28 9 16 QC giao an 5 buoc van 11

Giao an 5 moi tuan 11

Giao an 5 moi tuan 11
... 13,6 x = 5, 7 + 5, 2 x = 13,6 2,7 x = 10,9 x = 10,9 - Nhận xét- cho điểm Bài 2: Tìm x (T 55) - Nhận xét- cho điểm Bài 3: Tính cách thuận tiện - HS làm a, 12, 45 + 6,98 + 7 ,55 (T 55) (12, 45 + 7 ,55 ) + ... 1: Tính.(T 55) - Hát - HS làm a, 6 05, 26 b, 800 ,56 + 217,3 384,48 822 ,56 416,08 c, 16,39 + 5, 25 10,3 = 21,64 10,3 = 11, 34 - HS làm a, x 5, 2 = 1,9 + 3,8 b, x + 2,7= 8,7+4,9 x 5, 2 = 5, 7 x + 2,7 ... 4,32 x = 4,32 abc 15 - 30,26 45, 24 d, 60 - 12, 45 47 ,55 x 3,64 = 5, 86 x = 5, 86 + 3,64 x = 9 ,5 a (b + c ) 8,9 12,38 16,72 2,3 4,3 8,4 3 ,5 2,08 3,6 b, Tính hai cách III Kết luận: (5) - Nhắc lại nội...
 • 35
 • 159
 • 0

GIÁO ÁN WORD-NGỮ VĂN 11-CB

GIÁO ÁN WORD-NGỮ VĂN 11-CB
... học sống bạch quê nhà - Sáng tác chữ Hán chữ Nôm, 800 bài, gồm thơ, văn, câu đối Đóng góp bật ? Sáng tác ông? thơ Nôm - ND thơ văn( SGK) II ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: ? ND thơ văn? Cảnh thu: ĐỌC BÀI THƠ ... sống mãnh liệt; phẫn uất, đầy khát vọng sống hạnh phúc Hai câu kết: - Ngán nỗi xuân xuân lại lại + ngán: chán ngán, ngán ngẫm + lại 1: thêm lần + lại 2: trở lại  Sự éo le mùa xuân thiên nhiên ... quốc Nghệ thuật thơ văn: - Thơ văn đậm đà sắc thái Nam Bộ - Thơ văn trữ tình đạo đức có đóng góp quan trọng ? Nghệ thuật thơ văn? VH VN - Lối thơ mang màu sắc diễn xướng văn học dân gian ** PHẦN...
 • 131
 • 768
 • 12

GIAO AN BAM SAT VAN 11

GIAO AN BAM SAT VAN 11
... phỏp hin thc v bỳt phỏp tr tỡnh - V quan nim anh hựng: ti o c, quan nim v ng i anh hựng cũn mang dỏng dp ca ngi anh hựng phong kin, cũn mng th yờu nc, ngi anh hựng l nhng ngi bỡnh thng xó hi, ... a tr l khụng gian ph huyn bun t - mt khụng gian ngh thut c trng xut hn khỏ nhiu truyn ngn ca ụng ú l mt khụng gian an xen gia lng quờ v thnh th Thi gian l mt bui chiu ờm nh ru ang sp nhng ch ... ớt phm mu xanh c bi th, em hóy xỏc nh dnh cho tr em vo dp tt trung thu i tng miờu t v chõm - ú l nhng k mang danh tin s, khoa bng m khụng cú thc cht luụn vờnh bim ca bi th l gỡ? vang khụng bit...
 • 19
 • 232
 • 3

Giao an 5 tuan 28(cuc hot)

Giao an 5 tuan 28(cuc hot)
... tự giải toán HĐ 5: Củng cố – Dặn dò ( 2/ ) -Bài giải: Thời gian ca nô: 11giờ15ph – 7giờ30ph = 3giờ45phút 3giờ45phút = 3, 75 Quãng đường ca nô được: 12 x 3, 75 = 45 (km) Đáp số: 45 km *Bài 3: -GV ... 15km = 15 000 m Vận tốc chạy ngựa: 15 000 : 20 = 750 (m/phút) Đáp số: 750 m/phút * Cách 2: Vận tốc chạy ngựa: - Cho HS nhận xét, GV đánh giá 15 : 20 = 0, 75 (km/phút) làm HS 0, 75 km/phút = 750 ... giải: 1 250 : = 6 25 (m/phút) = 60 phút Một xe máy được: 6 25 x 60 = 37 50 0 (m) …………………………………………………………… 37 50 0 m = 37 ,5 km …………………………………………………………… Vậy: Vận tốc xe máy là: 37 ,5 km/giờ HĐ 5: Củng...
 • 22
 • 202
 • 0

Giao an 5 - tuan 28

Giao an 5 - tuan 28
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/326/274101/ /Tuan2 80 6-0 7-sang %20chieu1.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 164
 • 0

giáo án 5 tuần 9

giáo án 5 tuần 9
... yªu cÇu cđa bµi 1 654 a) 1 654 m² = = 0,1 654 ha - GV yªu c©u HS tù lµm bµi 10000 b) 50 00m² = 50 00 10000 c) 1ha = 0,01km² d) 15ha = 0,15km² 14 = 0 ,5 Ngun B»ng Gi¸o ¸n líp – N¨m häc 20 09 - 2010 - HS nhËn ... - GV gäi HS ®äc ®Ị bµi, sau ®ã yªu cÇu 34 a) 5, 34 km² = km² = 5km²34ha c¸c HS kh¸c tù lµm bµi 100 b) 16,5m² = 16 50 m² = 100 16m 50 dm² c) 6,5km² = 650 ha - GV gäi HS ch÷a bµi cđa b¹n trªn b¶ng ... c©u hái C©u hái: + Tht l¹i cc khëi nghÜa 12 -91 930 ë NghƯ An 15 Gi¸o ¸n líp Ngun B»ng – N¨m häc 20 09 - 2010 - NhËn xÐt, cho ®iĨm: + Trong nh÷ng n¨m 193 0- 193 1 ë nhiỊu vïng n«ng th«n NghƯ - TÜnh diƠn...
 • 38
 • 210
 • 0

giáo án 5 tuần 28

giáo án 5 tuần 28
... trắc nghiệm lớp 5, đáp án - Học sinh: Vở tập trắc nghiệm lớp III, Các hoạt động: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ’ 35 Giáo viên nêu yêu cầu tiết học Cho HS đọc Học sinh đọc Giáo viên nhận ...  Hoạt động 2: 15 Làm tập - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc - học sinh giỏi đọc giải thích giải thích yêu cầu tập - Giáo viên nói thêm: cau hỏi có phương án trả lời, có phương án Em khoanh tròn ... lên bảng - H v xe - Đổi tập sửa - 57 – 42 = 15 (km/ giờ) - Cả lớp nhận xét - t để đuổi - 168 : 15 = 11h12’ - Xe máy cách A lúc 672 42 × 60 = 470,4 (km) Bài 5: - Giáo viên chốt: A - Học sinh tổ...
 • 39
 • 228
 • 0

giao an 5 CKTKN- tuan 9

giao an 5 CKTKN- tuan 9
... theo dõi, bổ sung ý kiến cho + Cuộc khởi nghóa giành quyền Hà Nội ngày 19 – – 19 45 diễn + ngày 19 – – 19 45, cả Hà Nội xuất 1 29 Gi¸o viªn: Vâ B×nh S¬n Trêng TiĨu häc Nghi Yªn nào? + Kết qủa sao? ... tranh luận, lớp Đất, Nước, Không khí, Ánh sáng tranh theo dõi, nhận xét, bổ sung ý kiến luận trước lớp ( ghi nhanh ý kiến HS lên bảng) -Sau nhóm bạn tranh luận, HS khác bổ sung thêm cho bạn 155 ... Nghi Yªn tiếng GV- Cho học sinh quan sát tranh: +Tượng phật A – di – đà +Tượng phật bà quan âm nghìn mắt, nghìn tay +Tượng vú nữ chăm: -GV- Cho học sinh quan sát tranh: Chèo thuyền Tác phẩm tiếng...
 • 38
 • 141
 • 0

Giao an 5 cot Tiet 1-16 khoi 7

Giao an 5 cot Tiet 1-16 khoi 7
... Chạy nhanh: Ôn đứng vai hớng Chạy - xuất phát, ngồi - xuất phát Học: T sẳn sàng - xuất phát - Cũng cố: Hồi tỉnh: Kết Nhận xét: thúc Dặn dò: Ngày soạn: 25 / / 2010 1L 28P Đến 30P 4L 5p Đến 7P GV: ... phục - Cũng cố: Hồi tỉnh: Kết Nhận xét: thúc Dặn dò: 5p Đến 7P Trờng THCS Bồng Lĩnh Giáo án Thể Dục Năm Học 2010 - 2011 Tiết: ĐHĐN - chạy nhanh I, Mục tiêu: - Giúp H/s nâng cao số kỉ thuật học, ... 2010 5p Đến 7P GV: Hớng dẫn cho học sinh tập số động tác thả lỏng Nhận xét ý thức học tập em, nhận xét dạy Về nhà tập luyện thêm nhà Khi tập luyện nhớ khởi động thật kỷ Tiết: ĐHĐN - chạy nhanh...
 • 20
 • 97
 • 0

Giao an 5 tuan 9

Giao an 5 tuan 9
... ngày 19/ 8/ 19 45 Mt: HS nắm mốc lòch sử ngày Hà Nội giành quyền  Gợi ý giao việc - Hãy đọc SGK thuật lại khởi nghóa giành quyền ngày 19 /8/ 19 45  Nhận xét bổ sung : Sáng ngày 19/ 8 / 19 45 Nhân ... Bài : Gọi HS nêu yêu cầu đề - HS tự làm vào GVchấm chữa a 5, 34 km2 = 53 4 c 6 ,5 km2 = 650 b 16 ,5 m2 = 16 m2 50 dm2 d 7,6 256 = 76 256 m2 Củng cố : Nhắc lại nội dung - GV nhận xét tiết học Dặn ... cách : + Nhận xét chữa VD 4 356 ,2m + Xuất phát từ hàng đơn vò mét ta có : + Chú ý theo dõi km hm dam m dm 6, ta có : 4 356 ,2m = 4, 356 2km 4 356 ,2m = 43 ,56 2hm 4 356 ,2m = 4 35, 62dam Bài2 : ( tiến hành...
 • 25
 • 178
 • 0

giao an 5 tuan 9 (S.A) mot cot

giao an 5 tuan 9 (S.A) mot cot
... nhËt lµ: 55 0 : 11 x = 300 (m) ChiỊu réng khu vên h×nh ch÷ nhËt lµ: 55 0 – 300 = 250 (m) DiƯn tÝch khu vên h×nh ch÷ nhËt lµ: 300 x 250 = 75 000 (m2) 75 000m2 = 7 ,5 §¸p sè : 75 000 m2 ; 7 ,5 Chó ý: ... 456 2,3m = 4 ,56 23km Tõ ®ã cã thĨ më réng suy c¸c kÕt qu¶ kh¸c: 456 2,3m = 45, 623hm 456 ,3m = 456 ,23dam 456 2,3m = 456 23dm T¬ng tù bµi tËp sau: 4 ,56 23 tÊn = kg tÊn t¹ n kg hg dag 2, g Cã 4, 56 23 ... 456 2,3kg Vµ cã thĨ më réng suy c¸c kÕt qu¶ kh¸c: 4 ,56 23 tÊn = 45, 523 t¹ Giáo viên: Huỳnh Tuyết Hạnh 24 Năm học: 2010-2011 Phòng GD&ĐT Gò Dầu 4 ,56 23 tÊn = 456 ,23 n Trường Tiểu học Tầm Lanh 4 ,56 23...
 • 35
 • 126
 • 0

Giáo án 5 Tuần 9

Giáo án 5 Tuần 9
... 42m34cm = 42,34m b, 56 m29cm = 56 ,29m c, 6m2cm = 6,02m d, 4 352 cm = 4, 352 m Bµi a, 50 0g = 0,5kg b, 347g = 0,347kg c, 1 ,5 tÊn = 150 0kg Bµi 7km2 = 000 000 m2 4ha = 40 000m2 8,5ha = 85 000m2 30dm2 = 0,3m2 ... ®Ị to¸n a, 2kg50g=2,05kg;45kg23g= 45, 023kg - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi 10kg3g = 10,003kg 50 0g = 0,5kg - NhËn xÐt, ch÷a b, 2t 50 kg = 2 ,5 t¹ 3t¹3kg = 3,03t¹ 34kg = 0,34t¹ 450 kg = 4 ,5 t¹ Bµi - Gäi ... 315cm thµnh ®ỵn vÞ ®o lµ mÐt H:315cm B»ng bao nhiªu m vµ bao nhiªu cm? Gi¶i thÝch? H: 3m15cm viÕt thµnh hçn sè nµo? H:Hçn sè 315cm = 3m 15cm V×: 315cm = 300cm + 15cm = 3m 115cm 3m 15cm = 3 15...
 • 36
 • 218
 • 0

Giáo án 5 Tuần 16

Giáo án 5 Tuần 16
... 15% = 21% C¸ch céng : Ta nhÈm + 15 = 21 (V× 6% = 600 15 : 15% = 100 100 15 + 15 21 + = = = 21% ) 100 100 100 100 ViÕt % vµo bªn ph¶i kÕt qu¶ ®ỵc 21% - T¬ng tù : 112 ,5% - 13%=99 ,5% NhÈm 112 ,5 ... tiỊn vèn lµ : 52 500 : 42000 = 1, 25 1, 25 = 1 25% (tiỊn vèn) b, Coi tiỊn vèn lµ 100% th× b¸n rau lµ 1 25% Do ®ã, phÇn tr¨m tiỊn l·i lµ : 124% - 100% = 25% (tiỊn vèn) §¸p sè : a, 1 25% ; b, 25% Cđng cè ... sinh) - 52 ,5% sè häc sinh toµn trêng lµ : x 52 ,5 = 420 (häc sinh) - Trêng ®ã cã 420 häc sinh n÷ - HS nªu : Ta lÊy 800 nh©n víi 52 ,5 råi chia cho 100 hc lÊy 800 chia cho 100 råi nh©n víi 52 ,5 15 -...
 • 47
 • 148
 • 0

Giáo án 5 Tuần 27-28(10-11)

Giáo án 5 Tuần 27-28(10-11)
... tèc cđa « t« lµ: 1 35 : = 45 (km/giê) giê 30 = 4 ,5 giê VËn tèc cđa xe m¸y lµ: 1 35 : 4 ,5 = 30 (km/giê) Mçi giê « t« ch¹y nhanh h¬n xe m¸y lµ: 45 - 30 = 15 (km/giê) §¸p sè : 15km/giê - HS nhËn xÐt, ... dÉn HS lµm 1giê 45 = 104 bµi t¬ng tù bµi tËp 2, còng cã thĨ 15, 75km = 157 50m cho HS tÝnh vËn tèc theo ®¬n vÞ VËn tèc cđa xe ngùa lµ: km/giê sau ®ã míi ®ỉi vỊ ®¬n vÞ 157 50 : 104= 150 (m/phót) m/phót ... gi¶i Thêi gian « t« ®i tõ A ®Õn B lµ: 12 giê 15 - giê 30 = giê 45 giê 45 = 4, 75 giê Qu·ng ®êng tõ A ®Õn B dµi lµ: 46 x 4, 75 = 218 ,5 (km) §¸p sè : 218 ,5 km - GV mêi HS nhËn xÐt bµi lµm cđa - HS nhËn...
 • 87
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án điện tử văn 11 tập 2giáo án điện tử văn 11 thương vợgiáo án môn ngữ văn 11giáo án môn ngữ văn 11 cơ bảngiáo án tự chọn văn 11 kì 2giáo án thương vợ văn 11giao an bam sat van 11giao an bam sat van 11 hk2giao an tu chon van 11 hk2giáo án môn anh văn 11giao an tap lam van lop 5 tuan 9giao an 5 tuan 9 s a mot cotgiao an tap lam van tuan 9 lop 5 tap 1giáo án 5 tuổigiáo án điện tử văn 9Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH xuất nhập khẩu và dich vụ Thành Đạt (LV tốt nghiệp)Phân lập, đánh giá đa dạng và khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây màng tang tại tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Dạy học phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán hình học không gian cho học sinh trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo Thông tư 30.2014. TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất dihydro benzohcinnoline5,6dion bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt NamPhương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiểnSlide môn định giá doanh nghiệp ĐH KTQDSamsung BN44 00358b PSU schematic
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập