Cuộn dây không cảm thuần có điện trở hoạt động (cuộn r, l)

Dạng 5: Cuộn dây không cảm thuần điện trở hoạt động (cuộn r, L) potx

Dạng 5: Cuộn dây không cảm thuần có điện trở hoạt động (cuộn r, L) potx
... gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây độ tự cảm L = 0,08H điện trở r = 32 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp dao động điều hoà ổn định  300 rad/s Để công suất toả nhiệt biến trở đạt ...   2 5.Bài tập đáp án: Bài 1: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R=180  , cuộn dây 104 H tụ điện C=32  F  F, tất mắc nối   tiếp với Dòng điện qua mạch cường độ i=cos(100 ... dây so với cường độ dòng điện  mạch Hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện lần hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây Độ lệch pha hiệu điện hai đầu cuộn dây so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch ...
 • 3
 • 973
 • 13

DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐOẠN MẠCH CHỈ ĐIỆN TRỞ THUẦN, TỤ ĐIỆN HOẶC CUỘN DÂY THUẦN CẢM A.

DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐOẠN MẠCH CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN, TỤ ĐIỆN HOẶC CUỘN DÂY THUẦN CẢM A.
... II Dòng điện xoay chiều đoạn mạch điện trở thuần, cuộn dây cảm tụ điện B Tụ điện cho dòng điện xoay chiều “đi qua” nên tính cản trở dòng điện xoay chiều C Tụ điện cản trở dòng điện xoay chiều, ... Trang Dòng điện xoay chiều Chủ đề II Dòng điện xoay chiều đoạn mạch điện trở thuần, cuộn dây cảm tụ điện Câu 27: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện tụ điện điện dung C điện áp xoay chiều ... Trang Dòng điện xoay chiều Chủ đề II Dòng điện xoay chiều đoạn mạch điện trở thuần, cuộn dây cảm tụ điện A Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở pha ban ban đầu không B Dòng điện xoay chiều...
 • 11
 • 9,616
 • 71

DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - CHỦ ĐỀ II DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG MẠCH CHỈ ĐIỆN TRỞ THUẬN TỤ ĐIỆN HOẶC CUỘN ĐÂY THUẦN CẢM

DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - CHỦ ĐỀ II DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG MẠCH CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẬN TỤ ĐIỆN HOẶC CUỘN ĐÂY THUẦN CẢM
... Khiết - Quảng Ngãi Trang 10 Dòng điện xoay chiều Chủ đề II Dòng điện xoay chiều đoạn mạch điện trở thuần, cuộn dây cảm tụ điện 10 −4 Câu 31: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch tụ điện ... điểm tụ điện ? A Tụ điện không cho dòng điện chiều qua cho dòng điện xoay chiều “đi qua” B Tụ điện cho dòng điện xoay chiều “đi qua” nên tính cản trở dòng điện xoay chiều C Tụ điện cản trở dòng ... Lê Khiết - Quảng Ngãi Trang Dòng điện xoay chiều Chủ đề II Dòng điện xoay chiều đoạn mạch điện trở thuần, cuộn dây cảm tụ điện Câu 25: Đặt vào hai đầu tụ điện điện áp xoay chiều giá trị...
 • 11
 • 76
 • 0

TIẾT 19: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐOẠN MẠCH CHỈ ĐIỆN TRỞ THUẦNCUỘN CẢM – HOẶC TỤ ĐIỆN docx

TIẾT 19: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐOẠN MẠCH CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN – CUỘN CẢM – HOẶC TỤ ĐIỆN docx
... GV mắc mạch điện hình vẽ: III Dòng điện xoay chiều đoạn mạch cuộn cảm: Tác dụng cuộn cảm dòng điện xoay chiều: Mắc mạch điện hình vẽ Đặt vào A, B hiệu điện xoay chiều (điện trở cuộn cảm không ... luận: cuộn cảm tác dụng cản trở dòng không? Và độ sáng giống lúc đầu điện xoay chiều hay ta nói cuộn cảm điện trở không? => Hs nhận xét tác dụng cuộn cảm dòng điện xoay chiều? (cuộn cảm ... tế, cuộn cảm điện trở - Thực tế, cuộn cảm điện trở (dù nhỏ) đó, ta xem cuộn cảm gồm thuần, nên tổng trở cuộn cảm cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở xem gồm điện trở R0 cuộn cảm L mắc...
 • 6
 • 519
 • 2

Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ ba pha rôto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha rôto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung
... ỏn l ng c khụng ng b ba pha rụto dõy qun ta thy phng phỏp iu chnh tc dựng in tr xung rụto l thớch hp nht CHNG II CHN V TNH TON MCH NG LC A CC THễNG S CA NG C KHễNG NG B BA PHA RễTO DY QUN Pm = ... bi toỏn thit k l loi ng c ba pha s dng in ỏp U1 = 380 V vi tn s f = 50 Hz v iu chnh tc ng c bng cỏch iu chnh xung in tr mch rụto Do vy, ng c c mc trc tip vo li in ba pha cú in ỏp U1 = 380 V vi ... cỏc thit b to xung ng h (X h) cú tn s cao Khi in ỏp anụt tiristor (UAT) i du t (-) sang (+), b m bt u m xung ng h S lng xung m (n.Xh) khụng i cho mi chu k Khi s lng xung m thỡ phỏt xung iu khin...
 • 86
 • 615
 • 3

Tài liệu Luận văn: Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Tài liệu Luận văn: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf
... hiểm Phương pháp điều chỉnh xung điện trở khắc phục số nhược điểm mở khả tự động hoá hệ thống, phương pháp triển phương pháp biến trở Sơ đồ nguyên lý phương pháp điều chỉnh xung điện trở ~ ~ ... - Điện trở thay đổi vô cấp - Điện trở thay đổi tự động thay đổi tự động độ rộng xung điện trở δ - Dể dàng tự động hoá Trên thực tế có nhiều sơ đồ để điều chỉnh xung tốc độ động KĐB pha rôto dây ... truyền động điều chỉnh tốc độ dùng động không đồng khai thác mạnh Xuất phát từ vấn đề nêu khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, đồ án nghiên cứu: "ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔTÔ DÂY QUẤN BẰNG...
 • 90
 • 539
 • 0

điều chỉnh tốc độ đông không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch roto

điều chỉnh tốc độ đông cơ không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch roto
... chiều Điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto : Đối với động rôto dây quấn thờng điều chỉnh tốc độ cách thay đổi điện trở rôto để thay đổi hệ số trợt S, việc điều ... chọn mạch động lực I Chọn mạch động lực : Qua chơng I kết hợp với yêu cầu đề tài ta thấy việc điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn phơng pháp xung điện trở mạch rôto tối u Điều chỉnh tốc độ ... hiểm Phơng pháp điều chỉnh xung điện trở khắc phục đợc số nhợc điểm mở khả tự động hoá hệ thống, phơng pháp triển phơng pháp biến trở Sơ đồ nguyên lý phơng pháp điều chỉnh xung điện trở Sinh viên:...
 • 75
 • 538
 • 2

Đề tài: Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Đề tài: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf
... truyền động có số lần khởi động, dừng máy đảo chiều Điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto : Đối với động rôto dây quấn thường điều chỉnh tốc độ cách thay đổi điện ... truyền động điều chỉnh tốc độ dùng động không đồng khai thác mạnh Xuất phát từ vấn đề nêu khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, đồ án nghiên cứu: "ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔTÔ DÂY QUẤN BẰNG ... hiểm Phương pháp điều chỉnh xung điện trở khắc phục số nhược điểm mở khả tự động hoá hệ thống, phương pháp triển phương pháp biến trở Sơ đồ nguyên lý phương pháp điều chỉnh xung điện trở ~ ~...
 • 90
 • 235
 • 0

thiết kế hệ truyền động động không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung với van bán dẩn là thyristor công suất

thiết kế hệ truyền động động cơ không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung với van bán dẩn là thyristor công suất
... phương pháp xung điện trở Phương pháp thích hợp với động điện rôto dây quấn đặc điểm loại động thêm điện trở vào cuộn dây rôto Dùng động rôto dây quấn đạt mômen mở máy lớn đồng thời có dòng điện ... truyền động điện: • Điều chỉnh tốc độ truyền động điện dùng phương pháp tuý điện tác động lên hệ thống truyền động điện (nguồn động điện) để thay đổi tốc độ quay trục động • Trong hệ truyền động ... VỀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ • Trong thời gian gần đây, lĩnh vực truyền động điện phát triển mạnh mẽ Nhiều hệ truyền động đời đáp ứng yêu cầu công nghệ kỹ thuật cao • Như biết động không...
 • 96
 • 267
 • 0

Đồ án tốt nghiệp điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch rôtô

Đồ án tốt nghiệp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch rôtô
... hiểm Phương pháp điều chỉnh xung điện trở khắc phục số nhược điểm mở khả tự động hoá hệ thống, phương pháp triển phương pháp biến trở đồ nguyên lý phương pháp điều chỉnh xung điện trở ~ ... trượt S động Như để điều chỉnh tốc độ động KĐB ta điều chỉnh thông số Sau ta lần lược giới thiệu phương pháp điều chỉnh tốc độ động KĐB: Điều chỉnh tốc độ động KĐB cách thay đổi tần số: - Sơ đồ nguyên ... ưu điểm - Điện trở thay đổi vô cấp a) - Điện trở thay đổi tự động thay đổi tự động độ rộng xung điện trở δ - Dể dàng tự động hoá Trên thực tế có nhiều sơ đồ để điều chỉnh xung tốc độ động KĐB...
 • 96
 • 171
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung
... xung iu khin ph thuc loi van ng lc c s dng 50 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Van ng lc l Tiristor, xung iu khin cn cú l xung kim vi sn trc dc thng ng Van ng lc l Tranzitor, xung ... hai xung liờn tip m tiristor T 28 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Bách Khoa Hà Nội cú b bm tn s c nh, ta gi khụng i khong thi gian gia hai xung k tip m tiristor T, v iu chnh khong thi gian gia xung ... s Đ mch ng lc ca h iu chnh xung in tr rụto nh sau: i D id L R ig T iT ig1 UT T1 uc (+) iT1 (_) C UT1 27 L D Hỡnh 18 S mch ng lc ca h iu chnh xung in tr rụto Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Bách...
 • 91
 • 675
 • 4

Bài 26. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ ĐIỆN TRỞ THUẦN pot

Bài 26. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN pot
... phát điện my xoay chiều đơn giản GV hiệu điện thế, xoay chiều với đoạn mạch tiêu thực để tạo dịng điện) cho thấy mạch dịng điện thụ điện Trong mạch dao nối đầu khung dây với đầu động điện ... thiệu điện áp xoay chiều, dịng điện xoay chiều mạch -Nhận Bài t lệch pha u(t) v i(t) từ hình 26.2 : i(t) sớm pha u(t) góc H2 Hình 26.2 cho Bài t đại lượng đầu đoạn mạch hđt xoay chiều hay điện ... U0cost chiều điện trở thuần? + Đoạn mạch bếp điện, bàn Cho VD ủi điện đoạn mạch điện trở Áp dụng định luật Ôm H2 Cĩ thể vận dụng công thức dịng điện không đổi định luật Ôm cho đoạn mạch có...
 • 7
 • 218
 • 0

Giáo án Vật lý 12 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VẬT DẪN ĐIỆN TRỞ THUẦN TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÁC GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG pps

Giáo án Vật lý 12 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VẬT DẪN CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÁC GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG pps
... gọi hiệu điện xoay chiều Dòng điện cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian gọi dòng điện xoay chiều Độ lệch pha hiệu điện xoay chiều dòng điện xoay chiều  = 1 - 2 Vật dẫn điện trở mạch ... điện xoay chiều Hình 36.3 Đoạn mạch điện trở Đặt hiệu điện xoay chiều u = Uocost vào hai đầu đoạn mạch điện trở R Áp dụng định luật Ôm i= u Uo  cos t  I o cos t R R Như vậy, dòng điện ... điện điện trở biến thiên đồng pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch biên độ xác định : Io = Uo R (36.4) Hình 36.4 Giản đồ vectơ cho đoạn mạch điện trở Các giá trị hiệu dụng Cho dòng điện xoay...
 • 9
 • 469
 • 2

Giáo án Vật lý 12 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐIỆN TRỞ THUẦN GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG pps

Giáo án Vật lý 12 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG pps
... thức dòng điện xoay chiều u = U0cos(t + 1) Đây cách kiến thức quan trọng Để HS biết cách dùng giản đồ vectơ cho mạch điện xoay chiều, đưa phép vẽ với trường hợp đơn giản U, I pha Đến xét mạch điện ... tử, GV mắc mạch điện điều chỉnh ổn định, sau để HS quan sát nêu nhận xét Nếu GV quen với dao động kí làm thí nghiệm đối chứng đồ thị hiệu điện pin 6V với hiệu điện nguồn điện xoay chiều 6V HS ... Hình 17.1 Dao động kí điện tử hai chùm tia - Để đưa tín hiệu dòng điện xoay chiều vào dao động kí ta nên dùng biến nhỏ cỡ 220V/6V - Tranh vẽ phóng to mặt trước dao động kí điện từ * (Hình 17.1...
 • 5
 • 286
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng vai trò của cán bộ hội phụ nữ cơ sở trong hoạt động dự phòng lây nhiễm hiv aidsvai trò của cán bộ hội phụ nữ cơ sở trong hoạt động dự phòng lây nhiễmgiao an dien tu hoat dong ngoai gio len lop 8giáo án sinh học 11 bai 29 dien the hoat dong va su lantruyen xung than kinhbai 29 dien the hoat dong va su lan truyen xung thanh kinhvai trò hoat động ngoài giờ lên lớpcơ hội cho hoạt động xuất khẩu lạc nhân của vilexim khi việt nam gia nhập wtomột số giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao động trong những năm tới tại công ty vinagimexmột số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao động trong những năm tới tại công ty vinagimexbài 29 điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinhdòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần tụ điện hoặc cuộn dây thuần cảm amột mạch dao động điện từ lc có điện trở thuần không đáng kể hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f phát biểu nào sau đây là saiđiều chỉnh tốc độ đông cơ không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch rotothiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha rôto dây quấn bằng phương pháp điện trở xungmạch điện bộ đo gió dây nhiệt theo sơ đồ bên ra có điện trở lớn nếu t2 bị hỏng không dẫn thì điện áp ngõ ra(Triết học) vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích thực trạng đói nghèo ở một số vùng đồng bào dân tộc miền núi miền bắc nước taAdjectives ending ing and edTài liệu đào tạo động cơ TDI 2.0 của Audi VolkswaganNghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầmslich mối quan hệ giữa dân số và tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ theo thành thị và nông thôn từ năm 2006 đến năm 2012CÁC DẠNG CÂU điều KIỆNĐánh giá tình hình thực hiện nông thôn mới xã liên mạc,huyện mê linhGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện phong thổ, tỉnh lai châuNghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện hòa an, tỉnh cao bằngCác nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh thái nguyênĐánh giá hiệu quả dạy học ở trường THCS huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bìnhKhủng Hoảng, Xử Lý Khủng Hoảng Lê Trần Bảo PhươngNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học công nghệ thông tin và truyền thôngQuản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở phật giáo thành phố hải dươngCẤU TRÚC CỦA TỔNG ĐÀI EWSD – SIEMENSTăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thái nguyênNghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cútTỔ CHỨC SỰ KIỆN: Chương trình gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư thành phố Đà NẵngCông tác xã hội nhóm đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma tuý tỉnh lâm đồngCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt Nam tt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập