Giao thoa với nguồn ánh sáng gồm một số ánh sáng đơn sắc khác nhau

Giao thoa với nguồn sáng rộng vân định xứ

Giao thoa với nguồn sáng rộng vân định xứ
... điểm sáng phát tia nên quan sát đƣợc vân giao thoa với nguồn sáng rộng Loại vân đƣợc hình thành chỗ định nên đƣợc gọi vân định xứ Cụ thể tƣợng giao thoa với nguồn sáng rộng, nghiên cứu tƣợng giao ... quan sát đƣợc vân bậc cao Muốn quan sát đƣợc vân sáng nguồn sáng không mạnh thiết phải dùng nguồn sáng rộng Với nguồn sáng rộng, để đảm bảo cho hai tia sáng giao thoa mang hai nguồn kết hợp ngƣời ... Nội CHƢƠNG GIAO THOA VỚI NGUỒN SÁNG RỘNG VÂN ĐỊNH XỨ Trong cách bố trí thí nghiệm khảo sát tƣợng giao thoa với nguồn sáng điểm, để có đƣợc chùm sáng kết hợp ta tách từ chùm sáng nguồn hai chùm...
 • 48
 • 96
 • 0

Hướng dẫn soạn giáo án môn Hóa học với phần mềm, Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác.

Hướng dẫn soạn giáo án môn Hóa học với phần mềm, Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác.
... môn v ng vàng, n m v ng giai o n x y trình ph n ng ) Tài li u hư ng d n so n giáo án i n t s d ng m t s ph n m m Hóa h c” s giúp cho giáo viên n m b t thêm m t s thao tác b n tương i y so n giáo ... :(T o khung giáo án) - Vào Talbe/Kích trái vào vùng làm vi c s t o h p tho i Insert Table Sau ó ta ch n s hàng s c t/OK Table (Hình 17) (Hình 18) (Hình 19) (Hình 20) Lưu File, M File: -Vào File/ ... CHEMDRAW 10.0 VÀ S BIO-RAD LABORATORIES I Kh i D NG CHEM OFFICE ULTRA 2006, ng: Vào Start/ Progams/ ChemOffice 2006/ ChemDraw Ultra (Hình 11) (Hình 12) -3- II So n giáo án T o s trang : -Vào File/...
 • 20
 • 1,363
 • 6

Hướng dẫn soạn giáo án môn hóa học với phần mềm Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác pot

Hướng dẫn soạn giáo án môn hóa học với phần mềm Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác pot
... môn v ng vàng, n m v ng giai o n x y trình ph n ng ) Tài li u hư ng d n so n giáo án i n t s d ng m t s ph n m m Hóa h c” s giúp cho giáo viên n m b t thêm m t s thao tác b n tương i y so n giáo ... :(T o khung giáo án) - Vào Talbe/Kích trái vào vùng làm vi c s t o h p tho i Insert Table Sau ó ta ch n s hàng s c t/OK Table (Hình 17) (Hình 18) (Hình 19) (Hình 20) Lưu File, M File: -Vào File/ ... CHEMDRAW 10.0 VÀ S BIO-RAD LABORATORIES I Kh i D NG CHEM OFFICE ULTRA 2006, ng: Vào Start/ Progams/ ChemOffice 2006/ ChemDraw Ultra (Hình 11) (Hình 12) -3- II So n giáo án T o s trang : -Vào File/...
 • 20
 • 155
 • 0

ảnh hưởng của một số công thức phân bón khác nhau đến sự sinh trưởng và phát triển của dứa đài nông 4

ảnh hưởng của một số công thức phân bón khác nhau đến sự sinh trưởng và phát triển của dứa đài nông 4
... sinh trởng, phát triển, suất dứa Đài nông công thức phân bón khác sơ hạch toán kinh tế, rút số kết luận sau: 1- Thành phần lợng phân bón ảnh hởng đến tiêu sinh trởng, phát triển suất dứa Đài ... Tổng số (lá) Số hoạt động (lá) 103,90 105,50 74, 04 40, 84 CT2 1 04, 03 106,30 CT3 CT1 (đ/c) 73 ,44 40 , 84 99,97 * 99,36 72, 64 39 ,44 CT4 99,18 98 ,43 * 72,17 39,71 CT5 91 ,47 ** 87,00** 72,51 38, 24 CT6 ... phát triển suất dứa Đài nông 4, trừ tổng số 2- Sự sinh trởng, phát triển suất dứa Đài nông công thức (bón 60 g Bokashi chuẩn + 10 g N + g P205 + 15 g K2O) công thức (bón 150 g Bokashi chuẩn +...
 • 5
 • 268
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 2 dạy trẻ so sánh nhận biết sự khác nhau về số lượng ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 2 dạy trẻ so sánh nhận biết sự khác nhau về số lượng ppsx
... nhận biết nhiều hơn: - Cô cho trẻ tìm xung quanh xem có đồ chơi nhiều nhau, giải thích, ví dụ: số chén nhiều số đĩa chén đặt đĩa Cho trẻ tìm vài nhóm đồ chơi + Phần 2: So sánh nhóm nhận biết ... nhóm nhận biết khác biệt số lượng - Cô phát đồ chơi cho trẻ - Cô cho trẻ sáp xếp đối tượng nhóm thành cặp để xem có nhiều không hoạt động vui chơi - Trẻ nhận xét trình làm,Cô gợi để trẻ nói ý: “Mỗi… ... không nhau; “… nhiều (ít hơn)…” - Cô cho trẻ tìm làm thử cách nhóm nhiều đồ chơi trẻ Cho trẻ nói kết Phần 3: Luyện tập - Cô cho trẻ tìm xung quanh nhôm đồ dùng đồ chơi nhiều nhau; không nhiều nhau, ...
 • 2
 • 354
 • 0

Nghiên cứu khả năng chiết rút pb, zn di động trong đất bằng một số dung dịch chiết rút khác nhau

Nghiên cứu khả năng chiết rút pb, zn di động trong đất bằng một số dung dịch chiết rút khác nhau
... đa số dung dịch chiết rút khác nhau, luận văn nghiên cứu để bổ sung vào hệ thống dung dịch chiết rút kim loại đất Vì lựa chọn đề tài "Nghiên cứu khả chiết rút Pb, Zn di động đất số dung dịch chiết ... Nếu dung dịch so sánh phần dung dịch nghiên cứu để xác định nồng độ chất phân tích cần chuẩn bị dung dịch Dung dịch 1: Dung dịch nghiên cứu V1ml đung dịch làm so sánh Dung dịch 2: Dung dịch nghiên ... để chiết rút Pb di động đất phân tích trắc quang 2.1 Tìm điều kiện chiết chì di động 2.1.1 Khảo sát tỷ lệ: đất : dung môi Chiết với dung dịch rút HNO3 0,1N Tiến hành chiết rút mẫu theo tỷ lệ đất...
 • 65
 • 327
 • 2

Đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập Gen Cystatin ở một số giống ngô chịu hạn khác nhau

Đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập Gen Cystatin ở một số giống ngô chịu hạn khác nhau
... nâng cao khả chịu hạn, tiến hành đề tài nghiên cứu Đánh giá khả chịu hạn phân lập gen cystatin số giống ngô chịu hạn khác nhau MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định đƣợc mức độ chịu hạn số giống ngô giai ... chiều dài rễ với khả chịu hạn số giống ngô - Phân lập xác định đƣợc trình tự gen cystatin số giống ngô khả chịu hạn khác NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Đánh giá khả chịu hạn phƣơng pháp gây hạn nhân tạo ... thuật PCR để nhân gen cystatin số giống ngô - Tách dòng gen cystatin giống ngô: giống chịu hạn tốt giống chịu hạn - Xác định trình tự gen cystatin giống ngô khả chịu hạn Số hóa Trung tâm Học...
 • 66
 • 213
 • 0

MỘT SỐ YÊU CẦU THƯỜNG GẶP VỚI BÀI TOÁN GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC ppsx

MỘT SỐ YÊU CẦU THƯỜNG GẶP VỚI BÀI TOÁN GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC ppsx
... Để tính số vân sáng, số vân tối vùng giao thoa thực theo bước sau: PQ OP PQ   + Tính : n  i i 2i + Số vân sáng vùng giao thoa: NS = 2[n] + Với [n] phần nguyên n + Số vân tối vùng giao thoa có ... vân sáng, 22 vân tối + Trên đoạn QO có: 21 vân sáng, 22 vân tối Vậy vùng giao thoa PQ có: 21.2 + = 43 vân sáng ( tính vân trung tâm nên phải +1) 22.2 = 44 vân tối Giao thoa ánh sáng đơn sắc ... vào, vân sáng bậc trùng vói vị trí vân sáng chưa đổ chất lỏng? j Quay lại với hình vẽ đề Cho nguồn sáng S di chuyển thẳng đứng xuống 1mm Hỏi hệ vân dịch chuyển nào? Giao thoa ánh sáng đơn sắc Nguyễn...
 • 4
 • 128
 • 0

dạng 2: giao thoa voi anh sang don sac(thầy THÀNH biên soạn)

dạng 2: giao thoa voi anh sang don sac(thầy THÀNH biên soạn)
... CHƯƠNG : TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNH Dạng : GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC Câu15 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe chiếu ánh sáng có bước ... SÓNG CỦA ÁNH SÁNH Dạng : GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC A.tối thứ 18 B.tối thứ 16 C.sáng thứ 18 D.sáng thứ 16 giảng viên ĐH Bách Khoa thầy Trịnh Văn Thành dd:0974236501 mail:thanhgiabkhn@gmail.com ... nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng  = 0,5m, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1m Bề rộng vùng giao thoa...
 • 3
 • 230
 • 0

dang 2 giao thoa voi 2 nguon sang ( thầy THÀNH biên soạn

dang 2 giao thoa voi 2 nguon sang ( thầy THÀNH biên soạn
... CHNG : TNH CHT SểNG CA NH SNH Dng : GIAO THOA VI NH SNG A SC Cõu 12 Trong thớ nghim Young v giao thoa ỏnh sỏng, a = 1,5mm; D = 2m, hai khe c chiu sỏng ng thi hai bc x = 0,5m v = ... sỏt c im O ( VSTT ) cú giỏ tr : A 1,2mm B 4,8mm C 2, 4mm D Mt giỏ tr khỏc ging viờn H Bỏch Khoa thy Trnh Vn Thnh dd:097 423 6501 mail:thanhgiabkhn@gmail.com Nhn trc tip gia s ti nh (khu vc ni thnh ... :A.0,65 m B.0,7 m C.0,75 m D.0,76 m Cõu 14: Trong thớ nghim giao thoa qua khe Young Cỏc khe S1, S2 c chiu bi ngun S Bit khong cỏch S1S2 = a =1,5mm , khong cỏch t hai khe n mn : D = 3m.Ngun S phỏt...
 • 2
 • 99
 • 0

dang 4 giao thoa voi anh sang trắng ( thầy THÀNH biên soạn

dang 4 giao thoa voi anh sang trắng ( thầy THÀNH biên soạn
... bị tắt (vân tối) điểm M E cách vân trung tâm 0,72 cm? A B C D giảng viên ĐH Bách Khoa thầy Trịnh Văn Thành dd:09 742 36501 mail:thanhgiabkhn@gmail.com Nhận trực tiếp gia sư nhà (khu vực nội thành ... Dạng : GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG TRẮNG A B C D Câu 15 Thực giao thoa ánh sáng qua khe Iâng, biết khoảng cách khe a= 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa khe đến D =2m Nguồn S phát ánh sáng trắng...
 • 2
 • 244
 • 2

HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG – BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG – BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC
... Bài 31 Bài 33 Bài 35 Bài 37 Bài 39 A x x x B x x x x x x x x x D x x x x C x x x x Bài Bài Bài Bài Bài 10 Bài 12 Bài 14 Bài 16 Bài 18 Bài 20 Bài 22 Bài 24 Bài 26 Bài 28 Bài 30 Bài 32 Bài 34 Bài ... 11 Bài 13 Bài 15 Bài 17 Bài 19 Bài 21 Bài 23 Bài 25 Bài 27 Bài 29 Bài 31 Bài 33 Bài 35 Bài 37 Bài 39 Bài 41 Bài 43 Bài 45 376 A x B C D x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Bài Bài Bài Bài ... Bài 36 Bài 38 Bài 40 A B x x C D x x x x x x x x x x x x x x x x x x Dạng BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG HỖN HỢP 369 Chủ đề Hiện tượng giao thoa ánh sáng Bài tập vận dụng Bài 1:...
 • 17
 • 88
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tiểu luận hình ảnh HCM là sự khôn ngoan của đức phật, lòng nhân từ của chúa, tinh thần nhiệt tình cách mạng của lênin, sự ung dung của 1 người chủ gia tộcTiểu luận HCM người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo (5)Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 1: Quy định chung (Eurocode8 BS EN1998 1 e 2004 Design of structure for earthquake resistance part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings)Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 3: (Eurocode8 BS EN1998 3 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 3: Assessment and retrofitting of buildings)Tiểu luận mối quan hệ giữa triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình xây dựng CNXH ở nước taTiêu chuẩn Châu Âu EC5: Kết cấu gỗ phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode5 EN1995 2 e 2004 Design of timber structures part 2: Bridge)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode6 EN1996 1 2 e 2005 Design of masonry structures part 1.2: General rules and structural fire design)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 3: Phương pháp đơn giản hóa (Eurocode6 BS EN 1996 3 Design of masonry structures part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures)Các giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TWCác giải pháp nhằm tạo động lực cho nguồn nhân lực chất lượng cao của tổng công ty Hàng không Việt namCác yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam.PDFTiêu chuẩn Châu Âu EC5: Kết cấu gỗ phần 1.1: Quy định chung (Eurocode5 BS EN1995 1 1 e 2004 Design of timber structures part 1.1: General rules and rules for building)Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.PDFđề thi hsg hóa tp năm 2016 2017Nhom1 sxsh ngành chế biến gỗKế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu kém môn ngữ văn lớp 6Chiến lược Marketing cho sản phẩm Sữa tiệt trùng IZZI tại công ty cổ phần Sữa Hà nội giai đoạn 2008-2010Kế hoạch công tác chủ nhiệm lớpKế hoạch giảng dạy toán 6 2015 2016Giáo án tự chọn toán 6 HK 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập