KT hoc kì i và II địa lý 6 địa lý 6 đoàn quốc việt

KT hoc I II Địa 6

KT hoc kì I và II Địa Lý 6
... đ i độ nghiêng hướng D không nghiêng không đ i hướng c) Th i gian Tr i Đất chuyển động quanh Mặt Tr i vòng là: A 365 ngày B 366 ngày C 366 ngày D 365 ngày d) Địa hình kết tác động của: A N i ... động Tr i Đất quanh Mặt tr i b Gi i thích hình thành mùa nóng mùa lạnh nửa cầu Tr i Đất ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP Đề số (Th i gian làm b i: 45phút) A MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Các ... b) Con ngư i có biện pháp để hạn chế bớt thiệt h i động đất gây ra? ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP Đề số (Th i gian làm b i: 45phút) A MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Các chủ đề/ n i dung Các...
 • 22
 • 100
 • 0

KIEM TRA HOC KI I VA II

KIEM TRA HOC KI I VA II
... – TIẾT 28 - KI M TRA VĂN B I KI M TRA : NGỮ VĂN - TH I GIAN (45 PHÚT ) I Phần trắc nghiệm( i m) : Học sinh đọc kó câu h i chọn đáp án để khoanh tròn chữ đầu ý trả l i Câu 1: Tác giả dân gian ... B i làm sơ s i, chưa đú ý Sai nhiều l i tả, dùng từ, đặt câu * i m 0: Lạc đề hoàn toàn TUẦN 12 – TIẾT 46 - KI M TRA TIẾNG VIỆT I Phần trắc nghiệm(3 i m) : Học sinh đọc kó câu h i chọn đáp án ... b i: Khơng gian, th i gian xảy việc kể Diễn biến câu chuyện: Lần lượt kể - Sự việc thứ - Sự việc thứ hai - Sự việc thứ ba - Sự việc Sự việc kết thúc : Khép l i câu chuyện * Kết : Suy nghĩ người...
 • 11
 • 135
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT HỌC I TIN 10 - 2009

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ KT HỌC KÌ I TIN 10 - 2009
... NGUYỄN TR I HỌ TÊN: LỚP: 10 KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 200 8-2 009 MÔN: Tin học 10 Th i gian: 45 phút ĐỀ 101 0: PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5đ) Hãy chọn đáp án Câu 1 :Tin học ngành khoa học a)Nghiên cứu ... biểu? Câu 3: (1 đ) Hãy trình bày tính chất thuật toán? HẾT I M ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 10 Năm học 2008 - 2009 1 .Tin học gì? 2.Thông tin liệu: • Kh i niệm Thông tin ? kh i ... tính i n tử b) sinh từ văn minh thông tin c)Sử dụng máy tính i n tử d)Có n i dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng Câu 2:Thông tin là: a)Tất mang l i hiểu biết cho ngư i b)Các tín hiệu...
 • 3
 • 314
 • 2

Đề thi học I đáp án Địa Lí 8 (08-09)

Đề thi học kì I và đáp án Địa Lí 8 (08-09)
... - Đáp án đề thi học I môn Địa 8: Câu 1:(4 i m) -Địa hình: + Phần đất liền: • Nửa phía tây:có nhiều n i, sơn nguyên cao,hiểm trở bồn địa rộng.(0,5 i m) • Nửa phía đông:vùng đ i n i, thấp ... i m) + Các vật nu i đa dạng.(0,25 i m) -Công nghiệp: Sản xuất công nghiệp nước đa dạng chưa đều.(0,5 i m) + Công nghiệp khai khoáng phát triển nhiều nước.(0,5 i m) + Công nghiệp luyện kim,cơ ... yếu.(1,0 i m) + Nửa phía tây phần đất liền có khí hậu cận nhiệt lục địa, quanh năm khô hạn → cảnh quan thuộc miiền khô hạn (1,0 i m) Câu 2:(4 i m) -Nông nghiệp: + Sự phát triển nông nghiệp nước...
 • 3
 • 210
 • 0

đề thi học I II lớp 7 năm 2010 nộp phòng

đề thi học kì I và kì II lớp 7 năm 2010 nộp phòng
... (0,5 i m) (0,5 i m) (0,5 i m) (0,5 i m) y (0,5 i m) A ABC = ACB ; DB = CE (0,25 i m) (1 i m) Câu5 : (2 i m) - Vẽ hình ghi giả thi t kết luận cho ∆ ABC ; AB = AC (0,5 i m) x -1 o GT (0,25 i m) ... i m a)Phát biểu hai định lí cho hai i m (0,5) i m - Hai đường thẳng phân biệt vuông góc v i đường thẳng thứ ba song song - Đường thẳng vuông góc v i hai đường thẳng song song vuông góc v i ... ( 1,5 i m) a)Đồ thị hàm số y= ax (a ≠ o) có dạng nào? b) Vẽ đồ thị hàm số y = -3x Câu 5: (2 i m) Cho tam giác ABC có AB = AC góc B góc C tia đ i tia BC lấy i m D, tia đ i tia CB lấy i m E...
 • 4
 • 143
 • 0

KT HỌC I 7 HOT

KT HỌC KÌ I LÝ 7 HOT
... ứng I1 , I2 , I3 Giữa số có quan hệ d i đây? + A I1 = I2 + I3 A B I1 = I2 - I3 A C I2 = I1 + I3 A D I3 = I2 + I1 Có hai bóng đèn lo i ghi 6V H i mắc song song hai bóng đèn mắc thành mạch kín v i nguồn ... 18V, V1 V2 (1đ) III) Nêu qui tắc an toàn sử dụng i n(2đ) Sgk 4ý x 0,5đ IV)Nêu phơng án chống b i xởng dệt gi i thích (1đ) Ng i ta treo kim lo i nhiễm i n để hút b i vật nhiễm i n có khả hút ... hiệu i n dụng cụ dùng i n gia đình? D 300V Cho sơ đồ nh hình vẽ, ampe kế có số tơng ứng I1 , I2 , I3 Giữa số có quan hệ + A I1 = I2 + I3 A1 A2 A3 Có hai bóng đèn lo i ghi 6V, mắc song song hai...
 • 5
 • 98
 • 0

Gián án toán 2 học I - Phần II

Gián án toán 2 học kì I - Phần II
... 92 , đ i trồng 38 - H i số đ i trồng - B i toán Tóm tắt Đ i : 92 Đ i đ i : 38 Đ i : ? B i gi i Số đ i trồng : 92 - 38 = 54 ( ) Đáp số : 54 B i : - B i toán h i ? - B i toán thuộc dạng ? - Yêu ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết 54 Thứ………ngày……… tháng……….năm 20 06 52 28 I MỤC TIÊU : II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giúp HS : • Biết cách thực phép tính có nhớ dạng 52 28 • Áp dụng để gi i toán có liên Que tính III CÁC ... dạng 12 – 8; 32 – 8; 52 - 28 • Tìm số hạng chưa biết tổng • Gi i toán có l i văn ( toán đơn, phép tính trừ ) • Biểu tượng hình tam giác • B i toán trắc nghiệm, lựa chọn Gi i thiệu : GV giới...
 • 123
 • 337
 • 0

De thi hoc ki I va dap an 10 NC, CB - namvan83

De thi hoc ki I va dap an 10 NC, CB - namvan83
... thuật Ng i viết ph i có kĩ làm văn biểu cảm mà ph i ki n thức Đọc Tiểu Thanh kí Nguyễn Du - Về n i dung: * Mở b i: + Gi i thi u tác giả Nguyễn Du: vị trí, t i năng, nghiệp + Gi i thi u thơ: ... l i lòng ng i viết Vì làm cần ph i an xen tự v i yếu tố miêu tả, biểu cảm - Về n i dung: chọn chi tiết tiêu biểu, đặc sắc để kể gặp mặt bu i chia tay đáng nhớ ng i viết th i gian, địa i m, ... B .Thi tiên C .Thi Phật D .Thi sử Phần II: Tự luận(7 i m) Chọn hai đề sau: Đề 1: Hãy kể l i tiết học bu i học đáng nhớ anh (chị) Đề 2: Hãy kể l i bu i gặp gỡ chia tay đáng nhớ anh (chị) Chúc em thi...
 • 7
 • 351
 • 0

Đề KT học I lớp 11 I

Đề KT học kì I lớp 11 kì I
... i m i m Sở GIáO DụC & ĐàO TạO YÊN B I TRƯờNG THPT HOàNG VĂN THụ Năm học: 2008 - 2009 đề kiểm tra trắc nghiệm học I Môn: Hóa học (đề có trang) Th i gian: 45 phút Mã đề thi: 805 Lu ý: Học sinh ... gam Mã đề thi 806 Sở GIáO DụC & ĐàO TạO YÊN B I TRƯờNG THPT HOàNG VĂN THụ Họ tên: Lớp 11A: Năm học: 2008 - 2009 PHIếU trả l i Trắc nghiệm ( B i kiểm tra học I) Môn: Hoá học Th i gian: 45 ... Sở GIáO DụC & ĐàO TạO YÊN B I TRƯờNG THPT HOàNG VĂN THụ Năm học: 2008 - 2009 đề kiểm tra trắc nghiệm học I Môn: Hóa học (đề có trang) Th i gian: 45 phút Mã đề thi 806 Học sinh chọn đáp...
 • 9
 • 217
 • 1

KT học I lớp 11 đề 2

KT học kì I lớp 11 đề 2
... Thụ Năm học: 20 07 - 20 08 đề kiểm tra trắc nghiệm học I Môn: Hóa học( đề có trang) Th i gian: 45 phút Mã đề thi 807 Học sinh chọn đáp án theo yêu cầu câu tô vào phiếu trả l i trắcnghiệm ( trang ... chất phi kim i n hình D Tính oxi hoá tính khử Câu : Etilenglicol X có công thức phân tử là: C2H6O2 Công thức đơn giản X là: A CH2O B C2H6O2 C C2H4O2 D CH3O Cho chất: (1) C3H7 - COOH; (2) CH3 ... 0 ,22 4 lít [ Mã đề thi 807 - Trang - Trờng THPT Hoàng Văn Thụ Năm học: 20 07 - 20 08 Mã đề thi 807 Câu 24 : Liên kết hoá học phân tử hơp chất hữu chủ yếu là: A Liên kết cộng hoá trị B Liên kết kim...
 • 6
 • 185
 • 0

KT HOC KI I

KT HOC KI I
... - Ghi đ i lượng đơn vị Nêu l i ích việc sử dụng tiết ki m i n ( 0,25đ x ) Phát biểu quy tắc bàn tay ph i - Xác định chiều dòng i n chạy cuộn dây (0,25đ x 2) - Áp dụng quy tắc nắm tay ph i để ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ CÂU KI M TRA HỌC KỲ I ( 2006 – 2007) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: Vật lý - Lớp N I DUNG - YÊU CẦU Định luật Jun - Lenxơ: - Phát biểu n i dung định luật; - Viết hệ ... độ định mức đèn: Idm = Pdm/Ud = 3/6 = 0,5 (A) - Cường độ dòng i n mạch chính: I = 2.Idm = (A) - i n trở toàn mạch là:R' = U /I = 12V/1A = 12 Ω - i n trở phần biến trở tham gia vào mạch là: R'b...
 • 2
 • 213
 • 0

KT HỌC I

KT HỌC KÌ I
... 11./ Chiều lực i n từ tác dụng lên dây dãn thẳng 12./ Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S III./ Phần III: (3đ) M i câu 1đ 13./a- Phát biểu : (0,5đ) b- Viết hệ thức : (0,5đ) 14./ a- Gi i thích ... ……………………………………………… i m Môn : Vật lý Th i gian : 45ph ( không kể th i gian phát đề ) L i phê giáo viên I Phần I : Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả l i : 1./ Ngư i l i đò ng i thuyền thả tr i theo dòng ... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC : 2006-2007 Môn : Vật lý I. / Phần I : (4đ) M i ý 0,5đ 1,2,3,4: C 5,6,7,8 : D II./ Phần II: ( 3đ) M i ô trống 0,5đ 9./ - tỉ lệ thuận ; i n trở 10./ - Chuyển...
 • 6
 • 219
 • 0

kt hoc ki I 07-08

kt hoc ki I 07-08
... ÁN ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC : 2007-2008 Môn : Vật lý I. / Phần I : (3đ) M i ý 0,5đ C D C D B B II./ Phần II: ( 1đ) M i ô trống 0,5đ 7./ vuông góc v i mặt bò ép 8./ 760mmHg III./ Phần III: (6 ... đặt từ trường III./ Phần III: (6 i m ) Trình bày l i gi i trả l i câu h i đây: 9./ a) Phát biểu đònh luật Ôm b) Viết công thức đònh luật m gi i thích đ i lượng công thức 10./ Một ... Vật lý I. / Phần I : (3đ) M i ý 0,5đ B D D B D C II./ Phần II: ( 1đ) M i ô trống 0,5đ 7./ cường độ dòng i n chạy qua đoạn mạch 8./ Chiều lực i n từ tác dụng lên dây dẫn thẳng III./ Phần III: (6...
 • 5
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: BÀI GIẢNG Lập trình Java (Ngô Công Thắng)bế tắc và xử lý bế tắc trong hệ phân tánbài tập tiếng anh 10 thí điểm lưu hoằng trí (file word có thể copy)Solutions Intermediate Progress Test 01 ATIEU LUAN QUAN LY BAO CHI THỰC TRẠNG về QUẢN lý báo CHÍ TRÊN địa bàn TỈNH hà GIANGNÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH bắc GIANG tiểu luận cao họcTiểu luận môn PR quản trị khủng hoảng nêu khái niệm các giai đoạn và các biện pháp trong quản trị khủng hoảng lấy ví dụ cụ thể minh họa( khủng hoảng trong hoạt động của cơ quan báo chí truyền thông)Các dạng trường học”Đề tài: Chuyên đề xử lý nước thải bằng các quá trình tự nhiênTieu luan lich su ly luan bao chi các vấn đề KINH tế báo CHÍ TRUYỀN THÔNGHƯỚNG DẪN PHẦN MỀM HCSN AANA7.0 NETtiểu luận chuyên đề báo chí40 BÀI TẬP TIẾNG ANH TÌM RA LỖI TRONG CÂU ( ERROR IDENTIFICATION) có đáp ánSÁCH SCAN Lập trình Matlab (Nguyễn Hoàng Hải Các TG)Kế hoạch chủ đề Bé và gia đình thân yêu của bé nhà trẻ 18 đến 24 thángGiáo án trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổiKế hoạch giảng dạy chủ đề gia đình thân yêuGiáo án chủ đề gia đình thân yêu của béKế hoạch thực hiện chủ đề Một số hiện tượng tự nhiên trường Mẫu giáoĐề cương ôn tập kiểm tra HKI công nghệ 8 20172018
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập