LuyenDe DeSo18(LPT2015 18 de)

Tiết 18:Đê KT 1 tiết toan 6 - co ma trân

Tiết 18:Đê KT 1 tiết toan 6 - co ma trân
... số lớn 17 là: A M = {13 ; 15 ;17 } B M = {15 ; 16 ;17 } C M = {11 ; 15 ; 17 } D M = {17 ; 21; 23} b) Tập hợp D = {8 ;10 ;12 ;;30} có: A phần tử B 12 phần tử C 30 phần tử D 22 phần tử C D a8 C 64 D 63 c) Kết ... B a1 d) Tích 6. 6 .6. 3.2 đợc viết gọn dới dạng luỹ thừa là: A 63 61 B 63 60 PHN II: Tự Luận: (7 điểm) Câu 1: Thực phép tính (hợp lý có thể) : (3 điểm) a) 5.42 - 18 : 32 b) 27.75 + 25.27 - 15 0 ... 15 0 c) 12 : {390 : [ 14 9 - (32 + 5)] } Câu 2: Tìm x : (3 điểm) a) 15 6 (x + 61 ) = 80 b) 10 + 2x = 45 : 43 c) (x -6 ) 2 = 30 Câu 3: (1 điểm) a) so sánh : 4 21 64 b) Tính...
 • 3
 • 243
 • 3

Đề thi chuyển cấp ngữ văn 9(18 đề )

Đề thi chuyển cấp ngữ văn 9(18 đề )
... Tĩnh Mđ:0112 Đề THI tuyển sinh vào lớp 10 Thpt năm 2008-2009 Môn: Ngữ Văn Thời gian :90 phút (không kể thời gian giao đ ) I.Trắc nghiệm(3.0 điểm,mỗi câu đợc 0.5 điểm) Đọc kĩ đoạn văn để trả câu ... ngời, thi n nhiên, xã hội, vật ? A Văn nghị luận B .Văn miêu tả C ,Văn biểu cảm D Văn thuyết minh 5.Trong văn sau, văn văn nghị luận ? A.Bến quê B, Tiếng nói văn nghệ C Những xa xôi D Tôi 6.Truyện ... cách lập luận ? A Văn thuyết minh B Văn tự C, Văn nghị luận D Văn miêu tả Câu thành phần khởi ngữ ? A Bông lúa này, hạt mỏng B.Về thể văn lĩnh vực văn nghệ, tin tiếng ta, không sợ thi u giàu đẹp...
 • 18
 • 862
 • 4

18 đề luyện vào 10

18 đề luyện vào 10
... Bài 2(1,5 điểm ): Cho biểu thức P = 2, Giải phương trình x − x − + x + = x + 3x + + x − Đề luyện thi số 10 Bài ( điểm ) : Chọn đáp án Câu Với x < , kết rút gọn biểu thức P = A B - x C -1 là: x2 ... a - 2, Chứng minh với a,b khơng âm ta có + Đề luyện thi số 11 Vũ Nam Thắng - Trường THCS Rạng Đơng 10 Bài ( điểm ) Chọn đáp án Câu 1: Cho đường thẳng (d1) : y = mx + (d2) ... 3x +10 giá trị f(3) A 28 B 10 C D 15 Câu Hai đường tròn có bán kính 5(cm) cắt điểm phân biệt thỏa mãn độ dài dây chung độ dài đoạn nối hai tâm Khi độ dài dây chung A (cm) B 7,5(cm) C (cm) D 10( cm)...
 • 18
 • 300
 • 0

18 Đề & ĐA vào 10 môn T các tỉnh

18 Đề & ĐA vào 10 môn T các tỉnh
... Cõu4a/ Gi s tn ti thỡ s cú PT 1(vỡ ch cú th t ch thnh tng ca cỏc s chớnh phng nh vy thụi) 2a -100 = 100 hay 2a -100 = 10 2b -10= 10 hay 2b -10= 100 2c-1=1 hay 2c-1=1 LP 10 CHUYấN TON-THPT CHUYấN THNG LONG, ... a/ Trong mt ng trũn, hai dõy bng thỡ cỏch u t m b/ Trong mt ng trũn, dõy no nh hn thỡ dõy ú gn t m hn c/ Trong mt ng trũn, dõy no gn t m hn thỡ dõy ú nh hn d/ Trong mt ng trũn, ng kớnh i qua trung ... bỏn kớnh ng trũn ngoi tip tam giỏc ABC theo b, c d) T nh IH + JK theo b,c THI TUYN SINH VO LP 10 THPT CHUYấN TON - TIN TRNG I HC VINH Vũng II (150 ph t) Cõu V a) T m cỏc giỏ tr ca tham s m nghim...
 • 73
 • 160
 • 0

18 đề ôn tập HK2 lớp 10 CB + NC

18 đề ôn tập HK2 lớp 10 CB + NC
... 2ax + - 2b = x2 - 2bx + - 2a = 2 b) Chng minh: a ( + b ) +b ( + c2) + c2( + a2) 6abc 7) Cho sina =1/4 vi 0...
 • 18
 • 210
 • 5

18 đề thi thử ĐH có ĐA

18 đề thi thử ĐH có ĐA
... tắt nhanh A tụ điện điện dung lớn B mạch điện trở lớn C mạch tần số riêng lớn D cuộn dây độ tự cảm lớn Câu 18: Dòng điện xoay chiều dòng điện A cường độ biến thi n điều hồ theo ... qu¸n tÝnh cđa mét vËt r¾n kh«ng phơ thc vµo A kÝch thíc vµ h×nh d¹ng cđa nã B tèc ®é cđa nã C vÞ trÝ cđa trơc quay D khèi lỵng cđa nã 24 Khi sãng trun ®i mét m«i trêng, n¨ng lỵng cđa sãng sÏ ... điện từ trường a từ trường biến thi n làm xuất điện trường biến thi n b điện trường biến thi n làm xuất từ trường biến thi n c điện trường biến thi n từ trường biến thi n sinh từ trường xốy điện...
 • 47
 • 123
 • 0

18 de on thi DH co dap an

18 de on thi DH co dap an
... a 12,5% b 25% c 50% d 75% 46 Trong hạt sơ cấp: nơtrino, electron, nuclon, photon, hạt có khối lượng lớn a nơtrino b electron c nuclon d photon, 47 Tương tác lepton thuộc loại tương tác a điện ... vận tốc ban đầu từ vị trí biên có biên độ góc α Khi lắc qua vị trí có ly độ góc α tốc độ lắc tính cơng thức ? bỏ qua ma sát gl (cos α − cos α ) A B gl (cos α − cos α ) C gl (cos α − cos α ) ... biến thi n điều hồ theo thời gian B chiều biến thi n điều hồ theo thời gian C cường độ biến thi n tuần hồn theo thời gian D chiều biến thi n tuần hồn theo thời gian Câu 19: Hệ thống phát gồm:...
 • 47
 • 193
 • 0

18 dề TK VL 7

18 dề TK VL 7
... bóng đèn Đ1, Đ2 sáng a) Biết I1= 0,6 A Tìm I2 ? b) Biết U tồn mạch 18V; U2 =6V; Tìm U1 ? ĐỀ Phần : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 7 ) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời : Câu 1: Nhận xét ?Nhiều ... đèn sáng bìng thường II.Tự luận: 17 Có mạch điện gồm pin,bóng đèn, dây nối cơng tắc Đóng cơng tắc đèn khơng sáng Nêu hai số chỗ hở mạch cho biết cách khắc phục 18 Trên bóng đèn có ghi 6V Khi đặt ... Bài 2: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ bên: + biết hiệu điện điểm U12= 2 ,7 V, điểm U23 = 1,8V Tính hiệu điện điểm 3 ĐỀ 17 Phần I : (3đ) Hãy khoanh tròn vào kết luận ( A,B,C,D ) câu sau : Câu :...
 • 30
 • 113
 • 0

18 đề thi thử chọn lọc- luyện thi đại học

18 đề thi thử chọn lọc- luyện thi đại học
... sóng mơi trường 25cm/s Số vân cực đại cực tiểu quan sát là: A.9 cực đại, cực tiểu B.11 cực đại, 10 cực tiểu C.9 cực đại, 10 cực tiểu D.11 cực đại, 12 cực tiểu 18 T×m vËn tèc sãng ©m biĨu thÞ bëi ... điện từ trường a từ trường biến thi n làm xuất điện trường biến thi n b điện trường biến thi n làm xuất từ trường biến thi n c điện trường biến thi n từ trường biến thi n sinh từ trường xốy điện ... lượng điện trường biến thi n tuần hồn với tần số f lượng từ trường mạch: A khơng biến thi n B biến thi n tuần hồn với tần số f/2 C biến thi n tuần hồn với tần số f D biến thi n tuần hồn với tần...
 • 47
 • 149
 • 0

Tiết:18. Đề Kiểm Tra & Đáp An CN6

Tiết:18. Đề Kiểm Tra & Đáp An CN6
... e Sỵi b«ng, v¶i b«n Câu - d Câu - d Câu - a II TỰ LUẬN : ( ®iĨm ) Câu : - Khái niệm trang phục (1đ) - Chức trang phục (2đ) Câu : - Màu sắc, hoa văn, chất liệu vải làm cho họ duyên dáng, xinh đẹp ... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I TRẮC NGHIỆM : (Mỗi câu 0,5đ ) C©u1: a, Thiªn nhiªn, b«ng , t»m b Xenlul«, gç, tre,n÷a c.Ho¸ häc, than ®· ,dÇu má d Sỵi , pha, v¶i pha,...
 • 2
 • 168
 • 0

18 de on tap HKII toan 10 (2009) CB+NC

18 de on tap HKII toan 10 (2009) CB+NC
... kính đường tròn nội tiếp ngoại tiếp tam giác ABC Bài 4: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): ) d : mx − y + = song song Bài 12: Trong mp0xy cho A(1;1); B(7;1); C(4;4) a) Tìm độ dài cạnh góc ... đường thẳng AB Bài 10: a)Chứng tỏ đt d: 3x-4y-17=0 tiếp xúc với đường tròn (C): x2 + y2 -4x -2y -4 =0 Bài 11: Tìm m để hai đường thẳng 1/ Viết phương trình tham số d qua A song song BC 2/ Tính khoảng ... tuyến song song với đường thẳng 2x+5y-12=0 Bài 29 Viết phương trình đường trung trực tam giác ABC biết trung điểm cạnh AB, BC , CA M ( −1;1), N (1;9), P(9;1) x − 3y − 11 = Bài 19 : Trong mặt...
 • 5
 • 155
 • 2

18 DE THI HSG TOAN 6

18 DE THI HSG TOAN 6
... 03 ) Bµi Rót gän c¸c biĨu thøc a) P = 1.2.4 + 2.4.8 + 3 .6. 12 + 4.8. 16 + + 2003.40 06. 8012 1.3.9 + 2 .6 .18 + 3.9.27 + 4.12. 36 + + 2003 .60 09 .180 27 b) Q = 1.3.5 + 3.5.7+ 5.7.9+ 7.9.11+ …+ 101.103.105 ... 3 96 B¹n hoµngng còng nghÜ mét sè tho¶ m·n ®iỊu kiƯn trªn Hái cã bao nhiªu sè cã tÝnh chÊt trªn, h·y t×m c¸c sè Êy Bµi 5: So s¸nh a 222 333 víi 333 222 b 16 12 víi 64 M· ký hiƯu §01T-08 -HSG6 §Ị ... =0 Bµi 6: (4 ®iĨm) Cho ®o¹n th¼ng AB = 7cm; ®iĨm C n»m gi÷a A vµ B cho AC = cm; C¸c ®iĨm D,E theo thø tù lµ trung ®iĨm cđa AC vµ CB Gäi I lµ trung ®iĨm cđa DE TÝnh ®é dµi cđa DE vµ CI §Ị thi chän...
 • 17
 • 818
 • 21

Gián án Bo de thi HK2 Toan 7 (18 de) co dap an

Gián án Bo de thi HK2 Toan 7 (18 de) co dap an
... Đúng (0 .75 đ); d/ Đúng (1.0đ) ĐỀ SỐ 14 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: TOÁN LỚP: Thời gian : 90 phút Phần I: Trắc nghiệm khách quan Chọn phưong án câu sau Đề kiểm tra toán lớp ghi bảng sau: 7 8 8 7 10 ... B C ĐỀ SỐ 16 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: TOÁN LỚP: Thời gian : 90 phút 0.5đ Đề: Bài 1:(2.5đ) Điểm thi môn Toán lớp dược cho bảng sau: 10 8 7 8 10 7 10 7 10 a/ Lập bảng tần số Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ... H ết Đáp án Bài 1: a/ Đúng (1.5 đ); b/ Đúng (1.0đ) Bài 2: a/ Đúng (0 .75 đ); b/ Đúng (0 .75 đ) Bài 3: a/ Đúng (0 .75 đ); b/ Đúng (0 .75 đ); c/ Đúng (1.0đ) Bài 4: Vẽ hình (0.5 đ) a/ Đúng (0 .75 đ); b/ Đúng...
 • 30
 • 272
 • 2

Bài giảng Bo de thi HK2 Toan 7 (18 de) co dap an

Bài giảng Bo de thi HK2 Toan 7 (18 de) co dap an
... H ết Đáp án Bài 1: a/ Đúng (1.5 đ); b/ Đúng (1.0đ) Bài 2: a/ Đúng (0 .75 đ); b/ Đúng (0 .75 đ) Bài 3: a/ Đúng (0 .75 đ); b/ Đúng (0 .75 đ); c/ Đúng (1.0đ) Bài 4: Vẽ hình (0.5 đ) a/ Đúng (0 .75 đ); b/ Đúng ... -Hướng dẫn chấm Bài 1: a/ Đúng (1.5 đ); b/ Đúng (1.0đ) Bài 2: a/ Đúng (0 .75 đ); b/ Đúng (0 .75 đ) Bài 3: a/ Đúng (0 .75 đ); b/ Đúng (0 .75 đ); c/ Đúng (1.0đ) Bài 4: Vẽ hình (0.5 đ) a/ Đúng (0 .75 đ); b/ Đúng ... 0.25đ ) Bài ( 1.5đ ) Câu a / ( 0 ,75 đ ); M E K P N Câu b / ( 0 ,75 đ ) Bài ( 1.5đ ) : Tính 0,5đ Tìm bậc đa thức 0,25đ cho câu Bài ( 2đ ) Câu a: ( 0 ,75 đ ) Câu b: ( 0 ,75 đ ) Câu c: ( 0,5đ ) Bài ( 3đ...
 • 30
 • 5,160
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: Câu hỏi ôn tập môn tính toán và kết cấu ô tô 1blogtoan com đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên KHTN hà nội lần 3Giáo trình tiện và rèn trên máy CNC hệ FanucTuyển tập câu hỏi lý thuyết vật lý 12Từ vựng tiếng anh thông dụng, dễ học, dễ tìm kiếmBỘ dẫn CHỨNG NGHỊ LUẬN xã hộiCâu hỏi ôn tập môn kết cấu và tính toán ô tô 2SLIDE TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN TRƯỜNG ĐHCN.TPHCMTiểu luận thực trạng và giải pháp khắc phục những hạn chế của việc trả hồ sơ vụ án hình sự giữa các cơ quan tố tụngThiết kế nhà máy sản xuất xúc xích tiệt trùngThiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty Hải sản 404Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Ea Lê, Đăk Lăk năm học 2016 2017Thiết kế tháp sấy phun sấy bột ceramic, công suất 1,5 triệu m2 một năm, dùng nhiên liệu là dầu mazut đen 20 có thành phần cơ bảnThiết kế thông gió công nghiệpĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Đông Anh, Hà Nội năm học 2016 2017Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 có đáp án năm học 2016 2017bài kiểm tra hành vi tổ chức về phát triển dự án đổi mới văn hóa doanh nghiệpĐánh giá và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần hóa dược phẩm mekopharMa trận và đề thi HKII Tin Học lớp 8Đổi mới mô hình quản lý cá nhân và nhóm làm việc tại đơn vị nghiên cứu triển khai dịch vụ viễn thông
Đăng ký
Đăng nhập