Sử dụng vạn năng kế công nghệ 12 phạm nam trung

Sử dụng vạn năng kế

Sử dụng vạn năng kế
... trở tiếp xúc tay gây sai số Dùng vạn kế để kiểm tra cách đo điện trở GV: để khoa chuyển mạch đâu? II Sử dụng vạn kế để xác định HS: trả lời Hoạt động2: Sử dụng vạn kế để xác định phận h hỏng mạch ... gìn vệ sinh môi trờng Kết thực hành: - Kết đo điện trở GV tổng kết nhận xét học thực hành GV: yêu cầu HS đọc phần kiến thức bổ sung Giới thiệu vạn kế Bảng 6-1 đo điển trở vạn kế Thang đo Rx1 Linh ... yêu cầu em kiểm tra R1 00 R2 R3 + Dùng vạn kế để xác định vị trí đứt dây mạch điện Đo 1và 2, đo ơ2 3, đo b Phát mạch điện bị ngắn mạch R=0, dùng vạn kế (thang đo điện trở ) để xác định chập...
 • 3
 • 314
 • 1

Bài 6:Thực hành sử dụng vạn năng kế

Bài 6:Thực hành sử dụng vạn năng kế
... 2/Quy trình thực hành: a Sử dụng vạn kế đo điện trở: *Bớc1: Tìm hiểu cách sử dụng vạn kế, bảng đo điện trở 2que đo - Quan sát mô tả cấu tạo vạn kế - Tìm hiểu cách sử dụng vạn kế núm chỉnh mặt ... HS chuẩn bị kiến thức vạn kế để thực hiên tốt tiết thực hành Tiết 14 : sử dụng Vạn kế đo điện trở 1/ổn định lớp: 2/Nêu mục tiêu,yêu cầu tiết thực hành: - Biết cấu tạo vạn kế biết điều chỉnh thang ... tạo vạn kế - Tìm hiểu cách sử dụng vạn kế núm chỉnh mặt đồng hồ - Tìm hiểu que đo ý không chạm tay vào que đo để tránh sai số Nội dung 1/Chuẩn bị : Mỗi nhóm - vạn kế - Một điện trở nối thành...
 • 6
 • 842
 • 5

Thực hành sử dụng vạn năng kế

Thực hành sử dụng vạn năng kế
... Tìm hiểu SỐ LOẠI VẠN NĂNG kế Vạn kế kếtthợp Vạn kế kế hợp điện Ampe kế n kế kế kìm Vô Bµi : Thùc Hµnh I MỤC TIÊU Bµi : Thùc Hµnh I MỤC TIÊU II CHUẨN BỊ Để thực hành Sử dụng vạn kế ” đo Hiệu điện ... trë) ph¸t hiƯn chËp m¹ch cđa mét m¹ch ®iƯn TỔNG KẾT SAU THỰC HÀNH Giáo viên nhận xét , đánh giá : + Thu phiếu thực hành + Thái độ tham gia thực hành nhóm + Đảm bảo tính xác , an toàn Công việc ... 120 K Ω Ω Đo điện trở vạn kế Chập que đo để chỉnh kim giá trò số (thao tác phải thực cho lần đo) Chuyển thang đo thang đo điện trở Khi đo phải thang đo lớn giảm dần đến nhận kết thích hợp để tránh...
 • 21
 • 225
 • 1

TH: Sử dụng vạn năng kế

TH: Sử dụng vạn năng kế
... đồng hồ vạn kế MỘT SỐ LOẠI ĐIỆN KẾ VẠN NĂNG Điện kế vạn kết hợp Điện kế vạn kết hợp Ampe kế điện kế kìm Vôn kế I CHUẨN BỊ DỤNG CỤ – MỤC ĐÍCH BÀI THỰC HÀNH Để thực hành “ Sử dụng điện kế vạn ” đo ... trở ta phải chọn dụng cụ , vật liệu , thiết bò sau ? Điện trở x Điện trở x x x Bình ắc quy x Ampe kế Tuốc nơ vít Công tơ điện Điện kế vạn x Nguồn điện xoay chiều ĐỒNG HỒ ĐO VẠN NĂNG (V.O.M) Quan ... NĂNG (V.O.M) Quan sát thò bên đồng hồ vạn năng: Kim Vít chỉnh khơng Mặt trước Núm chỉnh khơng ơm kế Khóa chuyển mạch Đầu đo Đầu đo chung COM ĐỒNG HỒ ĐO VẠN NĂNG (V.O.M) Thước giá trị điện trở Thước...
 • 18
 • 214
 • 4

Giáo án điện dân dụng THPT - BÀI 6 : THỰC HÀNH SỬ DỤNG VẠN NĂNG KẾ ppt

Giáo án điện dân dụng THPT - BÀI 6 : THỰC HÀNH SỬ DỤNG VẠN NĂNG KẾ ppt
... sử dụng vạn kế núm đo điện trở R1R10 chỉnh mặt đồng hồ - Tìm hiểu que đo Hoạt động : Sử dụng 45 Sử dụng vạn kế để vạn để xâc định ’ xác định phận hư hỏng mạch điện phận hư hỏng mach điện : a ... nhóm - Nguồn điện xoay chiều Hoạt động : Sử dụng 220V vạn để đo điện trở : GV hướng dẫn học sinh cách phát đứt dây đoạn mạch HS ý quan sát 45 ’ II Quy trình thực hành Sử dụng vạn kế để đo điện ... chỉnh trước sử dụng cần nắm vững ý nghĩa, cách sử dụng núm để lựa chọn đại lượng đo thích hợp Hoạt động : Chuẩn 5’ I Chuẩn bị thực hành bị - vạn kế GV : Chia nhóm - Một điện trở nối thành phát...
 • 7
 • 588
 • 1

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựng

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựng
... thi ding ty nio quin ly vi sir dung cac yen t6 dau vio tot hat thi se c6 he s6 cao hcrn Xet ttY g6c du nha diu tit, mOt cong ty co diiu Icien phat then thuen lqi se ce mac lqi nhuUn rang cao hon ... C8ng ty throe phip luit vi truck co quan quail ljr Nhi nu6c Quin vi lank) dso toin bO host dOng SXKD cis 34 Thang Long University Library C8ng ty, bio cao HDQT ye cic host Ong ctia CEng ty Ban ... nganh vi c6 the lien tic tang Ngoii ra, met cOng ty cing giitm chi phi mkt minh met cach hieu qui till ty suit sinh 16i ttan doanh thu cling cao Ty suit sinh 16i tree tong tai san (ROA): Phan lath...
 • 93
 • 243
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựng

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựng
... qui s* thing di sin ngin him tyi Cling ty a phis tur vin that ki cong ugh$ xi), dyng Chuang 3: MO a giii phip ahem sing cao hila qui sir dyng di sin ngin hyn tyi Cling ty C6 pan hr vin thik hi tong ... thi ding ty nio quin ly vi sir dung cac yen t6 dau vio tot hat thi se c6 he s6 cao hcrn Xet ttY g6c du nha diu tit, mOt cong ty co diiu Icien phat then thuen lqi se ce mac lqi nhuUn rang cao hon ... C8ng ty throe phip luit vi truck co quan quail ljr Nhi nu6c Quin vi lank) dso toin bO host dOng SXKD cis 34 Thang Long University Library C8ng ty, bio cao HDQT ye cic host Ong ctia CEng ty Ban...
 • 103
 • 159
 • 0

Luận văn nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựng

Luận văn nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựng
... qui s* thing di sin ngin him tyi Cling ty a phis tur vin that ki cong ugh$ xi), dyng Chuang 3: MO a giii phip ahem sing cao hila qui sir dyng di sin ngin hyn tyi Cling ty C6 pan hr vin thik hi tong ... thi ding ty nio quin ly vi sir dung cac yen t6 dau vio tot hat thi se c6 he s6 cao hcrn Xet ttY g6c du nha diu tit, mOt cong ty co diiu Icien phat then thuen lqi se ce mac lqi nhuUn rang cao hon ... C8ng ty throe phip luit vi truck co quan quail ljr Nhi nu6c Quin vi lank) dso toin bO host dOng SXKD cis 34 Thang Long University Library C8ng ty, bio cao HDQT ye cic host Ong ctia CEng ty Ban...
 • 103
 • 40
 • 0

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng.DOC

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng.DOC
... doanh công ty Cổ phần vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng Chương II : Thực trạng khả cạnh tranh công ty Cổ phần vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng Chương III : Phương hướng giải pháp nâng cao lực cạnh ... KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.1 Giới thiệu chung công ty Tên công ty : Công ty CP vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng ... VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 58 3.1 Định hướng phát triển kinh doanh công ty thời gian tới 58 3.2 Một số giải pháp...
 • 157
 • 730
 • 18

Nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựng

Nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựng
... Ni cp giy chng nhn ng kớ kinh doanh Cụng ty thuc hỡnh thc cụng ty c phn vi tờn giao dch bng ting vit l : Công ty Cổ phần t vấn thiết kế công nghệ xây dựng Tờn giao dch quc t: consultants designs ... lý ca cụng ty Giám đốc P.GĐ Kinh doanh P.GĐ Kỹ thuật P Dự án P .Kế toán P vấn Thiết kế P Kỹ thuật P.kinh doanh XNK P.Hchính- Nhân Đội thi công Phòng vật - Đội thi công Đội thi công i thi ... CNH TRANH V NNG CAO KH NNG CNH TRANH TRONG U THU XY DNG V CC CH TIấU NH GI KH NNG CNH TRANH CA DOANH NGHIP XY DNG 1.2.1 Khỏi nim v cnh tranh v kh nng cnh tranh u thu xõy dng Thut ng cnh tranh...
 • 76
 • 751
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cac buoc su dung van nang kenăng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựngnhững đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựngphân tích năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựngmột số yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựngđánh giá chung về năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựngVăn học ngaQuá trình phát triển thần kỳ của kinh tế nhật bản (1952 1973) và bài học kinh nghiệmĐấu tranh phòng, chống tội giết người trên địa bàn TP hồ chí minhTương tác biểu tượng trong ca từ trịnh công sơn (tt)Vấn đề phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong sinh viên trường đại học sài gònĐánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàuThực thi chính sách đối ngoại của mỹ đối với châu á thái bình dương dưới thời tổng thống b obama (2009 2014)Tìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch huyện côn đảo, tỉnh bà rịa vũng tàuXác định những khó khăn và bước đầu đề xuất giải pháp khắc phục trong công tác quản lý chất thải y tế tại TP hồ chí minhĐánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên địa bàn thành phố đông hà của công ty điện lực quảng trịHoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước quảng bìnhHoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước tại thành phố đồng hới, tỉnh quảng bìnhNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại khách sạn century riverside huếNâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh thừa thiên huếPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huếA bend in the road nicholas sparksTăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bìnhHoàn thiện công tác huy động nguồn vốn ODA tỉnh quảng bìnhHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng bìnhbáo cáo tổng kết ban thanh tra nhân dân trường học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập