Tiết 13 bài 11 TH sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất địa lý 6 hồ hải lâm

DIA 6 TIET 13:Thực hành sụ phân bố các lục địa đại dương trên bề mặt trái đất

DIA 6 TIET 13:Thực hành sụ phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất
... vị trí bốn đại dương giới - Đại dương có diện tích lớn bốn đại dương? - Đại dương có diện tích nhỏ bốn đại dương? Các đại dương Trái Đất Thái Bình Dương Đại Tây Dương ấn Độ Dương Bắc Băng Dương ... lệ diện tích lục địa đại dương hai nửa cầu ? Nêu nhận xét ? đất trái đất Lục địa - âu Lục địa phi Lục địa bắc mĩ Lục địa nam mĩ Lục địa Nam cực Lục địa ô-xtrây-li-a Các đảo ven lục địa Diện tích ... lục lục địa ? Châu Mĩ Câu Lục địa nằm hai nửa cầu, có đư ờng xích đạo qua giữa? Lục ịa PhiPhi địa Lục Câu 3: Đại dương sâu giới ? Đại dương Thái Bình Dương Câu Hình ảnh lục địa nào? Lục địa...
 • 16
 • 1,192
 • 5

bài giảng địa 6 bài 11 thực hành sự phân bố các lục địa đại dương trên bề mặt trái đất

bài giảng địa lý 6 bài 11 thực hành sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất
... diện tích lục địa đại dương nửa cầu Bắc? - Tỉ lệ diện tích lục địa đại dương nửa cầu Nam? Bài 11: THỰC HÀNH I/ SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI Nửa cầu Bắc phần lớn có lục địa tập ... xét Bài 11: THỰC HÀNH I/ SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI Quan sát hình ảnh trả lời câu hỏi sau: Ở Bắc bán cầu Nam bán cầu phân bố đất đại dương có giống khác nhau? Bài 11: THỰC HÀNH ... Cực Bài 11: THỰC HÀNH I/ SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI Nửa cầu Bắc phần lớn có lục địa tập trung, gọi lục bán cầu Nam bán cầu có đại dương phân bố tập trung gọi thuỷ bán cầu Trên...
 • 15
 • 2,276
 • 0

Slide Địa 6 BÀI 11 THỰC HÀNH SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT _ Xuân Trường

Slide Địa 6 BÀI 11 THỰC HÀNH SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT _ Xuân Trường
... lệ Lục địa tỉ lệ Đại dương, phân bố Lục địa Đại dương bề mặt Trái Đất: + Đại dương chiếm khoảng 2/3 diện tích bề mặt Trái Đất Lục địa chiếm khoảng1/3 diện tích bề mặt Trái Đất + Lục địa phân bố ... phân bố Lục địa Đại dương nửa cầu Bắc nửa cầu Nam Vị trí diện tích Lục địa Trái Đất - Trên Trái Đất lục địa: Lục địa ÁÂu, Lục địa Phi, Lục địa Bắc Mĩ, Lục địa Nam Mĩ, Lục địa Nam Cực, Lục địa ... diện tích Đại dương Trái Đất - Trên Trái Đất đại dương lớn: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương ây Đại T Vị trí diện tích lục địa Trái Đất Sự phân bố Lục địa Đại dương...
 • 68
 • 283
 • 0

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH. SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. pdf

Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH. SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. pdf
... cầu Bắc? TL: - ½ cầu Bắc: Diện tích lục địa 39,4% Diện tích đại dương 60 ,6% * Nhóm 2: Nêu tỉ lệ diện tích lục địa đại dương ½ cầu Nam? - ½ cầu Nam: Diện TL: tích lục địa 19,0% Diện tích đại 81,0% ... thác kiến thức địa - Quan sát H 29 ( rìa lục địa) cho biết: + Rìa lục địa gồm phận nào? TL: Thềm lục địa sườn lục địa + Nêu độ sâu phận? TL: - Thềm lục địa: – 2oom - Sườn lục địa: từ 200m – 2500m ... Bài tập 4: thức - BBD; ĐTD; TBD; - Quan sát bảng AĐD + Nếu diện tích BMTĐ chiếm 510 tr km2 diện tích bề mặt đại dương - TBD chiếm %? TL: - BBD + Tên đại dương? TL: BBD; ĐTD; TBD; AĐD + Đại dương...
 • 7
 • 506
 • 0

Địa lớp 6 - THỰC HÀNH. SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT ppt

Địa lý lớp 6 - THỰC HÀNH. SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT ppt
... thức - Quan sát H 29 ( rìa lục địa) cho biết: - Rìa lục địa gồm thềm lục + Rìa lục địa gồm phận nào? địa sườn lục địa TL: Thềm lục địa sườn lục địa + Nêu độ sâu phận? TL: - Thềm lục địa: – 2oom - ... động đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng Nhóm 2: Nêu tỉ lệ diện tích lục địa đại dương ½ cầu Bắc? TL: - ½ cầu Bắc: Diện tích lục địa 39,4% Diện tích đại dương 60 ,6% ... tích lục địa đại dương ½ cầu Nam? - ½ cầu Nam: Diện tích TL: lục địa 19,0% Diện tích đại dương 81,0% Chuyển ý Bài tập 2: Hoạt động * Sử dụng bảng số liệu khai thác kiến thức - Đọc yêu cầu thực...
 • 6
 • 855
 • 0

Địa lớp 6 thực hành sự phân bố lục địa đại dương trên bề mặt trái đất

Địa lý lớp 6  thực hành sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất
... ( rìa lục địa) cho biết: - Rìa lục địa gồm thềm lục + Rìa lục địa gồm phận nào? địa sườn lục địa TL: Thềm lục địa sườn lục địa + Nêu độ sâu phận? TL: - Thềm lục địa: – 2oom - Sườn lục địa: từ ... động đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng Nhóm 2: Nêu tỉ lệ diện tích lục địa đại dương ½ cầu Bắc? TL: - ½ cầu Bắc: Diện tích lục địa 39,4% Diện tích đại dương 60 ,6% ... tích lục địa đại dương ½ cầu Nam? - ½ cầu Nam: Diện tích TL: lục địa 19,0% Diện tích đại dương 81,0% Chuyển ý Bài tập 2: Hoạt động * Sử dụng bảng số liệu khai thác kiến thức - Đọc yêu cầu thực hành, ...
 • 6
 • 46
 • 0

Thực hành: Phân bố các lục địa đại dương trên bề mặt trái đất

Thực hành: Phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất
... tích bề mặt đại dương chiếm phần trăm ? Vị trí diện tích lục địa Trái đất - Trên Trái Đất lục địa: - Lục địa - Âu - Lục địa Phi - Lục địa Bắc Mĩ - Lục địa Nam Mĩ - Lục địa Nam Cực - Lục địa ... đất Đất Trái đất Diện tích ( triệu km2) Lục địa - Âu Lục địa Phi Lục địa Bắc Mĩ Lục địa Nam Mĩ Lục địa Nam Cực Lục địa Ô-xtrây-li-a Các đảo ven lục địa 50,7 29,2 20,3 18,1 13,9 7,6 9,2 -Trên Trái ... Thuỷ Sự phân bố lục địa đại dương Trái đất Bắc Nam Lục địa 39,4% 19,0% Đại dương 60,6% 81,0% Nửa cầu Tỉ lệ Diện tích Dựa vào hình 28, nêu tỉ lệ diện tích lục địa, đại dương hai - Các lục địa tập...
 • 10
 • 3,256
 • 13

Bài 11:Thực hành: Sự phân bố các lục địa các đại dương trên bề mặt Trái Đất

Bài 11:Thực hành: Sự phân bố các lục địa và các đại dương trên bề mặt Trái Đất
... Bài 11: Thực hành SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT MỤC TIÊU Kiến thức:  Biết phân bố lục địa đại dương bề mặt Trái Đất, hai nửa cầu Bắc Nam ... Dựa vào bảng số liệu cho biết: diện tích bề mặt Trái Đất 510 triệu km2, diện tích bề mặt đại dương chiếm % ? Các đại dương Trái đất Diện tích (triệu Km2) Đại Tây Dương 93.4 ? Bắc Băng Dương ... CỦA CÁC LỤC ĐỊA TRÊN THẾ GIỚI: Phiếu học tập : Quan sát hình bảng cho biết: - Kể tên lục địa giới? - Các lục địa có diện tích lớn nhỏ nhất? Đất Trái đất Diện tích (triệu Km2) Lục địa Á Âu 50.7 Lục...
 • 11
 • 2,755
 • 17

Bài 11: Thực hành - Sự phân bố các lục địa đại dương trên bề mặt Trái âất

Bài 11: Thực hành - Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái âất
... 29,2 Lục địa Nam Mỹ LĐ Nam Mỹ 50,7 Lục địa Bắc Mỹ LĐ Phi Lục địa Á - Âu Lục địa Phi LĐ Á - Âu 13,9 Lục địa Ơ-xtrây li-a 7,6 Các đảo ven lục địa 9,2 Bài 11: Thực hành * Bài tập 2: - Trên Trái ... giới thực vật động vật Thái Bình Dương Bài 11: Thực hành * Bài tập 4: - Đại dương có diện tích nhỏ bốn đại dương Bắc Băng Dương Dương ơng ình Dư Thái B Bình Dương Tây Đại Thái Ấn Độ Dương - Bắc ... 70,8% bề mặt diện tích Tổ tích bề mặ 361triệu km2 đại dương chiếm phần trăm? 70,8% Bài 11: Thực hành Dương Ấn Độ Dương ơng ình Dư Thái B Bình Dương Tây Đại Thái * Bài tập 4: - Tên bốn đại dương...
 • 29
 • 733
 • 1

Tiết 13 THỰC HÀNH SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ppt

Tiết 13 THỰC HÀNH SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ppt
... Bắc - Lục địa Ôxtrây lia có diện tích nhỏ nằm nửa cầu Nam - Lục địa phân bố Bắc bán cầu Lục ? Lục địa có diện tích lớn nhất? Nằm nửa cầu nào? ? Lục địa có diện tích nhỏ địa Á - Âu, Lục địa Bắc ... địa tập trung gọi Lục bán cầu - Nủa cầu Nam phần lớn Đại dương tập trung gọi Thủy bán cầu Bài tập ? Các Đại dương phân bố nủa cầu nào? - TĐ có Lục địa là: + Lục địa Á - Âu + Lục địa Phi Yêu cầu ... + Lục địa Bắc Mĩ hợp quan sát bảng trang 34 sgk + Lục địa Nam Mĩ cho biết: + Lục địa Ôxtrây lia Gọi HS lên xác định Bản đồ + Lục địa Nam cực ? TĐ có Lục địa? Kể tên ? Xác định vị trí? - Lục địa...
 • 5
 • 1,601
 • 1

Tiết 13 thực hành sự phân bố lục địa đại dương trên bề mặt trái

Tiết 13 thực hành sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt trái
... Bắc - Lục địa Ôxtrây lia có diện tích nhỏ nằm nửa cầu Nam - Lục địa phân bố Bắc bán cầu Lục ? Lục địa có diện tích lớn nhất? Nằm nửa cầu nào? ? Lục địa có diện tích nhỏ địa Á - Âu, Lục địa Bắc ... địa tập trung gọi Lục bán cầu - Nủa cầu Nam phần lớn Đại dương tập trung gọi Thủy bán cầu Bài tập ? Các Đại dương phân bố nủa cầu nào? - TĐ có Lục địa là: + Lục địa Á - Âu + Lục địa Phi Yêu cầu ... + Lục địa Bắc Mĩ hợp quan sát bảng trang 34 sgk + Lục địa Nam Mĩ cho biết: + Lục địa Ôxtrây lia Gọi HS lên xác định Bản đồ + Lục địa Nam cực ? TĐ có Lục địa? Kể tên ? Xác định vị trí? - Lục địa...
 • 5
 • 18
 • 0

Gián án Bài 11 ;thực hành :Sự phân bố các lục địa đại dương........

Gián án Bài 11 ;thực hành :Sự phân bố các lục địa và đại dương........
... có lục địa ? (xác định vị trí đồ tự nhiên giới) PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA Lục địa Bắc Mĩ Lục địa Á - Âu Nửa cầu Bắc Viet nam Lục địa Phi Xích đạo Lục địa Nam Mĩ Lục địa Ơxtraylia Nửa cầu Nam Lục địa ... địa Á - Âu Lục địa Bắc Mĩ Đại Tây Dương Thái bình Dương Lục địa Phi Xích đạo Ấn Độ Dương Lục địa Nam Mĩ Lục địa Ơxtraylia Lục địa Nam Cực BÀI TẬP NHÀ 1/ Dựa vào số liệu SGK điền tiếp vào bảng cho ...     Lục địa có diện tích lớn ? Lục địa nằm nửa cầu ? Lục địa có diện tích nhỏ ? Lục địa nằm nửa cầu ? Lục địa nằm hồn tồn nửa cầu Nam ? Lục địa nằm hồn tồn nửa cầu Bắc ? (Điền kết vào bảng...
 • 19
 • 676
 • 6

ĐỊA LÍ 10 BÀI 10 TH: Sự phân bố động đất, các vùng núi trẻ

ĐỊA LÍ 10 BÀI 10 TH: Sự phân bố động đất, các vùng núi trẻ
... 21/08/2 010 ĐỊA LÍ 10 (Bài thực hành tổ2) Bài 10: Thực hành NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT & CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ    Phan T Thu Hoài Ng.Ngọc ... núi lửa Những núi lửa hoạt động gọi núi lửa hoạt động Những núi ngừng phun lâu gọi núi lửa tắt NHẬN XÉT Nơi phân bố: Vùng ven bờ lục địa Thái Bình Dương (Nhật Bản,…) có gần 300 núi lửa hoạt động, ... hoạt động, người ta gọi vùng Vành đai lửa TBD Hình ảnh núi trẻ Cerro Negro-ngọn núi trẻ Trung Mỹ Dãy Hymalaya cao 8000m Dãy Hoàng Liên Sơn NHẬN XÉT Núi trẻ núi hình thành cách khoảng vài chục triệu...
 • 22
 • 765
 • 2

giáo án bài các dân tộc, sự phân bố dân cư - địa 5 - gv. ng thiên bình

giáo án bài các dân tộc, sự phân bố dân cư - địa lý 5 - gv. ng thiên bình
... S ng chủ + Dân tộc Kinh (Việt) có số dân đ ng yếu đâu? Các dân tộc ng ời s ng nhất, s ng tập trung v ng đ ng đâu? b ng, v ng ven biển Các dân tộc ng ời s ng chủ yếu v ng núi cao nguyên + Các dân ... tr ng cân đối dân v ng, Nhà nước ta + Dân nước ta tập trung đ ng đ ng b ng, đô thị lớn, thưa thớt v ng núi, n ng thôn + Việc dân tập trung đ ng v ng đ ng làm v ng thiếu việc làm GIÁO ÁN ... 10 0ng ời/km2 • Qua phần phân tích cho biết: Dân nước ta tập trung đ ng v ng nào? V ng dân s ng thưa thớt? • Việc dân tập trung đ ng đúc v ng đ ng b ng, v ng ven biển gây sức ép cho dân...
 • 6
 • 5,168
 • 61

Xem thêm

Từ khóa: GIA CONG PRO 2CẮT LỚP VI TÍNH ĐỘNG MẠCH PHỔI, BS. Phan Nhân Hiển ,Khoa CĐHA- BV ĐHYHNLuyện thi IOE quốc gia cực khó pdfđề toán các trường chuyên có lời giải chi tiếtTăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayỨNG DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BẤT ĐẲNG THỨC CỰC TRỊ VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNHCHUYÊN ĐỀ trắc nghiệm TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ ôn thi thpt quốc giaĐề tài phân tích đấu giá quốc tế và hoạt động đấu giá quốc tế tại Việt NamSLIDE NGÀNH LOGISTICSSáng tạo toán học tập 3Vật lí nguyên tử và hạt nhân lê chấn hưngphúc lợi trong doanh nghiệpTrọng tâm kiến thức ngữ văn 11 tập 1Đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ AnTổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thôngNhững bài làm văn tiêu biểu 11Tuyển tập 20 năm đề thi olympic 30 tháng 4 ngữ vănThiết kế bài giảng ngữ văn 11 tập 1Đánh giá tình hình thực hiện chính sách giao đất, giao rừng tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà GiangCác điều kiện cần thiết để áp dụng thành công khuôn khổ chi tiêu trung hạn tại thành phố hồ chí minh nghiên cứu điển hình ngành giáo dục
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập