Đề kiểm tra đầu năm lớp 12 môn hóa học – trường THPT hùng vương

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Hóa học trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Hóa học trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015
... phí SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 201 4- 2015 Môn: Hóa học Lớp 12 Thời gian làm bài: 60 phút (Đề thi gồm có 02 trang) Mã đề thi 209 I Phần trắc ... phí SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 201 4- 2015 Môn: Hóa học Lớp 12 Thời gian làm bài: 60 phút (Đề thi gồm có 02 trang) Mã đề thi 357 I Phần trắc ... phí SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 201 4- 2015 Môn: Hóa học Lớp 12 Thời gian làm bài: 60 phút (Đề thi gồm có 02 trang) Mã đề thi 485 I Phần trắc...
 • 10
 • 111
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng lớp 12 môn vật lý - trường THPT Yên Thành 2 potx

Đề kiểm tra chất lượng lớp 12 môn vật lý - trường THPT Yên Thành 2 potx
... công suất tải tiêu thụ? A .25 8,6W; B .29 0,4W; C.100,5W; D . 120 ,4W Hết Trường THPT Yên Thành ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12A4(0 7-0 8) Môn: Vật Thời gian: 90phút (không ... Hết - Trường THPT Yên Thành ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12A4(0 7-0 8) Môn: Vật Thời gian: 90phút (không kể thời gian giao đề) đề 473 Bài 1.Chọn đáp án sai:Trong ... B A A B C A B A B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 453 B D C D B C A B D D C A C B B B B A D B A B A A B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49...
 • 13
 • 164
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 12 - MÔN HOÁ HỌC pptx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 12 - MÔN HOÁ HỌC pptx
... 2,3,4,6 - tetra - O - metyl galactozơ (E) 2,3,4-tri-O-metyl glucozơ (G) 1, 3,4, 6- tetra - O - metyl fructozơ (H) Viết công thức cấu trúc (E), (G), (H), (A) Câu IV: 1. a Đun nóng dẫn xuất tetraclo benzen ... (oxi hoá, khử phản ứng khác) ? H2CrO4 CrO3,piridin a) CH3CH2OH CH3CH=O CH3COOH (1) (2) b) CH4 CH3OH H- COOH H-CH=O H2CO3 (2) (3) (4) LiAlH4 c) CH3CH2OH CH3CH3 TiCl4 (1) H+, CH3OH d) - CH=O - CH(OCH3)2+H2O ... - galactozidaza (enzim xúc tác cho phản ứng thuỷ phân  - galactozit) thu galactozơ saccarozơ Metyl hoá hoàn toàn (A) nhờ hỗn hợp CH3i Ag2O, sau thuỷ phân sản phẩm metyl hoá thu 2,3,4,6 - tetra...
 • 6
 • 277
 • 1

Đề kiểm tra đầu năm lớp 6 môn toán

Đề kiểm tra đầu năm lớp 6 môn toán
... ( Mỗi bớc tính cho 0,25 điểm) 0,05 x 2,473 x x= 15 0,1581 : 0, 06 0,12 365 x x = 15 2 ,63 5 0,12 365 x x = 12, 365 x = 12, 365 : 0,12 365 x = 100 Câu 2: điểm ( Mỗi phép tính cho 0,4 điểm) Sau ngày, ... Hớng dẫn chấm Bài kiểm tra chất lợng (lần 1) lớp Năm học 2008- 2009 - Môn toán I Phần trắc nghiệm: điểm (Mỗi câu cho 0,5 điểm) Câu1: Chọn ý B ... thứ ba là: 252 84 = 168 ( tấn) Vì tổng số thóc kho thứ hai Nên tổng số thóc kho thứ hai với 96 x = 192 (tấn) Vì tổng số thóc kho thứ hai với 3 0,5 điểm số thóc kho thứ ba 96 số thóc kho thứ ba...
 • 3
 • 1,113
 • 6

Đề kiểm tra đầu năm lớp 6 môn toán 2009-2010

Đề kiểm tra đầu năm lớp 6 môn toán 2009-2010
... 98, 765 x ( 810 : 32,4 x 18,04 x = 987 ,65 - 98, 765 x ( 25 x 18,04 x = 987 ,65 - 98, 765 x (451 x + 9,549 1000 +9,549 1000 +9,549 1000 Câu 5: Chọn ý B ) ) ) (0,5 điểm) (0,5 điểm) = 987 ,65 - 98, 765 ... Năm học 2009- 2010 - Môn toán I.Phần trắc nghiệm: 2.5 điểm (Mỗi câu cho 0,5 điểm) Câu1: Chọn ý D Câu 3: Chọn ý C Câu 2: Chọn ý A Câu 4: Chọn ý A II.Phần tự luận: 7.5 điểm Câu 1: điểm 987 ,65 ... (0,5 điểm) (0,5 điểm) = 987 ,65 - 98, 765 x ( 0,451 +9,549 ) (0,25 điểm) = 987 ,65 - 98, 765 x 10 (0,25 điểm) = 987 ,65 - 987 ,65 (0,25 điểm) =0 (0,25 điểm) Câu 2: điểm a) điểm ( phép tính cho 0,25 điểm)...
 • 3
 • 404
 • 0

đề kiểm tra 45 phút lớp 12 môn hóa lần 1

đề kiểm tra 45 phút lớp 12 môn hóa lần 1
... C 11 B 12 C 13 B 14 A 15 B C 16 17 18 19 DA D A A C Din ỏp ỏn vo cỏc ụ di C DA C A B A 20 D 21 C 22 C 23 C 24 A 25 A 26 D 27 B 28 B 29 C 30 B C C A A C 10 A 11 C 12 D 13 A 14 C 15 D C 16 17 18 ... C A 10 B 11 B 12 C 13 D 14 B 15 A C 16 17 18 19 DA B D D D s Din ỏp ỏn vo cỏc ụ di C DA A B D C 20 D 21 C 22 B 23 C 24 B 25 B 26 B 27 B 28 B 29 A 30 C B C D B A 10 D 11 D 12 C 13 C 14 B 15 B ... v pha ban u ca dao ng n t : A 12 cm/s v - rad B 12 cm/s v rad C 16 cm/s v rad D 16 cm/s v Din ỏp ỏn vo cỏc ụ di C DA C DA 16 Lu ý 17 18 19 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 mi...
 • 26
 • 61
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Sinh học trường THCS Thượng Lâm năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Sinh học trường THCS Thượng Lâm năm 2014 - 2015
... Câu 9: Sinh sản có tượng thụ tinh gọi là: A Sinh sản sinh dưỡng B .Sinh sản hữu tính C Sinh sản vô tính D .Sinh sản bào tử Câu 10 : Phôi hạt gồm: A Thân mầm, chồi mầm ... mầm, mầm C Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm mầm D.Thân mầm, rễ mầm II Trắc nghiệm tự luận(5,0 điểm): Câu 1( 3đ):Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì? Câu 2(2đ):Trình bày lợi ích tác hại Tảo tự nhiên đời...
 • 2
 • 194
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Hóa học năm 2013 - 2014 trường THCS Đông Ninh

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Hóa học năm 2013 - 2014 trường THCS Đông Ninh
... 2: ( 1, 5 điểm ) Viết PTHH hoàn thành sơ đồ phản ứng ( ghi rõ điều kiện phản ứng có ) 2 2 2 (3) (1) (2) Ba3 ( PO4 ) ¬  Ba  BaO  Ba (OH )  → → Câu 3: ( 1, 5 điểm ) Bằng phương pháp hóa học ... oxit kim loại R Kết thúc phản ứng thu 6,3 g kim loại R Xác định R viết công thức hóa học oxit ? (Al =27 ; H =1 ; O =16 ; S =32 ; Zn =65 ;Fe =56 ; Cu =64 ; Na =23 ; Ca =40 ) ... Mg(OH)2 + HCl c Na2O + HCl d Mg + HCl Câu 10 : Đem đốt hỗn hợp chứa khí H2 O2 Hỏi tạo hỗn hợp nỗ mạnh ? a nH = nO b mH = mO c VH =VO d Đáp án khác Câu 11 : Cho chất : CuO , Mg(OH)2 , H2O , NaOH...
 • 2
 • 92
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Hóa học năm 2014 - 2015 trường THCS Nguyễn Công Trứ

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Hóa học năm 2014 - 2015 trường THCS Nguyễn Công Trứ
... với năm nguyên tử oxi nặng phân tử clo hai lần a- Tính phân tử khối chất A? (0.5điểm) b- Xác định công thức hoá học chất A?(0.5điểm) ( Cho C =12 đvC, H =1 vC, Cu=64đvC,Cl=35.5đvC,N =14 đvC, O =16 đvC, ... Cu=64đvC,Cl=35.5đvC,N =14 đvC, O =16 đvC, Ca=40đvC, P= 31 vC) -* Hết* - ĐÁP ÁN PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3điểm) Mỗi câu dược 0.5 đ Câu Câu Câu c b d Câu a Câu b PHẦN II: TỰ LUẬN (7điểm) Câu 1: (1 )- Cho nước vào hỗn hợp muối ... biểu quy tắc (1 ) b.CO2, Ca3(PO4)2 Câu 4: PTK Cl2 = 35.5x2 = 71 đvc PTK A = 71x = 14 2 dvc Vậy : 2.X + 80 = 14 2 X = 31 đvc (1 ) Câu B ...
 • 3
 • 387
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Sinh học trường THCS Quang Yên năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Sinh học trường THCS Quang Yên năm 2014 - 2015
... TRA TIẾT YÊN NĂM HỌC 2 014 - 2 015 ———————— MÔN: SINH HỌC – LỚP ——————————— I: Trắc nghiệm (3 điểm) Các câu hỏi, câu trả lời cho 0,5 điểm Câu Ý A D D C C B II Phần tự luận (7 điểm) Câu (3 điểm) - ... SGK sinh học lớp trang 52 Quan đoạn văn kiến thức hiểu biết thân trả lời câu hỏi: Những gỗ lâu năm bị rỗng ruột có sống không? Tại sao? - Hết - TRƯỜNG THCS QUANG HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ... (Có ý, ý cho 0,25đ) - Vách tế bào - Màng sinh chất - Chất tế bào - Nhân b Những phận thân mà học gồm: Thân chính, cành, chồi chồi nách (1 điểm) Câu (2 điểm) Những gỗ lâu năm bị rỗng ruột sống...
 • 3
 • 194
 • 0

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn hóa học năm 2015 2016 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn hóa học năm 2015  2016 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh
... B C D C A A C B B D A A B B C C A D C B C C A A A D D ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN: HÓA HỌC - 12 đề 485 570 628 743 896 C D B C C B C D C D A B B D A B A C B ... CHI TIẾT MỘT SỐ CÂU KHÓ VÀ HAY ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Trường THPT Hàn Thuyên (MÃ ĐỀ 132) Câu 1: Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4, FeO CuO, oxi chiếm 16,83% khối lượng hỗn hợp Cho 1,344 lít khí ... - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 132 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đáp án gồm 01 trang ) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29...
 • 9
 • 1,457
 • 4

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 12 Chuyên trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang năm 2015

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 12 Chuyên trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang năm 2015
... luật, biểu mẫu miễn phí KỲ THI: KIỂM TRA ANH 12 CHUYÊN MÔN THI: ANH 12 CHUYÊN Sở Giáo dục & Đào tạo Kiên Giang (Thời gian làm bài: 45 phút) Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt §Ò sè: 297 Hä ... phí Sở Giáo dục & Đào tạo Kiên Giang THI HKII 15 - 16 Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Môn: Tiếng Anh 12NC (Thời gian làm bài: 60 phút) Họ tên thí sinh: Lớp: ……… Mã phách ………… SBD: ... liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - Kú thi: KiÓm Tra Anh 12 Chuyªn M«n thi: Anh 12 Chuyªn (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) §Ò sè: 432...
 • 13
 • 89
 • 0

Đáp án đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn văn 2015 trường THP Hàn Thuyên

Đáp án đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn văn 2015 trường THP Hàn Thuyên
... CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT, THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: NGỮ VĂN – 12 Phần Ý ĐỌC HIỂU Điểm Đọc văn thực yêu cầu I Yêu cầu chung – Câu kiểm tra lực đọc hiểu văn ... viết đáp ứng đầy đủ yêu cầu nêu câu, đồng thời phải triển khai chặt chẽ,diễn đạt lưu loát, có cảm xúc Khuyến khích viết có sáng tạo Chấp nhận viết không giống đáp án, có ý đáp án, phải có xác đáng ... – Câu kiểm tra lực viết nghị luận văn học thí sinh , đòi hỏi thí sinh phải huy động kiến thức tác phẩm văn học, lí luận văn học, kĩ tạo lập văn khả cảm nhận văn chương để làm – Thí sinh cảm nhận...
 • 12
 • 154
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Địa lý trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Địa lý trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015
... SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2014 - 2015 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: ĐỊA - KHỐI 12 Đáp án gồm 02 trang Mã đề 01 Câu Nội dung Khái niệm Atlat Địa lí Việt ... SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2014 - 2015 TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: ĐỊA - KHỐI 12 Đáp án gồm 02 trang Mã đề 02 Câu Nội dung Khái niệm Atlat Địa lí Việt Nam Thang điểm 1.25 Atlat địa ... trường, đường lối … 0.25 Thang điểm làm tròn = 10.0 điểm .Hết VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM...
 • 6
 • 133
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn tin học có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn tin học có đáp án
... Field D Name Trang 4/7 - Mã đề thi 11 1 ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT LỚP 12 HKI ĐỀ 11 1 A B C D A B C D X X X X 21 22 X X 27 28 X X X 23 24 X 25 26 11 X X 29 X 12 13 14 X X 15 X 16 X 17 18 X 19 20 X X X ... câu câu TỔNG 10 câu 10 câu 10 câu 30 câu III) ĐỀ KIỂM TRA IV) HƯỚNG DẪN CHẤM: ĐỀ 11 1 A B X X X X 10 11 X 12 X 13 14 15 X 16 X 17 18 19 20 X Trang 6/7 - Mã đề thi 11 1 C D A B C D X X 21 22 X 23 24 ... X 10 X X X X ĐỀ 11 2 A B C D X X X X X X 10 11 X 21 A B C D X 22 23 X X X X 24 25 X X 26 27 28 12 13 X X 14 X 15 16 17 18 19 X 20 X X X 29 X 30 X X X X X X X X Trang 5/7 - Mã đề thi 11 1 ĐỀ KIỂM...
 • 7
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) từ năm 2001 đến năm 2013Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần điện hóa học ở trường trung học phổ thôngPhát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở việt namBiện pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măngBiện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường mẫu giáo kim đồng 4, quận lê chân, thành phố hải phòng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonBiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại trường THPT dương quảng hàm, huyện văn giang, tỉnh hưng yênMột số vấn đề hình học cần chú ý khi giải bài tập toán lớp 9Thuyết minh cầu thang (đồ án tốt nghiệp KSXD)bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpt chuyên đề integrating grammar for communicative language (3)Các hình thức kiếm tiền trên 123docTìm hiểu chi tiết nghệ thuật qua các truyện ngắn việt nam hiện đại trong chương trình THPTTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNG tự sựHoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty cổ phần simco Sông ĐàĐồ án Tổ chức điều hành sản xuấtCông nghệ sản xuất dược phẩm kỹ thuật chiết xuất Quinidin từ Cinchona CondamineaBáo cáo Thí nghiệm Sức bền vật liệu Trần Song ÁnhNghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nayBài tập elipÔn tập đại số lớp 10ĐẶC BIỆT HÓA TRONG MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC