De dac biet ly 2

Đề ôn đặc biệt số 2

Đề ôn đặc biệt số 2
... acrylic có công thức tổng quát : A CnH2nO2 B CxH2x – 2O2 C CmH2m – 1COOH D Cả B v C Câu 40 Dãy đồng đẳng axit benzoic có công thức tổng quát : A CnH2n – 7COOH B CnH2n – 6O2 C CmH2m – 8O2 D Cả A ... thu CO H2O với số mol tiêu tốn số mol O2 lần số mol X Từ X thực phản ứng tạo rượu đa chức Vậy công thức cấu tạo X là: A CH2=CH-CH2OH B OHC-CHO C CH2=CH-CHO D HOCH2CHO Câu 35 Khi oxi hóa 2, 2 gam ... C 25 ,6% D 42, 35% Câu 18 So sánh hàm lượng kim loại muối cacbonat (1) muối photphat (2) là: A (1) > (2) B (1) < (2) Trang 2/ 5 • Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm Hóa Học Mã đề thi: 0 02 C (1) = (2) ...
 • 6
 • 160
 • 0

Đề đặc biệt 2

Đề đặc biệt 2
... H2SO4 loãng → (2) FeO + H2SO4 đặc → t0 (3) FeO + Al  → (4) FeCl2 + Cl2 → (5) FeSO4 + Mg → (6) Fe(OH )2 + HNO3 → A 1, 3, B 2, 4, C 1, 3, D 2, 5, Câu 21 Oxit cao nguyên tố ứng với công thức R2O5 ... muối photphat (2) là: A (1) > (2) B (1) < (2) C (1) = (2) D Tùy kim loại mà so sánh Trang 2/ 5 • Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm Hóa Học Mã đề thi: 0 02 Câu 19 Cho cấu hình electron ion M2+ l [ Ar ] ... muối D Tất Trang 4/5 • Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm Hóa Học Mã đề thi: 0 02 Câu 39 Đồng đẳng axit acrylic có công thức tổng quát : A CnH2nO2 B CxH2x – 2O2 C CmH2m – 1COOH D Cả B v C Câu 40 Dãy...
 • 6
 • 82
 • 0

Bài giảng nguyên cắt gọt gỗ : Một số dạng cắt gọt đặc biệt part 2 pps

Bài giảng nguyên lý cắt gọt gỗ : Một số dạng cắt gọt đặc biệt part 2 pps
... mạch cắt Cắt gọt gỗ laser 1- Thấu kính 2- Khí bổ trợ 3- Miệng phun 4- Chùm sáng 5- Phôi ưu điểm: (1) mạch cắt nhỏ, tiết kiệm gỗ Khi cắt ván gỗ thông với độ dày cắt gọt 25 ,4mm, bề rộng mạch cắt ... lực cắt tia dung dịch - Tính chất vật liệu gia công Thông thường mà nói, độ cứng vật liệu cao việc cắt gọt khó khăn 9.4 Kỹ thuật cắt gọt tia laser a Đặc trưng cắt gọt gỗ tia laser Nguyen ly: Cắt ... nhanh, sau thay đổi nhỏ Độ sâu cắt có quan hệ đồng biến với công tiêu hao; độ sâu cắt gọt có ảnh hưởng đến tốc độ cắt gọt, độ sâu cắt gọt lớn tốc độ cắt gọt chậm Ngoài ra, đặc tính nhiệt học, kết cấu...
 • 10
 • 238
 • 2

2 luyện đề đặc biệt môn sinh học file word có lời giải đề số 2(1)

2 luyện đề đặc biệt môn sinh học file word có lời giải  đề số 2(1)
... = 24 0 ; G = 360 D.A= 180 ; U = 420 ; X = 360 ; G = 24 0 B Gen tb nhân sơ 24 00nu Mạch1 A1 - T1 = 20 % N1= 24 0 Mạch 2: A2 =T1 =15%N2 =1 /2 G2 =180 → G2= X1 =360 mà A1-T1 = 24 0 → A1= T2 = 180 +24 0 ... giới tính Câu 25 .Một gen tế bào nhân sơ 24 00 nuclêôtit Trên mạch gen, hiệu số tỉ lệ % A với T 20 % số nuclêôtit mạch Trên mạch số nuclêôtit loại A chiếm 15% số nuclêôtit mạch 1 /2 số nuclêôtit ... B. 62, 5% C.93,75% D.87 ,25 % C QT sóc: 0,7 AA: 0,1Aa: 0 ,2 aa (lông nâu phải trội lông nâu dị hợp) QT tần số alen: A= 0,7 + 0,1 /2 = 0,75 a = 0 ,2 + 0,1 /2 = 0 ,25 QT trạng thái cân bằng: 0.5 625 ...
 • 25
 • 155
 • 0

Đề cương sinh 2

Đề cương sinh lý 2
... khí gồm CO2 50-60%, metan 40-50%, N2, H2, O2,H2S - qtr tạo thể khí: Đường =>(len men vsv) Rượu + CO2 / NaHCO3 + ax hữu => muối +H2CO3 => H2O +CO2 / CH4 lên men : 2C2H5OH + CO2 =>(l/men) 2CH3CÔH ... ko nừng sinh CO2 , thấm qua màng vào h/cầu Ở t/chức phân áp thấp > KHbO2 phân ly thành KHb & O2 + k/hợp & vc CO2 trực tiếp dạng cacbamin: Hb có c/trúc Pr nên có nhóm NH2, kh HbNH2, CO2 thấm vào ... ã mạnh, độ PH of 1số loài : chó(1.5 >2) , lợn (2. 5>3),bò (2. 17>3.14),ngựa(1.5>3.1) Tỷ trọng dvị d=1.0 02> 1.004 *thành phần :99,5 H2O, 0.5 VCK( vô :muối CL-,SO 42- ,…,đbiệt HCl ; hữu :protein, ax lactic,creatinin,...
 • 25
 • 743
 • 5

TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT LUẬN VÀ THỰC TIỄN

TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
... niệm trẻ em, người chưa thành niên bao gồm trẻ em người từ 16 tuổi đến 18 tuổi Phân biệt trẻ em hoàn cảnh đặc biệt với trẻ em bình thường Trẻ em hoàn cảnh đặc biệt trẻ em hoàn cảnh không ... Căn vào hoàn cảnh trẻ em Việt nam mà chia trẻ em hoàn cảnh đặc biệt thành nhóm sau: Trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, bị bỏ rơi Trẻ em khuyết tật, tàn tật Trẻ em nạn nhân chất độc hóa học Trẻ ... sóc trẻ em hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005 - 2010 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi quy định sau: Uỷ ban nhân dân cấp trách nhiệm tổ chức cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt...
 • 46
 • 1,052
 • 5

chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng ở Việt Nam là vấn đề đặc biệt quan trọng ở nước ta nhất là đối với các bạn trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước

chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng ở Việt Nam là vấn đề đặc biệt quan trọng ở nước ta nhất là đối với các bạn trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước
... lĩnh vực, ngành đời sống kinh tế xã hội nớc ta b -vận dụng vào VN Chính sách NEP thực chất sách kinh tế thời kỳ độ, ta xét nhiệm vụ kinh tế chủ yếu thời kỳ độ lên CNXH nớc ta *)Phát triển lực lợng ... chủ bình đẳng thành phần kinh tế Dân chủ TPKTđợc biểu mối quan hệ lợi ích nghĩa vụ thành phần với với nhà nớc không đề cập tới dân chủ mặt trị , mà giới hạn kinh tế Dân chủ kinh tế quyền tự kinh ... kinh tế , điều chỉnh kinh tế thúc đẩy tiến xã hội Đánh giá tác động nhà nớc kinh tế không dựa vào tiêu tăng trởng hiệu kinh tế mà dựa vào kết mặt xã hội.Cơ chế tác dộng nhà nớc ta vào kinh tế...
 • 27
 • 393
 • 1

Đề đặc biệt 4

Đề đặc biệt 4
... C 336ml D 112ml Câu 48 Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam axit cacboxylic mạch thẳng thu 0,2 mol CO2 0,1mol H2O Công thức phân tử axit là: A C2H4O2 B C3H4O4 C C4H4O4 D C6H6O6 Câu 49 Mỗi ankan có công ... C3H8; C4H10; C6H 14 B C2H6; C5H12; C8H18 C C3H8; C6H 14; C4H10 D C2H6; C5H12; C6H 14 Câu 50 Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C2H4 Br2 X1 NaOH  X2 CuO X3 Cu(OH )22NaOH  X4 H2SO4 HOOC-COOH ... FeO, Fe3O4, Fe2O3) thí cần 0,05 mol H2 Mặt khác hoà tan hoàn toàn 3, 04 gam hỗn hợp Y dung dịch H2SO4 đặc thu thể tích khí SO2 (sản phẩm khử nhất) điều kiện tiêu chuẩn là: A 224ml B 44 8ml C 336ml...
 • 4
 • 113
 • 0

Đề đặc biệt 5

Đề đặc biệt 5
... hỗn hợp khí qua hai bình đựng dung dịch số dung dịch đây? A NaOH, H2SO4 đặc B NaHCO3, H2SO4 đặc C Na2CO3, NaCl D H2SO4 đặc, Na2CO3 Câu 17 Cho khí CO qua ống sứ chứa 16 gam Fe 2O3 đun nóng, sau ... FeO, Fe3O4, Fe2O3 Hòa tan hoàn toàn X H2SO4 đặc, nóng thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y, lượng muối khan thu là: A 20 gam B 32 gam C 40 gam D 48 gam Câu 15 Có dung dịch không màu đựng lọ nhãn: NaCl, ... • Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm Hóa Học Mã đề thi: 006 +) Phần 1: Hòa tan hoàn toàn dung dịch chứa axit HCl H2SO4 loãng tạo...
 • 2
 • 115
 • 0

Đề đặc biệt 6

Đề đặc biệt 6
... khí (đktc) thu nhiệt phân hoàn toàn 16 gam Chọn đáp án A 5 ,6 lít B 11,2 lít C 0, 56 lít D 1,12 lít Bài 46 Trang 9/ • Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm Hóa Học Mã đề thi: 009 Chỉ dùng hoá chất hoá chất ... màu vàng nhạt Trong nước clo có chứa chất Trang 5/ • Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm Hóa Học Mã đề thi: 009 Chọn đáp án A B C D Bài 26 Phương pháp tổng hợp ancol etylic công nghiệp thích hợp phương ... A B C D Bài 30 Có trieste glixerol chứa ? Chọn đáp án Trang 6/ đồng thời gốc axit • Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm Hóa Học A B C Mã đề thi: 009 D Bài 31 Trộn dung dịch với dung dịch thu dung dịch...
 • 10
 • 77
 • 0

Đề đặc biệt 7

Đề đặc biệt 7
... kim loại khử đợc cation dung dịch muối kim loại sau A Al B Fe C Mg D Tất sai CÂU 17 Để phân biệt chất riêng biệt fomalin, axeton, xiclohecxen, ta tiến hành theo trình tự sau đây: A Dùng nớc brom, ... đổi Hỏi nồng độ AgNO3 sau điện phân A 0,25.10-3 M B 0,5.10-3 M C 0 ,75 M D 1,25.10-3M CÂU 22 Để phân biệt dung dịch hóa chất riêng biệt: CuSO4, FeCl3, Al2(SO4)3, K2CO3, NH4NO3, (NH4)2SO4, ngời ta ... phân biệt chất rắn Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4 đựng ttrong 4lọ riêng biệt A Dùng nớc, dung dịch HCl B Dùng nớc ,dung dịch BaCl2 C Dùng nớc ,dung dịch AgNO3 D Dùng dung dịch HNO3 CÂU 34 để phân biệt...
 • 4
 • 96
 • 0

Bộ môn cơ điện tử và CTM đặc biệt phần 2

Bộ môn cơ điện tử và CTM đặc biệt phần 2
... khuôn độc lập Cắt khuôn Trong bớc cắt khối khuôn thành phần vị trí mặt phân khuôn để từ tạo chi tiết nửa khuôn Bộ môn điện tử & CTM đặc biệt 2. 1 Tạo mặt cắt Mặt cắt Feature đóng vai trò "lỡi dao", ... thấy tên chi tiết tạo Model Tree Có thể mở file mô hình Bộ môn điện tử & CTM đặc biệt chi tiết nh hình 9, phía Tất nhiên cha tạo đờng dẫn nhựa vào đờng thoát khí tiết đúc có râu nh hình Bạn đọc tự ... đa danh sách khối đợc tách độc lập với nhau, gồm khối (Island) Nếu di chuột qua mục Bộ môn điện tử & CTM đặc biệt danh sách Island, thấy khối vật liệu tơng ứng đổi màu Đó nửa khối khuôn đợc tách...
 • 6
 • 161
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thitruongdulich p2 5421Đề tài Đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại khu du lịch biển Sầm Sơn - Thanh HóaQuản lý chất lượng bê tông nhà cao tầng CT27A3, khu đô thị thành phố giao lưu hà nộiNghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình trung tâm dạy nghề huyện mường chà, tỉnh điện biênNghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng xây dựng công trình tuyến thoát lũ cứu nạn vượt sông kỳ lộ, huyện đồng xuân, tỉnh phú yênHoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động tại dự án pandora thanh xuân hà nội luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựngNGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MANET VỚI INTERNET SỬ DỤNG GIAO THỨC MOBILE IPNHẬN DIỆN CÁC DẠNG BỀ MẶT PHỤC VỤ PHÂN LOẠI VẬT THỂ SỬ DỤNG CAMERA RGB-DTHIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM CẢM BIẾN GÓC NGHIÊNG ĐIỆN TỬ CẤU TRÚC HAI PHA LỎNG – KHÍTổng hợp đề thi violympic toán lớp 5 cấp trường (vòng 1 vòng 12 nCÁC yếu tố tác ĐỘNG đến sự THOẢ mãn TRONG CÔNG VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY TNHH MTV DV CÔNG ÍCH QUẬN 4TRÍCH XUẤT Ý ĐỊNH NGƯỜI DÙNG MUA HÀNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN CÁC MÔ HÌNHTRUYỀN DẪN QUANG SỢI KẾT HỢP TỐC ĐỘ 100 GbpsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBRTC CHO GIẢI PHÁP CỘNG TÁC VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN TẠI TRUNG TÂM MVAS-TCT VIỄN THÔNG MOBIFONEXÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ SINH CA KIỂM THỬ CẶPXÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP ĐẢO NGƯỢCHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi tỉnh yên báiĐề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công dự án đường lê công thanh tỉnh hà namQuan điểm và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng NgãiQUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR) - CÔNG CỤ HỖ TRỢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập