Trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc tại doanh nghiệp

Cấp Sổ lao động cho người lao động là người Việt Nam (làm việc tại doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II) potx

Cấp Sổ lao động cho người lao động là người Việt Nam (làm việc tại doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II) potx
... nghị cấp sổ lao động có chữ ký Tổng giám đốc dấu mộc doanh nghiệp (theo mẫu) 01 Sổ lao động (bản gốc) người lao động theo danh sách đề nghị cấp sổ 02 Tờ khai sổ lao động (bản gốc) người lao động ... phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Sổ lao động Các bước Mô tả bước Tên bước Doanh nghiệp nộp hồ sơ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam Singapore địa Số Đại lộ ... hẹn, Doanh nghiệp phải đem theo biên nhận giấy Bước 2: giới thiệu (trường hợp biên nhận gửi đường bưu điện) để nhận lại 01 danh sách đề nghị cấp sổ, tất sổ lao động tờ khai sổ (kể sổ lao động...
 • 4
 • 181
 • 0

Các yếu tố có ảnh hưởng lớn tới kỹ năng quản lý thời gian của các chủ doanh nghiệp

Các yếu tố có ảnh hưởng lớn tới kỹ năng quản lý thời gian của các chủ doanh nghiệp
... chế tối đa phung phí thời gian kinh doanh thể nói, ý tưởng quản thời gian từ 100 năm Nhiều thuật ngữ quản thời gian tạo cho ta hiểu sai việc mà doanh nhân làm Thời gian quản được, ... thời gian kéo theo mà khó kiểm sát Nhiều doanh nhân nhà quản kinh nghiệm thừa nhận tới 1/3 thời gian sử dụng cách lãng phí cho gặp vô vị kế hoạch Luôn “tăng cường” quản cách tốt để ... léo từ chối để dành thời gian giải công việc chờ đón bạn Phân quyền công việc Phân quyền tốt yếu tố then chốt cho nhà quản chủ doanh nghiệp Một nhà quản tuyệt vời phải khả giao việc, phân...
 • 5
 • 1,403
 • 5

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THU NHẬN ĐƯỢC THỰC TẾ TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP TẠINGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THU NHẬN ĐƯỢC THỰC TẾ TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP TẠI XÍ NGHIỆP
... 2.4 HỆ THỐNG BÁO CÁO SỬ DỤNG Ở XÍ NGHIỆP 2.4.1 Báo cáo tàI : -Xí nghiệp áp dụng niên độ kế toán từ 01/01/N đến 31/12/N -Xí nghiệp áp dụng kỳ kế toán theo quý nghiệp Vật liệu chịu lửa Trúc Thôn ... TK 911 Ngoài nghiệp sử dụng số TK ngoàI bảng như:TK001,003,005,007 2.2.2 Hệ thống TK chi tiết: Mở cho tất TK tổng hợp cần mở chi tiết 2.3 HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI XÍ NGHIỆP 2.3.1Sổ ... nghiệp Vật liệu chịu lửa Trúc Thôn áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thu giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ 2.2.1: Hệ thống kế toán tổng hợp : nghiệp sử dụng...
 • 4
 • 174
 • 0

MẪU Thông báo về người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp ppt

MẪU Thông báo về người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp ppt
... động việc việc cấp 10 11 Tổng x x x x x x x x x tháng năm Ngày Đại diện người sử dụng lao động Nơi nhận: - Như trên; - Lưu đơn vị (Ký...
 • 2
 • 170
 • 0

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp ppsx

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp ppsx
... chi trợ cấp khó khăn danh sách người lao động hưởng trợ cấp khó khăn doanh nghiệp Căn mức trợ cấp danh sách người lao động hưởng trợ cấp phê duyệt, doanh nghiệp chủ động thực chi trợ cấp khó khăn ... doanh nghiệp khác ( khu vực nhà nước) áp dụng qui định thông để thực trợ cấp khó khăn cho người lao động doanh nghiệp Đối ng áp dụng trợ cấp khó khăn theo hướng dẫn thông người lao động ... Mức trợ cấp xác định nhu cầu kinh phí trợ cấp khó khăn cho người lao động doanh nghiệp Các doanh nghiệp vào nguồn Quỹ tài hợp pháp khả tài doanh nghiệp để định mức trợ cấp khó khăn cụ thể cho người...
 • 6
 • 307
 • 0

Mục tiêu hội nhập cho người lao động mới tại doanh nghiệp và các chương trình hội nhập cụ thể

Mục tiêu hội nhập cho người lao động mới tại doanh nghiệp và các chương trình hội nhập cụ thể
... giá trị cho công ty thông qua hoạt động hành quản trị Trọng tâm làm cho đơn vị nguồn nhân lực tạo lập chương trình tạo giá trị cho người nhận khách hàng chương trình, người tạo chương trình Tích ... nhiều tác động kinh doanh Đóng khung khuôn khổ Hiểu biết rộng Tập trung vào nội tổ chức Tập trung vào nội tổ chức xã hội bên Người truyền thông thật Người thương thuyết Người quốc nội Người quốc ... xác chất loại chương trình nguồn nhân lực sử dụng tổ chức Lựa chọn hoạt động nguồn nhân lực Trong tiến trình kết nối hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh, làm cho hoạt động nguồn nhân...
 • 12
 • 594
 • 1

Mục tiêu hội nhập cho người lao động mới tại doanh nghiệp và các chương trình hội nhập cụ thể

Mục tiêu hội nhập cho người lao động mới tại doanh nghiệp và các chương trình hội nhập cụ thể
... LUẬN MỤC TIÊU HỘI NHẬP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG MỚI TẠI DOANH NGHIỆP & CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỘI NHẬP CỤ THỂ NỘI DUNG THỰC HIỆN • PHẦN I: MỤC TIÊU HỘI NHẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG MỚI TẠI DOANH ... TẠI DOANH NGHIỆP • PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH HỘI NHẬP CỤ THỂ • PHẦN III: MINH HỌA Ở MỘT TỔ CHỨC CỤ THỂ MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỘI NHẬP • Giúp cho người lao động hiểu rõ tổ chức doanh nghiệp • Cung ... vọng vào khả người lao động • Chia sẻ kinh nghiệm, trạng thái tâm lý với người lao động • Tìm hiểu kinh nghiệm có người lao động • Chú trọng phát huy tiềm người lao động PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH HỘI...
 • 16
 • 592
 • 8

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ÁP DỤNG CHO PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẦ CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI WELLHOPE

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ÁP DỤNG CHO PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẦ CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI WELLHOPE
... Xây dựng sở liệu áp dụng cho phần mềm kế toán doanh nghiệp sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi Wellhope Bài tiểu luận gồm phần Phần sở lý luận Phần Xây dựng sở liệu áp dụng cho phần mềm kế ... DỮ LIỆU ÁP DỤNG CHO PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI WELLHOPE 2.1 Quy trình mua hàng 2.1.1 Dữ liệu yêu cầu 2.1.2 Mô hình quan hệ 2.1.3 Thiết kế sở liệu ... toán 1.1.5 Những yêu cầu phần mềm kế toán 1.2 Tổng quan sở liệu 1.2.1 Hệ sở liệu 1.2.2 Mô hình liệu 1.3 Giới thiệu Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Wellhope Việt Nam PHẦN 2: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ...
 • 7
 • 407
 • 30

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP
... động quản nguồn nhân lực tuỳ vào nhu cầu mục đích việc đánh giá 1.3.2 Xây dựng hệ thống đánh giá thực công việc Quá trình đánh giá thực công việc cần phải xây dựng hệ thống đánh giá Hiện nay, ... dựng công cụ đo lường thông qua phương pháp đánh giá thực công việc phù hợp với chất công việc mục đích việc đánh giá Kết đo lường thực công việc thể thông qua số thứ hạng nhằm đánh giá mức độ thực ... người đánh giá tình hình thực công việc họ chu kỳ đánh giá, tiềm phát triển tương lai biện pháp hoàn thiện thực công việc 1.3.3 Tiến hành thu thập liệu đánh giá Có nhiều cách để nhà quản thu...
 • 13
 • 293
 • 2

Tiểu luận nhóm phân tích vai trò của quyết định trong công tác quản trị tại doanh nghiệp

Tiểu luận nhóm phân tích vai trò của quyết định trong công tác quản trị tại doanh nghiệp
... bị quản trị việc phân tích thông tin tượng hệ thống 1.3 Vai trò Các dịnh quản trị vai trò quan trọng hoạt động quản trị Bởi vì: - Các định luôn sản phẩm chủ yếu trung tâm hoạt động quản trị ... VÀ VAI TRÒ CỦA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ 1.1 Khái niệm .2 1.2 Bản chất 1.3 Vai trò 1.4 Chức định LÝ THUYẾT QUYẾT ĐỊNH LÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ... động quản trị mà thiếu việc định, nói đến việc kinh doanh mà thiếu dịch vụ hàng hóa - Sự thành công hay thất bại tổ chức phụ thuộc nhiều vào định nhà quản trị - Xét mặt tổng thể thay định quản trị...
 • 25
 • 336
 • 0

LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CHO SẢN PHẨM LAPTOP DELL TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRẦN ANH(HÀ NỘI)

LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CHO SẢN PHẨM LAPTOP DELL TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRẦN ANH(HÀ NỘI)
... Pico,v.v… • Về quy trình lập kế hoạch bán hàng: Quy trình lập kế hoạch bán hàng công ty bao gồm bước trình lập kế hoạch bán hàng doanh nghiệp Yêu cầu hoạt động kế hoạch hóa doanh nghiệp đáp ứng với ... báo bán hàng + Chỉnh sửa, lập dự báo bán hàng hợp lý cho Trần Anh, chuyển đến chi nhánh, phận bán hàng, phân định mức bán hàng cho chi nhánh 1.1.4 Kết dự báo bán hàng: Kết dự báo bán hàng thể ... doanh nghiệp: 4.029 sản phẩm + Dự báo bán hàng doanh nghiệp: 3.112 sản phẩm Xây dựng mục tiêu bán hàng Công ty xác định mục tiêu bán hàng dựa việc thực hoàn thành 100% theo dự báo bán hàng đầu...
 • 13
 • 640
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: trong thời gian thực tập bản thân em cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm quý giá cho bản thân khi thực hiện công việc tại doanh nghiệpcác yếu tố có ảnh hưởng lớn tới kỹ năng quản lý thời gian của các chủ doanh nghiệphạch toán lao động và thời gian lao động tại xí nghiệp cosevco66như vậy trong một thời gian ngắn nữa các doanh nghiệp giày dép của chúng tacác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc tại doanh nghiệp nhà nướcmôi trường làm việc tại doanh nghiệptrò phòng quản lý nhân sự trong công tác đánh giá thực hiện công việc tại doanh nghiệpsố lao động ngoài danh sách là lực lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp như các bộ chuyên trách đoàn thể học sinh thực tậpcán bộ công chức không được làm thuê tại doanh nghiệp ngoạimẫu hợp đồng học việc tại doanh nghiệphành qui trình chuẩn cho một cuộc kiểm toán tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàitính thời gian hưởng trợ cấp thôi việclương ngừng chờ việc và trợ cấp thôi việcmẫu giấy đề nghị về việc hỗ trợ rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoàimẫu bản quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho người đi lao động nước ngoàiTÌM lại IPHONE bị mấtNghiên cứu ảnh hưởng của kết cấu cốt đến một số tính chất của composite vải dệt kimNghiên cứu ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu sợi ngang đến tính chất cơ lý của vải dệt thoiNghiên cứu ảnh hưởng xử lý kiềm đến một số tính chất cơ lý của vải bôngNghiên cứu đặc điểm hình thái phần bụng và phần mông cơ thể nữ sinh viên ứng dụng vào việc xác định vị trí và kích thước chiết trên sản phẩm váy bóNghiên cứu tính năng ủi của một số chủng loại vảiNghiên cứu một số chỉ số huyết động của động mạch thận và mức lọc cầu thận ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mối quan hệ giữa bề mặt cơ thể người và phương pháp thiết kế ba chiềuNghiên cứu phân loại đặc điểm cơ thể sinh viên nam lứa tuổi 21 trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật vinatexNghiên cứu tính cách âm của tấm xơ khoáng (rockwool)Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình nhuộm sợi cotton và tơ tằm bằng dung dịch tách chiết từ lá bàngNghiên cứu về thiết kế thời trang may sẵn việt namNghiên cứu về trang trí áo dài phụ nữ việt nam thể kỉ XXNghiên cứu xây dựng hệ thống cơ số và thiết kế, chế tạo mẫu quần áo bảo hộ lao động cho nam công nhân lao động phổ thông hiện nayTruyền IP qua vệ tinh địa tĩnh trính toán đường truyền vệ tinhXây dựng công thức các đường cong ngang lưới cơ sở chân váy nữ sinhĐánh giá kết quả đơn trị liệu VINORELBINE trong ung thư tái phát di cănĐánh giá tác dụng của bài thuốc “giáng chỉ tiêu khát linh” trong điều trị rối loạn lipid máuNghiên cứu đặc điểm hình ảnh và kết quả điều trị bằng can thiệp nội mạch phình động mạch não tuần hoàn sauNghiên cứu cải tiến quy trình tổng hợp thuốc điều trị ung thư ALTRETAMIN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập