Phân biệt các phương thức biểu đạt trong văn bản

Tiết 1+2+3: CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG VĂN TỰ SỰ ppt

Tiết 1+2+3: CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG VĂN TỰ SỰ ppt
... độc thoai, độc thoại nội tâm Hình thức quan trọng để thể nhân vật văn tự + Đối thoại Hình thức đối đáp, trũ chuyện hai nhiều người Trong văn tự sự, đối thoại thể cách gạch đầu dũng đầu lời trao ... với mỡnh núi với tưởng tượng Trong văn tự sự, người độc thoại nói thành lời thỡ phớa trước câu nói có gạch đầu dũng; cũn khụng thành lời thi khụng cú gạch đầu dũng B CÁC DẠNG ĐỀ I Dạng đề từ đến ... - Dấu hiệu đặc điểm yếu tố nghị luận văn tự sự: + Nghị luận thực chất đối thoại (đối thoại với người với mỡnh) +Dựng nhiều Câu khẳng dịnh...
 • 13
 • 10,691
 • 39

RÈN LUYỆN kĩ NĂNG sử DỤNG kết hợp các PHƯƠNG THỨC BIỂU đạt TRONG bài văn NGHỊ LUẬN CHO học SINH TRUNG học cơ sở

RÈN LUYỆN kĩ NĂNG sử DỤNG kết hợp các PHƯƠNG THỨC BIỂU đạt TRONG bài văn NGHỊ LUẬN CHO học SINH TRUNG học cơ sở
... RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 2.1 Khái quát sử dụng kết hợp phương thức biểu đạt văn 2.1.1 .Phương thức biểu đạt ... TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1.Nghiên cứu khái niệm rèn luyện 1.1.1.Tình hình nghiên ... giao tiếp lực hành văn người 1.4 Việc rèn luyện sử dụng kết hợp phương thức biểu đạt văn nghị luận cho học sinh Trung học sở nhiều hạn chế: Dạy học làm văn NL Trung học sở (THCS) ngày trọng...
 • 27
 • 352
 • 2

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
... RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 2.1 Khái quát sử dụng kết hợp phương thức biểu đạt văn 2.1.1 .Phương thức biểu đạt ... TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1.Nghiên cứu khái niệm rèn luyện 1.1.1.Tình hình nghiên ... giao tiếp lực hành văn người 1.4 Việc rèn luyện sử dụng kết hợp phương thức biểu đạt văn nghị luận cho học sinh Trung học sở nhiều hạn chế: Dạy học làm văn NL Trung học sở (THCS) ngày trọng...
 • 27
 • 306
 • 0

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
... trang 161) Củng cố, luyện tập: *Hiệu việc vận dụng phương thức biểu đạt văn nghò luận? - Việc vận dụng phương thức biểu đạt văn nghị luận cần thiết - Việc vận dụng phương thức biểu đạt phải xuất phát ... văn nghị luận + GV gọi HS đọc tập + GV: tổ chức cho HS trả lời câu hỏi a, b (SGK trang 158): o Vì một đoạn văn nghị luận, cần vận dụng kết hợp I Luyện tập lớp : Vận dụng kết hợp phương thức biểu ... cô giúp em luyện tập để biết cách vận dụng tổng hợp hài hồ thao tác lập luận văn nghị luận Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập lớp - GV u cầu HS nhắc lại kiến thức phương thức biểu đạt - HS: Gồm:...
 • 4
 • 2,137
 • 7

NGỮ NGHĨA của TIỀN tố при TRONG ĐỘNG từ TIẾNG NGA và các PHƯƠNG THỨC TRUYỀN đạt TRONG TIẾNG VIỆT

NGỮ NGHĨA của TIỀN tố при TRONG ĐỘNG từ TIẾNG NGA và các PHƯƠNG THỨC TRUYỀN đạt TRONG TIẾNG VIỆT
... предметов (н при ер: при тавить, при леить, при ипнуть, при оснуться, при репить, при ать, при оединить, при олоть, при елать, при интить, при оснуться, при ить, при ёрзнуть, при алить, ) и сжатия, ... при тавкой ПРИ-, обозначающие доведение действия до конечного пункта, полное сближение с целью движения, н при ер: при ти, при хать, при ететь, при лыть, при олзти, при ести, при езти, при ащить, при лизиться, ... действии, как: при чить(-ся), при учить, при ить (переносное значение), при ыкнуть, при сться, при иться, при елькаться, при юхаться, при ерпеться, при брести и др Событие K в подобных ПРИ-глаголах...
 • 96
 • 725
 • 1

NGHĨA bất ĐỊNH TRONG TIẾNG NGA và các PHƯƠNG THỨC TRUYỀN đạt TRONG TIẾNG VIỆT

NGHĨA bất ĐỊNH TRONG TIẾNG NGA và các PHƯƠNG THỨC TRUYỀN đạt TRONG TIẾNG VIỆT
... Булгаков Мастер и Маргарита) Nước hồ đen thẫm, thuyền nhẹ lướt mặt hồ, nghe vọng lại tiếng mái chèo vỗ nước, tiếng cười khúc khích người phụ nữ thuyền (M Bulgakov, Nghệ nhân Margarita, Đoàn Tử ... Куприн, Гранатовый браслет) Phía có tiếng kêu sột soạt (A Cuprin, Chiếc vòng thạch lựu, Đoàn Tử Huyến dịch) Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович Tỉnh dậy tiếng loảng xoảng, trông thấy ... вьетнамском языке языковыми средствами, которые выражают такой оттенок значения, являются слова bất cứ/ bất kỳ” Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему...
 • 71
 • 365
 • 0

Phân biệt các phương thức giải quyết tranh chấp theo quy định của luật thương mại.

Phân biệt các phương thức giải quyết tranh chấp theo quy định của luật thương mại.
... phươn thức giải tranh chấp bên thỏa thuận tiến hành theo quy định Luật này” Như vậy, với tư cách phương thức giải tranh chấp, trọng tài thương mại (TTTM) hiểu phương thức mà bên tranh chấp tự ... tế bên Các phương thức giải Pháp luật hành công nhận phương thức giải tranh chấp kinh doanh sau: Thương lượng, hòa giải, trọng tài tòa án Theo đó, xảy tranh chấp kinh doanh bên giải tranh chấp ... cho việc giải tranh chấp Chính vậy, lựa chọn phương thức giải tranh chấp, bên cần hiểu rõ chất cân nhắc ưu điểm, nhược điểm phương thức để có định hợp lý II .Phương thức thương lượng,hòa giải a...
 • 24
 • 316
 • 1

Tiết 38-39 : Luyênh tập vận dụng các thao tác biểu đạt trong văn nghị luận

Tiết 38-39 : Luyênh tập vận dụng các thao tác biểu đạt trong văn nghị luận
... phương thức biểu đạt văn nghị luận - Bài văn phải thuộc kiểu văn luận, dứt khoát phải văn nghị luận - Kể, tả, biểu cảm yếu tố kết hợp, yếu tố không làm mờ đặc trưng văn - Các yếu tố kể, tả, biểu cảm ... hâm mộ” * Ghi nh : SGK Củng cố -Dặn d : - Việc vận dụng phương thức biểu đạt văn nghị luận cần thiết - Việc vận dụng phương thức biểu đạt phải xuất phát từ yêu cầu mục đích nghị luận - Kết hợp ... vào nghị luận phải chịu chi phối - Trong đoạn trích người viết nhấn mạnh nội phục vụ trình nghị luận dung gì? Thao tác sử dụng đoạn 2- Bài tập 2: trích? a) Ngữ liệu: SGK - Việc sử dụng thao tác...
 • 3
 • 5,835
 • 18

phương thức so sánh trong văn bạn luật tục ê đê

phương thức so sánh trong văn bạn luật tục ê đê
... quan v so sánh 21 1.1.1 Nh ng n i dung liên quan n so sánh 21 1.1.2 Tiêu chí phân lo i so sánh 24 1.2 C u trúc phương th c so sánh văn b n lu t t c Ê ê 28 1.2.1 c i m c a c u trúc so sánh 28 ... III T PHƯƠNG TH C SO SÁNH TRONG CÁC BI U TƯ NG TINH TH N 3.1 T phương th c so sánh n bi u tư 3.2 T phương th c so sánh n bi u tư 3.3 T phương th c so sánh n bi u tư 3.4 T phương th c so sánh n ... Chương IV PHƯƠNG TH C SO SÁNH TRONG LU T T C TH HI N CÁC NHÂN T VĂN HỐ XÃ H I 4.1 Phương th c so sánh th hi n văn hố s n xu t 4.2 Phương th c so sánh th hi n văn hóa ng x 4.3 Phương th c so sánh th...
 • 230
 • 273
 • 0

CÂU NHÂN XƯNG bất ĐỊNH TRONG TIẾNG NGA HIỆN đại và các PHƯƠNG THỨC TRUYỀN đạt SANG TIẾNG VIỆT

CÂU NHÂN XƯNG bất ĐỊNH TRONG TIẾNG NGA HIỆN đại và các PHƯƠNG THỨC TRUYỀN đạt SANG TIẾNG VIỆT
... &&& ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KHOA SAU ĐẠI HỌC &&& TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO CÂU NHÂN XƯNG BẤT ĐỊNH TRONG TIẾNG NGA HIỆN ĐẠI VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC TRUYỀN ĐẠT SANG TIẾNG VIỆT ... THẠC SỸ Chuyên ngành Ngôn ngữ Nga Mã số: 60.22.05 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quý Mão HÀ NỘI, 2007 &&& LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn ... cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Trần Thị Phương Thảo Диссертация относится к циклу научных работ по сопоставлению феноменов русского и вьетнамского...
 • 76
 • 279
 • 0

Báo cáo " Bàn về phương thức biểu đạt ý phủ định trong tiếng Hán và tiếng Việt " potx

Báo cáo
... “chớ” (tiếng Việt) “ ” (tiếng Hán) Trong tiếng Hán tiếng Việt đồng thời xuất hiện tượng từ phủ định ngôn ngữ tương đương với hai hai từ phủ định ngôn ngữ kia, tiếng Hán, tương ứng với từ phủ định ... luận Chúng nhận định, xếp trường hợp vào sử dụng phương thức dụng học để biểu đạt ý phủ định Ví dụ: (18) tưởng cậu ta khó thực nổi) C Danh từ mang ý nghĩa phủ định Tiếng Hán tiếng Việt sử dụng ... từ khuôn cố định diễn đạt ý phủ định Tiếng Hán tiếng Việt sử dụng tới từ ngữ phủ định mang nghĩa phủ định để tạo khuôn cố định (có khuôn cố định giãn cách) cụm từ cố định, nhằm diễn đạt tiêu điểm...
 • 12
 • 646
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Bàn về phương thức biểu đạt ý phủ định trong tiếng hán và tiếng Việt " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Trong tiếng Việt, từ phủ định chẳng hàm chứa ý nghĩa phủ định triệt để, v tiếng Hán cần phải vào ngữ cảnh kết hợp với số từ ngữ khác biểu đạt ý nghĩa tơng đơng nh chẳng Từ phủ định chả tiếng ... từ khuôn cố định diễn đạt ý phủ định Tiếng Hán tiếng Việt sử dụng tới từ ngữ phủ định mang nghĩa phủ định để tạo khuôn cố định (có khuôn cố định giãn cách) cụm từ cố định, nhằm diễn đạt tiêu điểm ... định biểu thị ý nghĩa phủ định, hình thức phủ định biểu thị ý nghĩa khẳng định; 2.Hễ việc hay tình mà ngời phát ngôn không mong muốn phát sinh hình thức khẳng định hình thức phủ định, nghĩa phủ định...
 • 16
 • 377
 • 1

nghệ thuật tạo hình trong phương thức biểu đạt tác phẩm điện ảnh (nghiên cứu trường hợp một số phim truyện việt nam)

nghệ thuật tạo hình trong phương thức biểu đạt tác phẩm điện ảnh (nghiên cứu trường hợp một số phim truyện việt nam)
... luận Nghệ thuật tạo hình phương thức biểu đạt tác phẩm điện ảnh (33 trang) Chƣơng 2: Nghệ thuật tạo hình thực tế biểu đạt tác phẩm điện ảnh (Nghiên cứu trường hợp số phim truyện việt Nam) (47 ... phương thức biểu đạt tác phẩm điện ảnh (qua nghiên cứu trường hợp số phim truyện Việt Nam), tham gia vào phương diện sáng tác điện ảnh; lý giải mối quan hệ nghệ thuật tạo hình với tạo hình điện ảnh ... 1.1.3.5 Các Phương thức biểu đạt tạo hình phim truyện bao gồm: Phương thức sáng tác kịch hình ảnh phim truyện; Phương thức tạo hình thiết kế mỹ thuật đạo dàn dựng bối cảnh; Phương thức tạo hình nhân...
 • 24
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương thức biểu đạt trong văn bản vào phủ chúa trịnhcác phương thức biểu đạt trong văn bản violetcác phương thức biểu đạt trong văn họccác phương thức biểu đạt trong văn nghị luậnphương thức biểu đạt trong văn bảnphuong thuc bieu dat trong van ban tuc nuoc vo bophương thức biểu đạt trong văn bản tôi đi họccác phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luậnluyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luậncac phuong thuc bieu dat trong bai sai gon toi yeucach nhan biet phuong thuc bieu dat trong vanphương thức biểu đạt trong văn tự sựphương thức biểu đạt của văn bản trong lòng mẹphương thức biểu đạt của văn bản mẹ tôiphương thức biểu đạt của văn bản tôi đi họcPhát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị từ thực tiễn tỉnh lào cai (tt)Thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mà bị cáo là người dưới 18 tuổi theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (tt)Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hà nội (tt)Tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc và sự vận dụng vào giáo dục ý thức độc lập dân tộc cho học viên của trường cao đẳng an ninh nhân dân 2 hiện nay (tt)Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn quận 12, thành phố hồ chí minh (tt)Định tội danh tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tại quận thủ đức, thành phố hồ chí minh (tt)giải pháp tăng cường thu hồi nợ đọng tiền đóng bhxh bắt buộc của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện b nh giang, tỉnh hải dươngphát triển sản xuất na theo hướng bền vững trên địa bàn huyện chi lăng, tỉnh lạng sơnquản lý vốn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh hưng yênTHIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢNQUAN HỆ ẤN ĐỘ - VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH QUAN HỆ ẤN ĐỘ - ASEAN GIAI ĐOẠN 1975 - 1991GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP KỸ THUẬT QUÂN SỰ CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VIN-HEM PÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPMỐI QUAN HỆ CẠNH TRANH HOA KỲ- TRUNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH LẠNH (1991-2010)LDS_ Nguyễn Quý Long_ Tăng cường vai trò của luật sư trong việc ký kết thỏa thuận dân sự để thành lập doanh nghiệp tại Việt namLDS_ Nguyễn Thị Mai Hiên_nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và người liên quan đến việc thi hành ánLDS_Cù Phương Thúy_Trách nhiệm bồi thường nhà nước trogn lĩnh vực quản lý kinh tếLDS_Lê Hồng Phước_Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại của Tòa án nhân dân theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004LDS_Lê Trung Phước_Thừa kế quyền sử dụng đất ở và nhà ở gắn liền với đất (qua thực tiễn tại thành phố Huế).Đánh giá cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh bắc giangHóa đơn thuế theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập