de kiem tra hay (11)

De kiem tra lop 11 cuc hay

De kiem tra lop 11 cuc hay
... (8)………… (live) in Croydon now I (9)………………….(decide) that I wanted a change from central London because it (10)…………….(become) so expensive A friend of mine (11) …………… (tell) me about this flat, and ... Scotland Please write soon e) Before I (1)…………… (visit) Australia, an Australian friend in London (2)……………… (tell) me I’d learn “ the Australian salute” “What’s that?” I (3)………………(ask) “You’ll find ... Australia before and I am enjoying my stay I (8)………………… (swim) everyday from the time I (9)…………………(arrive) Yesterday, an Australian friend (10)……………….( suggest) a tour into “ the bush” I (11) ...
 • 3
 • 150
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11
... vật A D trái dấu B) Điện tích vật A D dấu C) Điện tích vật A C dấu D) Điện tích vật B D dấu Cõu 11) Phát biểu sau không đúng? A) Khi đa vật nhiễm điện lại gần cầu bấc (điện môi) cầu bấc bị hút ... loại có kích thớc lớn đặt đối diện với C) Hiệu điện giới hạn hiệu điện lớn đặt vào hai tụ điện mà lớp điện môi tụ điện bị đánh thủng D) Điện dung tụ điện đại lợng đặc trng cho khả tích điện tụ điện ... tụ điện vào chất điện môi có số điện môi Khi điện dung tụ điện A) Tăng lên giảm tuỳ thuộc vào lớp điện môi B) Giảm lần C) Tăng lên lần D) Không thay đổi Cõu 38) Giả sử ngời ta làm cho số êlectron...
 • 5
 • 797
 • 6

đề kiểm tra tháng 11 hóa 11CB

đề kiểm tra tháng 11 hóa 11CB
... -> HNO3 + Na3PO4 D NaNO3 + H2SO4 -> HNO3 + NaHSO4 Câu 14: Dung dòch HNO3 đặc, nguội bò thụ động hóa nhóm kim loại say đây: A Ag , Fe B Cu, Fe C Fe, Al D Cr, Cu Câu 15: Cho dd NaOH dư vào 15 ml ... theo khối lượng hợp chất (NH4)2SO4 là: A 21,2 % B 25, % C 52,3 % D 15,7 % Câu 20: Chọn công thức hóa học magiê photphua: A Mg3(PO4)2 B Mg(PO4)2 C Mg3P2 D, Mg2P2O7 II PHẦN TỰ LUẬN ( ĐIỂM ) Câu 21: ... (IV) oxit -> axit nitric Câu 22: Cho 28 gam hổn hợp kim loại: Mg, Fe, Cu vào dd H2SO4 loãng thu 11, 2 lít khí ĐKTC chất rắn không tan Lọc lấy chất rắn không tan cho pứ với dung dòch HNO3 đặc dư...
 • 2
 • 345
 • 5

Đề kiểm tra khối 11 trắc nghiệm

Đề kiểm tra khối 11 trắc nghiệm
... Việt Nam - Trung Quốc dài ……… A, 2076 km B, 113 7 km C, 1306 km D, 1373 km Câu 24: Đường biên giới quốc gia Việt Nam – Căm pu chia dài A, 2067 km B, 113 7 km C, 1306 km D, 1373 km Câu 25: Biên ... Cột mốc A, 124 B, 214 C, 173 D, 1373 Câu 26: Biên giới quốc gia Việt Nam – Lào dài A, 2076 km B, 113 7 km C, 4125 km D, 1737 km Câu 27: Đến năm ………… cột mốc biên giới Việt Nam – Trung quốc hồn thành...
 • 3
 • 1,376
 • 30

đề kiểm tra GDQP 11

đề kiểm tra GDQP 11
... gi nhp ng thi bỡnh: + Con lit s, thng binh hng mt, bnh binh hng mt + Mt ngi anh hoc em trai ca lit s + Mt trai ca thng binh hng hai + Thanh niờn xung phong, cỏn b, cụng chc, viờn chc ó phc v ... lc trng lp t chc: b) Chp hnh quy nh v ng ký ngha v quõn s: c) i kim tra sc khe v khỏm sc khe: d) Chp hnh nghiờm lnh gi nhp ng: Đề 5: Câu 1: Lónh th quc gia l mt phn ca trỏi trỏi t bao gm vựng t, ... dng lc lng v trang chuyờn trỏch, nũng ct qun lớ, bo v biờn gii quc gia thc s vng mnh theo hng cỏch mng, chớnh quy , tinh nhu,tng bc hin i,cú cht lng cao , cú quõn s v t chc hp lớ Đề 10: Câu 1:...
 • 3
 • 1,885
 • 45

đề kiểm tra lớp 11-NC-kì 2

đề kiểm tra lớp 11-NC-kì 2
... a C2H6 b Không xác định c C3H6 d CH4 ¤ Đáp án đề thi :20 1 1 [25 ]b 9 [25 ]c 17 [25 ]a 25 [25 ]c 2[ 25]c 10 [25 ]a 18 [25 ]d 3 [25 ]a 11 [25 ]a 19 [25 ]c 4 [25 ]c 12[ 25]c 20 [25 ]d 5 [25 ]a 13 [25 ]a 21 [25 ]b ... 19 [25 ]c 4 [25 ]c 12[ 25]c 20 [25 ]d 5 [25 ]a 13 [25 ]a 21 [25 ]b 6 [25 ]c 14 [25 ]a 22 [25 ]a 7 [25 ]d 15 [25 ]d 23 [25 ]b 8 [25 ]a 16 [25 ]d 24 [25 ]d ¤ Answer Key & Answer Sheet - Both can be automatically ... nguyên tố phân tử khối d tính chất hóa học 24 / Khi đốt cháy hiđrocacbon X thu CO2 H2O với tỉ lệ số mol 2: 1 X hiđrocacbon sau đây? a C3H6 b C4H8 c C2H4 d C2H2 25 / Hiđrocacbon X chất khí điều kiện thường,...
 • 7
 • 285
 • 2

Đề kiểm tra Toán 11 hk I năm học 2008-2009(Cơ bản)

Đề kiểm tra Toán 11 hk I năm học 2008-2009(Cơ bản)
... = sin2x + 4sinx -7 = (1) đặt t = sin x ( t ) Khi pt (1) đa : 3t2 + 4t - =0 Vậy pt có nghiệm x = b) (1,0đ) 0,5đ 0,5đ 0,25đ t = t = đ i chiếu v i đk ta lấy nghiệm t = V i t = sin x ... LINH ĐáP áN Môn Toán - Lớp 11 Năm học : 2008- 2009 Câu1: (2,5 đ) a) (1,0 đ ) phơng trình cho: 2 cos x + = cos x = x= 2 cos x = + k , k Z + k , k Z 3cos2x - 4sinx + = 3( 1- sin2x ) - 4sinx ... ) cắt (ABCD) theo giao tuyến d 0,5đ S qua i m I song song v i AB, giả sử d cắt BC, AD lần lợt M, N 0,25đ ( ) cắt (SAD) theo giao tuyến NP // SA ( P SD ), cắt (SCD) theo giao tuyến PQ // AB...
 • 3
 • 505
 • 7

Đề kiểm tra đại 11

Đề kiểm tra đại 11
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/306/200520//Bai_kiem _tra_ 45_ %20_dap_an_-_chuong_1_-_CB.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 174
 • 0

Đề kiểm tra lớp 11

Đề kiểm tra lớp 11
... Đối tượng lao động có loại A C B D Câu 11: Một sản phẩm trở thành hàng hóa sản phẩm A Thông qua trao đổi mua bán B Do lao động làm ra,có ích,Thông qua trao đổi mua bán C Do lao động làm ,có ... hóa sản phẩm A Do lao động làm ra,có ích,Thông qua trao đổi mua bán B Do lao động làm ,có ích C Không lao động làm ra, có ích D Thông qua trao đổi mua bán Câu 18: Hàng hóa có thuộc tính : A ... trí lực Câu 15: Một sản phẩm trở thành hàng hóa sản phẩm A Thông qua trao đổi mua bán B Do lao động làm ra,có ích,Thông qua trao đổi mua bán C Do lao động làm ,có ích D Không lao động làm ra,...
 • 16
 • 263
 • 0

Đề Kiểm Tra Hóa 11 Nâng Cao ( THPT Nghĩa Đàn- Nghệ An)

Đề Kiểm Tra Hóa 11 Nâng Cao ( THPT Nghĩa Đàn- Nghệ An)
... Câu 20 : ứng là: A chất xúc tác B chất oxi hóa C môi trờng D chất khử Môn Hoa 11- 2 ( ề số 4) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với ... tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Hoa 11- 2 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... C AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2 D AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2 Câu 14 : Có ba lọ axit riêng biệt chứa dung dịc : HCl, HNO3, H2SO4 nhãn...
 • 5
 • 885
 • 54

đề kiểm tra lớp 11

đề kiểm tra lớp 11
... Ranh giới miền Đông miền Tây Trung Quốc là: A Kinh tuyến 1000 Đ C KT -1050 Đ B KT 1200 Đ D KT -110 0 Đ Câu 29: Đặc trưng khí hậu miền Tây Trung Quốc là: A Cận nhiệt khô nóng B Ôn đới gió mùa C...
 • 3
 • 227
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11 NÂNG CAO

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11 NÂNG CAO
... loại có kích thớc lớn đặt đối diện với C) Hiệu điện giới hạn hiệu điện lớn đặt vào hai tụ điện mà lớp điện môi tụ điện bị đánh thủng D) Điện dung tụ điện đại lợng đặc trng cho khả tích điện tụ điện ... thẳng song song với đờng sức điện C) phần đờng parabol D) đờng thẳng vuông góc với đờng sức điện 11) Một tụ điện có điện dung C, đợc nạp điện đến hiệu điện U, điện tích tụ Q Công thức xác định ... điện vào chất điện môi có số điện môi Khi hiệu điện hai tụ điện A) Tăng lên giảm tuỳ thuộc vào lớp điện môi B) C) D) Không thay đổi Giảm lần Tăng lên lần 13) Độ lớn lực tơng tác hai điện tích...
 • 10
 • 250
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa GianhBáo Cáo Đề Án Tính Giá Trị Sản Xuất, Giá Trị Tăng Thêm Cấp Tỉnh Và Cấp Huyện Tỉnh Nghệ AnSáng Kiến Kinh Nghiệm Sử Dụng Bản Đồ Tư Duy Trong Dạy Học Lịch Sử 7Bảng gốc hôn nhân thân chủGiảng dạy một số ca khúc nước ngoài lời Việt tại trư­ờng Trung cấp Văn hoá nghệ thuật Vĩnh PhúcĐề cương chi tiết học phần Thực hành chuẩn bị sản xuất (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành thiết kế nón, túi xách (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thiết kế giày (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thêu vi tính (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Công nghệ CAD ngành may (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Đồ án thiết kế (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành Thiết kế trang phục nam cơ bản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành Thiết kế trang phục nữ cơ bản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hànhThiết kế trang phục nữ nâng cao (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành Thiết kế trang phục nam nâng cao (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Ô nhiễm không khí bởi dioxins và furansThiết kế hệ thống điều hòa không khí cho tòa nhà văn phòng e town central – kết hợp mô phỏng năng lượng theo tiêu chuẩn LEEDĐánh giá thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường type 2 tại phòng khám ngoại trú bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giangHoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu hoàng namKIẾN TRÚC VI điều KHIỂN 8051
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập