Tuan 12 on chu hoa h

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 12: ÔN CHỮ HOA H. doc

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 12: ÔN CHỮ HOA H. doc
... có chữ hoa ? - HS nhắc lại, lớp theo dõi, lắng nghe - Treo bảng chữ viết hoa gọi HS nhắc lại quy trình viết học - HS viết bảng - Viết lại mẫu chữ cho HS lớp quan sát, vừa viết vừa - Lớp viết ... (10phút) c) Viết bảng: - Lớp viết bảng - Yêu cầu HS viết từ Hải Vân, Hòn Hồng, Hàn vào - Nhận xét, sửa bảng chữa - Nhận xét, chỉnh sửa lỗi - HS quan sát cho HS - HS viết vào - Cho HS xem viết theo ... trình b) Viết bảng: - Nhận xét, bổ - Yêu cầu HS viết chữ sung viết hoa Hướng dẫn HS viết - Theo dõi chỉnh sửa từ lỗi cho HS ứng dụng: (5 phút) - Nhận xét, sửa chữa - HS đọc Hàm Nghi - HS lắng...
 • 6
 • 827
 • 2

tập viết lớp 3 tuần 17 ôn chữ hoa N

tập viết lớp 3 tuần 17 ôn chữ hoa N
... Chữ N gồm n t: N t cong trái dưới, n t xi n thẳng n t cong phải  Ngô Quy n vò anh hùng d n tộc n ớc ta N m 938 , ông đánh bại qu n Nam H n sông Bạch Đằng, mở đầu thời kì độc lập n ớc ta + Trong ... •NHÓM : Đọc t n nét cấu tạo chữ N ? •NHÓM : Tìm t n b n lớp chữ bắt đầu chữ N •NHÓM : Viết t n b n lớp chữ bắt đầu chữ N D N DÒ : •Về nhà luy n viết thêm •Chu n bò bài: n tập học kì I ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ ... ứng dụng học tiết trước - Viết từ: Mạc Thị Bưởi, Một Em đo n hình sau bắt đầu chữ … BÀI MỚI HOẠT ĐỘNG • Quan sát nh n xét chữ hoa N • Quan sát nh n xét chữ hoa N    • Chữ N viết n t? • Chữ...
 • 19
 • 29
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 12 bài tập viết ôn chữ hoa h

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 12 bài tập viết ôn chữ hoa h
... TRA BÀI CŨ Tiết tập viết tuần trước em Hãy viết hoa một luyện viết chữ hoa Bạn nhắc lại ? đượcchữvà câu ứng từ Gh từ dụng đó? Ghềnh Ráng Ôn chữ hoa H Ôn chữ hoa H * Chữ H viết nét ? * Chữ H ... Chữ H viết nét : + Nét 1: cong trái kết h p nét lượn ngang + Nét 2: Kết h p nét khuyết dưới, khuyết móc phải + Nét 3: thẳng đứng Ôn chữ hoa H Ôn chữ hoa H Ôn chữ hoa H Ôn chữ hoa Vua H m Nghi ... 19 43) H Ôn chữ hoa H Đèo H i Vân Vịnh H n Ôn chữ hoa H Ôn chữ hoa Tư ngồi viết - Lưng thẳng không tì ngực vào bàn - Ngồi cúi - Mắt cách khoảng 25- 30 cm - Tay phải cầm bút -Tay trái tì nhẹ...
 • 14
 • 110
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài tập viết ôn chữ hoa h

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài tập viết ôn chữ hoa h
... giúp HS hiểu nội dung câu ứng dụng - HS tập viết bảng chữ H i Vân, H n H ng, vịnh H n Hoạt động 2: H ớng dẫn viết vào - GV nêu yêu cầu: viết cỡ chữ nhỏ Chữ H: dòng Chữ N,V: dòng Chữ H m Nghi: ... 2dòng Câu ứng dụng: 2lần Đối với HS giỏi viết đúng, đủ dòng tập viết - HS viết vào - GV chấm sửa C Củng cố, dặn dò: Luyện viết thêm phần nhà Chuẩn bị Ôn chữ hoa I ... viết từ ứng dụng: H m Nghi - HS đọc từ ứng dụng: - GV giới thiệu từ ứng dụng - HS tập viết bảng c) Luyện viết câu ứng dụng: H i Vân bát ngát nghìn trùng / H n H ng sừng sững đứng vịnh H n - HS...
 • 2
 • 106
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 1 bài tập viết ôn chữ hoa a

Giáo án tiếng việt 3 tuần 1 bài tập viết  ôn chữ hoa a
... - Tìm chữ hoa có tên riêng - A, V, D - GV viết mẫu ( v a viết v a nhắc lại - HS quan sát cách viết chữ ) - HS viết chữ V, A, D bảng b Viết từ ứng dụng ( tên riêng ) - ... câu tục ngữ Anh em thể chân tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần HD viết vào TV - HS tập viết bảng : Anh, Rách - GV nêu yêu cầu viết - GV nhắc nhở HS ngồi tư - HS viết vào Chấm, ch a - GV chấm ... từ ứng dụng - GV giới thiệu Vừ A Dính thiếu - Vừ A Dính niên người dân tộc Hmông, anh dũng hi sinh kháng chiến c Luyện viết câu ứng dụng - HS tập viết bảng : Vừ A Dính - Gọi HS đọc câu ứng dụng...
 • 3
 • 89
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập viết ôn chữ hoa d, đ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập viết  ôn chữ hoa d, đ
... ứng dụng - HS tập viết bảng chữ Dao Hoạt đ ng 2: Hướng dẫn viết vào - GV nêu yêu cầu: viết cỡ chữ nhỏ Chữ D: dòng Chữ Đ, K: dòng Chữ Kim Đ ng: 2dòng Câu ứng dụng: 5lần - HS viết vào - GV ... - HS đ c từ ứng dụng: - GV giới thiệu từ ứng dụng - HS tập viết bảng c) Luyện viết câu ứng dụng: Dao có mài sắc, người có học khôn - HS đ c câu ứng dụng - GV giúp HS ... 2dòng Câu ứng dụng: 5lần - HS viết vào - GV chấm sửa C Củng cố, dặn dò: Luyện viết thêm phần nhà Chuẩn bị Ôn chữ hoa E,Ê ...
 • 2
 • 50
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 7 bài tập viết ôn chữ hoa e

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 7 bài tập viết  ôn chữ hoa e
... Tập viết: Bài cũ: - Kiểm tra viết nhà - Nhắc lại từ câu ứng dụng học tiết trước - Viết từ: Kim Đồng, Dao Tập viết: Ôn chữ hoa e - e * Quan sát nhận xét chữ hoa e H: Chữ e viết nét? * Chữ e viết ... lượn xuống dừng bút đường kẻ đường kẻ Tập viết: Ôn chữ hoa e - e - Nêu điểm giống khác hai chữ e - e Tập viết: Ôn chữ hoa e - e *e - đê dân tộc thiểu số, có 270 000 người, sống chủ yếu tỉnh Đắk ... xoắn nhỏ thân chữ Tập viết: Ôn chữ hoa e - e * Cách viết chữ hoa e : - Đặt bút đường kẻ đường kẻ4 viết nét cong chuyển hướng viết tiếp hai nét cong trái tạo thành vòng xoắn nhỏ thân chữ, phần cuối...
 • 10
 • 204
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài tập viết ôn chữ hoa e

Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài tập viết  ôn chữ hoa e
... cầu: viết cỡ chữ nhỏ Chữ E: dòng Chữ Ê, K: dòng Chữ Ê- đê : 1dòng Câu ứng dụng: 1lần Đối với HS giỏi viết đúng, đủ dòng tập viết - HS viết vào - GV chấm sửa C Củng cố, dặn dò: Luyện viết ... - HS tập viết bảng c) Luyện viết câu ứng dụng: Em thuận anh hoà nhà có phúc - HS đọc câu ứng dụng - GV giúp HS hiểu nội dung câu ứng dụng - HS tập viết bảng chữ Em Hoạt động 2: Hướng dẫn viết ... dòng tập viết - HS viết vào - GV chấm sửa C Củng cố, dặn dò: Luyện viết thêm phần nhà Chuẩn bị Ôn chữ hoa G ...
 • 2
 • 74
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 8 bài tập viết ôn chữ hoa g

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 8 bài tập viết  ôn chữ hoa g
... cũ Ôn tập B: a) Luyện viết chữ hoa : *Tìm chữ hoa bài? Ô, G, T, V, X HS nhắc lại quy trình viết hoa chữ b) Viết từ ứng dụng * Giải thích : Ông Gióng nhân vật chuyện cổ Thánh Gióng đánh giặc ... giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc b) Viết từ ứng dụng + Trong từ Ông Gióng chữ có chiều cao nào? Chữ Ô, G, g cao li rưỡi, chữ lại cao li + Khoảng cách chữ chừng nào? Bằng chữ o b) Viết từ ứng dụng ... chữ lại cao li c) Viết câu ứng dụng : B Gió Tiếng Trấn Vũ Thọ Xương *Yêu cầu viết : + dòng chữ Gi, cỡ nhỏ + dòng chữ Ô, T , cỡ nhỏ + dòng Ông Gióng, cỡ nhỏ + dòng câu ứng dụng, cỡ nhỏ * Dặn dò...
 • 14
 • 153
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập viết ôn chữ hoa g ( tiếp theo )

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập viết  ôn chữ hoa g ( tiếp theo )
... b) Luyện viết từ ứng dụng: Ghềnh Ráng - HS đọc từ ứng dụng: - GV giới thiệu từ ứng dụng - HS tập viết bảng c) Luyện viết câu ứng dụng: Ai đến huyện Đông Anh / Ghé xem phong cảnh Loa ... Vương - HS đọc câu ứng dụng - GV giúp HS hiểu nội dung câu ứng dụng - HS tập viết bảng chữ Ai, Đông Anh, Ghé, Loa Thành, Thục Vương Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vào - GV nêu yêu cầu: viết cỡ chữ ... cỡ chữ nhỏ Chữ Gh: dòng Chữ R,Đ: dòng Chữ Ghềnh Ráng : 1dòng Câu ứng dụng: 1lần Đối với HS giỏi viết đúng, đủ dòng tập viết - HS viết vào - GV chấm sửa C Củng cố, dặn dò: Luyện viết thêm phần...
 • 2
 • 118
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài tập viết ôn chữ hoa i

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài tập viết  ôn chữ hoa i
... Luyện viết chữ hoa - Tìm chữ hoa có ? - Ô, I, K - GV viết mẫu, nhắc l i cách viết - HS QS - Tập viết chữ Ô, I, K bảng b Luyện viết từ ứng dụng ( tên riêng ) - HS đọc từ ứng dụng - Ông ích Khiêm ... GV gi i thiệu : Ông ích Khiêm quê Quảng Nam vị quan nhà Nguyễn văn võ toàn t i Con cháu ông sau có nhiều ngư i liệt sĩ chống Pháp c HS tập viết câu ứng dụng - HS tập viết bảng Ông ích Khiêm - ... ứng dụng - GV giúp HS hiểu ND câu tục ngữ HD HS viết vào TV - chắt chiu nhiều phung phí - HS tập viết bảng : ích - GV nêu yêu cầu viết Chấm, chữa - GV chấm - Nhận xét viết HS IV Củng cố, dặn...
 • 2
 • 129
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 14 bài tập viết ôn chữ hoa k

Giáo án tiếng việt 3 tuần 14 bài tập viết  ôn chữ hoa k
... Viết bảng HS viết vào Chấm_chữa 3. Củng cố: Nhắc nội dung 4.Tổng k t: nhận xét dặn dò Khi ...
 • 2
 • 43
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 14 bài tập viết ôn chữ hoa k

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 14 bài tập viết  ôn chữ hoa k
... hữ ò TaiLieu.VN Tập viế t Chữ ho a K Khi TaiLieu.VN Khi Tập viế t Chữ ho a K Đường k li Đường k li TaiLieu.VN  K K K Tập viế t Chữ ho a K K Kh Yế t Kiê u Y Khi i c ùng c mộ t Khi ré t c ùng ... Kiể m tra c ũ Viế t c hữ I ho a c ỡ vừ a TaiLieu.VN Tập viế t Chữ ho a K TaiLieu.VN Tập viế t Chữ ho a K TaiLieu.VN Tập viế t Chữ ho a K Quan sát nhận xét chữ hoa K Chữ hoa K cao li, ... cầm bút tay trái TaiLieu.VN K K K K K K K Kh Kh Kh Kh Y Y Y Yế t Kiê u Yế t Kiê u Yế t Kiê u Khi i c ùng c mộ t Khi ré t c ùng c mộ t lò ng Khi i c ùng c mộ t Khi ré t c ùng c mộ t lò ng TaiLieu.VN...
 • 13
 • 203
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 15 bài tập viết ôn chữ hoa l

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 15 bài tập viết  ôn chữ hoa l
... ngang Chữ hoa L viết nét Tập Viết: Ôn chữ hoa: L Tập Viết: Ôn chữ hoa: L Các chữ L, h, g cao li rưỡi Con chữ t cao li rưỡi Các chữ l i cao li Tập Viết: Ôn chữ hoa: L Tập Viết: Tiết15: Ôn chữ hoa: ... Tập Viết Tiết 15: Ôn KIỂM TRA BÀI CŨ chữ hoa: L Tập Viết: Ôn chữ hoa: L Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang Chữ L viết hoa cỡ vừa cao li, ... Các chữ l i cao li Tập Viết: Ôn chữ hoa: L Tập Viết: Tiết15: Ôn chữ hoa: L Bài nhà: Hoàn thành nốt viết Viết phần Luyện viết thêm trang sau ...
 • 9
 • 231
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập viết ôn chữ hoa m

Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập viết ôn chữ hoa m
... nêu m c đích, yêu cầu tiết học HD HS viết bảng a Luyện viết chữ hoa - T m chữ hoa có ? - M, T, B - GV viết m u chữ m u chữ M, kết hợp - HS QS nhắc lại cách viết - Viết chữ M, T, B bảng b HS viết ... nêu yêu cầu viết - HS tập viết bảng : M t, Ba - GV QS động viên HS viết Ch m, chữa - GV ch m + HS viết - Nhận xét viết HS IV Củng cố, dặn dò - GV nhẫn ét chung tiết học - Dặn HS nhà ôn ... dụng - HS tập viết M c Thị Bưởi bảng - GV giúp HS hiểu nghĩa câu tục ngữ : Khuyên người phải đoàn kết Đoàn kết tạo nên sức m nh M t l m chẳng nên non Ba ch m lại nên núi cao HD HS tập viết vào TV...
 • 3
 • 57
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Người chơi facebook khôn ngoan biết rằng Xuân NguyễnLuyenDe2017CB LPTBuoiSo02CB tuluyen(chuyenphanboichau nghean 2017 l01 de)Thực trạng nghèo đói và những giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Thái tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ AnThực trạng và giải pháp (Nghiên cứu tại hai phường Đình Bảng và Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh)Tìm hiểu một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân và xác định độ giàu bằng phương pháp gammaTìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoTối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tửTư tưởng chính trị - xã hội của Plato và ảnh hưởng của nó đến AristotleTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố Hà NộiỨng phó với ngập lụt của người dân Hà Nội ( Nghiên cứu trường hợp xã Tân Triều huyện Thanh Trì và phường Tân Mai quận Hoàng Mai, Hà Nội)Vẫn đề sản xuất bản tin thời sự trên kênh VTV1 theo lộ trình số hóVấn đề tính dục trong thơ nôm của Hồ Xuân Hương dưới góc nhìn văn hóaXây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm tại phòng tài nguyên và môi trường huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangXây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội.Xây dựng chính sách tài chính hỗ trợ đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành chè Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Công ty chè Á Châu)Xây dựng hệ thống kiểm soát độc lập để quản lý các chỉ dẫn địa lý của Việt NamCác giai đoạn của quản lý dự án luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpXóa đói giảm nghèo ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiĐỀ CƯƠNG ôn tập môn HÓA HỌC 12 1516KẾ HOẠCH CÔNG tác cá NHÂN mẫu 20162017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập