kiểm tra 15 công nghệ 12 công nghệ 12 hà văn huy

kiểm tra 15 phút- sinh 12 CB

kiểm tra 15 phút- sinh 12 CB
... thờng Anh ta bị mù màu có ông bố vợ bị mù màu Xác xuất để vợ chồng sinh trai không bị B) C) D) Cõu 15 A) B) C) D) mù màu 25% 50% 12. 5% 10% ... thng Gen trờn Y Gen ti th C s ca hin tng hoỏn v gen l: A) Hin tng trao i chộo gia cỏc crụmatit cp NST kộp tng ng kỡ u ca gim phõn I Trao i chộo gia cỏc crụmatit cỏc nNST kộp kỡ u gim phõn I S ... A) B) C) D) Cõu A) B) C) D) Cõu 10 A) B) C) D) Cõu 11 A) B) C) D) Cõu 12 Aa x aa Aa x Aa AA x Aa aa x aa Theo quy lut phõn ly c lp ca Menen vi cỏc gen tri l tri hon ton,...
 • 3
 • 1,050
 • 8

đề kiểm tra 15 phut lớp 12

đề kiểm tra 15 phut lớp 12
... 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Kim tra 15p sinh 12- c bn Đ số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... hình lặn Trả lời Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án Câu Đáp án Môn Kim tra 15p sinh 12- c bn (Đ số 4) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô ... X o sinh vật nhân sơ, có gen dài 5100A tiến hành nhân đôi môi trờng tế bào cung cấp nu tự ? 150 0 B 120 0 C 3000 D 2400 Đặc điểm sau không với mã di truyền ? Mã di truyền mang tính thoái hóa B...
 • 6
 • 1,191
 • 17

Kiem tra 15 phut khoi 12 chuong trinh chuan

Kiem tra 15 phut khoi 12 chuong trinh chuan
... Class: Time: 15 minutes Choose the best answer by circling a, b, c, or d We shouldn’t confide what he is telling ... asking c asked d to ask 11 My mother lets me .on picnic when I am free a to go b go c going d went 12 They the Christmas dinner at the moment a was preparing b prepared c are preparing d have prepared ... will learn 14 It is the first time I this kind of food a eat b ate c have eaten d am going to eat 15 She volley before a haven’t played b hasn’t played c played d didn’t 16 My mother to stay with...
 • 3
 • 233
 • 1

kiem tra 15 phut shoc 12

kiem tra 15 phut shoc 12
... có ý nghĩa gián tiếp tiến hóa A Đột biến gen B Biến dị tổ hợp C Đột biến NST D Thường biến Câu 12: ba loài ếch sinh sản chung hồ chúng không giao phối lẫn có tiếng gọi bạn tình khác Đây ví dụ ... tiến hóa sinh vật ngày hoàn thiện tổ chức thể D quan tương đồng quan sát trình phát triển phôi Câu 15: Khi sâu bọ phát triển mạnh, số lượng chim sâu tăng theo Khi số lượng chim sâu tăng nhiều, sâu...
 • 3
 • 212
 • 0

de kiem tra 15 phut lop 12

de kiem tra 15 phut lop 12
... Nhóm 13 GVHD:Lê Đức Long V Hướng Dẫn Chấm Mỗi câu điểm Câu 1: d Câu 2: c Câu 3: d Câu 4:c Câu 5: Trang 2\2 ...
 • 2
 • 549
 • 0

Đề kiểm tra 15 phut.VL 12(4ma đề)

Đề kiểm tra 15 phut.VL 12(4ma đề)
... Câu 2: Một chất điểm dao động điều hoà có quỹ đạo đoạn thẳng dài 15 cm Biên độ dao động chất điểm bao nhiêu? A 30cm B 15cm C -15cm D 7,5cm Câu 3: Con lắc lò xo dao động điều hoà, giảm khối lợng ... đại Câu : Một chất điểm dao động điều hoà có quỹ đạo đoạn thẳng dài 15 cm Biên độ dao động chất điểm bao nhiêu? A 30cm B 15cm C -15cm D 7,5cm Câu : Con lắc lò xo dao động điều hoà, giảm khối lợng ... động điều hoà có quỹ đạo đoạn thẳng dài 30cm Biên độ dao động chất điểm bao nhiêu? A 30cm B 15 cm C -15cm D 7,5cm Câu : Con lắc lò xo gồm vật khối lợng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hoà...
 • 3
 • 466
 • 1

De kiem tra 15 phút Sinh 12

De kiem tra 15 phút Sinh 12
... ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Sinh học ( Đề lẻ ) Họ tên: …………………………Lớp 12A… I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án nhất: (7đ) Nguyên tắc bổ ... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Sinh học ( Đề chẵn ) Họ tên: …………………………Lớp 12A… I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án nhất: (7đ) 1.Vai trò enzim ... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Sinh học ( Đề lẻ ) Họ tên: …………………………Lớp 12A… I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án nhất: (7đ) Nguyên tắc bổ...
 • 4
 • 1,846
 • 21

kiem tra 15 phut sinh 12

kiem tra 15 phut sinh 12
... Câu 15: Xét gen, trường hợp đột biến sau gây hậu nghiêm trọng trường hợp lại? A Mất cặp nu- vị trí số 15 B Thêm cặp nu- vị trí số C Thay cặp nu- vị trí ... khởi động-Gen điều hoà-Vùng vận hành-Cụm gen cấu trúc - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ...
 • 2
 • 903
 • 16

kiểm tra 15 phut - hoa 12

kiểm tra 15 phut - hoa 12
... Sầm Sơn Kiểm tra định kỳ hóa 12 – Bài số Năm học 2010 - 2011 I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3đ ) Câu 1: Cho chất sau: Etyl axetat, Anilin, Axit Acrylic, Phenol, Phenyl amoniclorua, Ancol benzylic, P- crezol ... tính Bazơ C6H5 - CH2 - NH2 với C6H5NH2 ĐÁP ÁN I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu : C Câu : B Câu : C Câu : B Câu : B Câu : C II PHẦN TỰ LUẬN Câu : đồng phân Câu : đồng phân Câu : CH3-CH 2- CH-COOH N H2 mHCl ... Câu 4: Cứ 5,668g cao su Buna-S phản ứng hết với 3,462g Brom dung dịch Hỏi tỷ lệ mắt xích buta-1, 3- ien Stiren cao su ? a 2/3 b 1/2 c 1/3 d 3/5 Câu 5: Nilon có 63,68%C; 12, 38%N; 9,8%H; 14,4%O Công...
 • 3
 • 365
 • 3

de kiem tra 15 phut - lop 12

de kiem tra 15 phut - lop 12
... resources They are designed to challenge the most able students and to provide opportunities for students to show logical and critical thinking skills and a greater depth of understanding than ... 18 years' or older when they come into residence All applicants will need to demonstrate that they have the maturity and personal skills to cope with university level study A student who will ... grown b own c known d down 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Thu Thuy _ From : Mai Lan Huong’s book Test – 15 Key: No 1 B A C B D D A A C 10 B 11 C 12 D 13 A 14 B 15 B 16 B 17 A 18 C 19 D 20 A Key...
 • 4
 • 795
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT KHỐI 12 MÔN: ANH VĂN ppsx

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT KHỐI 12 MÔN: ANH VĂN ppsx
... Page Prepositions – English 12 UNIT : DESERTS The Simpson Desert was named ………… the President of the South Australian Branch of the Royal Geographical Society of Australian ………… the North of Nullabor ... have prepared well ………… it NXT Page Prepositions – English 12 11.When you first apply ………… a job , you might not succeed getting it 12. Since he went to university , Mike has become very interested ... ………… time? 10.I was so afraid ………… missing the train that I took a taxi ………… the station 11.Your idea about marriage is quite different ………… mine 12. During the crisis , many companies will be...
 • 7
 • 376
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 15 phút toán 12kiểm tra 15 phút toán 12 chương 3kiểm tra 15 phút toán 12 hình họckiểm tra 15 phút toán 12 giải tíchkiểm tra 15 phút toán 12 chương 2kiểm tra 15 phút toán 12 chương hàm sốđề kiểm tra 15 phút toán 12 co dap anđề kiểm tra 15 phút tin 12kiểm tra 15 phút tin 12 học kỳ 2đề kiểm tra 15 phut lớp 12đề kiểm tra 15 phut lớp 12 môn toán đạikiểm tra 15 phút sinh 12 cbđề kiểm tra 15 phút lớp 12 chương i chương iikiểm tra 15 phút lí 12 chương 4kiểm tra 15 phút tin 12 lần 2Đăng ký tăng cường KLKC, nâng cao HQ, CLHĐ công tác năm 2017Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Dương Háo Học, Trà Vinh năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 Sở GDĐT Đồng Nai năm học 2015 2016LDS_Ngũ Thị Như Hoa_Nguyên tắc trách nhiệm cung cấp chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chwusc trong tố tụng dân sựĐề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 Cơ bản trường THPT Quảng La, Quảng Ninh năm học 2015 2016Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Dương Háo Học, Trà Vinh năm học 2015 2016LDS_Nguyễn Hương Giang_thừa kế theo pháp luật -một số vấn đề lý luận và thực tiễnLDS_Nguyễn Thị Kim Liên_HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2005LDS_Trần Thị Hường_người đại diện theo ủy quyền của đương sự trong tố tụng dân sự việt namDROPSHIPPING TOÀN TẬP VỚI SHOPIFY | Hướng dẫn chi tiết a đến ZLDS-Nguyễn Thị Hạnh-Đại diện giữa vợ và chồng theo quy địnhLDS-Nguyễn Thị Hương-Hòa giải vụ án hôn nhân và gia đìnhĐề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường PTDTNT Sơn Động, Bắc Giang năm học 2015 2016LDS-Cao Thị Thu Phương-Sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản theo pháp luật ở Việt Nam50 bài hình học ôn tuyển sinh 10 có giảiLDS-Nguyen Thi Phuong Thanh-Ap dung phap luat dan su ve hieu luc cua di chuc trong thuc tien xet xu cua toa anLDS-Nguyen Thi Tuyet Nhung-Phap nhan - chu the quan he phap luat dan suLDS-Nguyễn Thị Việt Nga-Thụ lý và chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sựLDS-Phan Thùy Dương-Thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi qua thực tiễn tại thừa thiên HuếLKT-Đỗ Hoàng Yến-Pháp luật Việt Nam về đại diện trong quan hệ hợp đồng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập