thuyết minh sửa chữa đầu máy kéo (kèm bản vẽ)

Thiết kế hệ thống nhiên liệu dùng biogas trên động cơ diezel máy kéo k2600 ( bản vẽ + thuyết minh)

Thiết kế hệ thống nhiên liệu dùng biogas trên động cơ diezel máy kéo k2600 ( bản vẽ + thuyết minh)
... 3G”3.l22/(l 1+4 l2) X2 = G”3.l2(l 1+2 l2)/(l 1+4 l2) Biểu đồ moment thành phần moment tổng cộng hình vẽ đây: M = Mp+ M1.X1 + M2 X2 G'3.l2 Mp l1 M2 X1 = G”3.l2(l 1+2 l2)/(l 1+4 l2) M1 X1 = 3G”3.l22/(l 1+4 l2) ... việc đèn báo rẽ, đèn pha, hệ thống nhiên liệu, nước làm mát động cơ, dầu bôi trơn, hệ thống phanh hệ thống nạp ắc quy  cấu lò xo hồi vị bàn đạp ga, phanh, ly hợp (nếu có) phải đảm bảo tự đưa ... ô tô Hệ thống lái lắp liên hệ với cầu trước ô tô (bánh xe trước chủ động) Hệ thống lái ô tô dùng để thay đổi hướng chuyển động ô tô cách xoay bánh trước (bánh dẫn hướng hay bánh lái) Hệ thống...
 • 101
 • 220
 • 0

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 1 potx

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 1 potx
... phá vỡ 1. 5 Hệ thống bảo dưỡng sửa chữa đầu máy diezel 1. 5 .1 Một số khái niệm hệ thống bảo dưỡng, sửa chữa đầu máy Hệ thống bảo dưỡng sửa chữa đầu máy diesel hệ thống dự phòng có kế hoạch công việc ... thiết bị 1. 5.2 Những hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa đầu máy diezel Quy trình sửa chữa Xí nghiệp (tại đoạn) sửa chữa xưởng đầu máy diezel Đây tài liệu kỹ thuật Tổng công ty Đường sắt Cục Đầu máy toa ... Ví dụ: Nền chì (Pb) có thành phần sau: - 11 % Sn; 1, 5 - 2,00%Cu; 13 15 %Sb; 1, 25 - 1. 27%Cd; 0,7 - 1, 25%Ni; 0,5 - 0,9%As lại chì Ngoài có tạp chất 0 ,10 %Fe 0 ,15 %Zn Do tổ chức kim cương hợp kim babit...
 • 56
 • 145
 • 0

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 3 pdf

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 3 pdf
... 50 0-6 00 200 0-2 500 70 0-8 00 20 500 0, 03 0,015 0,0 3- 0 ,04 0,07 0,0 1-0 ,22 0,000 5-0 ,0007 0,02 100 30 0 200 60 0-7 00 0,015 0,02 0,00 5-0 ,007 0,01 5-0 ,02 Hnh trỡnh gi ủ nh gi a hai k s a ch a (1000 km) 20 0 -3 00 ... t p ch t ủ phõn tớch quang ph 1-Bỡnh ch a; 2-Van; 3- ng h ủo hi; 4-p k ; 5-Xylanh; 6-T m l c; 7-Lừi l c; 8-Bu ng ch a khớ th i; 9-Bu ng tr n; 10-Chựm ng h ng; 1 1- ng h ng khớ xỏc ủ nh t c ủ nhi ... 20 0 -3 00 500 65 0-8 00 90 0-1 000 140 0-2 000 100 0-1 500 1000 25 0 -3 00 500 100 0-1 500 100 160 0-1 800 M i quan h gi a kho ng hnh trỡnh ho t ủ ng c a ủ u mỏy diezel v i tr ng thỏi k thu t c a ủ ng c diezel...
 • 40
 • 101
 • 0

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 4 pdf

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 4 pdf
... nhơm Bề dày kim loại hàn, mm 1,5 - 4, 0 4- 6 Đường kính que hàn, mm 2,5 - 4, 0 - 6,3 Cường độ dòng điện que hàn, A 90 - 180 220 - 240 - 10 10 4- 5 4- 6 180 - 250 200 - 250 Số lượt hàn, lần 1 Chi Hàn ... sunfuric CrO3 H2SO4 150 - 180 1,5 - 1,8 230 - 260 350 - 40 0 2,3 - 2,6 3,5 - 4, 0 Chế độ mạ crơm Nhiệt độ Mật độ dòng chất điện điện A/dm2 phần 0C 35 - 100 55 - 70 30 - 45 45 - 55 53 - 55 10 - 20 Các kết ... doa hai lần Trị số h ( m ) 16 - 40 - 16 2,5 - 10 - 25 - 10 2,5 - Kiểu gia cơng Trị số h ( m ) Mài Thơ Trung bình Tinh Rất tinh Chuốt 16 - 40 - 16 2,5 -6 1, 0-2 ,5 -4 Chừng việc kiểm tra độ bền...
 • 163
 • 167
 • 0

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 5 pps

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 5 pps
... chia m t s lo i nh sau: - Phanh c gi i; - Phanh th y l c; - Phanh ủi n m t chi u; - Phanh ủi n xoay chi u; - Phanh ủi n t , v.v 5. 6 Th nghi m cụng su t ủ ng c diezel 5. 6.1 Th nghi m b ng thi ... khụng ng c l i B Hỡnh 5. 15a: 1, Cỏc g i ủ ; Giỏ ủo ủ ng h ; Lũ xo; Thõn c a mỏy cõn b ng; Giỏ di ủ ng A a) C B A Hỡnh 5. 15b: 1, Cỏc g i ủ Giỏ ủo ủ ng h ; Giỏ b) Hỡnh 5. 15 S ủ tỏc ủ ng c a cỏc ... n (5. 10) , g 30 m - kh i l ng m t cõn b ng, kg; Q - tr ng l ng c a chi ti t, N ; g - gia t c tr ng tr ng, (m/s2) ; r - tr s xờ d ch c a tr ng tõm chi ti t so v i tõm quay, m; n - s vũng...
 • 35
 • 156
 • 0

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 6 doc

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 6 doc
... 119;141 ,6 ; 157 190 ,65 1 46, 1 7-1 46, 20 241,38 182, 16 90 0,1 7-0 , 26 0,50 K t c u c a m t s lo i tr c khu u đ ng đ u máy diezel s d ng Nam đư c gi i thi u hình 6. 1 - 6. 3 Vi t Cnsc.223 A B-B I B II 6- 1 ... 12 B 5-2 4-3 120° A-A II I 7.5 R9 7.5 R9 Hình 6. 1 K t c u tr c khu u đ ng đ u máy D9E II 6- 1 120 C Ø285 Ø432 12 B 5-2 180 72 A 25 174 242 1148 1 160 C 10 06 1 166 1198 12 06 27 76 B-B Ø4 32 C- C ổ ... 0,12 7-0 ,20 0,1 4-0 ,28 0,2 6- 0 ,50 0,1 1-0 ,183 - 0,38 0,28 0,13 0,20 0,11 0,18 0,35 0,31 - 0,30 0, 26 16 17 18 19 20 21 28 29 30 31 32 1,50 - - 3,0 1 26, 9 7-1 27,00 175, 0-0 ,12 152,33 182,00 ± 0,02 125,50 -...
 • 115
 • 64
 • 0

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 7 pdf

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 7 pdf
... 158,25 - 206, 375 2 07, 800 21 S lư ng đ u máy hi n có 13 25 32 14 Cnsc.333 139 ,7 280 445 5 67 292 284 1 37 184 206, 375 140 1016 114,3 924 1894,6 Hình 7. 5 K t c u b tr c bánh xe đ u máy D9E 120 889 72 8 ... 13 Cơng th c tr c B-B ( 2-2 ) B0-B0 (2 0-2 0) B0-B0 (2 0-2 0) C0-C0 (3 0-3 0) 14 ðư ng kính bánh xe m i (mm) 915 1000 1016 965 15 ðư ng kính bánh xe nh nh t cho phép (mm) 810 930 870 882 16 D tr hao ... D9E 120 889 72 8 9 27 176 9,4 Hình 7. 6 K t c u b tr c bánh xe đ u máy D13E Cnsc.334 285 209,52 660 119,164 925 2 07, 8 184,15 114 1000 ± Ø 850 Ø 170 Ø 85 75 1 ± 925 ± 175 6 ± R15 R15 17 10 R1 1000 ± Ø...
 • 48
 • 74
 • 0

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 8 doc

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 8 doc
... nghim cụng sut ng c diezel 188 189 191 200 202 203 - Cnsc.377 5.7 Th nghim u mỏy sau sa cha 217 PHN TH HAI SA CHA MT S CHI TIT C BN TRấN U MY DIEZEL Chng VI Sa cha cỏc chi tit ng c diezel 6.1 Sa cha ... tit nhúm trc khuu-tay quay-thanh truyn 6.2 Sa cha cỏc chi tit nhúm pittụng-xộcmng-xylanh 6.3 Sa cha cỏc chi tit nhúm c cu phi khớ 6.4 Sa cha cỏc chi tit h thng nhiờn liu 222 2 48 275 Chng VII Sa ... th i gian phỳt; - Th i cỏc ng chớnh b ng giú ộp th i gian phỳt; - R a kột b ng dung d ch ki m th i gian phỳt; - Th i cỏc ng chớnh b ng giú ộp th i gian phỳt; Cnsc.370 Không khí - R a kột b ng...
 • 18
 • 162
 • 0

14.đồ án kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế tổ chức thi công tuyến dẫn dòng – cụm công trình đầu mối hồ chứa nước cửa đạt (kèm bản vẽ)

14.đồ án kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế tổ chức thi công tuyến dẫn dòng – cụm công trình đầu mối hồ chứa nước cửa đạt (kèm bản vẽ)
... tra 0,2%; Năm thi công cuối lũ thi t kế 0,1%, lũ kiểm tra 0,01% 1.4 CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA CỤM CÔNG TRÌNH CỬA ĐẠT 1.4.1 Tổng quan công trình Cửa Đạt Dự án hồ chứa nước Cửa Đạt công trình Thủy lợi ... dụng đập xây dở để tháo nước thi công Công tác dẫn dòng thi công cụ thể sau: Năm thi công Thời gian Mùa khô từ tháng XII đến Công trình dẫn dòng Lòng sông thu hẹp Lưu lượng dẫn dòng Mực nước thượng ... án I làm phương án dẫn dòng 34 SVTH: Trần Phú Long Lớp: 45C2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS LÊ VĂN HÙNG 2.2 TIÊU CHUẨN THI T KẾ DẪN DÒNG 2.2.1 Tần suất lưu lượng thi t kế dẫn dòng Công trình đầu mối...
 • 75
 • 154
 • 0

đồ án kỹ thuật công trình xây dựng .Hồ chứa nước Hà Động (kèm bản vẽ)

đồ án kỹ thuật công trình xây dựng .Hồ chứa nước Hà Động (kèm bản vẽ)
... thc hin theo cỏc phng ỏn sau: - Phng ỏn 1: Dựng mỏy o kt hp vi ụ tụ - Phng ỏn 2: Dựng mỏy o kt hp vi mỏy i v ụtụ - Phng ỏn 3: Dựng mỏy cp - Phng ỏn 4: Dựng lao ng th cụng Cn c vo tỡnh hỡnh thc ... 2.000m), phõn chia cỏc t p p nh sau: + Khi p I: Dựng lp t 1a & 2c bói vt liu A1 p + Khi p II: Dựng lp t 1b & 1c bói vt liu A1 p h lu p + Khi p III: Dựng cui si o chõn khay p chớnh p ti khu vc ... khai thỏc bói vt liu B (c ly 400m), phõn chia cỏc t p p nh sau: + Khi I: Dựng lp t 1a bói vt liu B p phớa thng lu + Khi II: Dựng t ỏ o múng trn cú chn lc d...
 • 101
 • 93
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình công nghệ sửa chữa đầu máy diezelcông nghệ sửa chữa đầu máy diezelgai trinh sua chua dau may diezengai trinh sua chua dau may diezen d8cách làm kem sữa chua dâu tằmcách làm kem sữa chua dâu tâysua chua xe may yamaha chuong 5 ly thuyet phan dienkem body sữa chua dâulàm kem sữa chua dâukem sữa chua dâu tằmsửa chữa đầu dò máy siêu âmthuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máykem bôi trắng body sữa chua dâuthuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch kca khí chưng áp aacthuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗtài liệu ôn thi viên chức môn tiếng anhSáng Kiến Kinh Nghiệm Sử Dụng Linh Hoạt SGK Tiếng Anh Lớp 11 Theo Chuẩn Kiến Thức Kĩ NăngBài Dự Thi Tích Hợp Kiến Thức Liên Môn: Mĩ Thuật, Lịch Sử, Địa Lý Dạy Tiết 3 – Mĩ Thuật 8: Một Số Công Trình Tiêu Biểu Của Mĩ Thuật Thời Lê “Kiến Trúc Chùa Keo ”Một số phương pháp giúp dạy học nhóm VNEN có hiệu quảBồi dưỡng học sinh giỏi vẽ hình chiếu các vật thể trong phần vẽ kĩ thuật của Công nghệ lớp 8Giáo Án Thể Dục Lớp 11 HKIIMột số biện pháp khai thác và ứng dụng CNTT vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non Kim SơnGiáo Án Tin Học 6 HK1Giáo Án Tin Học 9 HKI Năm Học 2013 - 2014ieltsdori Career Paths Business EnglishChất điều hòa sinh trưởng cho câyhướng dẫn sử dụng MAP120 usermanualDe cuong tưới thấm bám và dính bámBan cam ket duong đường giao thông nông thônBí kíp vượt qua phần thi Tiếng Anh vào ngân hàng chuẩn nhất 2017 (đáp án và giải thích)Đề thi cao học kỹ thuật nhiệt 2009, 2010 ĐHBKHNGiáo án toán học lớp 3 đầy đủgiao an lop 2 tuan 2giao an tuan 16van 8 buoi 13báo cáo kiến tập phòng tài chính kế toán công ty cổ phần LILAMA 3 3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập