de kiem tra hay (7)

Đề kiểm tra VL 7 HKI rat hay

Đề kiểm tra VL 7 HKI rat hay
... chất khí có vận tốc lớn vận tốc truyền âm môi trường chất lỏng Mặt đá hoa hấp thụ âm B TỰ LUẬN: (7 điểm) Đúng Sai S Câu 1(2,5 điểm):Chiếu chùm sáng hẹp song song 300 //////////////////////////////// ... - I.MA TRẬN ĐỀ Nội dung kiến thức Cấp độ nhận thức Tổng Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng TN TL TN TL TN TL Quang ... TRẮC NGHIỆM: điểm Phần I: điểm (mỗi ý chọn 0,25 điểm) Ý đúng: 1- C; 2- C; 3- C; 4- B; 5- C; 6- C; 7- A; 8- A Phần II: 0,5 điểm (mỗi chỗ trống điền 0,25 điểm) Các từ, cụm từ cần điền: dao động rộng...
 • 4
 • 165
 • 0

đề kiểm tra toán 7 hk2 2 đề cực hay

đề kiểm tra toán 7 hk2 2 đề cực hay
... Lớp:………………………… Đề Đề kiểm tra Môn: Toán đại số Thời gian: 45 phút I: TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Câu 1: Rút gọn đa thức A(x) = x3 − x + 10 x − + 3x − 10 x + ta a) −2x3 − x b) 2x − x c) 2x3 + x d) 2x3 − x Câu 2: ... x − x − có tổng là? a) A(x)+ B(x) = x3 + 20 x − x − 17 b) A(x)+ B(x) = x3 − x + x − c) A(x)+ B(x) = x3 + 20 x + x − 17 d) A(x)+ B(x) = −3x3 + x2 − x + 17 Câu 3: Đa thức M(x) = x3 − x + 10 x − ... Câu (4 điểm) Cho hai đa thức: A(x) = 13x4 + 3x2 + 15x + 7x2 – 10x4 – 7x – – 8x + 15 B(x) = 5x4 + 10 – 5x2 – 18 + 3x – 10x2 – 3x – 4x4 a) Thu gọn xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần...
 • 4
 • 201
 • 1

de kiem tra sinh 7 cuc hay co ma tran

de kiem tra sinh 7 cuc hay co ma tran
... nhiệt: (1 đ) - Có hệ thống mao mạch lớp bì (0,5 đ) - Tuyến mồ hôi, co chân lông, lớp mỡ (0,5 đ) b) Muốn phòng bệnh lang ben ta phải: (1,5 đ) - Giữ da sạch, khô (0 ,75 đ) - Không mặc quần áo ẩm ... - Chất xám hình chữ H nằm (0 ,75 đ) * Chức tủy sống: (1,5 đ) - Chất xám phản xạ không điều kiện (0 ,75 đ) - Chất trắng đường dẫn truyền nối tủy sống với với não (0 ,75 đ) ... quần áo ẩm ướt, rửa mặt phải dùng khăn lau khô, không dùng chung khăn, quần áo với người bệnh (0 ,75 đ) Câu 3: * Cấu tạo (1 đ): - Nằm cột sống từ đốt cổ I đến đốt thắt lưng II (0,25 đ) - Hình trụ,...
 • 2
 • 76
 • 0

de kiem tra anh 7 hay

de kiem tra anh 7 hay
... D.all is false How many students are there in the school? A.1 ,7 B.1 ,70 C.1 ,70 0 D.1 ,70 00 When does the class start and finish? A .7. 00 & 11.00 B .7. 30 & 11.00 C .7. 00 & 11.30 D .7. 30 & 11.30 What subjects ... school has three floors and forty classrooms with 1 ,70 0 students My classroom is on the sacond floor I'm in grade 7, class 7A Our class starts at 7. 00 and finishes at 11.30 At school we learn many ... & eats B.drinks & talks C.eats & talks D.drinks, eats & talks IV.ViÕt l¹i c©u cho nghÜa kh«ng thay ®æi (1d) I have a headache today. > I have a 2.He wants to become a teacher in the future...
 • 2
 • 54
 • 0

đề kiểm tra hay cong nghệ lớp 7

đề kiểm tra hay cong nghệ lớp 7
... :45 phút ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0đ) Câu I: (3 điểm.) I Đánh dấu X vào  trước câu trả lời Câu 4: Cơng việc kiểm tra tăng trưởng tơm cá là:  .Kiểm tra khối lượng chiều dài  .Kiểm tra khối lượng ... tròn đến chữ số thập phân thứ (7, 25 làm tròn thành 7, 3 mà khơng làm tròn thành 7, 5) –––––––––––––––––––– Ma trận đề thi Mơn: CN (Thời gian làm bài: 45 phút) Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết ... tròn đến chữ số thập phân thứ (7, 25 làm tròn thành 7, 3 mà khơng làm tròn thành 7, 5) –––––––––––––––––––– Ma trận đề thi Mơn: CN (Thời gian làm bài: 45 phút) Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết...
 • 5
 • 201
 • 0

Đề Kiểm tra Anh 7 cả năm (Hay)

Đề Kiểm tra Anh 7 cả năm (Hay)
... in grade She walks to school No, she doesn't Lan goes fishing with her father ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn : Tiếng Anh7 Thời gian : 45 phút I Reading (3m) My uncle, Mr Tien, is a teacher of English ... I took ………………………………………………………………………………… - END - HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009-2010 MÔN: Tiếng Anh - Lớp I/ (2,5 điểm):Học sinh chọn câu trả lời theo hướng dẩn, GK cho 0,25đ / ... beautiful than Hoa a more b the most c fewer III Put the verb in correct tense: (2marks) He ( travel) to work by car The children ( play ) soccer at the moment ...
 • 17
 • 66
 • 0

De kiem tra toan 7

De kiem tra toan 7
... Page Sheet1 ËA*@PE‹gïŠkR¤ R+igÐ\‹ỈỊ ïßư>ûŸ9—7tƯ9ó›„Đ6i’çBíÏ ¥ZjÝ\#×%±(”œiaœ/?ÁÕ5ÅH•ðàád 7= T×CiQmªþ%©¨\%)½êX ½0‘ä ăAL:q…cÕn=Ư•E•z9ÙÅÂ_Ưq¦&ó2 7 Å…ỴŒZ–§ObÛ·º ÞcÙr¥š¹ Page Sheet1 »‡Õ–DđỵÇN6-±jû^ỉ‹GÅ¥!?_wnÞq®NKÿK¤ ðûÄàÝK9ỵRLđ ... ¡O[õ+RèyœÍ&“18ỊSa©²ÿÜxõŽþ¹à pˆ… ÊOYK(Œ¢ë+>Ãø Page ...
 • 3
 • 323
 • 1

de kiem tra toan 7

de kiem tra toan 7
... 16 17 18 19 20 D A A A C B D C D A D P N PHN T LUN (5) Bi 1: Mi cõu tớnh ỳng c 0,5 17 17 1 a / + (0, 25) + + = + + ữ+ ữ = + + (1) = 22 22 22 22 4 3 4 b / ữ 54 ữ 27 = ữ 27 = ... ữ 27 = = 27 Bi 2: Trang - - Mụn TON Lp Mó A a / x+ = 1 x= = 15 b / x-1 + 0, 75 = 3, 25 (0,25d) x-1 = 3, 25 0, 75 x-1 = 2,5 (0,25d) x=3,5; x=-1,5 (0,25d) c/ (x+2)3 = 27 (x+2)3 = 33 x+2 ... 900 Bi (2) Thc hin phộp tớnh: 17 a / + (0, 25) + + 22 22 d 1200 A 60 I x H C b / ữ 54 ữ 27 Bi 2: (1,5) Tỡm x bit: a / x+ = b/ x-1 + 0, 75 = 3, 25 c/ (x+2)3 = 27 Bi 3: (2) Mt tam giỏc cú chu...
 • 5
 • 393
 • 11

de kiem tra ANH 7 test 45_7_1_1.10.08

de kiem tra ANH 7 test 45_7_1_1.10.08
... qQ>ŠÇ´¯E+‚ªþY1#º!‘ ¸ÕéAT-ÏjB‚¸«µz)\ç•|u0C ²©A ›m/-ư°~US±Áäpÿ ¶òbmÕdÛ¢ĨỊ6t8ž‰ )Z¶Ỉ¶m…§¼]‰ ·>•Ê&;¼”åSE 7 /d3íjø’ø¡¶ì½ß–ÐØóJ˜`êsi? ×8¶bI2¾Ø‹²A‹¢`7K×jk¡˜$ 7 iL%ỈS HðŽï ơ`ø þÁp ỈĐÊ%áܨ3ú)¥¢Ü4«©úuÕ—×ơà}µuœ.¾¶úm}}ỴĨèỵªü¦“Õ_ỵúéþé÷Ä}? 1›Z= ... Ž\úç[)Ơ ¯B°Qq)©ßny¼µvíïÊ>w Ç0ãkêÏŒ!v °3J+üÜš± ¾×5ò½á²÷[Ỵrỉz~#œkk-S”Zà...
 • 10
 • 211
 • 0

Đề kiểm tra Toán 7 năm 2003

Đề kiểm tra Toán 7 năm 2003
... học sở Tô Hoàng Đề kiểm tra Môn : Hình (45 phút) Tiết /5 /2003 Đề : Bài : (3 điểm) Phát biểu định nghĩa, tính chất đờng trung bình tam giác Bài : (2 điểm) So sánh cạnh ABC biết A = 72 O ; B = 50O ... Tô Hoàng Môn : Hình (45 phút) Tiết /5 /2003 Đề : Bài : (3 điểm) Phát biểu định nghĩa, tính chất đờng trung trực đoạn thẳng Bài : (2 điểm)...
 • 2
 • 234
 • 1

Đề kiểm tra GDCD 7 - Đề số 2

Đề kiểm tra GDCD 7 - Đề số 2
... tự trọng ( biểu 0 ,25 điểm) Ví dụ : - Hay để người khác phải nhắc nhở - Nói xấu người khác mặt họ - Gian lận kiểm tra, thi cử - Khi làm điều sai trái không thấy xấu hổ ân hận - Khúm núm nịnh nọt ... người khác - Câu (2 điểm) HS diễn đạt khác nhau, phải đảm bảo nội dung sau: - Ảnh hưởng tốt: Nếu ngoan ngoãn, chăm học, không làm điều xấu cha mẹ vui lòng, gia đình đầm ấm (1 điểm) - Ảnh hưởng ... nối với …… … nối với …… … nối với …… II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu (1 điểm) Em cho biết gia đình văn hoá? Câu (1 điểm) Em nêu biểu thiếu tự trọng Câu (2 điểm) Theo em, có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia...
 • 5
 • 1,243
 • 3

Đề kiểm tra GDCD 7 - Đề số 1

Đề kiểm tra GDCD 7 - Đề số 1
... Biểu sống giản dị? (khoanh tròn chữ trước câu mà em chọn) A Tính tình dễ dãi, xuề xoà B Nói đơn giản, dễ hiểu C Không ý đến hình thức bề D Sống hà tiện Câu (1 điểm) Hãy ghi chữ ... chủ động việc Câu (1 điểm) Điền cụm từ thiếu vào chỗ trống cho với nội dung học: “ Gia đình văn hoá gia đình hoà thuận, ., đoàn kết ” II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu (1 điểm) Em cho biết ... Quý đôi bạn thân Hai bạn ngồi bàn nên đến kiểm tra Hiền lại chép Quý Quý nể bạn nên không nói Em có tán thành việc làm Hiền Quý không? Vì sao? Câu (1 điểm) Vì nói học sinh góp phần xây dựng gia...
 • 5
 • 817
 • 6

Một số đề kiểm tra toán 7

Một số đề kiểm tra toán 7
... gúc ca tam giỏc BCK đề Bài Trong câu sau, câu có nội dung đúng, câu có nội dung sai: Câu 1: Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ số không âm Câu 2: Một số hữu tỉ không số hữu tỉ dơng số hữu tỉ âm Câu 3: ... + + a9 = 90 Câu 3: Tính: 3 3n-1 + a, ì 27 + ữ b, A = 1+2+5+ ììì+ ( nN) 23 47 47 23 Câu 4: Cho số a1, a2, ,an số nhận giá trị -1 Biết rằng: a1a + a 2a + ììì+ a na1 = Hỏi n 2002 đợc hay không? ... cặp CO2 O1O3 ? đề Câu 1: a Tìm số nguyên x biết ( x 3) x + ( ) + y + + x + xz = Câu 2: Tìm số a1, a2, ,a9 biết: a a1 a = = ììì= a1 + a2 + + a9 = 90 Câu 3: Tính: 3 3n-1 + a, ì 27 + ữ b, A =...
 • 4
 • 309
 • 2

Đề kiểm tra anh 7 kỳ 2 (Đề tham khảo- 2008)

Đề kiểm tra anh 7 kỳ 2 (Đề tham khảo- 2008)
... James Cook was born in England in 1 72 8 His parents (1) …… poor farm workers (2) ……James was 18, he found a job on a coastal ship He worked on ships until he was 27 years old, and then he joined ... ……………………………………………………………………………………… The end Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thu Trường THCS Đặng Thai Mai - Vinh Đ ÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH HỌC KÌ II- LỚP THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT Key to English I LISTENING ... letter to me, Tim tells me his life in the USA A all things about C about all B all about D all of 2) Could you tell me to get to the police station? A what way B in what way C what direction 3)...
 • 6
 • 236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tất tần tật KIẾN THỨC từ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 11 kèm bộ đề LUYỆN tậpTài liệu ôn thi phần công vụ công chứcBảng tính cống hộp 2x2m kèm theo bản vẽHình tượng người phụ nữ trong ỷ thiên đồ long ký của kim dungNhững đóng góp của quang trung nguyễn huệ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa xã hội ở thế kỷ XVIIIQuách xuân kỳ người cộng sản trung kiên và cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của nhân dân bố trạch qua nhật ký của ông (1947 1949)Vai trò hoàng kế viêm trong lịch sử việt nam cận đạiSử dụng google earth trong dạy học môn địa lí ở trường THCSỨng dụng gis trong dạy học môn địa lý ở trường THCSHoàn thiện công tác kế toán hàng tồn khoNghiên cứu cấu trúc tổ thành của trạng thái rừng giàu ở huyện bố trạch phục vụ công tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừngGiá trị của truyền thông tôn giáo trong điều kiện đa dạng tôn giáo tại việt nam hiện nay từ góc nhìn xã hội họcNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Cảm thức đô thị trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng (LV thạc sĩ)Độc thoại nội tâm của các nhân vật nữ chính trong một số truyện Nôm bác học (LV thạc sĩ)Tính triết lý trong thơ Chế Lan Viên sau 1975 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu kỹ thuật số hóa hiện vật sử dụng công nghệ 3D (LV thạc sĩ)Xây dựng vùng đệm trong hệ thống thông tin địa l ý sử dụng logic mờ (LV thạc sĩ)Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Chương Trình Mới Lưu Hoằng Trí
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập