN - TIN == ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Dành cho kh i 10 Tập xác định hàm số: - Hàm chứa phân thức, thức Hàm số bậc hai: - Tìm hệ số hàm bậc hai; - Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị ... loa i ) t = t2 − + ⇔ t2 − t − = ⇔  t = 2 Đ i chiếu v i i u kiện (*) ta t=2 V i t=2 ta x − x + = ⇔ x − x + = ⇔ x = Vậy phương trình cho nghiệm x=1 uuu uuuu uuur r r Câu 6a M trung i m...
 • 6
 • 109
 • 1

10 ĐỀ THI HSG TOÁN 10ĐÁP ÁN

10 ĐỀ THI HSG TOÁN 10 CÓ ĐÁP ÁN
... H Tnh Mail: dattoanndc@gmail.com Su tm v chnh sa Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 10 Môn Toán NM HC 2008-2009 Thi gian lm bi:180 phút (không k thi gian giao đ) Bài1(8đ) 1) Giải phơng trình: x (x ... ờ= 9 * với t = ta x(x+3) = - x2 + 3x + = x = 4 ộ -3 + 10 ờ= x 1 * với t = ta x(x+3) = x2 + 3x - = ờ -3 - 10 4 ờ= x ộ =x ờ - + 10 * Vậy phơng trình nghiệm = x ờ + 10 =x 2) Giải hệ phơng ... =1 CMR a b c 10 + + + abc c a b 9(a + b + c ) H T S GIO DC V O TO VNH PHC K THI CHN HSG LP 10THPT NM HC 2008-2009 TRNG THPT TAM DNG THI MễN : TON Thi gian lm bi: 180 phỳt khụng k thi gian giao...
 • 63
 • 114
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Một số kiến thức ôn tập tuyển sinh 10 và một số đề thiNgôn ngữ lập trình c# chương 1LHS-Phạm Ngọc Thành-Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt NamCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhLL_Hoàng Huy Việt_ địa vị pháp lý và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội qua thực tiễn tỉnh bắc giangCác yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặtLL_Lê Thị Bình Tuyết_Hoạt động giám sát của HĐ nhân dân cấp huyên qua thục tien tinh Thanh HóaLL_Ngô Kiều Dâng_Tổ chức và hoạt động của cơ quan phòng chống tham những ở Việt NâmMối quan hệ giữa hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại đại lý dịch vụ xe ô tô khu vực TP HCMĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần fresenius kabi bidipharCác yếu tố tác động đến ý định dự tuyển của ứng viên trong quá trình tuyển dụngLL_Nguyễn Thu Hường_Áp dụng pháp luật của tòa án nhân dân trong giải quyết án hôn nhân và gia đình qua thực tiển tỉnh Thái NguyênLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL_Phan Thị Sánh_Vài trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayLL-Dương Thị Mai-Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nayTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Nguyễn Thị Hà Phương-Các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamTổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập