PPCT 06(liên hệ giữa phép chia và phép khai phương)

Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia phép khai phương

Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
... B 0) Tit 6: Liờn h gia phộp chia v phộp khai phng 1-nh lớ 16 16 & 25 25 ?1 Tớnh v so sỏnh Gii: 16 4 = ữ = 16 16 25 5 = (= ) 25 25 16 = 25 Tit 6: Liờn h gia phộp chia v phộp khai phng ... b Tit 6: Liờn h gia phộp chia v phộp khai phng 2-p dng a)Quy tc khai phng mt thng(SGK) Vớ d 1(SGK) ?2 Tớnh: a) 225 ; b) 0, 01 96 2 56 225 225 15 = = Gii: a) 2 56 2 56 16 1 96 1 96 14 b) 0, 01 96 = = ... Tit 6: Liờn h gia phộp chia v phộp khai phng 2-p dng b)Quy tc chia hai cn bc hai (SGK) Vớ d 2(SGK) a) ?3 Tớnh: Gii: 999 52 ; b) 111 117 999 999 a) = = =3 111 111 52 52 b) = = = 117 117 Tit 6: ...
 • 19
 • 2,246
 • 4

lien he giua phep chia va phep khai phuong

lien he giua phep chia va phep khai phuong
... số a b không âm, ta có: Quy tắc khai phương tích a.b = a b Quy tắc nhân bậc hai Quy tắc: Muốn khai phương rộng số Chú ý: Định lí mở tích cho tích không âm, ta khai phương thừa số nhiều số không ... 0,64.căn bậc hai số ?2 Tính : a) nhân 225 (nhóm 1) không âm , ta nhân số dấu với b) 250 kết (nhóm khai phương 360 2) ?3 Tính: a) 75 b) (nhóm 1) 20 72 4,9 (nhóm 2) Chú ý Một cách tổng quát, với ... 24.(- 7)2 ; c) 2,5 30 48 ; b) 12,1 360 d) 0,4 6,4 Trắc nghiệm Hãy chọn chữ đứng trước kết Khai phương tích 12 30 40 được: A 1200; B 120; Chọn B C 12; D 240 Hướng dẫn nhà -Học thuộc định...
 • 9
 • 404
 • 1

Phúc. T 06 - $ 6 Liên hệ giữa phép chia phép khai phương

Phúc. T 06 - $ 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
... Trường THCS Đạ M’Rông Năm học 201 0-2 011 b) 25 25 : = : = : = 16 36 16 36 10 ?2: - GV cho HS làm ?2 - HS làm ?2 b Quy t c chia hai bậc hai: Ho t động 3: (10’) T1 7/SGK - GV giới thiệu quy t c chia ... chia - HS nhắc lại quy t c VD2: T nh: hai bậc hai 80 80 - GV giới thiệu VD2 thực - HS ý theo dõi trả lời a) = = 16 = 5 mẫu cho HS câu hỏi nhỏ b) - GV cho HS làm ?3 - HS làm ?3 - GV giới thiệu ... làm ?3 - GV giới thiệu phần ý - HS theo dõi nhắc lại SGK Ho t động 4: (5’) - Áp dụng quy t c khai phương - HS ý theo dõi cách r t thương quy t c chia hai gọn hai t p bậc hai 49 49 25 49 : = :...
 • 2
 • 301
 • 0

Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 6 Liên Hệ Giữa Phép Chia Phép Khai Phương ppt

Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 6 Liên Hệ Giữa Phép Chia Và Phép Khai Phương ppt
... 522  482 2.Vào bài:Ta biết liên hệ phép nhân phép khai phương tích Tương tự: phép chia phép khai phương thương có liên hệ 3.Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GHI BẢNG * Hoạt động : Định lí Định lí: - Yêu cầu ... 16 tự định lí tiết trước -Chú ý: Áp dụng: b0 để biểu thứ a.Qui tắc khai phương thương (sgk) Vd1: Tính 36 36   49 49 25 25 :  : 36 36 16 36  :  10 * Hoạt động : Ap dụng - Cũng tương tự tiết ... : qui tắc chia bậc hai có áp dụng cho trừ bậc hai dược không? 2Hướng dẫn tự học: a.BVH: Ôn tập nắm vững liên hệ phép chia khai phương phép nhân, chia bậc hai Làm bt 29, 30/ 19 sgk; 36, 37/8 SBT...
 • 6
 • 394
 • 4

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA PHÉP KHAI PHƯƠNG pdf

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG pdf
... *viết bình phương 22d) =25 số chình phương từ  HS@ đến 20 :25b) x=1,25 Làm tập 22b,d  25d)x1=-2; x2=4 * phát biểu qui tắc khai phương tích ,nhân *HS nhận xét đánh giá 1) Định lý khai phương CBH ... dụng  15 16 196 10000  14  0,14 100 -Nêu qui tắc chia CBH Gv hướng dẫn HS phát ? b) Quy tắc chia hai CBH biểu qui tắc khai phương -HS làm ?3 vào thương sgk/17 (GV lưu ý thêm điều kiện VD: tính ... sinh c/m 2) Ap dụng : định lý theo đ n CBHSH -HS phát biểu qui tắc a) Qui tắc khai phương ? cần c/m điều ? theo đn khai phương thương thương CBHSH tương đương -Cho hs làm ?2 sgk/17 chứng minh điều...
 • 5
 • 66
 • 0

LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA PHÉP KHAI PHƯƠNG docx

LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG docx
... động 2:Sữa phương hiệu tập - GV sữa 31 -GV lưu ý với hs :Khai Bài luyện lớp : phương hiệu hai số Bài 32 :Tính không âm a,bkhông -từng kết cho hiệu khai hs phát trả phương số a với khai lời phương ... Giải phương trình bình phương Hoạt động 3: luyện -dùng kết khai a) 2.x  50  2.x   x  lớp phương 2 số c) 3.x  12  x  12  2 phương quen  x1  ; x   -Cho HS làm 32 thuộc phiếu học tập ... *nêu qui tắc chia -HS tiếp nhận a ) 25  16   CBH,làm 29 a;c 25  16    31 b) a  b  a  b  a  a  b  b ghi nhớ không ma a  b  b  * hs3 làm 30a có qui a  b   b tắc khai vay :...
 • 4
 • 2,915
 • 1

Đại số 9 - Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia phép khai phương ppsx

Đại số 9 - Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương ppsx
... 25 :  :  :  19 36 16 36 10 ?2:Tính tìm a) 25 ?? 121 225 225 15   2 56 2 56 16 b) 0, 0 1 96  thực phép tính trước 1 96 1 96 14    10000 10000 100 50 b)Nêu cách làm b)quy tắc chia hai bậc hai ... phút) ?- Phát biểu quy tắc khai phương thương Phát biểu quy tắc chia hai bậc hai 28 -Vận dụng quy tắc khai phương thương để giải a) 2 89 2 89 17   225 225 15 b) 8,1 81 81    1, 16 16 Bài 2 9- Vận ... 1)Định lí: =2.3 =6 1)Định lí: GVChia ?1: Tính so sánh 16 25 16 25 học sinh thành2dãy ta có tính: Học sinh tính 16 25 =? 16 25 16 25 =  4    5 42 52  Vậy 16 25 = 16 25 16 ? 25 Học sinh...
 • 8
 • 140
 • 0

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA PHÉP KHAI PHƯƠNG

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
... 6: Liên hệ phép chia phép khai phương ⇒ Định lí a a Với số a không âm số b dương, ta có: = b b Áp dụng a) Quy tắc khai phương thương a , số a không âm Muốn khai phương thương b số b dương, ta khai ... 6: Liên hệ phép chia phép khai phương ⇒ Định lí a a Với số a không âm số b dương, ta có: = b b Áp dụng a) Quy tắc khai phương thương a , số a không âm Muốn khai phương thương b số b dương, ta khai ... khai phương số a số b lấy kết thứ chia cho kết thứ hai Ví dụ 1: Áp dụng quy tắc khai phương thương, tính: 25 a) 25 b) : 121 ?2 Tính: a) 225 256 16 36 b) 0,0196 Tiết 6: Liên hệ phép chia phép khai...
 • 10
 • 73
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 4 liên hệ giữa phép chia phép khai phương (tt)

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 4 liên hệ giữa phép chia và phép khai phương (tt)
... 25 = 4 LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG ?3 Tính 99 9 a) 11 1 52 b) 11 7 Giải 99 9 99 9 = a) = =3 11 1 11 1 52 b) 11 7 TaiLieu.VN 52 = 11 7 = = 4 LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG ... 81 162 16 2 ab 2ab (với a ≥ 0) = Vậy: TaiLieu.VN 16 2 4 LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG Bài 28 tr 18 SGK 17 2 89 2 89 = a) = 15 225 225 14 = b) 25 64 64 = = 25 25 Bài 29 tr 19 SGK 2 1 ... a) 256 b) 0,0 19 6 Giải 15 225 225 = = a) 16 256 256 b) 0,0 19 6 TaiLieu.VN 19 6 = 10 000 19 6 = 10 000 14 = = 0 , 14 10 0 4 LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG Áp dụng: b Quy tắc chia hai bậc hai:...
 • 17
 • 293
 • 0

Giải bài 28,29,30,31, 32,33,34 trang 19 SGK Toán 9 tập 1:Liên hệ giữa phép chia phép khai phương

Giải bài 28,29,30,31, 32,33,34 trang 19 SGK Toán 9 tập 1:Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
... Đáp án: a) 1/3; b) 1/7; c) 5; d) Bài 30 (Trang 19 SGK Toán tập 1) Rút gọn biểu thức sau: Hướng dẫn giải 30 Bài 31 (Trang 19 SGK Toán tập 1) a) So sánh √25-16 √25 – √16 b) Chứng minh ... √b< √a-b với a > b >0 (đpcm) Bài 32 (Trang 19 SGK Toán tập 1) Hướng dẫn giải 32: a) HD: Đổi hỗn số số thập phân thành phân số ĐS: 7/24 (1) Bài 33 (Trang 19 SGK Toán tập 1) a) √2.x – √50 = 0; b) ... √12/3 ⇔ x2 = √4 ⇔ x2 = ⇒x = √2 x = -√2 d) ĐS: x = √10 x = -√10 Bài 34 (Trang 19 SGK Toán tập 1) Rút gọn biểu thức sau: Đáp án hướng dẫn giải 34: c) Vì a > -1,5 nên + 2a > Do = 3+ 2a Vì b < nên |b|...
 • 5
 • 4,024
 • 0

Bài 35,36,37 trang 20 SGK Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép chia phép khai phương(tiếp theo)

Bài 35,36,37 trang 20 SGK Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương(tiếp theo)
... Đúng 0,012= 0,0001 b) Sai Số âm bậc hai (- 0,25 √13 -√13 > Bài 37 (trang 20 SGK toán đại số 20 tập 1) Đố: Trên lưới ô vuông, ô vuông cạnh 1cm, cho bốn điểm ... chéo là: Từ kết suy MNPQ hình vuông Vậy diện tích tứ giác MNPQ Tiếp theo: Giải 38, 39, 40,41,42 trang 23 SGK Toán tập 1: Bảng bậc ...
 • 2
 • 1,673
 • 0

Liên hệ giữa thứ tự phép nhân

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
... Tiết 60 §2: I- LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN VỚI SỐ DƯƠNG * Ví dụ: -2 < Khi nhân bất đẳng thức mới: -4 < Ta đượccả hai vế bất đẳng thức với số ta bất đẳng thức nào? Hình vẽ sau minh ... hợp () vào ô vuông a) (-15,2).3,5 < (-15,08).3,5 b) 4,15.2,2 > (-5,3).2,2 II – LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN VỚI SỐ ÂM ?3 a) Nhân hai vế bất đẳng thức -2...
 • 16
 • 1,143
 • 4

Chương IV - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự phép nhân

Chương IV - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
... số a, b, c Nếu a < b b < c a < c Bài 2: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN C>0 Với ba số a, b, c C b ac > bc - Nếu a ≥ b ac ≥ bc - Nếu a ≥ b ac ≥ bc bc bc Nếu a < ... c∈R ) TIẾT 6 0- BÀI : LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN (-2 ).2 3.2 Bài tập Cho ba số a , b , c mà c > trống Nếu a < b ac Nếu a > b ac Nếu a ≥ b ac Nếu a ≥ b ac 0, điền dấu , ≥, ≥ vào ô < > ≤ ... ≥ bc bc bc bc Liên hệ thứ tự phép nhân với số dương Tính chất Với ba số a , b , c mà c > Nếu a < b ac < bc Nếu a > b ac > bc Nếu a ≥ b ac ≥ bc Nếu a ≥ b ac ≥ bc (-2 ) (-2 ). (-2 ) Bài tập Với số...
 • 17
 • 1,385
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: BC thanh tich ca nhan tam(2013 2014 nop)Tâm lý học phát triển Vũ Thị NhoBáo cáo thực tập Phân tích thiết kế hệ thống Thiết kế một trang web chia sẻ hình ảnhChính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ AnChính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Malaysia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Thực trạng, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Namchuẩn đoán và điểu trị bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu enzym 21-hydroxylase ở trẻ emChuyên đề Độ tan và tinh thể Hidrat hóaThết Kế Hệ Thống Điều Khiển Đèn Giao Thông Trên Micro PLC SIMATIC S7- 200THẾT KẾ HỆ THỐNG MỞ CỬA TỰ ĐỘNG BẰNG MÃTHỊ TRƯỜNG GIAO SAU NGOẠI TỆ TRÊN THẾ GIỚIThiết kế bộ điều khiển cho hệ thống mạ dây hàn điện tại công ty cổ phần que hàn Việt ĐứcThiết kế chi tiết hệ thống xử lý nước thải cho công ty sản xuất tinh bột mThiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất tôn Phú ThànhThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đenTHIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CÁP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH MEN SHIJARThiết kế hệ thống điều chỉnh thyristor động cơ điện 1 chiều mạch vòngThiết kế hệ thống điều khiển cho máy gia công cắt gọt kim loạiThiết kế hệ thống giám sát điều khiển bảo vệ cho trạm biến áp trung gian Gia Lộc Hải Dương bằng phần mềm WincTHIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUY TÌM ẢNH DỰA VÀO ĐẶC TRƯNG CẤP THẤP VÀ ĐẶC TRƯNG CẤP CAOThiết kế lưới điện khu vực
Đăng ký
Đăng nhập