Nhan voi so co hai chu so

bài giảng toán lớp 3 nhân hai chữ sốvới số một chữ số

bài giảng toán lớp 3 nhân só có hai chữ sốvới số có một chữ số
... 20 13 Môn toán : NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (Có nhớ) b/ 54 × 6= ? 54 × * nhân 24 , viết nhớ * nhân 30 , thêm 32 , viết 32 32 54 × 6= 32 4 * Muốn nhân số hai chữ số với số chữ ... Đáp số: 48 Bút chì màu Thứ hai ngày tháng 10 năm 20 13 Môn toán : NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (Có nhớ) a/ 26 3 = ? * nhân 18 , viết nhớ 26 × 26 3 = 78 *3 nhân , thêm viết Thứ hai ... nhân với số chia TRÒ CHƠI ĐOÁN KẾT QUẢ 49 ×2 = ?98 53 × = 212 ? Thứ hai ngày tháng 10 năm 20 13 Môn toán : NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (Có nhớ) * Vừa học toán ? * Muốn nhân số có...
 • 10
 • 53
 • 0

Nhân số hai chữ số với số một chữ số

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số
... 22 : Luyện tập A Mục tiêu: : - Củng cố cách thực phép nhân số hai chữ số với số chữ số ( nhớ ) - Ôn tập thời gian ( xem đồng hồ số ngày ) B- Đồ dùng dạy học: GV : Bảng phụ chép BT5 HS ... Đáp số: cm Giáo án Toán lớp - Kim Thị Ngọc Diệp - Chấm bài, nhận xét 4/ Củng cố: - Đồng bảng chia 6? * Dặn dò: Ôn bảng chia - HS đọc Toán ( Tăng ) Ôn : Nhân số hai chữ số với số chữ số (Có ... chữ số (Có nhớ) A Mục tiêu: : - Củng cố cách thực phép nhân số hai chữ số với số chữ số (có nhớ ) - Ôn tập thời gian ( xem đồng hồ số ngày ) B- Đồ dùng dạy học: Bảng phụ chép BT5 C -Các...
 • 8
 • 1,115
 • 7

Nhân số hai chữ số với số một chữ số

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số
... TỐN LỚP NHÂN SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CĨ MỘT CHỮ SỐ (khơng nhớ) (TRÊN CƠ SỞ PHẦN MỀM MICROSOFT POWERPOINT & VISUAL BASIC) LỚP Nhân số hai chữ số với số chữ số ( khơng nhớ) 12 ... X 11 x = 13 x = XÓA Mỗi hộp 12 bút chì màu Hỏi hộp bút chì màu? Giải XÓA Củng cố 1.Khi đặt tính: - Sao cho thẳng cột - Viết dấu nhân - Kẻ vạch ngang Khi tính: nhân từ phải sang trái LỜI ... LỚP Nhân số hai chữ số với số chữ số ( khơng nhớ) 12 X = ? 12+ 12+ 12 = 12 X 12 X 3 nhân 6, viết nhân 3, viết = XOÁ Tính : 11 X 22 X 24 X 20 X 33 X XÓA Tính: ( đ ) Tính 11 X 22 X 24 X 20...
 • 10
 • 1,076
 • 7

Nhân với số hai chữ số

Nhân với số có hai chữ số
... Toán Nhân với số hai chữ số Tính : 36 x 23 =? 23 viết dạng tổng hai số ? 23 23 23 23 = 21 + = 20 + = 19 + = 18 + 23 = 17 + 23 = 16 + 23 = + 23 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Nhân với số hai ... hai chữ số Tính : 36 x 23 = 36 x 23 = 36 x ( 20 + ) = 36 x 20 + 36 x = 720 + 108 = 828 I Giới thiệu phép nhân: 36 x 23 Cách thực : 36 x 23 10 72 28 nhân 18, viết nhớ nhân 9,thêm 10 ,viết 10 nhân ... thức 45 x a với a 13, 26 , 39 Bài giải: Với a = 13 45 x a = 45 x 13 = 585 Với a = 26 45 x a = 45 x 26 = 1170 Với a = 39 45 x a = 45 x 39 = 1755 Bài - Mỗi 48 trang Hỏi 25 loại tất trang...
 • 10
 • 807
 • 3

Nhân với số hai chữ số

Nhân với số có hai chữ số
... Thứ hai ngày tháng năm 2008 Toán Nhân với số hai chữ số Tính : 36 x 23 = Ta tính sau 23 viết dạng: tổng hai số ? 23 23 = 36 36 x= 22 + x ( 20 + ) = 36 ... 1755 Bài Mỗi 48 trang Hỏi 25 loại tất trang ? Bài giải 25 loại số trang : 25 x 48 = 1200 ( trang ) Đáp số 1200 ( trang ) So với tích riêng thứ tích riêng thứ hai viết đâu ? So với tích ... 36 x 23 *3 nhân 18, viết nhớ Ta đặt tính tính sau : 36 x 23 * nhân 18, viết nhớ nhân 9,thêm 10 , viết 10 , Ta đặt tính tính sau : 36 x 23 * nhân 18, viết nhớ nhân 9,thêm 10,viết 10 * nhân 12, viết...
 • 13
 • 453
 • 5

NHÂN VỚI SỐ HAI CHỮ SỐ

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
... 2008 Toán: Nhân với số hai chữ số Trò chơi: b) a) 33 x 22 66 c) 33 22 66 33 22 66 66 x 66 66 726 6666 Đ S x 132 S Thứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2008 Toán: Nhân với số hai chữ số Dặn dò: ... 11 năm 2008 Toán: Nhân với số hai chữ số b) Thông thường ta đặt tính tính sau: • nhân 18, viết nhớ 1; 36 nhân 9, thêm 10, viết 10; 23 • nhân 12, viết (dưới 0) nhớ 1; 10 nhân 6, thêm 7, viết ... tháng 11 năm 2008 Toán: Nhân với số hai chữ số Luyện tập: Bài 1: Đặt tính, tính Bài 2: Tính giá trị biểu thức 45 x a với a 13, 26, 39 Bài 3: Mỗi 48 trang Hỏi 25 loại tất trang sách ? Thứ...
 • 15
 • 484
 • 2

Nhân với số hai chữ số (Cover)

Nhân với số có hai chữ số (Cover)
... 2008 Toán Nhân với số hai chữ số 36 x 23 = ? a) Ta tính sau : 36 x 23 = 36 x ( 20 + ) = 36 x 20 + 36 x = 720 + 108 = 828 Thứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2008 Toán Nhân với số hai chữ số b) Thông ... 2008 Toán Nhân với số hai chữ số Đặt tính tính : Tính giá trị biểu thức 45 x a với a 13; 26; 39 Với a = 13, ta : 45 x 13 = 585 Với a = 13, ta : 45 x 13 = 585 Với a = 13, ta : 45 x ... năm, ngày 13 tháng 11 năm 2008 Toán Nhân với số hai chữ số Luyện tập Đặt tính tính : Tính giá trị biểu thức 45 x a với a 13; 26; 39 Một 48 trang Hỏi 25 loại tất trang ? Tóm tắt: : 48 trang...
 • 10
 • 325
 • 4

Bài: Nhân với số hai chữ số

Bài: Nhân với số có hai chữ số
... 45 x a với a = 13; 26 ; 39 Với a = 13 45 x a = 45 x 13 = 585 Với a = 26 45 x a = 45 x 26 = 1170 Với a = 39 45 x a = 45 x 39 = 1755 c, Bài Mỗi 48 trang Hỏi 25 loại tất trang? Tóm tắt quyển: ... ? trang Giải 25 số trang là: 48 x 25 = 200 ( trang ) Đáp số: 200 trang Trò chơi: Điền nhanh kết x x 10 36 38 x 11 5 36 5 Củng cố, dặn dò: - HS nêu lại cách thực phép tính nhân - GV nhận xét ... riêng thứ hai So sánh kết cách cách ? Cách cách kết Thực hành: a, Bài 1: Đặt tính tính 86 x 53 33 x 44 86 × 53 33 × 44 258 430 132 132 4558 1452 b, Bài 2:Tính giá trị biểu thức 45 x a với a = 13;...
 • 11
 • 320
 • 3

Bài 59.Nhân với số hai chữ số

Bài 59.Nhân với số có hai chữ số
... Toán Nhân với số hai chữ số Bài 3: Mỗi 48 trang Hỏi 25 loại tất trang? Tóm tắt quyển: 48 trang 25 quyển: ? trang Bài giải Số trang 25 loại là: đ 48 x 25 = 1200 (trang) Đáp số : 1200 ... 11 thỏng 11 nm 2009 Toán Nhân với số hai chữ số 36 X 23 = ? Ta cú th tớnh nh sau: 36 x 23 = 36 x (20 + 3) = 36 x 20 + 36 x = 720 + 108 = 828 Toán NHN VI S Cể HAI CH S 36 ì 23 = ? a) Ta tính ... tớch riờng th nht * 72 gi l tớch riờng th hai. Tớch riờng th hai c vit lựi sang bờn trỏi mt ct vỡ nú l 72 chc, nu vit y thỡ phi l 720 Đặt tính tính: Bài 1: a) 86 x 53 86 53 258 430 4558 x 86...
 • 15
 • 268
 • 0

TOAN 4:NHÂN VỚI SỐ HAI CHỮ SỐ

TOAN 4:NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
... 36 x = 252 = 1206 14 x (24 – 18) = 14 x = 84 Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2008 TOÁN Nhân với số hai chữ số Ta tính sau: 36 X 23 = ? 36 X 23 = 36 X (20 + 3) = 36 X 20 + 36 X = 720 + 108 = 828 ... giá trị biểu thức Bài : N Mỗi 48 trang Hỏi 25 loại tất trang? Tóm tắt : 48 trang 25 vở: …… trang? Bài giải Số trang 25 loại là: 48 x 25 = 200 (trang) Đáp số: 200 trang Thứ tư ngày 29 ... tư ngày 29 tháng 10 năm 2008 TOÁN Bài 1: V Đặt tính tính Bài : B Tính giá trị biểu thức 45 x a với a 13; 26; 39 Bài làm  Nếu a = 13 giá trị biểu thức 45 x a = 45 x 13 = 585  Nếu a = 26 giá...
 • 8
 • 758
 • 10

bai 59 nhan voi so co hai chu so

bai 59 nhan voi so co hai chu so
... thứ * 72 gọi tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai viết lùi sang bên trái cột 72 chục, viết đầy đủ phải 720 Thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2010 To¸n Nh©n víi sè cã hai CHỮ sè 36 x 23 36 23 10 ... NHÂN VỚI SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ 36 X 23 = ? Ta cã thĨ lµm nh­ sau : 36 x 23 = 36 x (20 + 3) = 36 x 20 + 36 x = 720 + 108 = 828 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 To¸n 36 NHÂN VỚI SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ × 23 ...  H¹ ; céng b»ng 2, viÕt ; TÝch riªng céng b»ng 8, viÕt thø hai 36 x 23 = 828 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Tốn NHÂN VỚI SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ Luyện tập Bài 1: ĐỈt tÝnh råi tÝnh: a) 98 x 32 98...
 • 18
 • 242
 • 1

toan Nhan Voi so co hai chu so

toan Nhan Voi so co hai chu so
... th hai. Tớch riờng th hai c vit lựi sang bờn trỏi mt ct vỡ nú l 72 chc, nu vit y thỡ phi l 720 Thit k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Toán Nhân với số có hai ... số : 1200 trang Thit k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho RUNG CHU NG VàNG Thit k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho CU HI PH Thit k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho Câu 1: NG 86 ì 13 258 86 1118 ... Thit k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho Thit k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho Môn Toán lớp Thit k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho Môn Toán lớp Thit k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho ...
 • 18
 • 329
 • 5

Nhan voi so co hai chu so

Nhan voi so co hai chu so
... nht * 72 gi l tớch riờng th hai Tớch riờng th hai c vit lựi sang bờn trỏi mt ct vỡ nú l 72 chc, nu vit y thỡ phi l 720 Thứ ngày 11 tháng 11 năm 2010 Nhân với số có hai chữ số Toán: Thực hành: ... năm 2010 Nhân với số có hai chữ số 36 x 23 = ? a/ Ta tính sau: 36 x 23 = 36 x (20 + 3) = 36 x 20 + 36 x = 720 + 108 = 828 Thứ ngày 11 tháng 11 năm 2010 Nhân với số có hai chữ số Toán: Ví dụ: ... vìchưa?? 56 ì 31 56 168 1736 224 10 Tớch riờng th hai cha lựi sang trỏi SAI Vè SAO? mt ct Toán: Thứ ngày 11 tháng 11 năm 2010 Nhân với số có hai chữ số Ví dụ: Thực hành: Bài 1/ (sgk) Đặt tính...
 • 20
 • 197
 • 0

nhan với số hai chữ số

nhan với số có hai chữ số
... Tóm tắt : Mỗi : 48 trang 25 ? Trang Bài giải 25 loại tất số trang 48 x 25 = 1200 ( trang ) Đáp số : 1200 trang Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2009 • TOÁN NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ * Nếu ghi ... tháng 11 năm 2009 Toán NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ Bài : Tính giá trò biểu thức 45 x a với a = 13; 26; 39 Với a = 13 45 x a = 45 x 13 = 585 Với a = 26 45 x a = 45 x 26 = 1170 Với a = 39 Thì 45 x a = ... thứ * 72 gọi tích riêng thứ hai Tích riêng thứ hai viết lùi sang bên trái cột 72 chục, viết đầy đủ phải 720 Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2009 Toán NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ Bài 1: Đặt tính tính :...
 • 8
 • 249
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Mẫu Quy trình đào tạoTỔNG hợp các đề THI HSG TOÁN 9ĐỀ THI MÔN TV THỰC HÀNH 2017Hoạt động tập thể tháng 12 lớp 1Hoạt động tập thể tháng 5 lớp 1van pham tieng anh STYLESHợp đồng liên kết đào tạoNửa thế kỷ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (khoảng từ 1960 đến nay) (LA tiến sĩ)Quản lý bồi dưỡng kỹ năng dạy học hợp tác cho GV ở các trường THCS thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)ĐỀ THI học SINH GIỎI lớp 9Khả năng vận dụng mô hình công ty mẹ công ty con trong nền kinh tế việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhHoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở viện kinh tế chính trị thế giới tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện văn giang tỉnh hưng yên tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu đặc tính của chitinase tự nhiên và biểu hiện chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium lecanii (LA tiến sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức ở các bệnh viện cấp tỉnh tại tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi (LA tiến sĩ)CHƯƠNG TRÌNH MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN ĐINH dậutham luận về công tác phát triển đoàn viênĐỀ CƯƠNG 50 CAU HOI VA DAP AN LY THUYET THI lấy CHỨNG CHỈ TIN học IC3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập