Ngu van 7 TU DONG NGHIA tiet 35

Ngữ văn 7 - Từ trái nghĩa

Ngữ văn 7 - Từ trái nghĩa
... trang 128) Từ trái nghĩa đợc sử dụng thể đối, tạo hình t ợng tơng phản, gây ấn tợng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động III./ Luyn * Bài tập 1: Tìm từ trái nghĩa câu ca dao, tục ngữ sau: (tho ... tớn bỏn nghi 3/ Thnh ng: - Bỏntừ đâu đến làng ? => Gõy dngthnh ng S n tng mnh, Tỡm vi thnh ng lm chot trỏi ngha cú li núi thờm sinh - Ba chìm bảy cú t trỏi ngha? cú - Lờn thỏc xung ghnh ng cụng ... Mt t cú - Rau già > < rau non nhiu ngha cú th thuc nhiu cp t trỏi ngha khỏc Em cú - Cau già> < cau non * T nhng iu ó ng ý vi nhn nh ny khụng? - Gi > < non phõn tớch trờn, em rỳt c my ni - Gi l...
 • 11
 • 397
 • 1

NGỮ VĂN 7 - TỪ TRÁI NGHĨA

NGỮ VĂN 7 - TỪ TRÁI NGHĨA
... chuyn => Từ già từ nhiều nghĩa >< trẻ >< non - lành: - (áo) lành >< - (áo) rách - (bát) lành >< - (bát) vỡ, sứt, mẻ - (tính) lành >< - (tính) - (điềm) lành >< - (nớc) lành >< - (điềm) gở - (nớc) ... Điền từ trái nghĩa thích hợp để hoàn chỉnh thành ngữ sau: - Mắt nhắm mắt mở - Chạy sấp chạy ngửa - Bớc thấp bớc cao - Chân ớt chân Luyện tập Bài 1: SGK/129 Tìm từ trái nghĩa câu ca dao, tục ngữ ... 10 năm 2011 Kiểm tra cũ Thế từ đồng nghĩa? A Là từ có tiếng quan hệ với nghĩa B Là từ nghĩa trái ngợc C Là từ nghĩa giống gần giống D Là từ giống mặt âm nhng nghĩa khác xa nhau, không liên...
 • 28
 • 430
 • 1

Ngữ văn 7 Từ Tiết 49 đến 60

Ngữ văn 7 Từ Tiết 49 đến 60
... em đoạn văn việc lặp lại số từ a Việc lặp lại số từ ngữ có tác dụng biểu cảm hay không? ngữ văn tác dụng biểu cảm mà làm cho đoạcn văn lộn xọn không Lò Điệp Hồng - THCS Tô Hiệu 142 Ngữ văn Quyển ... điệp ngữ cách quãng Y HS * Qua tìm hiểu ví dụ em thấy có dạng điệp ngữ nào? - Điệp ngữ có nhiều dạng: điệp ngữ cách quãng, điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ chuyển tiếp(điệp ngữ vòng) Bài học: - Điệp ngữ ... lặp lại từ ngữ (Hoặc câu) để làm bật ý, gây cảm xúc mạnh Cách lặp gọi phép điệp ngữ; từ ngữ lặp lại gọi phép điệp ngữ - Chúng ta cần phân biệt điệp ngữ mang giá trị chân biện pháp tu từ với lặp...
 • 54
 • 356
 • 0

Ngữ văn 7 - Tuần 1 (Chi tiết)

Ngữ văn 7 - Tuần 1 (Chi tiết)
... hiĨu chung T¸c gi¶ - T¸c phÈm - A-mi-xi (18 46 - 19 08) nhµ v¨n I- Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n - Ngun ThÞ Thu Hµ - Trêng THCS Ngun Huy Tëng trß vµ nh÷ng kØ niƯm thêi lµ sinh viªn häc ta-li-a, t¸c gi¶ cđa nhiỊu ... D - Cđng cè: E - Híng dÉn häc bµi: 1) Bài vừa học: - Nắm nội dung học - Thuộc ghi nhớ SGK/9 - Làm tập 2) Bài học: Chuẩn bò bài: “Mẹ tôi” - Tìm hiểu tác giả , thích - Thái độ người bố En-ri-cô ... thích - Thái độ người bố En-ri-cô nào? - Điều khiến En - ri - cô “Xúc động vô cùng” đọc thư bố TiÕt Ngµy 20 th¸ng 08 n¨m 2009 MĐ t«i a a-mi-xi (18 46 - 19 08) A - Mơc tiªu cÇn ®¹t KiÕn thøc: HiĨu vµ...
 • 24
 • 202
 • 0

Bài giảng Ngữ văn 7 Từ Láy

Bài giảng Ngữ văn 7 Từ Láy
... giống khác đặc điểm âm thanh? Đăm đăm: Láy lại tiếng gốc suy Từ láy toàn Mếu máo: Láy phận m suy Từ láy phận Liêu xiêu :Láy phận iêu suy Từ láy phận Vì từ láy sau không gọi bần bật, thăm thẳm? ... Câu 1:Thế từ ghép(5 điểm) Câu 2:Có loại từ ghép(2 điểm) Câu 3:Điền thêm tiếng để tạo thành từ ghép phụ:(3 điểm) Bút… Thước… Mưa… Làm… Ăn… Tiết 11 TV I loại từ láy     Các loại từ láy sau có ... điệu để tạo hài hoà âm Ghi nhớ: SGK II Nghĩa từ láy     1/nghĩa từ láy hả, oa oa, tích tắc, gâu gâu tạo thành đặc điểm âm thanh? Do mô âm 2/Các từ láy nhóm SGk có đặc điểm chung âm ý nghĩa?...
 • 13
 • 579
 • 1

giáo án ngữ văn 7 từ tuần 4

giáo án ngữ văn 7 từ tuần 4
... Nghĩa từ láy tạo thành từ đâu ? HD hs tự học nhà :(1p ) Ø : -Làm tập 4, 5,6 - Soạn : Quá trình tạo lập văn * ĐIỀU CHỈNH : GIÁO ÁN NGỮ VĂN Lê Thị Kim Thoa 38 Trường THCS TUN THẠNH GIÁO ÁN NGỮ VĂN ... nghóa Mếu Máo ? - Nghóa từ láy : , oa oa , tích tắc … tạo thành đặc điểm âm ? - Các từ láy nhóm sau có đặc điểm chung âm nghĩa? GIÁO ÁN NGỮ VĂN Năm học 2013 -20 14  Hs đọc - Từ láy đăm đăm có tiếng ... thêm từ : khe khẽ * Gọi hs đọc ghi nhớ  GDKNS: ( ĐỘNG NÃO ) Từ láy thường sủ dụng tình ? * HĐ :HD tìm hiểu nghĩa từ láy : (7p) - Hai từ láy thăm thẳm khe khẽ , từ có nghóa nhấn mạnh , từ giảm...
 • 4
 • 189
 • 0

Giáo án: Rèn Luyện từ và câu tuần 1 Từ Đồng Nghĩa (tiết 1)

Giáo án: Rèn Luyện từ và câu tuần 1 Từ Đồng Nghĩa (tiết 1)
... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 2 01 Rèn Luyện từ câu tuần Từ Đồng Nghĩa - Từ Trái Nghĩa (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Tiếp ... 2 01 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Rèn Luyện từ câu tuần 17 Tổng Kết Vốn Từ (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Tiếp tục củng cố kiến thức cho học sinh từ đồng nghĩa, ... …… / 2 01 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Rèn Luyện từ câu tuần Từ Đồng Nghĩa (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh từ đồng nghĩa Kĩ...
 • 70
 • 475
 • 0

Giáo án Ngữ văn 7 từ tuần 32 đến tuần 37

Giáo án Ngữ văn 7 từ tuần 32 đến tuần 37
... Hoa- Trờng THCS Thuỵ Phong- Ngữ văn 7- Ngày soạn: 22 2011 Hoạt động thầy ? Đọc thích : 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17 ? * Hoạt động II Đọc- hiểu văn Cấu trúc văn ? Văn đợc viết theo phơng thức ... Hoàn thiện văn - Chuẩn bị: Luyện tập văn báo cáo, văn đề nghị 153 Nguyễn Thị Hoa- Trờng THCS Thuỵ Phong- Ngữ văn 7- Ngày soạn: 22 2011 Ngày dạy / /2011 Tuần 34 Tiết 134, 135 Luyện tập làm Văn đề ... tình cảm - Điệp ngữ biện pháp lặp lại từ ngữ (câu) để làm bật ý, gây cảm xúc mạnh - Điệp ngữ có nhiều dạng: điệp ngữ cách quãng, điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng) * Hoạt...
 • 36
 • 95
 • 0

Slide văn 7 TỪ ĐỒNG ÂM _Phương Thảo

Slide văn 7 TỪ ĐỒNG ÂM _Phương Thảo
... (sgk/135) ? Vậy từ đồng âm? => Từ đồng âm từ giống âm nghĩa khác xa nhau, không liên quan với Tiết 43 : TỪ ĐỒNG ÂM Bài tập nhanh Em tượng từ đồng âm câu đối sau ? Ruồi đậu mâm xôi, mâm xôi đậu Kiến ... Làm lại Tiết 43 : TỪ ĐỒNG ÂM I Thế từ đồng âm ? Bài tập : (sgk/135) - Giống âm - Nghĩa khác xa nhau,không liên quan đến => Từ đồng âm Ghi nhớ: (sgk/135) II Sử dụng từ đồng âm Bài tập 1: (sgk/135) ... Làm lại Tiết 43 : TỪ ĐỒNG ÂM I Thế từ đồng âm ? Bài tập : (sgk/135) - Giống âm - Nghĩa khác xa nhau,không liên quan đến => Từ đồng âm Ghi nhớ: (sgk/135) II Sử dụng từ đồng âm Bài tập 1: (sgk/135)...
 • 30
 • 243
 • 0

Slide văn 7 TỪ ĐỒNG ÂM _Thị Thuận

Slide văn 7 TỪ ĐỒNG ÂM _Thị Thuận
... khỏc khụng liờn quan n Ghi nh: Từ đồng âm nhng từ giống âm nghĩa khác xa nhau, không liên quan gỡ tới Từ lồng hai câu có gỡ giống khác nhau? Tiết 44: I Thế từ đồng âm? Bi tp: Ghi nh Gii thớch ngha ... Thế từ đồng âm? Con ngựa đứng lồng 1 Bi tp: Ghi nh: lên II Sử dụng từ đồng âm Bi tp: Mua chim, bạn nhốt vào lồng Nh vo ng cnh m ta phõn bit c ngha ca t lng bi trờn Tiết 44: I Thế từ đồng âm? ... c ? Hóy cho bit ngha ca danh t ú t ú? Tiết 44: I Thế từ đồng âm? II Sử dụng từ đồng âm III Luyn tp: Bi 2:(SGK- 136) Đặt câu với cặp từ đồng âm sau? bn (danh t) bn(ng t) Bi 3:(SGK- 136) sõu (danh...
 • 21
 • 401
 • 0

Giáo án ngữ văn 7 bài ý nghĩa văn chương

Giáo án ngữ văn 7 bài ý nghĩa văn chương
... Văn bạn) lao động chương hình dung người sống muôn hình vạn trạng Chẳng - Đọc 2) Nhiệm vụ văn chương sáng văn chương - Văn tạo sống” chương - Theo em nội dung lời văn phản ánh Hoài Thanh có ý ... học: 1) Bài vừa học: - Nắm vững ý nghĩa công dụng văn chương - Tìm thêm dẫn chứng để chứng minh công dụng ý nghĩa văn chương phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn 2) Bài học: ... 5: tương lai - Theo em văn bản: Ý nghĩa văn chương thuộc loại văn nghị luận 3) Công dụng nào? bày  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí văn chương - Văn nghị luận Hoài Thanh...
 • 5
 • 272
 • 0

NGỮ VĂN 7 TỰ CHỌN CẢ NĂM

NGỮ VĂN 7 TỰ CHỌN CẢ NĂM
... cầu văn biểu cảm tác phẩm văn học cách làm dạng biểu cảm tác phẩm văn học 2/ Hiểu: văn biểu cảm tác phẩm văn học cách làm dạng biểu cảm tác phẩm văn học 3/ Có kỹ vận dụng: Cảm thụ tác phẩm văn ... ngữ văn III/ Nội Dung: a/ Bài học: Luyện tập dựng đoạn văn biểu cảm => Giúp Hs xác định Cảm thụ tác phẩm văn học học Viết đoạn văn biểu cảm tác phẩm văn học Cảm thụ tác phẩm văn học học Làm văn ... khác: văn mẫu ngữ văn III/ Nội Dung: a/ Bài học: Luyện tập phát biểu cảm nghĩ tác phẩm => Giúp Hs xác định Cảm thụ tác phẩm văn học học Viết đoạn văn biểu cảm tác phẩm văn học Cảm thụ tác phẩm văn...
 • 34
 • 76
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử ngữ văn 7 từ đồng nghĩasoan ngu van bai tu dong nghia lop 7bai giang ngu van ̃ bai tu dong nghiagiao an ngu van 7 tu trai nghiasoan bai ngu van 7 tu trai nghiasoạn văn 7 từ đồng nghĩagiai bai tap ngu van lop 7 tu dong nghiasoan van bai tu dong nghia lop 7doan van co tu dong nghiangu van 7 tu han vietngữ văn 6 từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từsoan ngu van bai tu dong amsoạn văn 7 từ đồng âmthành ngữ có cặp từ đồng nghĩaviet doan van co tu dong nghiaLUAN VAN THIET KE NHA MAY CHE BIEN HAI SAN KHO NANG SUAT 1 TAN SAN PHAM CADO AN TOT NGHIEP UNG DUNG PLC s7 300 DE DIEU KHIEN TRAM TRON BE TONG TU DONGDE KHAO SAT CHAT LUONG ON THI THPT QUOC GIA YEN LAC MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)02 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số04 270 bài tập TIỆM cậnde thi tuyen sinh vao lop 10 thpt chuyen 2016 2017 (co dap an)QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGCÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢNĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER TẠI CTCP CẢNG HẢI PHÒNGChính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU trong điều kiện tham gia vào WTOLiên minh công nông trong thời kì quá độ lên CNXHvà thực tế Việt Nam về liên minh công nôngtrong thời kì CNH-HĐHcác nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp hcm (tt)Phân tích nội dung quy luật lượng đổi dẫn đến chất đổi. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này trong hoạt động thực tiễn.Giai nhanh trac nghiem toan 12 bang may tinh casioLuyen sieu tu duy casio chuyen de phuong trinh bat PT he PT doan tri dungĐề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 7Bài giảng Lịch Sử 9 bài 18A study on usages of slang in english languageĐề thi thử môn toán THPT chuyên lần 216 phuong phap va ky thuat giai nhanh bai tap trac nghiem hoa hoc pham ngoc bang
Đăng ký
Đăng nhập