TRẮC NGHIỆM TỔNG hợp PHẦN LƯỢNG tử ÁNH SÁNG

HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ THỦ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ - CHƯƠNG: “LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG” VẬT LÍ 12 doc

HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ THỦ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ - CHƯƠNG: “LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG” VẬT LÍ 12 doc
... triển tập Vật nhằm củng cố kiến thức bồi dưỡng tư linh hoạt, sáng tạo cho học sinh , Tạp chí giáp dục, (số 138 kỳ 2), trang 3 8-3 9-4 0 [4] Hoàng Danh Tài(2009), Hướng dẫn giải nhanh dạng tập trắc ... Sách giáo viên, Sách tập Vật 12 nâng cao, Nhà xuất Giáo dục, Hà nội [2] Nguyễn Đình Noãn, Phạm Thị Phú, Nguyễn Đình Thước(2008), Bài tập trắc nghiệm vật 12, Nhà xuất Đại học sư phạm, Hà nội ... thông, Nhà xuất Quốc gia Hà Nội [8] Nguyễn Anh Vinh(2011), Hướng dẫn ôn tập phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm vật 12, Nhà xuất Đại học sư phạm, Hà nội ...
 • 7
 • 1,236
 • 31

Xây dựng một số hệ quả để giải nhanh bài tập trắc nghiệm vật lí chương“Lượng tử ánh sáng ” _VL12_.

Xây dựng một số hệ quả để giải nhanh bài tập trắc nghiệm vật lí chương“Lượng tử ánh sáng ” _VL12_.
... Áp dụng hệ 2: 0  mmin  max 9.0, 25.0, 45   0,5 m ; Đáp án C) mmin  max 9.0, 25  0, 45 Cùng tác giả: *HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ THỦ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ CHƯƠNG ... *HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ THỦ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ CHƯƠNG “LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG”[VẬT LÍ 12] Email: hoanghuutung1971@gmail.com; Tell: 01673245792 ... m D 0, 7593 m Hướng dẫn: Áp dụng hệ 2: 0  mmin  max 4.0,35.0,54   0, 6593 m ; Đáp án A) mmin  max 4.0,35  0,54 Ví dụ 3: Chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng 1  0, 45 m êlectron...
 • 4
 • 81
 • 2

Xây dựng một số hệ quả để giải nhanh bài tập trắc nghiệm vật lí chương:“Lượng tử ánh sáng ” (VL12).

Xây dựng một số hệ quả để giải nhanh bài tập trắc nghiệm vật lí chương:“Lượng tử ánh sáng ” (VL12).
... Áp dụng hệ 2: 0  mmin  max 9.0, 25.0, 45   0,5 m ; Đáp án C) mmin  max 9.0, 25  0, 45 Cùng tác giả: *HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ THỦ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ CHƯƠNG ... *HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ THỦ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ CHƯƠNG “LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG”[VẬT LÍ 12] Email: hoanghuutung1971@gmail.com; Tell: 01673245792 ... m D 0, 7593 m Hướng dẫn: Áp dụng hệ 2: 0  mmin  max 4.0,35.0,54   0, 6593 m ; Đáp án A) mmin  max 4.0,35  0,54 Ví dụ 3: Chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng 1  0, 45 m êlectron...
 • 4
 • 58
 • 0

54 bài tập TỔNG hợp CHƯƠNG LƯỢNG tử ÁNH SÁNG

54 bài tập TỔNG hợp CHƯƠNG LƯỢNG tử ÁNH SÁNG
... A Ánh sáng huỳnh quang ánh sáng tồn thời gian dài 10 -8s sau ánh sáng kích thích tắt; B Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích; C Ánh sáng lân quang tắt sau tắt ánh ... thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, có nghĩa chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn B Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn C Năng lượng phôtôn ánh sáng ... sai nói phôtôn ánh sáng? A phôtôn tồn trạng thái chuyển động B Mỗi phôtôn có lượng xác định C Năng lượng phôtôn ánh sáng tím lớn lượng phôtôn ánh sáng đỏ D Năng lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc khác...
 • 8
 • 28
 • 0

Gián án 500 câu trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

Gián án 500 câu trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng
... D 0,63àm 429 Hiu in th nh nht gia i õm cc v catt tia Rnghen cú bc súng bng 1A0 l: A 1500V B 12400V C 12500V D 1000V Dựng d kin sau lm hai cõu sau: Hiu in th gia hai anụt v catụt ca mt ng tia ... 1,0939 m B 0,9141 m C 3,9615 m D 0,2524 m 223 Cho vạch có bớc sóng dài dãy quang phổ vạch nguyên tử H là: 21=0,1216 àm (Lyman), àm (Banme), 43=1,8751 àm (Pasen) 32=0,6563 a) Cú th tỡm c bc súng ... Cụng thoỏt ờlờchtrụn ca Nat ri l 2,48ev thỡ Gii hn quang in ca Natri A 5,5àm B 0,5nm C 5,0nm D 500nm 93 Mt phụ tụn tia X cú nng lng 20kev thỡ bc súng ca nú l A 62pm B 62nm C 6,2nm D 6,2pm 94...
 • 38
 • 301
 • 0

ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN LÍ PHẦN : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG pot

ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN LÍ PHẦN : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG pot
... C phân tử D chùm sáng đơn sắc phải luôn số lần lượng tử lượng Câu 16 Theo thuyết phôtôn Anh-xtanh, lượng: A phôtôn B phôtôn lượng tử lượng C giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng D phôton không phụ ... sóng ánh sáng D Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng Câu 15 Theo giả thuyết lượng tử Plăng lượng của: A êléctron B nguyên tử C ... tử ánh sáng? A Những nguyên tử vật chất không hấp thụ hay xạ ánh sáng cách liên tục mà thành phần riêng biệt, đứt quãng B Chùm sáng dòng hạt, hạt phôtôn C Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không...
 • 7
 • 273
 • 0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG doc

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG doc
... AK e.U AK h VII.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ VII.1 Random ( 222 Rn ) chất phóng xạ có chu kì bán rã 3,8 ngày Một mẫu Rn có khối lượng 86 2mg sau 19 ngày nguyên tử chưa phân rã ... A.Hướng dẫn: Số nguyên tử lại N  N D: 0,847.1018  t T m N  A M Rn  t T ≈1,69.1017 :Radian C có chu kì bán rã 20 phút Một mẫu Radian C có khối lượng 2g Sau 1h40phút, VII.2 lượng chất phân rã có ... sát) người ta thu 10,3 g chì.Tính khối lượng Po t=0 A: 12g B: 13g D: Một kết khác C: 14g Chọn A Hướng dẫn 1)Khối lượng Pb tạo thành sau t=420 ngày bằngkhối lượng Po phân rã:  m  m (1  e  λ.t...
 • 5
 • 189
 • 0

Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý khối THPT phần lượng tử ánh sáng

Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý khối THPT phần lượng tử ánh sáng
... vận tốc ánh sáng kích thích B v vận tốc ban đầu cực đại điện tử bật khỏi kim loại C A công chùm sáng kích thích D m khối lượng nguyên tử 13/ Quang dẫn tượng bị chiếu ánh sáng điện trở vật A kim ... Trạng thái dừng nguyên tử bền vững A mức lượng cao B mức lượng thấp C nguyên tử xạ yếu D nguyên tử xạ mạnh 09/ Nếu mức lượng Em>En chuyển từ mức m sang n nguyên tử xạ photon có lượng ε A En – Em B ... dựa vào A thuyết sóng ánh sáng B thuyết lượng tử ánh sáng C giả thuyết Măcxoen D thuyết cấu tạo nguyên tử 32/ Khi điều chỉnh hiệu điện anốt catốt đến giá trị bão hòa thí nghiệm quang điện lúc...
 • 7
 • 121
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM đại học CAO ĐẲNG các năm TRƯỚC PHẦN LƯỢNG tử ÁNH SÁNG

ĐỀ TRẮC NGHIỆM đại học CAO ĐẲNG các năm TRƯỚC PHẦN LƯỢNG tử ÁNH SÁNG
... thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc tần số ánh sáng C Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng ... nguyên tử hiđrô phát xạ có bước sóng A 102,7 µm B 102,7 mm C 102,7 nm D 102,7 pm Câu 29(CĐ-2009): Khi chiếu vào chất lỏng ánh sáng chàm ánh sáng huỳnh quang phát A ánh sáng tím B ánh sáng vàng C ánh ... thích ánh sáng có bước sóng 0,26 µm µm phát ánh sáng có bước sóng 0,52 Giả sử công suất chùm sáng phát quang 20% công suất chùm sáng kích thích Tỉ số số phôtôn ánh sáng phát quang số phôtôn ánh sáng...
 • 8
 • 46
 • 0

trắc nghiệm tổng hợp trình độ c anh văn - bài 1

trắc nghiệm tổng hợp trình độ c anh văn - bài 1
... watching sheep raising horseback riding 90 Where in the passage does the author describe the benefits people derive from plants? Lines 1- 2 Lines 8 -1 2 Lines 1 4 -1 6 Lines 1 9-2 2 91 Questions 9 1- 1 00 ... that is a difference difference is difference 59 'Sky-diving' must be one of the most exciting sport to watch for watch for watching on watch 60 On Tuesday August 11 th, 19 11 a young artist, ... enough described their characters very accurately 99 According to the writer, our usual reaction to any scientific investigation into the paranormal is one of indifference - we really don't care...
 • 23
 • 321
 • 0

trắc nghiệm tổng hợp trình độ c anh văn - bài 2

trắc nghiệm tổng hợp trình độ c anh văn - bài 2
... books overcome the effects of advanced training limit her accounts to historical facts 63 In the passage, the word "others" could best be replaced by which of the following? literary works colleagues ... fluorescent lighting at various times during 24 -hour stretch, research scientists have discovered that the body's natural alarm clock can be reset over a period of two or three days This cuts in ... Dr Charles Czeisler , director of the research team, believes that light has a direct biological effect on the sleep-wake cycle of the body The hypothalamus; the brain's sleep regulator, is connected...
 • 23
 • 298
 • 0

Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 1 ) doc

Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 1 ) doc
... gen nhằm A tổng hợp prôtêin cần thiết B ức chế tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết C cân cần tổng hợp không cần tổng hợp prôtêin D đảm bảo cho hoạt động sống tế bào trở nên hài hoà 10 Sự biến ... C Cân cần tổng hợp không cần tổng hợp prôtêin D Việc ức chế cảm ứng gen cấu trúc để tổng hợp prôtêin theo nhu cầu tế bào Hoạt động gen chịu kiểm ... tục D có exôn 15 Ở sinh vật nhân thực A gen có vùng mã hoá liên tục B gen vùng mã hoá liên tục C phần lớn gen có vùng mã hoá không liên tục D phần lớn gen vùng mã hoá liên tục 16 Ở sinh vật nhân...
 • 5
 • 151
 • 0

Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 2 ) ppt

Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 2 ) ppt
... vai trò quan trọng A tổng hợp chất ức chế B ức chế tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết C cân cần tổng hợp không cần tổng hợp prôtêin D việc ức chế cảm ứng gen cấu trúc để tổng hợp prôtêin theo nhu ... bán bảo tồn 32 Các prôtêin tổng hợp tế bào nhân thực A bắt đầu axitamin Met(met- tARN) đầu axitfoocmin- Met C kết thúc Met aa- tARN B bắt D phức hợp 33 Trong trình dịch mã thành phần không tham ... thông tin cho việc tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi đầu C mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên gen huy D mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin 39 Sinh...
 • 9
 • 139
 • 0

Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 3 ) ppsx

Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 3 ) ppsx
... làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn trình sinh tổng hợp prôtêin C làm ngừng trệ trình phiên mã, không tổng hợp prôtêin D gen bị biến đổi dẫn tới không kế tục vật chất di truyền ... mảnh 73 Sự thu gọn cấu trúc không gian nhiễm sắc thể A thuận lợi cho phân ly nhiễm sắc thể trình phân bào B thuận lợi cho tổ hợp nhiễm sắc thể trình phân bào C thuận lợi cho phân ly, tổ hợp nhiễm ... đường kính 10 nm kính 30 nm B sợi chất nhiễm sắc, đường C siêu xoắn, đường kính 30 0 nm nm D crômatít, đường kính 700 76 Mức xoắn nhiễm sắc thể A sợi bản, đường kính 10 nm kính 30 nm B sợi chất nhiễm...
 • 9
 • 131
 • 0

Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 4 ) ppsx

Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 4 ) ppsx
... 18 24 B C D 133 Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội loài 2n = Số nhiễm sắc thể dự đoán thể tam bội A 18 12 B C D 1 34 Một loài có nhiễm sắc thể 2n = 24 số nhiễm sắc thể thể tứ bội A 24 16 B 48 C ... tăng cường trình sinh tổng hợp chất hữu D cản trở hình thành thoi vô sắc làm cho nhiễm sắc thể không phân ly 122 Cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể A trình tiếp hợp trao đổi chéo nhiễm ... phân bào 123 Một loài có nhiễm sắc thể 2n = 14 Một cá thể loài tế bào có 21 nhiễm sắc thể cá thể thuộc thể A dị bội bội lệch B tam nhiễm C tam bội D đa 1 24 Thể đa bội hình thành phân bào A số cặp...
 • 7
 • 167
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm lý thuyết chương lượng tử ánh sángbài tập trắc nghiệm phần lượng tử ánh sángtổng hợp lý thuyết phần lượng tử ánh sángbài tập trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp tiếng anhlý thuyết phần lượng tử ánh sángbài tập hay và khó phần lượng tử ánh sángphương pháp giải bài tập phần lượng tử ánh sángtuyển tập đề thi đại học cao đẳng các năm phần lượng tử ánh sáng pdfvat ly 12 phan luong tu anh sangcông thức nhanh phần lượng tử ánh sángtài liệu vật lí phần lượng tử ánh sánglý thuyết và bài tập phần lượng tử ánh sángtrac nghiem vat ly phan khuc xa anh sangphương pháp giải bài tập phần lượng tử ánh sáng skkn vật lý lớp 12phần lượng tử ánh sáng vật lý 12NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNGQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÀNH TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẰNG CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ (EIS): KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAMVI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÓ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAMNghiên cứu ảnh hưởng của khoáng talc đến tính chất nhiệt của vật liệu polymeHướng dẫn sử dụng phần mềm tekla BIM cho tư vấn thiết kế dân dụngLuận văn thạc sĩ Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu nghiên cứu tại các trung tâm dịch vụ việc làm khu vực miền đông nam bộứng dụng phần mềm Violet vào tiết bài tập tin học 6Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng sơ đồ tư duy trong một số bài dạy kỹ năng đọc, nói tiếng anh lớp 11SKKN tiếng anh: Effectively application of some tricks in the 9th grade Reading lesson at Nga Thuy junior high schoolBộ 10 đề 8 điểm hoá học ôn thi THPT quốc gia lê đăng khươngBức xạ hạt nhân và một vài ứng dụngNghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng làm văn biểu cảm nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh lớp 7 ở trường THCSGiáo trình Kiểm nghiệm thuốcPhương pháp sử dụng sơ đồ trống vào việc củng cố bài học phân môn thường thức mĩ thuật cho học sinh khối lớp 7 trường THCSBiện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoànRèn luyện kĩ năng vận dụng và phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua tiết Bài tập Lịch sử tiết 23 ở trường THCSTích hợp nội dung giáo dục môi trường vào dạy học Hóa học ở trường THCSKinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trường THCSTích hợp giáo dục môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh khi học Địa lí lớp 7 ở trường THCS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập