Tuan 3 so sanh dau cham

Giáo án hội giảng LTVC lớp 3: So sánh.Dấu chấm

Giáo án hội giảng LTVC lớp 3: So sánh.Dấu chấm
... thỏc di v Nh o o trn giú a- Ting ma rng c c so sỏnh vi nhng õm no? b- Qua s so sỏnh trờn, em hỡnh dung ting ma rng c sao? Thỏc nc Bi 2: Hóy tỡm nhng õm c so sỏnh vi mi cõu th, cõu di õy: a) Cụn Sn ... ta phải chấm viết Chữ đầu câu phải hoa 8 10 Tiếng vịt ăn mảnh ruộng gặt xong nghe rào rào (tiếng mưa rơi , tiếng thác chảy, tiếng sấm) 10 Đọc câu văn (câu thơ) có hình ảnh so sánh âm với ... Bi 3: Ngt on di õy thnh cõu v chộp li cho ỳng chớnh t: Trờn nng, mi ngi mt vic ngi ln thỡ ỏnh trõu cy cỏc b m cỳi lom khom tra ngụ cỏc c gi nht c, t lỏ my chỳ i bc bp thi cm Theo Tụ Hoi Bi 3:...
 • 14
 • 1,185
 • 9

LTVC LỚP 3: SO SÁNH - DẤU CHẤM

LTVC LỚP 3: SO SÁNH - DẤU CHẤM
... âm nào? b/ Qua so sánh trên, em hình dung tiếng mưa rừng cọ sao? Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Luyện từ câu SO SÁNH DẤU CHẤM Hoạt đông 1: Bài tập 1: Tiếng mưa rừng cọ so sánh với âm nào? ... so sánh với tiếng thác, với tiếng gió Qua so sánh trên, em hình dung tiếng mưa rừng cọ sao? Tiếng mưa rừng cọ to, mạnh vang động Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Luyện từ câu SO SÁNH DẤU CHẤM ... câu SO SÁNH DẤU CHẤM Hoạt động 1: Hoạt động nhóm đôi: Bài tập 1: Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội Như ào trận gió a/ Tiếng mưa rừng cọ so sánh...
 • 10
 • 502
 • 0

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 3:SO SÁNH -DẤU CHẤM

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 3:SO SÁNH -DẤU CHẤM
... DềNG THC Luyện từ câu So sánh Dấu chấm -Các từ cácthác, tiếng gió từ vật so sánh - Tiếng mưa - tiếng gợi tả gì? BT1 từ gợi tả âm Đó phép so sánh mới: So sánh âm với âm - Tiếng từ so sánh ngang ... Nguyễn Giỏi Âm Từ so sánh Âm a.Tiếng suối tiếng đàn cầm b.Tiếng suối tiếng hát xa c.Tiếng chim kêu tiếng xóc rổ tiền đồng Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Bài 3: Ngắt đoạn văn thành câu chép lại cho ... c ? Luyện từ câu: So sánh Dấu chấm Bài 1: Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội trận gió Như ào trận gió Nguyễn Viết Bình a)Tiếng mưa so sánh...
 • 15
 • 1,687
 • 15

Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm

Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu  so sánh, dấu chấm
... nhận xét, GV chốt lại Bài tập 2: - Nhận biết từ so sánh câu - HS đọc yêu cầu tập - HS làm cá nhân, 2em làm bảng phụ - HS, GV nhận xét, chốt lại Bài tập 3: - Đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp đoạn ... chỗ thích hợp đoạn văn viết hoa chữ đầu câu - HS đọc yêu cầu tập -GV nhắc HS : HS đọc kĩ đoạn văn suy nghĩ chấm câu cho Nhớ viết hoa lại chữ đứng đầu câu - HS làm cá nhân , HS làm bảng phụ - ... làm bảng phụ - Cả lớp nhận xét, sửa chữa C Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại Chuẩn bị Từ ngữ gia đình Ôn tập câu Ai gì? ...
 • 2
 • 180
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm 4

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu  so sánh, dấu chấm 4
... Giỏi Luyện từ câu SO SÁNH DẤU CHẤM *Gạch âm so sánh với a) Tiếng suối tiếng đàn cầm b )Tiếng suối tiếng hát xa c) Tiếng chim tiếng sóc rổ tiền đồng Luyện từ câu SO SÁNH DẤU CHẤM Bài tập 3: Ngắt ... rừng cọ sao?  Luyện từ câu SO SÁNH DẤU CHẤM Câu a) Tiếng mưa rừng cọ sánh với âm nào? -Tiếng mưa rừng cọ so sánh với tiếng thác, tiếng gió Luyện từ câu SO SÁNH DẤU CHẤM  Câu b) Qua so sánh trên, ... cong cong tôm  Luyện từ câu  Kiểm tra cũ  Gạch tên hai vật so sánh với nhau: c) Con rùa đầu to trái bưởi  Luyện từ câu SO SÁNH DẤU CHẤM Quan sát tranh Luyện từ câu SO SÁNH DẤU CHẤM  Đọc đoạn...
 • 15
 • 161
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm 5

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu  so sánh, dấu chấm 5
... Bình Luyện từ câu So sánh Dấu chấm a) Tiếng mưa rừng cọ so sánh với tiếng thác , tiếng gió b) Qua so sánh trên,cho ta thấy tiếng mưa rừng cọ to, vang động Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Bài 2:Hãy ... nhóm (5 phút)theo yêu cầu điền vào bảng sau Âm thanh1 Từ so sánh Âm Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Âm thanh1 a )Tiếng suối b )Tiếng suối c )Tiếng chim Từ so sánh như Âm tiếng đàn cầm tiếng hát xa tiếng ... Hoài Luyện từ câu So sánh Dấu chấm - Kiểu so sánh âm với âm - Biết dùng dấu chấm để ngắt câu đoạn văn Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm TRÒ CHƠI AI NHANH, AI ĐÚNG Luyện...
 • 19
 • 102
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm 7

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu  so sánh, dấu chấm 7
... Giỏi) Luyện từ câu: So sánh Dấu chấm Bài tập 2: Âm Từ so sánh Hoạt động nhóm phút Âm Luyện từ câu: So sánh Dấu chấm Bài tập 2: Âm Từ so sánh Âm Tiếng suối Như tiếng đàn cầm Tiếng suối Như tiếng ... mưa rừng cọ so sánh với âm là: + Tiếng thác + Trận gió Tiếng mưa”, tiếng thác”, tiếng gió”là từ gì? Luyện từ câu: So sánh Dấu chấm Bài tập : Hãy tìm nhứng âm so sánh với câu thơ, câu văn đây: ... nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội Như ào trận gió a/ Tiếng mưa rừng cọ so sánh với âm nào? b/ Qua so sánh trên, em hình dung tiếng mưa rừng cọ sao? Luyện từ câu: So sánh Dấu chấm Bài 1: Tiếng...
 • 12
 • 92
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm 8

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu  so sánh, dấu chấm 8
... 2012 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm âm so sánh với câu thơ, câu văn đây: a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe tiếng đàn cầm bên tai Nguyễn Trãi b) Tiếng ... 10 năm 2010 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm âm so sánh với câu thơ, câu văn đây: Âm Từ so sánh Âm a) Tiếng suối tiếng đàn cầm b) Tiếng suối tiếng hát xa c) Tiếng chim tiếng xóc rổ ... Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm âm so sánh với câu thơ, câu văn đây: b /Tiếng suối tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa Hồ Chí Minh Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy...
 • 18
 • 161
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm 9

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu  so sánh, dấu chấm 9
... hết Đoàn Giỏi Luyện từ câu So sánh Dấu chấm *Bài 2: Hãy tìm âm so sánh với câu thơ ,văn : Âm Từ so sánh Âm a/ Tiếng suối tiếng đàn cầm b/ Tiếng suối tiếng hát xa c/ Tiếng chim tiếng xóc rổ tiền ... năm 2011 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm *Bài1 : Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi : a/ Tiếng mưa rừng cọ so sánh với âm ? Tiếng mưa rừng cọ so sánh với âm tiếng thác, tiếng gió b/ Qua so sánh ,em ... hình dung tiếng mưa rừng cọ sao? Tiếng mưa rừng cọ nghe to, vang động Luyện từ câu So sánh Dấu chấm *Bài 2: Hãy tìm âm so sánh với câu thơ ,văn : a/ Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe tiếng đàn...
 • 14
 • 84
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm 10

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu  so sánh, dấu chấm 10
... õm c so sỏnh vi mi cõu th, cõu di õy: C â u Âm Từ so (Sự vật sánh 1) Âm (Sự vật 2) a Tiếng suối nh Tiếng đàn cầm b Tiếng suối nh Tiếng hát xa c Tiếng chim nh Tiếng xóc rổ tiền đồng Bi 3: Ngt ... rng c c so sỏnh nhng Tiếng ma đợc so sánh b) Qua s so sỏnh trờn, em hỡnh dungTing ting ma giú - o orng c sao? LUYN T V CU SO SNH - DU CHM Bi 2: Hóy tỡm nhng õm c so sỏnh vi mi cõu th, cõu di õy: ... Th t ngy 10 thỏng 11 nm 2012 LUYN T V CU KIấM TRA BAI CU Bi tp: in t ch s so sỏnh thớch hp vo ch trng mi cõu th sau v cho bit mi cõu thuc kiu so sỏnh no? a Trng khoe trng...
 • 9
 • 74
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm 11

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu  so sánh, dấu chấm 11
... 4219860 735 Đọc câu thơ, câu văn có hình ảnh so sánh âm với âm Luyện từ câu So sánh dấu chấm Bài 1: Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi: a Tiếng mưa rừng cọ so sánh với tiếng thác , tiếng gió b Tiếng ... mưa rừng cọ so sánh với âm nào? Tiếng mưa so sánh Tiếng thác Tiếng gió Luyện từ câu So sánh dấu chấm Bài 1: Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ? Như tiếng thác ... nhiều! Các câu thuộc kiểu so sánh ? - Các câu a, c thuộc kiểu so sánh - Câu b thuộc kiểu so sánh ngang Luyện từ câu So sánh dấu chấm Bài 1: Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng...
 • 27
 • 214
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm 13

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu  so sánh, dấu chấm 13
... chim Luyện từ câu So sánh dấu chấm Bài 2: Hãy tìm âm so sánh với câu thơ, câu văn đây: a Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe tiếng đàn cầm bên tai Nguyễn Trãi Luyện từ câu So sánh dấu chấm Bài 2: ... kiểu so sánh ? - Các câu a thuộc kiểu so sánh - Câu b thuộc kiểu so sánh ngang Luyện từ câu So sánh dấu chấm Bài 1: Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng ... 4219860 735 Đọc câu thơ, câu văn có hình ảnh so sánh âm với âm Luyện từ câu So sánh dấu chấm Bài 1: Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi: a Tiếng mưa rừng cọ to, vang động mạnh… b Tiếng mưa rừng cọ so...
 • 25
 • 235
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm 14

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu  so sánh, dấu chấm 14
... rơi 10 4219860 735 Đọc câu văn (câu thơ) có hình ảnh so sánh âm với âm Luyện từ câu So sánh Dấu chấm 10 10 10 Chúc mừng em ! 10 10 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Tiết Luyện từ câu h«m nay, Về ... Âm Từ so sánh a ,Tiếng suối tiếng đàn cầm b ,Tiếng suối tiếng hát xa c ,Tiếng chim kêu Âm tiếng xóc rổ tiền đồng Luyện từ câu So sánh Dấu chấm - Những âm so sánh với tập từ vật so sánh tập1 từ gợi ... SƠN Luyện từ câu So sánh Dấu chấm b) Tiếng suối tiếng hát xa Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa Hồ Chí Minh Âm Từ so sánh Âm a ,Tiếng suối tiếng đàn cầm b ,Tiếng suối tiếng hát xa Luyện từ câu So sánh...
 • 23
 • 201
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm 15

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu  so sánh, dấu chấm 15
... em hình dung tiếng mưa rừng cọ sao? Tiếng mưa rừng cọ to, mạnh vang xa Luyện từ câu : So sánh - Dấu chấm Luyện từ câu : So sánh – Dấu chấm Bài Hãy tìm âm so sánh với câu thơ, câu văn đây: a) ... cơm Luyện từ câu : So sánh – Dấu chấm Trò chơi: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm Tiếng vịt ăn mảnh ruộng gặt xong nghe rào rào tiếng mưa rơi ( tiếng mưa rơi, tiếng thác chảy, tiếng sấm ) Luyện ... nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội Như ào trận gió a) Tiếng mưa rừng cọ so sánh với âm nào? b) Qua sánh trên, em hình dung tiếng mưa rừng cọ sao? Luyện từ câu : So sánh- Dấu chấm Bài Đọc...
 • 11
 • 92
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm 16

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu  so sánh, dấu chấm 16
... *Cỏch so sỏnh v õm Bi 2: Câu Âm (Sự vật 1) Từ so sánh Âm (Sự vật 2) a b Tiếng suối Tiếng suối như Tiếng đàn cầm Tiếng hát xa c Tiếng chim Tiếng xóc rổ tiền đồng Tỏc dng ca s so sỏnh: S so sỏnh ... rng c c so sỏnh vi nhng õm no? Tiếng thác - dội Tiếng mưa so sánh Tiếng gió - ào Th ba ngy thỏng 11 nm 2007 Ting thỏc di Luyn t v cõu Ting giú o o Luyn t v cõu So sỏnh du chm Bi 1: c on th sau ... t v cõu SO SNH DU CHM Luyn t v cõu So sỏnh du chm Bi 1: c on th sau v tr li cõu hi: ó cú lng nghe Ting ma rng c? Nh ting thỏc di v Nh o o trn giú (Nguyn Vit Bỡnh) a Ting ma rng c c so sỏnh...
 • 17
 • 81
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quá trình tạo nhân kẹoTrình tự thủ tục thanh lý tài sản phá sản theo pháp luật việt nam hiện nayBàn về tô tem giáo của người nhậtBÀI THUYẾT MINH hà nội đầm LONGĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAMTài liệu du lịch Phú YênĐình, đền, chùa miền Nam Việt NamXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ thực tiễn thành phố hà nộiPhát triển kinh tế biển hải phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tếQuản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thương mại xăng dầu việt nam ttKiểm tra công tác thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố hà nộiCÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (tóm tắt)Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất theo pháp luật việt nam hiện nayCác BPNC theo pháp luật TTHS việt nam và thực tiễn áp dụng tại quận thanh xuân thành phố hà nộiThương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ tại trường đại học bách khoa hà nộiTội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh lạng sơnTai Lieu Tieng Anh B2tiểu luận tư tưởng hcmXây dựng và phát triển thương hiệu “the coffee in” tại việt namLấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập