De thi thu ky thi THPT quoc gia 20142015 tinh BRVT toan 12

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn TOÁN

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn TOÁN
... y = +Ơ; lim y = -Ơ => x = l ng tim cn ng + x đ1- x đ1 + Bng bin thi n : 0,25 ã th: th : th hm s giao vi Ox: ( ;0) th hm s giao vi Oy: (0;-1) 0,25 1,0 ỡ x - (m + 4) x + m + = (1) 2x -1 = ... P N V HNG DN CHM Cõu I ỏp ỏn í TX : D = R S bin thi n + Chiu bin thi n y'= > 0, "x ( - x + 1) Vy: Hm s ng bin trờn mi khong (- Ơ ;1) v (1 ; + Ơ ) + Cc tr ... (1) cú hai nghim phõn bit khỏc ỡ( m + )2 - 8(m + 1) > ù m + > 0, "m ù -1 ợ GV Nguyn Khc Hng - THPT Qu Vừ s - http://nguyenkhachuong.tk 0,25 0,25 Vy "m ng thng y = x + m luụn ct th (C) ti hai...
 • 6
 • 141
 • 0

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn Toán lớp 12

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn Toán lớp 12
... TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ NỘI ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 (Bao gồm 05 trang) CÂU (2,0điểm) ĐIỂM NỘI DUNG a) 1,0 điểm Khi m = ta có: y  x3  3x  TXĐ: D   Sự Biến thi n ... SB  AB  0,25 tam giác cân ABC (có BC = a, BAC  120 0 ) có diện tích S ABC  a2 a3 AB AB.sin1200  Vì vậy: VS ABC  S ABC SA  (đvtt) 12 36 0,25 Gọi I trung điểm AB, G trọng tâm tam giác ... 2x + 2y + 3z – = 0,25  Vì M  Ox  M(m; 0; 0), d ( M ;(Q))  17  2m  17  17  m  12  2m   17    M (12; 0; 0) M(-5; 0; 0) m  5      x  x  x   y  y   (1)  (1,0điểm) Giải...
 • 6
 • 140
 • 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN CÂU Câu (2,0 điểm) ĐÁP ÁN ĐIỂM a) (1,0 điểm) Tập xác định: ... B C10 cách chọn câu hỏi từ 10 câu hỏi thi nên theo quy ( ) 0,25 tắc nhân, ta n(Ω) = C10 Kí hiệu X biến cố bộ câu hỏi A chọn câu hỏi B chọn giống nhau” Vì với cách chọn câu hỏi A, B ... KO Xét tương tự KF, ta F trung điểm OD KD = KO Suy ∆CKD cân K Do đó, hạ KH ⊥ ∆, ta H trung điểm CD Như vậy: + A giao ∆ đường trung trực d1 đoạn thẳng OC; (1) + B giao ∆ đường trung trực...
 • 7
 • 545
 • 7

Hướng dẫn một số kỹ năng viết bài luận trong đề thi THPT quốc gia năm 2015 môn tiếng anh

Hướng dẫn một số kỹ năng viết bài luận trong đề thi THPT quốc gia năm 2015 môn tiếng anh
... thesis B Summary of viewpoint C General final statement/comment Tham gia KHÓA VIẾT LUẬN TIẾNG ANH MOON.VN để hướng đến kỳ thi THPTQG Cô Vũ Mai Phương | Trực tiếp www.moon.vn PARAGRAPH Homework: ... lives However, not all the effects of them have been positive Tham gia KHÓA VIẾT LUẬN TIẾNG ANH MOON.VN để hướng đến kỳ thi THPTQG Cô Vũ Mai Phương | Trực tiếp www.moon.vn To begin with, using ... resource be saved? 50 How is your generation different from your parents` CÁCH VIẾT MỘT BÀI LUẬN HAY - TỪ CHUYỂN TIẾP Một luận hay chấm dựa tiêu chí: (1) Your essay must effectively discuss the topic...
 • 4
 • 3,216
 • 76

ĐỀ MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 môn toán

ĐỀ MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 môn toán
... Nguyễn Khắc Hưởng - THPT Quế Võ số - http://nguyenkhachuong.tk SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐÁP ÁN MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: Toán HƯỚNG DẪN CHẤM ... 10 (1 điểm) 0,25 0,25 0,25 Trong cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi môn môn bắt buộc Toán, Văn, Ngoại ngữ môn thí sinh tự chọn số môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch ... sinh đăng kí dự thi, 10 học sinh chọn môn Vật lí 20 học sinh chọn môn Hóa học Lấy ngẫu nhiên học sinh trường X Tính xác suất để học sinh có học sinh chọn môn Vật lí học sinh chọn môn Hóa học Số...
 • 7
 • 716
 • 2

ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn TOÁN lớp 12

ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn TOÁN lớp 12
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN CÂU Câu (2,0 điểm) ĐÁP ÁN ĐIỂM a) (1,0 điểm) Tập xác định: ... sinh không nêu kết luận cực trị hàm số - Bảng biến thi n: x –∞ + y' y ● +∞ –1 +∞ 0,25 + –∞ Đồ thị (C): y −1 O ½ −1 0,25 x GV Nguyễn Khắc Hưởng - THPT Quế Võ số - http://nguyenkhachuong.tk b) (1,0 ... Hưởng - THPT Quế Võ số - http://nguyenkhachuong.tk 0,25 0,25 0,25 (3) Câu (1,0 điểm) Trên ∆, lấy điểm D cho BD = BO D, A nằm khác phía so với B Gọi E giao điểm đường thẳng KA OC; gọi F giao điểm...
 • 7
 • 133
 • 0

ĐỀ THI THỬTHI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn TOÁN - LẦN 2

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn TOÁN - LẦN 2
... x x 2 13 2( 1) y y y x y x Dat t= (t y 1) PT : 2t 6t 2t 2t 13 2( t 1) t 2t 3t 4t t t 2 0 ,25 1(loai) 2( t / m) t t Với t = => x=2y, vào (2) ta được: y y y2 y y4 y 2 y y4 y 4y 2y 2 2y 2 y y y 2 y ... Nguyễn Khắc Hưởng - THPT Quế Võ số - http://nguyenkhachuong.tk ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ LẦN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 Câu 1a Nội dung Cho hàm số y = x x Điểm (C) 1,00 a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị ... (1 2cos x)(2sin x 1) 0 ,25 0,5 0 ,25 GV Nguyễn Khắc Hưởng - THPT Quế Võ số - http://nguyenkhachuong.tk x cos x sin x k2 x (k k 12 x 12 x ; x k2 k 12 x a) Giải phương trình: x ; x 2x 5 12 k (k Z)...
 • 6
 • 179
 • 0

ĐỀ THI THỬTHI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn TOÁN (Lần 2)

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn TOÁN (Lần 2)
... SGDTHTNH THPTNGUYNTRUNGTHIấN TTON PNTHITHKèTHITHPTQUCGIANM2015 MụnTON(Ln2) ỏpỏngm04trang CU PN IM a)(1im) (2,0) ã Tpxỏcnh: D = Ă ã Sbinthiờn: ưChiubinthiờn:Tacú: y ' = x - 12 ... (n -2)! 0.25 7 2ử ổ Tacú: ỗ x - ữ = ( -2) k 21-4k Suyrashngcha x ngvi 21 - 4k = k =4. Ck x x ứ k=0 ố 4 Vyshngcha x l T5 = C7 ( -2 ) x =560x 5. 0.25 Vỡ BC ^SA v BC ^ AB nờn BC ^SB Vygúcgiamp ... ỗ a + + c + 5ữ 2 ố ứ ố ứ Theogithitvchngminhtrờnthỡ < a + b + 2c + 10 Ê16,ị P 1. ( a + 1) ( b+ 2) Khi a = 1, b = 2, c =1 thỡ P =1.Vy Pmin =1. GV Nguyn Khc Hng - THPT Qu Vừ s - http://nguyenkhachuong.tk...
 • 5
 • 112
 • 0

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN TOÁN lớp 12

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN TOÁN lớp 12
... SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ LẦN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 MÔN: TOÁN (Đáp án – thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN – THANG ... +k 2  x =   +k 2 Vậy phương trình có nghiệm là: x  k 2 , x = - +k 2 (k  ) 0 ,25 0 ,25 Giải bất phương trình 16 x  3 .2 x  21 2 x  16 x  3 .2 x  21 2 x  1 1   3.4    2.  ... Hưởng - THPT Quế Võ số - http://nguyenkhachuong.tk 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Câu Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz   (1,0đ) Vectơ phương d1, d2 là: u1 (1; 2; 3), u2 (2; 2; 1) mặt...
 • 6
 • 150
 • 0

Thử sử đề thi THPT quốc gia môn Vật Lí - thầy Đặng Việt Hùng (1)

Thử sử đề thi THPT quốc gia môn Vật Lí - thầy Đặng Việt Hùng (1)
... ngày Tham gia trọn vẹn khóa PEN-I ; PEN-M Thầy Đặng Việt Hùng để đạt kết cao kì thi THPTQuôc gia 2015! Thử sức trước kì thi THPT Quốc gia 2015 môn Vật Đề số 03 Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [Facebook: ... sóng nhỏ Tham gia trọn vẹn khóa PEN-I ; PEN-M Thầy Đặng Việt Hùng để đạt kết cao kì thi THPTQuôc gia 2015! Thử sức trước kì thi THPT Quốc gia 2015 môn Vật Đề số 03 Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [Facebook: ... 0,4 cm Tham gia trọn vẹn khóa PEN-I ; PEN-M Thầy Đặng Việt Hùng để đạt kết cao kì thi THPTQuôc gia 2015! Thử sức trước kì thi THPT Quốc gia 2015 môn Vật Đề số 03 Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [Facebook:...
 • 6
 • 267
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu phương pháp nâng cao độ phân giải thước đo quang họcNghiên cứu phương pháp tính toán thiết kế hệ thống phanh thủy lực đáp ứng theo tiêu chuẩn ECENghiên cứu tạo hình bánh răng trụ và thiết kế dao xọc răngNghiên cứu tận dụng nhiệt khí thải tạo nhiên liệu giàu hydro để giảm phát thải độc hại cho động cơ xăngNghiên cứu tự động hóa quá trình hàn hồ quang bằng robot hàn di độngNghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm hệ thống đèn phaNghiên cứu thiết kế thiết bị xác định góc lật ngang tĩnh cho xe bus hai tầng sản xuất tại việt nam phục vụ công tác kiểm địnhNghiên cứu thiết kế, chế tạo đầu đo khí nén có độ phân giải cao ứng dụng đo sai lệch độ trònNghiên cứu thuật toán điều khiển xe máy hybridNghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển tự động trong việc tối ưu hóa thiết kế hệ thống giảm xóc thụ động của xe kháchNghiên cứu ứng dụng multilevel inverter trong hệ thống điều khiển trực tiếp moment động cơ không đồng bộNghiên cứu ứng dụng NX 7 0 trong thiết kế chế tạo khuôn mẫuNghiên cứu ứng dụng phần mềm catia trong lập trình thiết kế và gia công chi tiết cơ khí trên máy CNCNghiên cứu xây dựng bộ tạo mã gia công phay CNC 5 trục cho phần mềm CAMNghiên cứu xây dựng phương pháp tối ưu hóa chế độ cắt cho gia công phay và thực nghiệm áp dungNghiên cứu, tích hợp hệ thống cơ khí, thủy lực và điều khiển CNC trong máy uốn ốngNghiên cứu, tính toán thiết kế và kiểm nghiệm trên máy tính hệ thống lái xe city carNghiên cứu, tính toán, thiết kế mô phỏng động học và kết cấu cơ khí một số loại đồ gá hàn hồ quang bán tự động, tự động dùng cho hàn ống và một số kết cấu hàn phức tạpPhân tích các cấu hình xe tải nhẹ phù hợp với điều kiện việt namTạo hình các bề mặt phức tạp và gia công trân máy cắt dây tia lửa điện
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập