8 đề KT học kì địa lí 6 (BGD) địa lý 6 đoàn quốc việt

Đề KT học Ki i 6,7,8,9 - Vũ Ngọc Linh

Đề KT học Ki i lí 6,7,8,9 - Vũ Ngọc Linh
... ôm I = U phát biểu sau : R A Khi cđdđ tăng lần i n trở giảm nhiêu lần B Hiệu i n hai đầu i n trở tỉ lệ nghịch v i i n trở C Khi cđdđ tăng lần hiệu i n tăng nhiêu lần D Khi i n trở giảm ... dẫn cho biết chi tiết quay nhanh hơn? phòng gd & đt bình giang Trờng Thcs Hùng Thắng -* ** - Ngày tháng .năm 2006 Họ tên : Lớp : Ki m Tra học I môn vật (Th i gian làm 45 ... giang Trờng Thcs Hùng Thắng Ngày tháng .năm 2006 Họ tên : Lớp : -* ** Ki m Tra học i môn vật (Th i gian làm 45 phút) PhầnI ( 3 i m )Khoanh tròn chữ đứng trớc câu trả lời...
 • 11
 • 102
 • 0

Đề KT hoc ki II Anh 6, 7, 8 + Đáp án biểu điểm

Đề KT hoc ki II Anh 6, 7, 8 + Đáp án biểu điểm
... Hung: (6) ., (7) , (8) , (9) , (10) Đáp án, biểu điểm I điểm: 12 câu x 0,25 1B 2A 3C 4C II. 2,5 điểm: câu x 0,5 1f 2t 3t 4f 5f 5B 6A 7D 8C 9B 10C 11D 12A III điểm: câu x 0,5 They often ... food very much Đáp án, biểu điểm I điểm: 12 câu x 0,25 I A B D C B A A D II. 2,5 điểm: 10 câu x 0,25 season sometimes weather cold When go play 10.go C 10 B 11 B 12 C like III điểm: câu x 0,5 ... levels are (10)……….basketball in more than 200 countries Đáp án, biểu điểm I 2,5 điểm: 10 câu x 0,25 A D D 4.B 5.C A D 8. B C 10 A II. 2,5 điểm: câu x 0,5 Why didn’t you go to see the dentist yesterday?...
 • 8
 • 260
 • 0

Đề thi học II - 6

Đề thi học kì II - Lí 6
... a 350C = ……… 0F b 860 F = ……………… 0C 5/ Đường biểu diễn sau thay đổi nhiệt độ chất đông đặc ? ( 1đ ) Nhiệt độ ( 0c ) -2 -4 Thời gian ( phút ) 6/ Tại trồng chuối ( mía ) người ta ... đ) II/ BÀI TẬP : 3/ Vì bên vỏ ruột xe chổ giãn nở, sinh lực lớn làm nổ bánh xe (1đ) 4/ a.( 1đ) 350c = 00c + 350c b.( 1đ ) 850F = 320F + 540F 0 = 32 F + 35 1,8 F = 00c + 54 : 1,80F = 320F + 63 0F ... ) 6/ ( 1đ ) Vì để giảm bớt bay nứoc, làm bị nước 7/ ( 1đ ) Dùng nhiệt kế thủy ngân Vì nhiệt độ sôi rượu 800c thấp nhiệt độ sôi nước 1000c 8/ ( 1đ ) Vì nóng nứoc chỗ nở tràn - ...
 • 2
 • 104
 • 0

Một số đề KT học 2 9 (có đáp án)

Một số đề KT học kì 2 lí 9 (có đáp án)
... lẫn ánh sáng màu khác Đề ĐÁP ÁN A/ TRẮC NGHIỆM (5điểm ) I / ( 2, 5điểm ) 1-D ; 2- B ; 3-C ; 4-C ( Mỗi ý 0,5 đ ) II/ ( 1,5điểm ) Mỗi câu chọn từ ,phù hợp ( 0 ,25 đ) 1/Tăng ,hạ 2/ Tiêu điểm 3/ Ảnh ảo ... theo tỷ lệ xích: 0,5đ Câu 2: (2 điểm) h = AB = 1m = 100cm h’ = A’B’ (chiều cao ảnh) d = OA = 2m = 20 0cm d’ = OA’ = 6cm Ta có: h' d ' d' ⇒ h ' = ×h (1 điểm) = h d d Thay số tính h’ = 3cm (1 điểm) ... ’ h = 40 cm Đề BIỂU ĐIỂM - ĐÁP ÁN A Trắc nghiệm: (5đ) Phần I: 2, 5 điểm – câu 0,5 đ Câu Trả lời D B Phần II: 2, 5 điểm – câu (hoặc thích hợp) 0,5 đ Câu 1: tượng khúc xạ ánh sáng Câu 2: lớn phần...
 • 5
 • 553
 • 1

Đề thi học 2 6

Đề thi học kì 2 lí 6
... tên:………………………………………………………………………… …… KIỂM TRA HỌC KÌ II Lớp:…………………………….… Môn: Vật – Thời gian: 45Phút Điểm Lời phê thầy( cô) giáo Đề B: (Làm giấy thi) I.Trắc nghiệm khách quan ( Khoanh tròn ... Rượu trạng thái (thể) nhiệt độ : 120 0C; 00C Câu 11(1đ) Hãy tính 100C ứng với độ 0F ? Câu 12( 1đ) Vào ngày trời ẩm ướt, phơi quần áo lâu khô Vì vậy? Câu 13 (2 ): Bỏ vài cục nước đá lấy từ tủ lạnh ... thủy tinh theo dõi nhiệt độ nước đá, người ta lập bảng sau: Thời gian (phút) 10 12 14 16 Nhiệt độ (0C) 0 12 a.(1đ) Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian b (1đ) Có tượng sảy nước...
 • 2
 • 166
 • 1

Đề KT học 2 9+ĐA

Đề KT học kì 2 lí 9+ĐA
... I = U / R suy Rđ = U2 / P = 36 / = 12 ( Ω ) Điện trở đoạn mạch ( điểm ) R= Rđ + Rb = 12 Ω + 10,5 Ω = 22 ,5 Ω 2/ Tính cường độ dòng điện qua mạch ( điểm ) I = U / R = 9V / 22 ,5 Ω = 0,4 A Tính hiệu ... PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH -*** - KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 03 -20 04 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : VẬT LÝ – LỚP I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( điểm ) Câu Chọn Điểm ... không đáng kể Rb 1/ Tính điện trở bóng đèn điện trở đoạn mạch (2 iểm) 2/ Tính cường độ dòng điện qua mạch hiệu điện hai đầu đèn ( 2 iểm) 3/ Đèn có sáng bình thường không? Tại ? Muốn đèn sáng bình...
 • 3
 • 64
 • 0

đề kt học 1 10

đề kt học kì 1 lí 10
... 40: Một quạt máy quay 18 0 vòng 30 giây, Cánh quạt dài 0,4m Tốc độ dài điểm đầu cánh quạt là: π A 4,8π m/s B 2,4π m/s C 7,2π m/s D m / s ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D D D D B B C ... a.v < Câu 22: Cho lực hình vẽ biết F1=6 N, F2= 10 N F3=2N F1 Hợp lực lực có độ lớn A 10 N B 18 N C 8N D 6N F3 F2 Câu 23: Một ô tô chuyển động với vận tốc 10 m/s tắt máy hãm phanh chuyển động ... Câu 10 : Cho lực đồng quy F1= 10 N ,F2=25 N ,hợp lực chúng có giá trị sau A N B 30 N C 40 N D 10 N Câu 11 : Điều sau nói chuyển động tịnh tiến A Quỹ đạo...
 • 5
 • 89
 • 0

Đề KT Học II Sinh 6 có Ma Trận

Đề KT Học kì II Sinh 6 có Ma Trận
... dinh dưỡng vi khuẩn? Trong cách dinh dưỡng hại cho sinh vật chủ? Cho ví dụ minh họa? Câu 3: Nêu cấu tạo vai trò địa y? ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011 Phần I: Trắc nghiệm: Mỗi đáp ... 15% 0% 25% 0% % 1(3đ) (0.5 đ) 1(1.5đ) 30% 0.5% 0% 15% ĐỀ KIỂM TRA SINH HỌC NĂM HỌC 2010-2011 A.TRẮC NGHIỆM: ĐIỂM CHỌN CÂU ĐÚNG Câu 1: Cơ quan sinh sản hạt trần a Hoa b Quả c Hạt d Nón Câu 2: Nhóm ... c Nhiệt độ d Chất lượng hạt giống Câu 5: ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP VÀO DẤU (…) Việt Nam … thực vật cao, nhiều loài giá trị bị … bị … môi trường sống chúng bị tàn phá, nhiều loài trở nên … B TỰ...
 • 4
 • 56
 • 0

DE KT HOC KI 2 TOAN 6

DE KT HOC KI 2  TOAN 6
... 180 c) −1 −1 = : =6 36 ( a) x − = 3 a) x = + 23 11 x = + 23 23 x = 23 23 x= : 7 x= b) 0,75 0,75 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 x = 9.4 x = 12 2 26 10 c) x + = => x + = 3 3 3 − 16 x= 3 x= x= -2 0,5 - Ngày thứ ... ÷− 12 12 12 12  = 10 − 3 −5 = − = − = −4 12 12 4 b) 3 9 2 × + × = × + ÷  11 11  11 11  11 = × = 11 7 11 15 11 26 21 44 75 99 104 + − ):( − ) = ( + − ):( − ) 20 15 12 20 45 60 60 60 ... 3.7 + 9 .28 + 15. 42 + 21 . 56 6.14 + 12. 35 + 18 .63 + 30.77 3.7 + (3.3).(4.7) + (5.3). (6. 7) + (7.3).(8.7) = (2. 3). (2. 7) + (4.3).(5.7) + (6. 3).(9.7) + (10.3).(11.7) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 A= 0 ,25 = 3.7.(1.1...
 • 5
 • 47
 • 0

DE KT HOC KI 2 SINH 6

DE KT HOC KI 2  SINH 6
... ứng dụng công nghệ nông nghiệp công nghiệp, công nghệ sinh học - Tác hại vi khuẩn: Có vi khuẩn gây bệnh cho ngời hay nhiều vi khuẩn hoại sinh làm hỏng thức ăn chúng gây ôi thiu thối rữa Các rác ... thối, gây ô nhiễm môi trờng 15 15 15 70 11,5 11,5 Tõn Phỳ, ngy thỏng nm 20 11 BGH DUYT Tổ CM duyệt Ngời đề - đáp Nguyễn Thị Kim Dung ... Cõu (45) Cõu (70) Cõu (23 ) đất, không thụ phấn cho đợc - Cách tiến hành: chọn số hạt đỗ tốt, khô bỏ vào cốc thủy tinh,...
 • 2
 • 97
 • 0

DE KT HOC KI 2 VAN 6

DE KT HOC KI 2  VAN 6
... Tiết 137+138 : KIM TRA TNG HP CUI NM MễN: NG VN Nm hc 20 10 -20 11 BI I TRC NGHIM: ( im) c k cỏc cõu hi sau ú chn ý tr li ỳng nht mi cõu ... d Cõu 6: Nu vit : Nhỳ lờn dn dn ri nhụ lờn cho kỡ ht cõu mc li gỡ ? A Thiu ch ng B Thiu v ng C Thiu c ch ng v v ng D Thiu b ng II T LUN : (7 điểm) Câu 1: (2 đ) - So sỏnh l gỡ ? - Xỏc nh kiu so ... dụng ki u so sánh ? Búng Bỏc cao lng lng m hn ngn la hng (ờm Bỏc khụng ng- Minh Hu) Câu 2: (5 đ) T mt ngi bn thõn ca em ***********Hết********** PHềNG GD&T TN SN TRNG THCS TN PH Tiết 137+138 : KIM...
 • 4
 • 29
 • 0

de kt hoc ki 1 sinh 6 2013-2014

de kt hoc ki 1 sinh 6 2013-2014
... thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Số câu: Số câu Số điểm: Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 10 6- Hoa sinh ... điểm Số điểm Số điểm: Tỉ lệ %: 20 4- Lá Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 30 5- Sinh sản sinh dưỡng Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 10 Tỉ lệ %: 20 - Đặc điểm bên Số câu: Số điểm: 0.25 - Phân biệt loại đơn, ... Số câu: Số câu Số câu: Số câu: Số câu Số điểm: Số điểm Số điểm: 1. 5 Số điểm: 0.25 Số điểm - Thân dài phân chia tế bào mô phân sinh gióng Số câu : Số câu Số điểm: 0.25 Số điểm Số câu Số câu Số...
 • 3
 • 12
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì địa lý 4đề thi học kì địa lý 9đề thi học kì địa lýđề thi học kì 2 lớp 6 môn địa líđề thi học kì địa lí 8đề thi học kì 1 lớp 6 môn địa líđề kiểm tra học kì vật lí 6đề thi học kì 2 lớp 6 môn địa lýđề thi học kì địa lí 11đề thi học kì 1 lớp 6 môn địa lýđề thi học kì vật lí 8đề thi học kì 1 lớp 6 môn địađề thi học kì địa lí 9đề thi học kì địa 12đề thi học kì 1 văn 6Xác định đột biến gen COL1A1, COL1A2 trên bệnh nhân mắc bệnh tạo xương bất toànđánh giá chức năng thất phải bằng siêu âm tim trong bệnh lý tim mạchtoantuyensinh com 10 đề ôn tập HKI toán 12 THPT thủ đức, TP HCMtoantuyensinh com 50 câu trắc nghiệm đồ thị hàm số lê thị áitoantuyensinh com đề trắc nghiệm ôn tập hàm số và bài toán liên quan trần thanh minhtoantuyensinh com tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ nhóm toánp3c23 khảo sát hàm số www toantuyensinh com50 cau trac nghiem mu logarit co dap an moiC11 tổ hợp xác suất www toantuyensinh comDE 1 TIET GT12 c2DE KT1T DS10 chuong2 tracnghiemDS10 chuong3 110cau tracnghiemP1C02 KSHS www toantuyensinh comP1C3 hàm số LG PTLG www toantuyensinh comP1C5 phép dời hình và phép đồng dạng www toantuyensinh comP2C02 hàm số lũy thừa, hám số mũ, logarit www toantuyensinh comP2C3 tổ hợp xác suất www toantuyensinh comP2C4 đường thẳng và mp trong kg, quan hệ song song www toantuyensinh comP2C8 giới hạn của hàm số www toantuyensinh comP2C18 hàm số lũy thừa, mũ, loga www toantuyensinh com