Đề và đáp án thi HSG ngữ văn lớp 10 Hải Dương

tuyển tập đề đáp án thi hsg ngữ văn 8 tham khảo

tuyển tập đề và đáp án thi hsg ngữ văn 8 tham khảo
... vào nhõn vật để đưa nhận xét, đánh giá chứa chan tinh thần nhân đạo 28 Tuyển tập đề thi HSG tỉnh đời, người Đây quan niệm tiến bộ, định hướng cho sáng tác nhà văn sau ĐỀ 10 : ĐỀ THI HSG ĐẦU VÀ ... Tuyển tập đề thi HSG tỉnh ĐỀ : PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Môn Ngữ văn - Lớp Năm học 20 08- 2009 TĨNH GIA Thời gian làm bài: 120 phút (không kể giao đề) Thí ... Hạc " ĐỀ : ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2007- 20 08 21 Tuyển tập đề thi HSG tỉnh Môn: Ngữ Văn Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) I, PHẦN TRẮC NGHIỆM Cho đoạn văn sau...
 • 107
 • 410
 • 0

ĐỀ ĐÁP ÁN HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP 9 HẢI DƯƠNG

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP 9 HẢI DƯƠNG
... trình bày làm học sinh để đánh giá đợc cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm Vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm cách hợp lý; khuyến khích viết có cảm xúc sáng tạo - Học sinh làm ... giáo dục đào tạo Hải Dơng kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp thCS năm học 2010-2011 MÔN : nGữ VĂN Thời gian: 150 phút Ngày thi: 27/3/2011 HƯớNG DẫN CHấM A yêu cầu chung - Giám khảo phải nắm đợc nội ... phẩm văn học, sử sách nói chung, đời sống dẫn chứng có liên quan đến trải nghiệm thân ngời viết _Vì đề yêu cầu bàn luận vấn đề t tởng,tình cảm nên giọng văn diễn đạt cần chân thành, tránh khoa...
 • 5
 • 1,156
 • 7

De va dap an thi chuyên Ngữ văn Thái bình 0809

De va dap an thi chuyên Ngữ văn Thái bình 0809
... văn học cổ, từ ngữ giàu chất tạo hình + Câu thơ: Buồn trông nội cỏ rầu rầu, Chân mây mặt đất màu xanh xanh * Là tranh thi n nhiên mêng mang, héo úa, đơn điệu (rầu rầu thể héo úa cảnh, xanh xanh ... Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình Năm học 2008 - 2009 Hớng dẫn chấm biểu điểm Môn Ngữ văn Câu (3,0 điểm) A Yêu cầu: Về kĩ năng: ... thơ: Cỏ non xanh tận chân trời, Cành lê trắng điểm vài hoa * Là tranh mùa xuân tơi đẹp, sáng, hài hòa, tràn đầy sức sống (màu xanh cỏ gợi sức sống, màu trắng hoa gợi sáng) Đằng sau tranh tâm trạng...
 • 4
 • 747
 • 8

Đề đáp án thi HKII ngữ văn 6

Đề và đáp án thi HKII ngữ văn 6
... ĐỀ THI HỌC KỲ II Năm học:2009-2010 Môn : NGỮ VĂN-lớp Thời gian: 90 phút (không kể chép đề) ĐỀ SỐ Câu 1:(2 điểm ) Câu trần thuật đơn gì? Cho ví ... ngoan (Hồ Chí Minh) Câu 3: (6 điểm) Em tả lại người thân gia đình mà em yêu mến ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Câu 1:(2 điểm ) - Câu trần thuật đơn loại câu cụm C-V tạo thành, dùng để giới thi u, tả kể việc, vật hay ... ngày trẻo, sáng sủa (0,5đ) Câu 2: (2 điểm) Các biện pháp tu từ ví dụ là: (mổi ý 0,5điểm) a) Phép ẩn dụ b) Phép hoán dụ c) Phép nhân hoá d) Phép so sánh Câu 3: (6 điểm) a.Mở bài: Giới thi u khái...
 • 3
 • 121
 • 0

2 Đề đáp án thi HKII ngữ văn 7

2 Đề và đáp án thi HKII ngữ văn 7
... VN-lp Thi gian: 90 phỳt (khụng k chộp ) Đề 02 Câu 1: (2 điểm) Thế chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động Câu 2: (2 điểm) Em hiểu văn Ca Huế sông Hơng Câu 3: (6 điểm) Một năm điều Bác Hồ dạy thi u ... thi u nhi Học tập tốt, lao động tốt Em giải thích lời dạy ĐáP áN Câu 1: (2 điểm) - Câu chủ động câu có chủ ngữ ngời, vật thực hoạt động hớng vào ngời, vật khác (chỉ chủ thể hoạt động) (1đ) - Câu ... thuật (Sáng tạo) - Đảm bảo suất cao c) Kết bài: (1 điểm) Khẳng định lại lời dạy đắn Bác em nguyện học tập, lao động tốt Lu ý: Trừ 0,5 đến điểm làm sai tả nhiều THI HC K II Nm hc :20 09 -20 10 Mụn...
 • 3
 • 87
 • 0

Đề đáp án thi HKII ngữ văn 8 đề 2

Đề và đáp án thi HKII ngữ văn 8 đề 2
... mà phải dời đô Thành Đại La nơi trung tâm đất trời, nơi hội tụ bốn phơng - Bài chiếu đợc viết vào năm 1010 Câu 3: ( điểm) Thuyết minh đợc nguồn gốc, đặc điểm, lợi ích kinh tế, tinh thần loài...
 • 2
 • 115
 • 0

2 Đề đáp án thi HKII ngữ văn 9 + Sử 7

2 Đề và đáp án thi HKII ngữ văn 9 + Sử 7
... ĐẤP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KÌ II Môn ngữ văn lớp ( 20 09 -20 10) ĐỀ Câu1 : (2 ) * - Nghĩa tường minh phần thông báo diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu - Hàm ý phần thông báo ... Thánh Tông, Ngô Sỹ Liên, Lương Thế Vinh… Câu 2: Các khởi nghĩa nông dân đàng ngoài: - Nguyễn Dương Hưng: 173 7 - Lê Duy Mật: 173 8 - Nguyễn Danh Phương: 174 0 – 175 1 - Nguyễn Hữu Cầu: 174 1 – 175 1 ... làm để phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc? ************************************ ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Môn lịch sử - Lớp ( 20 09 20 10) Đề 1: Câu 1: Học sinh kể từ tác phẩm...
 • 6
 • 132
 • 0

De va dap an thi HSG mon TV Lop 5

De va dap an thi HSG mon TV Lop 5
... rõ đợc nội dung sau: điểm điểm 0 ,5 điểm 0, 25 điểm 0, 25 điểm điểm 0 ,5 điểm 0, 25 điểm 0, 25 điểm điểm 0 ,5 điểm 0, 25 điểm 0, 25 điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm 1 ,5 điểm + Chỉ đợc nét đặc sắc bật ... Xác định từ loại - Danh từ: xóm làng, thành phố, nhà - Động từ: Chen chúc, nhảy nhót, ăn - Tính từ: rực rỡ, dịu dàng, điểm 1 ,5 điểm 1 ,5 điểm + Xác định sai từ loại trừ 0, 25 điểm Câu 2: Xác định ... Bài làm yếu, phạm nhiều lỗi *Trình bày chữ viết toàn rõ ràng , đợc điểm - điểm 3 ,5 - 4, 75 điểm 2- 3, 25 điểm - 1, 75 điểm Cho dới điểm ...
 • 3
 • 252
 • 1

Đề đáp án thi HSG trường môn Toán 10

Đề và đáp án thi HSG trường môn Toán 10
... B ài C âu1 (4 đ) Đ ÁP ÁN V À BI ỂU ĐI ỂM ………… Đ áp án Đi ều kiện x ≤ PT ⇔ 4(8 − x) + 16 − x − ( x + x) = đặt − 2x =t (t ≥ 0) 2 Đi ểm ... 2r 4S p 1đ gọi H; K hình chiếu B;C AM NB BH S 1đ BA.BM sin ∠ABM ∆BAM = ta có: NC = CK = S ; giả thi t BM=CM; CA.CM sin ∠ACM ∆CAM sin ∠ABM = sin( A + B) = sin C;sin ∠ACM = sin( A + C ) = sin B...
 • 4
 • 149
 • 0

Đề đáp án thi HSG trường môn Anh 10

Đề và đáp án thi HSG trường môn Anh 10
... practising it everyday => Only by……………………………………… 10 They didn't buy anything from the supermarket => Nothing…………………………………………………………… _The end_ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM PART I: PHONETICS I Find only one ... have to wait until I get my (15) A presently A retirement A present A this A use A concern A the A in our days A round 10 A have 11 A would 12 A at 13 A keep 14 A cost of living 15 A pension ... expect C these C nowadays C through C the C had C take C show C lifeline C insurance D at this time D third D intact D people D demand D tell D some D now and again D into D spend D might D all...
 • 6
 • 500
 • 1

TẬP đề đáp án thi HSG vật lý lớp 8

TẬP đề và đáp án thi HSG vật lý lớp 8
... -HẾT -HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HSG LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 Mơn: Vật ( đáp án gồm trang) STT ĐIỂM CÂU Bài ( điểm ) ĐÁP ÁN Giải: Vẽ sơ đồ chuyển động mang tính khoa học ... -HẾT -HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HSG LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 Mơn: Vật ( đáp án gồm trang) STT ĐIỂM CÂU Bài ( điểm ) ĐÁP ÁN Giải: Vẽ sơ đồ chuyển động mang tính khoa học ... V2 = V1 vào ta được: m1 = (3D4- D3).V1 (1) Tương tự cho lần thứ hai ta có; 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm PHỊNG GD&ĐT KRƠNG BUK TRƯỜNG THCS NGUYỄN ’CƠNG TRỨ ĐỀ THI HSG LỚP – MƠN VẬT LÝ (P1-...
 • 59
 • 807
 • 0

ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ I lớp 10 NC

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ I lớp 10 NC
... CAO VÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I; MÔN :VĂN KH I 10( nâng cao) Th i gian làm b i: 90’(Không kể phát đề) MÃ ĐỀ: VNC ĐỀ:PhầnI-Trắc nghiệm (3 i m): Hãy chọn ghi l i đáp án (m i câu trả l i 0,25 i m): “Vua ... Th i gian làm b i: 90’(Không kể phát đề) MÃ ĐỀ:VNC Tiết67-68 B I VIẾT SỐ4 (Kiểm tra học I ) A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Giúp học sinh : + Kiến thức :Biết vận dụngmột cách nhuần nhuyễn kiến thức kiểu ... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG PTTH TRẦN CAO VÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I; MÔN :VĂN KH I 10( nâng cao) Th i gian làm b i: 90’(Không kể phát đề) MÃ ĐỀ THI :VNC ĐỀ :PhầnI-Trắc nghiệm (3 i m):...
 • 8
 • 681
 • 12

Đề Đáp án thi lại Môn Toán Lớp 10-08-09

Đề và Đáp án thi lại Môn Toán Lớp 10-08-09
... Đáp án đề thi lại khối 10- năm học 2008-2009 Bài Phần a (0,5 điểm) b (1,0 điểm) c (1,0 điểm) Nội dung Điểm...
 • 3
 • 3,878
 • 42

Xem thêm

Từ khóa: bộ đè và đáp án thi tiếng anh vào lớp 10 đề 6đề và đáp án thi hsg huyện hoài đức ngữ văn 9đề và đáp án thi hsg văn 8đề và đáp án thi hsgde va dap an thi hsg hoa tinh long anđề và đáp án thi hsg máy tính 12d a chi tietmôn đường lỗitóm tắt CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HOA KÌ ĐỐI VỚI MYANMAR (1988 – 2014)APPROPRIATION DU CONDITIONNEL PAR LES LYCÉENS DE LA CLASSE BILINGUE DU CURSUS ABIỆN PHÁP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP BỐN THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN KHOA HỌCBIỂU HIỆN STRESS Ở NGƯỜI CÓ HIV AIDS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBIỂU TƯỢNG VƯỜN VÀ NƯỚC TRONG HỒNG LÂU MỘNGBƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT NGUỒN GỐC CHÓ PHÚ QUỐC DỰA TRÊN VÙNG NHIỄM SẮC THỂ YCHIM TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH NGƯỜI VIỆTtóm tắt CHÍNH SÁCH CỦA VUA MINH MẠNG ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở MIỀN TRUNGĐẶC ĐIỂM TẢN VĂN GIẢ BÌNH AOĐẶC ĐIỂM TỤC NGỮ KHMER ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG SAI SỐ CỦA CÁC THÔNG SỐ TRONG PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT DÙNG PHƯƠNG PHÁP K0ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI CÂY THUỐC Ở VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ - XA MÁT, TỈNH TÂY NINHĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH CỦA NỮ GIẢNG VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAYĐỊNH LƯỢNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ KHÍ CO2 CỦA CÂY THÂN GỖ Ở MỘT SỐ CÔNG VIÊN THUỘC QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHĐỊNH LÝ MINIMAX VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BIÊNĐỐI ĐỊA PHƯƠNG HÓAĐÓNG GÓP CỦA PHỤ NỮ NINH THUẬN TRONG SỰ NGHIỆP KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 – 1975)GIẢI CHẬP CỦA P(X Y) VỚI PHÂN PHỐI SAI SỐ SIÊU TRƠNGIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT-HOA Ở SÀI GÒNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ THẾ KỈ XVII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XXI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập