Đề kiểm tra học kì 2 khối 12 môn địa trường THPT mường la

Gián án đề kiêm tra học 2 khối 12

Gián án đề kiêm tra học kì 2 khối 12
... (x-1 )2 + (y-1 )2 + z2 = 25 /6 x = 1+ t  2) PT d:  y = + t  z = −2t  điểm xdx Đặt I =∫ cos x x Giải – 9 .2 + = Đặt t = 2x ,t > ta 4t2-9t +2 = PT có nghiệm: t = suy x = t = ¼ suy x = -2 0,5 đ 0 ,25 ... ĐÁP ÁN TOÁN KHỐI 12 HỌC KỲ II Câu ( điểm ) 1) (2 điểm ) điểm 0 ,25 đ 0 ,25 đ Cho hàm số y = –x + 3x TXĐ : D=R y’ = -3x2 +3  x = −1 ⇒ y = 2 y'= ⇔  x = 1⇒ y = Bảng biến ... ] PT z2 – 2z + 13 = có hai nghiệm z1 = − 3i z2 = + 3i 2 Do A = z1 + z2 = 26 0 ,25 đ 0 ,25 đ Điểm 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ Câu ( điểm ) Gọi O giao điềm hai đường chéo AC BD Ta có: SO đường...
 • 2
 • 164
 • 0

de kiem tra hoc ki 2 khoi 12

de kiem tra hoc ki 2 khoi 12
... Câu 12 Thao tác sau dùng để tạo mẫu hỏi A Create table in Design view B Create report in Design view C Create form in Design view D Create query in Design view Câu 13 Khi tạo ... nút lệnh : A B C D Câu 20 Trong mẫu hỏi, muốn đưa điều ki n để lọc ghi, ta mô tả điều ki n lọc hàng : A Total B Show C Criteria D Sort Câu 21 .Trong mẫu hỏi để đặt điều ki n gộp nhóm ta chọn A.Show ... bảng D.Thêm trường vào bảng Câu 31 Đâu lệnh xoá ghi A.Records – Delete B Edit – Delete C.Tools – Delete record D File -delete Câu 32: phát biểu sau sai nói bảo mật thông tin A Các thông tin nhạy...
 • 5
 • 109
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC II KHỐI 12MÔN TIẾNG ANH potx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II KHỐI 12 – MÔN TIẾNG ANH potx
... were supported supported are supported supports “ Would you like to go to the cinema tonight?” “ _” Yes, I’d love to Yes, I would Thanks for your help It’s very kind of you Vietnamese ... like What does she look What does she like What is she We _ the form in March and have entrance exam in July fill in filled in take filling out Mary : “Thanks for your lovely gift” I’m...
 • 7
 • 223
 • 0

Đề kiểm tra học 2 lớp 12 môn Ngữ Văn

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Ngữ Văn
... nay, ngày có 12 chiến xảy ra, bao gồm chiến tranh quốc tế hay nội chiến nhỏ Xin hỏi người, trạng thái hòa bình hay chăng? Bên đối lập bác lại: Từ năm 1945 đến nay, ngày nổ 12 chiến tranh Con số ... hùng vĩ C Xây dựng nhân vật sử dụng ngôn ngữ D Lựa chọn chủ đề, xây dựng cốt truyện nhân vật, sử dụng giọng điệu ngôn ngữ Nhận định: “Hành trình sáng tác nhà văn Nguyễn Minh Châu chia làm hai giai ... (Chọn hai đề) Để 1: Giới thiệu khái quát tác giả Tô Hoài tác phẩm Vợ chồng A Phủ (2 điểm) Phân tích giá trị nghệ thuật việc xây dựng tình truyện truyện ngắn Vợ nhặt Kim Lân (5 điểm) Đề 2: Giới...
 • 4
 • 100
 • 0

Đề kiểm tra học 1 lớp 9 môn Địa trường THCS Trung Văn

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Địa trường THCS Trung Văn
... Diện tích 10 0 12 6,8 12 1,3 12 2,5 12 4,0 Sản lượng 10 0 16 8,8 18 5 ,9 2 01, 0 207,6 Năng suất 10 0 13 3,2 15 3,3 16 3 ,9 16 7,4 a Vẽ biểu đồ thể tốc độ tăng trưởng diện ... 2000 – 2 010 b Từ biểu đồ vẽ nêu nhận xét tốc độ tăng trưởng diện tích, suất sản lượng lúa nước ta thời kỳ 2000 – 2 010 ? ****Hết**** Xem thêm: Đề kiểm tra học môn Sử lớp trường THCS Trung Văn ...
 • 2
 • 45
 • 0

de kiem tra hoc ki 2-lop 12

de kiem tra hoc ki 2-lop 12
... chiếu lên mặt kim loại, vận tốc cực đại êlectrôn quang điện sau bứt khỏi mặt kim loại phụ thuộc vào: A Vận tốc ánh sáng môi trờng bên kim loại B Số phôttôn đập lên mặt kim loại vào kim loại; C ... n =83, p = 209 ; C n =126 , p = 83 ; D n =83, p = 126 Câu 24 Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn 125 nơtrôn Hạt nhân nguyên tử có kí hiệu là: 82 207 A 125 Pb ; B 125 Pb ; C 82 Pb ; D 82 ... lên mặt kim loại vào kim loại; C Năng lợng phôtôn chiếu vào mặt kim loại; D Tổng lợng ánh sáng đập lên mặt lim loại vào mặt kim loại Câu 19 Vận tốc cực đại vmax electron quang điện bứt từ catôt...
 • 4
 • 489
 • 4

Đề kiểm tra học 2 toán 12

Đề kiểm tra học kì 2 toán 12
... Oxyz cho A(1; 3; - 4) B(- 1; 2; 2) Mp trung trực AB là: A 4x+2y-12z-17=0 B 4x+2y+12z-17=0 C 4x-2y-12z-17=0 D 4x-2y+12z+17=0 Câu 11: Trong mp Oxyz cho mp(P): x+2y – 2z + = 0.Khoảng cách từ M(m; ... điểm) 10 11 12 Trường THPT Gia Bình số x +2 x −1 log ( x + 1) + log = log ( x + 2) − log ( x − 2) Bài 1: (2. 5đ) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y = Bài 2: (1.5đ) Giải phương trình: 25 Hình học: (3 điểm) ... số y = A.(3; - 2) C 3 D 1− 2x có tâm đối xứng điểm: x+3 B.(- 3; 2) C.(- 3; - 2) D.(- 2; - 3) Câu 6: Giá trị P = log 48 + log là: A P = 2 Câu 7: Một nguyên hàm f ( x) = A - 4cot2x D P = log C...
 • 4
 • 300
 • 1

dap an de kiem tra hoc 2 khoi 10

dap an de kiem tra hoc kì 2 khoi 10
... Bài 1: a, 2KMnO4 + b,2F2 + c, SO2 + d,2Fe + Bài2: a, 16HCl đặc → 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 2H2O → 4HF + O2 2H2S → 3S + 2H2O 6H2SO4 (đặc, nóng) → Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2 Zn + S tC +2 -2 ZnS Khử ... : n = 15 = 0 ,23 Zn 65 , n = = 0 ,2 S 32 Theo phương trình phản ứng ta có : nZn = nS mà theo đề nZn = 0 ,23 > nS = 0 ,2 Zn dư S phản ứng hết Theo phương trình phản ứng nZn = nS = 0 ,2( mol) Vậy khối ... 0 ,2( mol) Vậy khối lượng muối thu là: mZnS = 0 ,2. 97 = 19,4 g Số mol Fe tham gia phản ứng là: nZn = nS = 0 ,2 (mol) Vậy khối lượng sắt dư : mZn = 15 – 0 ,2. 65 = g ...
 • 2
 • 253
 • 0

de kiem tra hoc ki 2 sinh 12

de kiem tra hoc ki 2 sinh 12
... thụ có sinh khối lớn A Sinh vật tiêu thụ gần với sinh vật sản xuất B Sinh vật tiêu thụ xa với sinh vật sản xuất C Cả sinh vật tiêu thụ gần xa với sinh vật sản xuất D Sinh vật phân huỷ Câu 29 Hình ... khả cạnh tranh cao Câu 27 Cá rô phi Việt nam sống điều ki n nhiệt độ từ 5,6 oC đến 42oC, Khoảng nhiệt độ gọi là: A Giới hạn B Giới hạn sinh thái C Giới hạn D Khoảng cực thuận Câu 28 Sinh vật ... truyền Câu 24 Sự ki n không thuộc giai đoạn tiến hóa tiền sinh học là: A Hình thành đại phân tử B Hình thành hạt coaxecva C Hình thành hệ Enzim D Hình thành màng coaxecva Câu 25 Chu trình sinh địa...
 • 2
 • 216
 • 2

Đề kiểm tra học 2- sinh 12

Đề kiểm tra học kì 2- sinh 12
... A Sinh vật phân hủy C Sinh vật tự dưỡng B Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật tiêu thụ bậc [] Câu 12 Một “không gian sinh thái” mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái ... triển gọi A giới hạn sinh thái B sinh cảnh thái C nơi D.ổ sinh [] Câu 13 Diễn nguyên sinh A xảy hoạt động chặt cây, đốt rừng… người B khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật C thường dẫn ... định C Quần thể sinh vật tập hợp cá thể tròng loài D Quần thể có khả sinh sản, tạo thành hệ [] Câu 21 Nguyên nhân bên gây diễn sinh thái A Sự cạnh tranh loài chủ chốt B Sự cạnh tranh loài thuộc...
 • 4
 • 169
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn hóađề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn toánđề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn lýđề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn hóa violetđề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn vănđề kiểm tra học kì 2 trắc nghiệm môn hóa 12đề kiểm tra học kì 2 lý 12đề kiểm tra học kì 2 lí 12đề kiểm tra học kì 2 toán 12đề thi kiểm tra học kì ii khối 12 môn vật lý ppsxđề kiểm tra hoc ki 2 lớp 12đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 đà nẵngđề kiểm tra học kì 2 hóa 12đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn sinhđề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn vănĐỀ KIỂM TRA MÔN XML KIỂM TRA GIỮA KỲEmail marketing A ZSLIDE THUYẾT TRÌNH UML HĐT QUẢN LÝ TIỀN ĐIỆNSLIDE THUYẾT TRÌNH BẢO VỆ WEBSLIDE BẢO VỆ UML PTTK HĐT QUẢN LÍ TIỀN ĐIỆNSLIDE THUYẾT TRÌNH APP CHAT SOCKETĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DƯỢCỨNG DỤNG BOOTSTRAP TRONG XÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI CHIA SẺ VÀ LƯU TRỮ TÀI LIỆUPhân tích tìm nguyên nhân hư hỏng (KS ngô văn định bd)Slide tài liệu máy thủy khíTìm hiểu Phân tích về Then TàyGIÁO TRÌNH hệ thống servo (VINAMAIN)NGÂN HÀNG câu hỏi ôn THI môn học công nghệ chế tạo máyBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận cầu giấythành phố hà nộiMo mường ở mường măng, lạc thủy, hòa bình – những giá trị và biến đổiSLIDE ĐƯỜNG LỐI CHƯƠNG 3 ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾNCuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Logic mệnh đề trong một số bài toán ở phổ thông (LV tốt nghiệp)IELTS reading practice tests 2016bai phat bieu hay cua lanh dao trung quoc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập