Bài 48 thiên nhiên châu đại dương

Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương
... thuộc Châu Đại Dương Khí hậu , thực vật động vật a Các đảo: Hình 48.2 - Biểu đồ nhiệt độ lư ợng mưa hai trạm khí tượng thuộc Châu Đại Dương Cho biết đặc điểm khí hậu đảo Châu Đại Dương ? Bi 48: ... chung Châu Đại Dương Hãy kể tên châu lục giới ? Chng IX CHU I DNG Bi 48: THIấN NHIấN CHU I DNG V trớ a lớ, a hỡnh 1 Vị trí địa lí , địa hình Bi 48: THIấN NHIấN CHU I DNG V trớ a lớ, a hỡnh - Châu ... chung -Châu Đại Dưong gồm lục địa Ô-xtrây-li-a, quần đảo Niu Di-len -Ba chuỗi đảo san hô núi lửa Mê-la-nê-di, Mi-crônê-di, Pô-li-nê-di vô số đảo lớn nhỏ Thái Bình Dương -Phần lớn đảo Châu Đại Dương...
 • 35
 • 2,977
 • 5

Bài 48 thiên nhiên châu đại dương

Bài 48 thiên nhiên châu đại dương
... Yờu cu HS quan sỏt lc hỡnh 48. 1: ? Cho bit lónh th ca chõu i Dng gm cỏc khu vc no? ? Xỏc nh v trớ Chõu i Dng? ?Yờu cu HS nờu tờn cỏc o ln v cỏc chui o trờn lc H48.1 -HS nờu tờn v ch c trờn ... Dng (cho HS quan sỏt trờn lc ụ khoanh vựng chõu i Dng) 4.Tin trỡnh bi hc: Chng IX: CHU I DNG Bi 48 THIấN NHIấN CHU I DNG Hot ng ca thy v trũ Ni dung bi ghi Giỏo viờn gii thiu v ch trờn lc t nhiờn ... di cú gỡ khỏc vi nhúm o kia? Ngi thc hin: Lng vit k GV gii thiu v trớ ca ễ xtray ly a trờn lc H48.1 a.Lc a ễ-xtray ly-a -im cc bc l mi -Phớa t õy kinh tuyn Looc, cc 180 vựng tõy ? Nờu c im a...
 • 8
 • 1,159
 • 20

Bài giảng Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)

Bài giảng Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)
... Lược đồ Thế giới chung Châu Đại Dương Hãy kể tên châu lục giới ? Chng IX CHU I DNG Tit 55-Bi 48: THIấN NHIấN CHU I DNG V trớ a lớ, a hỡnh Bi 48: THIấN NHIấN CHU I DNG Vị trí địa ... điều hoà Nguồn gốc hình thành đảo châu Đại Dương? Khí hậu , thực vật động vật a Các đảo: Hình 48. 2 - Biểu đồ nhiệt độ lư ợng mưa hai trạm khí tượng thuộc Châu Đại Dương Chế độ nhiệt điều hoà Tổng ... Đọc phân tích Cho biết đặc điểm khí hậu đảo Châu Đại Dương ? chế độ nhiệt, lượng mưa trạm? Bi 48: THIấN NHIấN CHU I DNG V trớ a lớ, a hỡnh - Châu Đại Dương nằm trung tâm phần tây Thái Bình Dương,...
 • 25
 • 1,052
 • 8

Tài liệu Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)

Tài liệu Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)
... Lược đồ Thế giới chung Châu Đại Dương Hãy kể tên châu lục giới ? Chng IX CHU I DNG Tit 55-Bi 48: THIấN NHIấN CHU I DNG V trớ a lớ, a hỡnh Bi 48: THIấN NHIấN CHU I DNG Vị trí địa ... điều hoà Nguồn gốc hình thành đảo châu Đại Dương? Khí hậu , thực vật động vật a Các đảo: Hình 48. 2 - Biểu đồ nhiệt độ lư ợng mưa hai trạm khí tượng thuộc Châu Đại Dương Chế độ nhiệt điều hoà Tổng ... Đọc phân tích Cho biết đặc điểm khí hậu đảo Châu Đại Dương ? chế độ nhiệt, lượng mưa trạm? Bi 48: THIấN NHIấN CHU I DNG V trớ a lớ, a hỡnh - Châu Đại Dương nằm trung tâm phần tây Thái Bình Dương,...
 • 25
 • 664
 • 4

Bài giảng Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)

Bài giảng Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)
... Lược đồ Thế giới chung Châu Đại Dương Hãy kể tên châu lục giới ? Chng IX CHU I DNG Tit 55-Bi 48: THIấN NHIấN CHU I DNG V trớ a lớ, a hỡnh Bi 48: THIấN NHIấN CHU I DNG Vị trí địa ... điều hoà Nguồn gốc hình thành đảo châu Đại Dương? Khí hậu , thực vật động vật a Các đảo: Hình 48. 2 - Biểu đồ nhiệt độ lư ợng mưa hai trạm khí tượng thuộc Châu Đại Dương Chế độ nhiệt điều hoà Tổng ... Đọc phân tích Cho biết đặc điểm khí hậu đảo Châu Đại Dương ? chế độ nhiệt, lượng mưa trạm? Bi 48: THIấN NHIấN CHU I DNG V trớ a lớ, a hỡnh - Châu Đại Dương nằm trung tâm phần tây Thái Bình Dương,...
 • 25
 • 687
 • 7

bài 48 thiên nhiên châu đại dương

bài 48 thiên nhiên châu đại dương
... đảo: Hình 48. 2 - Biểu đồ nhiệt độ lợng ma hai trạm khí tợng thuộc Châu Đại Dơng Khí hậu , thực vật động vật Các đảo: Hình 48. 2 - Biểu đồ nhiệt độ lợng ma hai trạm khí tợng thuộc Châu Đại Dơng ... -Phần lớn đảo Châu Đại Dơng có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, điều hòa, ma nhiều Phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a hoang mạc -Biển rừng nguồn tài nguyên quan trọng Châu Đại Dơng Bài tập Nối ... tợng thuộc Châu Đại Dơng Cho biết đặc điểm khí hậu đảo Châu Đại Dơng ? Nam Cực Cho biết đặc điểm sinh vật Ô-xtrây-li-a ? Kết luận chung -Châu Đại Dong gồm lục địa Ô-xtrây-li-a, quần đảo Niu Di-len...
 • 26
 • 306
 • 0

Địa 7 - Bài 48 - Thiên nhiên châu Đại dương

Địa 7 - Bài 48 - Thiên nhiên châu Đại dương
... thuộc Châu Đại Dơng Quan sỏt biu nhit v lng ma ca hai trm Gu-am v Nu-mờ-a Da vo biu khớ hu H48.2, ni dung mc SGK ,hóy trỡnh by : T ,2 c im khớ hu ca trm GU-AM T ,4 c im khớ hu ca trm NU-Mấ-A ... NU-Mấ-A Hình 48. 2 - Biểu đồ nhiệt độ lợng ma hai trạm khí tợng thuộc Châu Đại Dơng Hon thin kt qu tho lun vo bng sau : Yếu tố Trạm Gu - am Nu -mê -a Nhiệt độ tháng cao Thỏng : 280C Tháng - 260C Nhiệt ... Chõu i dng gm lc a ễ-xtrõy-li-a ,qun o Niu Di-lõn , cỏc chui o san hụ v o nỳi la cựng vụ s o nh nm Thỏi Bỡnh Dng Khí hâu, thực vật động vật a Khí hậu.( cỏc o ) Hình 48. 2 - Biểu đồ nhiệt độ lợng...
 • 20
 • 1,009
 • 0

BÀI 48 - THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

BÀI 48 - THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
... Lụcưđịa Cao Mê-lanê-di Bắcưvàưđôngưbắcưưưưư NiuưGhi-Nê Ô-xtrây-li-a(0 0-2 40N) Ca-l - ô-ni Núiưlửa Cao Micrô-nêdi BắcưvàưđôngưbắcưMêla-nê-di(100ưN-280B) Gu-am Sanưhô Thấp Pô-linê-di Phíaưđôngưkinhưtuyếnư ... Mê-lanê-di Bắcưvàưđôngưbắcưưưưư NiuưGhi-Nê Ô-xtrây-li-a(0 0-2 40N) Ca-l - ô-ni Núiưlửa Micrô-nêdi BắcưvàưđôngưbắcưMêla-nê-di(100ưN-280B) Gu-am Sanưhô Pô-linê-di Phíaưđôngưkinhưtuyếnư 1800(230B-280N) ... lớ, a hỡnh - Châu Đại Dơng nằm trung tâm phần tây Thái Bình Dơng, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a vô số đảo lớn nhỏ - Diện tích 8,5 triệu km2 a Lục địa Ô-xtrây-li-a a Lục địa Ô-xtrây-li-a Bi 48: THIấN...
 • 35
 • 399
 • 0

BÀI 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯONG .

BÀI 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯONG .
.. . C Câu hỏi: Nguyên nhân cho thấy Châu Đại Dương “ thiên đàng xanh “ Thái Bình Dương? Câu hỏi: Quan sát H4 8.1 SGK, giải thích đại phận Ô-trây-li-a hoang mạc? Đọc tên hoang mạc? Câu hỏi: Tại lục .. . Đảo núi lửa san hô Hô-nô-lu-lu Khí hậu, thực vật động vật: câu hỏi: Thảo luận nhóm, nhóm, thời gian phút Đảo Gu-am: Tên đảo: Đảo Nu-mê-a: Chỉ số so sánh Các yếu tố khí hậu Lượng mưa nhiều 2200 .. . Câu hỏi: xem H4 8.1 SGK, lục đòa Ô-XTRAY-LI-A , thuộc bán cầu nào, giáp biển đại dương nào? Câu hỏi: Thảo luận nhóm,chia nhóm, thời gian phút Tên quần...
 • 10
 • 539
 • 1

Giáo án địa lý lớp 7 - CHƯƠNG VIII : ĐẠI DƯƠNG CHÂU Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG pdf

Giáo án địa lý lớp 7 - CHƯƠNG VIII : ĐẠI DƯƠNG CHÂU Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG pdf
... học : - Châu ĐD - BĐ H 48. 2 SGK III – Phương pháp : Trực quan , phát vấn , so sánh IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) Kiểm tra cũ : - Châu NC châu lục lạnh giá gay gắt ? 3) Giảng : Hoạt ... Giảng : Hoạt động : VỊ TRÍ ĐỊA HÌNH CHÂU lỤC Hoạt động dạy học MT HS nắm vị trí điạ hình ? Ghi bảng I - VỊ TRÍ ĐỊA HÌNH CHÂU GV giới thiệu chung Châu LỤC : ĐD - Châu ĐD gồm : - Châu ĐD thời gian ... Lục gộp từ Châu : Châu ĐD Ôxtrâylia Châu Úc - Khái niệm : + Đảo ĐD gồm đảo núi lửa , đảo Sanhô + Vành đai lửa TBD + Đảo đại lục ? Quan sát BĐ Châu ĐD H 48. 1 xác định : - Vị trí cảu lục địa Ôxtrâylia...
 • 7
 • 759
 • 1

Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG pptx

Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG pptx
... động : VỊ TRÍ ĐỊA HÌNH CHÂU lỤC Hoạt động dạy học Ghi bảng MT HS nắm vị trí điạ hình ? I - VỊ TRÍ ĐỊA HÌNH CHÂU LỤC : GV giới thiệu chung Châu ĐD - Châu ĐD gồm : - Châu ĐD thời gian gần gộp từ Châu ... gộp từ Châu : Châu ĐD + Lục đại Ôxtrâylia Châu Úc - Khái niệm : + quần đảo + Đảo ĐD gồm đảo núi lửa , đảo Sanhô + Vành đai lửa TBD + Đảo đại lục ? Quan sát BĐ Châu ĐD H 48. 1 xác định : - Vị trí ... hạn Hoang mạc chiếm ưu , SV độc đáo 4) Củng cố : - Làm BT 1,2 SGK 5) Dặn dò : - Học 48, - Đọc trước 49 6/ Rút kinh nghiệm: - Tư liệu, tranh ảnh châu lục ...
 • 4
 • 298
 • 0

bài giảng địa lý 7 bài 48 thiên nhiên châu đại dương

bài giảng địa lý 7 bài 48 thiên nhiên châu đại dương
... chung Châu Đại Dương Hãy kể tên châu lục giới ? CHƯƠNG IX: CHÂU ĐẠI DƯƠNG CHƯƠNG IX: CHÂU ĐẠI DƯƠNG THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 1/ Vị trí địa lí, địa hình THIÊN NHIÊN CHÂU ... CHÂU ĐẠI DƯƠNG THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG Quan sát lược đồ, em cho biết châu Đại Dương gồm phần ? Có diện tích ? THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 1/ Vị trí địa lí, địa hình ... đàn Qua nghiên cứu thiên nhiên châu Đại Dương, tài nguyên quý giá châu lục ? Nam Cùc THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 1/ Vị trí địa lí, địa hình a/ Lục địa Ô-xtrây-li-a b/...
 • 41
 • 715
 • 4

Tiết 55 bài 48: Thiên nhiên châu đại dương

Tiết 55 bài 48: Thiên nhiên châu đại dương
... IX: CHÂU ĐẠI DƯƠNG Tiết 55 - Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG Vị trí địa lý, giới hạn: ? Châu Đại Dương bao - Châu gồm lục địa Ô-xtrây-linhững phận lãnh thổ nào? quần đảo a, đảo Thái Bình Dương ... Chương IX: CHÂU ĐẠI DƯƠNG Tiết 55 - Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG Vị trí địa lý, giới hạn: Đảo san hô Đảo núi lửa Đảo san ? Cho biết nguồn gốc hình thành nên đảo thuộc châu Đại Dương? ửa ... Đảo núi lửa Chương IX: CHÂU ĐẠI DƯƠNG Tiết 55 - Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG Khí hậu, thực vật động vật: H48.2- Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa hai trạm khí tượng châu Đại Dương - Xác định vị...
 • 16
 • 412
 • 1

Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
... NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH: a Vị trí: - Quan Đạilược H48.1 Châu sát Dương nằm cho biết, châu Đại Thái Bình Dương DươngĐộ Dương. các Ấn nằm -đại dương Dương gồm + Châu Đại nào? ... Ô-xtrây-li-a nhiêu? quần đảo, chuỗi đảo thuộc châu Đại Dương? Các chuỗi đảo QĐ Niu Di-len Chương IX: CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH: a Vị trí: b Địa ... hình lớn thành từ san hô núi thuộc châu Đại Dương? lửa Cao nguyên Núi cao Đồng Đảo san hô Đảo núi lửa Chương IX: CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG KHÍ HẬU, THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT:...
 • 21
 • 678
 • 0

Bài 48: Thiên nhiên châu đại dương

Bài 48: Thiên nhiên châu đại dương
... IX: CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48 Tiết 55: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH: a Vị trí: - Quan Đạilược đồ nằm Châu sát Dương H48.1 cho Bình châu Thái biết, Dương Đại n Độ Dương Dương ... Địa hình: nhiêu? chuỗi đảo thuộc châu Đại Dương? Các chuỗi đảo Lục địa Ô-xtrây-li-a Chuỗi đảo Niu Di-len Chương IX: CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH: a ... phầnthành nênhìnhđảo hình lớn thành châu Đại Dương? thuộc từ san hô núi lửa Núi cao Bồn địa Đảo núi lửa Chương IX: CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH: a Vị...
 • 17
 • 188
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiền từ web bán hàng ebayđề thi thử môn hóa 2017 chất lượngThu hút nguồn vốn ODA cho giáo dục đại học ở Việt NamThư viện đại học với vấn đề tài nguyên giáo dục mởThực trạng lao động và việc làm của lao động nông thôn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ AnThực trạng sử dụng nguồn mở tại trường Đại học Cần ThơThực trạng và giải pháp (Nghiên cứu tại hai phường Đình Bảng và Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh)Tìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố Hà NộiỨng phó với ngập lụt của người dân Hà Nội ( Nghiên cứu trường hợp xã Tân Triều huyện Thanh Trì và phường Tân Mai quận Hoàng Mai, Hà Nội)Vai trò kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đội BÌnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn từ năm 2010 đến nayVấn đề đời sống văn hóa của người lao động Việt Nam trên báo điện tử (Khảo sát báo Lao động online, Lao động thủ đô onlineVẫn đề sản xuất bản tin thời sự trên kênh VTV1 theo lộ trình số hóVận dụng lý thuyết đa thông minh trong dạy học Lịch sử lớp 10 trường trung học phổ thôngXây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội.Xây dựng chính sách tài chính hỗ trợ đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành chè Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Công ty chè Á Châu)Các giai đoạn của quản lý dự án luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpXây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.Xuất phát từ những vấn đề trên, tác giả nghiên cứu đã quyết định lựa chọn đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Pilgrimage Village (Làng Hành Hương16 đề thi kinh tế vi mô dành cho sinh viên chuyên ngành
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập