7255 peters family 2 ppt game

Tài liệu IE675 Game Theory - Lecture Note Set 2 ppt

Tài liệu IE675 Game Theory - Lecture Note Set 2 ppt
... our example, these equations produce y1 (a21 a11 ) + y2 (a 22 a 12 ) = x (b 12 b11 ) + x (b 22 b21 ) = Since x = x and y2 = y1 , we get y1 (3 (2) ) + (1 y1 )(1 0) = y1 + (1 y1 ) = ... we get a two-person zero-sum game, A Note 2. 7 These are non-cooperative games with no side payments Denition 2. 2 The (pure) strategy (i , j ) is a Nash equilibrium solution to the game (A, B) ... players 2. 2 .2 Properties of Nash strategies Thanks to Esra E Aleisa for this question 2- 1 7 Denition 2. 3 The pure strategy pair (i1 , j1 ) weakly dominates (i2 , j2 ) if and only if ai1 ,j1 ai2 ,j2...
 • 25
 • 144
 • 0

Beginning Game Programming (phần 2) ppt

Beginning Game Programming (phần 2) ppt
... project // Beginning Game Programming, Second Edition // Chapter // GameLoop project #include #include #include #include #include #define APPTITLE ... enough games to know that initialization is a task best handled before the game loop starts State-Driven Games This is actually one of those annoying sources of debate among die-hard game programmers ... issues that might come up in the future for your game The GameLoop Project The GameLoop Project In order to show you how this discussion of real-time programming applies, I’m going to have you create...
 • 50
 • 112
 • 0

3d game engine programming phần 2 ppt

3d game engine programming phần 2 ppt
... 73 74 Chapter ■ Engineering the Engine // create Direct3D main object if (m_pD3D) { m_pD3D->Release(); m_pD3D = NULL; } m_pD3D = Direct3DCreate9( D3D_SDK_VERSION ); if (!m_pD3D) return ZFX_CREATEAPI; ... nHwnd); private: ZFXD3DEnum LPDIRECT3D9 LPDIRECT3DDEVICE9 LPDIRECT3DSWAPCHAIN9 D3DPRESENT_PARAMETERS D3DCOLOR bool bool *m_pEnum; m_pD3D; m_pDevice; m_pChain[MAX_3DHWND]; m_d3dpp; m_ClearColor; ... Informative, Non-cost and Genuine! 71 72 Chapter ■ Engineering the Engine if (nNumhWnd > 0) { if (nNumhWnd > MAX_3DHWND) nNumhWnd = MAX_3DHWND; memcpy(&m_hWnd[0], hWnd3D, sizeof(HWND)*nNumhWnd); m_nNumhWnd...
 • 89
 • 129
 • 0

Beginning XNA 2.0 Game Programming From Novice to Professional phần 3 ppt

Beginning XNA 2.0 Game Programming From Novice to Professional phần 3 ppt
... of child GameComponents /// private readonly List components; Also add a property to expose the Components list, to be able to add to new actors to the scene from the ... the GameComponent to draw your content in the game screen /// public override void Draw(GameTime gameTime) { // Draw the child GameComponents (if drawable) 73 9241CH04.qxd 74 3/ 10/08 ... scene in this game In this scene, you’ll show the game instructions, and the user will be able to click the A button on the Xbox 36 0 gamepad or the Enter key on the keyboard to go back to the initial...
 • 45
 • 123
 • 0

Beginning XNA 2.0 Game Programming From Novice to Professional phần 10 ppt

Beginning XNA 2.0 Game Programming From Novice to Professional phần 10 ppt
... of, 102 meteor, 94–98 MeteorsManager, 98 102 Player, 108 –114 PowerSource, 105 108 for Rock Rain game, creating, 48–54 scenes as, 71 Score, 102 105 GameLevel struct, GameLogic namespace, 388 GameLogic ... new Vector3(0.1f); // Create the game lights and add them to the light manager gameLevel.LightManager.Add("MainLight", new PointLight(new Vector3 (100 00, 100 00, 100 00), new Vector3(0.2f))); gameLevel.LightManager.Add("CameraLight", ... Creating the Game Levels In the XNA TPS game, you create the game levels inside the game code, instead of loading them from a file To that, create a static class named LevelCreator in the GameLogic...
 • 51
 • 95
 • 0

PHP Game Programming 2004 phần 2 ppt

PHP Game Programming 2004 phần 2 ppt
... ICONV php_ bz2.dll php_ calendar.dll php_ cpdf.dll php_ crack.dll php_ ctype.dll php_ curl.dll php_ dba.dll php_ dbase.dll php_ dbx.dll php_ domxml.dll php_ exif.dll php_ fdf.dll php_ gd2.dll php_ gettext.dll php_ hyperwave.dll ... php_ interbase.dll php_ java.dll php_ ldap.dll php_ mbstring.dll php_ mhash.dll php_ ming.dll php_ mSQL.dll php_ mssql.dll php_ oracle.dll php_ openssl.dll php_ pdf.dll php_ printer.dll php_ sockets.dll php_ w32api.dll ... application/x-httpd -php4 php4 php AddType application/x-httpd -php4 -source phps Action application/x-httpd -php4 /cgi-bin /php DirectoryIndex index.html index.shtml index.cgi index .php4 index .php AddIcon...
 • 38
 • 146
 • 0

microsoft visual basic game programming for teens phần 2 ppt

microsoft visual basic game programming for teens phần 2 ppt
... ‘ Visual Basic Game Programming for Teens ‘ Chapter - LoadBitmap program ‘ - Figure 2. 2 The LoadBitmap program demonstrates how to use Direct3D surfaces 31 32 Chapter ... good for making 2D games (like Age of Mythology and Civilization III) as it is for 3D games (like Doom 3) Before you get started working on a role-playing game, you need to start with the basics ... following listing When you run the program, it looks like Figure 2. 1 ‘ ‘ Visual Basic Game Programming for Teens ‘ Chapter - InitDirectX program ‘ ...
 • 40
 • 193
 • 0

Chuong 3. Tinh phan boi 2.ppt

Chuong 3. Tinh phan boi 2.ppt
... dy + x2 + y rdrd 1+r (3.5 ) = / 0 d ; D = {( x; y ) : x 0; y 0; x + y < 1} = ( 1) 2 1+r rdr 3.3 ứng dụng tích phân bội 2: a) Tính thể tích vật thể: V= f (x;y)dx dy (3.6 ) D Ví dụ : Thể tích ... dy I= dx ( + y)2 = + y)2 = x + y ) dx (x (x 1 1 1 2 x +1 = dx = ln = ln x +1 x + x+21 (3.1 ) 3.2 .2.Miền D bị chặn bất kỳ: * D = { (x; y) : a x b; y1 (x) y y (x)} y (x ) f dx f (x; y) dxdy ... (x; y) : c y d; x1 (y) x x (y)} b x ( y) f dy f (x; y) dxdy = (x; y)dx D c ( y) x1 (3.2 ) d (3.3 ) Ví dụ 1: Tính I = + y )dx dy (x 2 D Với D hình phẳng giới hạn bởi: a) x 1;0 b) x 1;0...
 • 15
 • 461
 • 0

On tap HKI -Mon TV phan 2.ppt

On tap HKI -Mon TV phan 2.ppt
... thuyền chạy khơi, cánh buồm lòng vuốt cong thon thả Mảnh buồm nhỏ xíu phía sau nom chim đỗ sau lái, cổ rướn cao cất tiếng hót Nhìn từ xa, cảnh mây nước long lanh, thuyền trông thuyền du ngoạn ... buồm nhỏ xíu phía sau nom chim đỗ sau lái, cổ rướn cao cất tiếng hót - Nhìn từ xa, cảnh mây nước long lanh, thuyền trông thuyền du ngoạn - Thuyền chồm lên hụp xuống nô giỡn 7 Đặt hình ảnh so sánh...
 • 9
 • 206
 • 0

Unit 4- Lesson1-A1,2.ppt

Unit 4- Lesson1-A1,2.ppt
... September 27th, 2008 Unit Big or small? Lesson - Where is your school? A1-2 Designer: Nguyen Huu Thanh English Teacher – PleiKan Town Secondary School Saturday, September 27th, 2008 UNIT4 : BIG OR SMALL? ... September 27th, 2008 UNIT4 : BIG OR SMALL? Lesson1: A1,2- Where is your school? Who is this? This is Phong -> This is his school -> This is Phong’s school Saturday, September 27th, 2008 UNIT4 : BIG OR ... Saturday, September 27th, 2008 UNIT4 : BIG OR SMALL? Lesson1: A1,2- Where is your school? • This is Thuy -This is her dog -This is Thuy’s dog Saturday, September 27th, 2008 UNIT4 : BIG OR SMALL? Lesson1:...
 • 22
 • 174
 • 1

HINH DONG+2.ppt

HINH DONG+2.ppt
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/557/274304//HINHDONG%202.ppt) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giao thức định tuyến OSPF cho IPv6CHẾ TẠO MẠCH IN THỦ CÔNG TẠI PHÒNG NGHIÊN CỨUChương 4 mạch điện tử 2NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG MẠNG cảm BIẾN KHÔNG dây CHO NGÔI NHÀ THÔNG MINHTÌNH HÌNH THỰC tế CÔNG tác kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ bán HÀNG tại CÔNG TY cổ PHẦN DỊCH vu PHƯƠNG ĐÔNGTÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về dân CHỦ VÀ sự vận DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG xây DỰNG nền dân CHỦ XÃ hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYNghiệp Vụ Thanh Toán Qua Ngân Hàng ( Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại 2)TÀI LIỆU THAM KHẢO ý NGHĨA PHÁT HUY sức MẠNH đại ĐOÀN kết TOÀN dân tộc TRONG sự NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN đại HÓA đối với GIỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ hội CHỦ NGHĨA ở nước TAThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu của công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng cộng sựTÌM HIỂU về CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ IPV6 DI ĐỘNGMô hình quản lý truyền thông tại việt nam và sản xuất tác phẩm báo điện tửNghiệp Vụ Bảo Lãnh (Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại 2)Kế Hoạch Quản Lý Môi Trường, Các Biện Pháp Giảm Thiểu Tác Động Môi Trường Đường Dây Cấp Điện Thi Công Dự Án Thủy Điện Trung SơnQuản lý tài nguyên nước và các lưu vựcTHỰC TRẠNG DU LỊCH văn hóa tại đền TRẦN NAM ĐỊNHBiện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại bưu điện tỉnh bắc giangchuyen de vốn lưu động và một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất và thương mại đại hoàng trong giai đoạn 2013 2015 2016Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần trung nguyên FRANCHISING chi nhánh hà nộiBảo mật mạng WLANThực trạng các phần hành kế toán tại công ty TNHH hoàng vũ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập